Međufakultetska takmičenja
 

 

Učešće na takmičenju Balkan Case Challenge

 

 

I ove godine, studenti našeg Fakulteta učestvovali su na međunarodnom takmičenju studenata jugoistočne Evrope i Austrije Balkan Case Challenge. Naovogodišnjem takmičenju, koje je održano u Beču, u periodu od 6. do 10. jula 2009.godine, studenti iz Srbije ostva-rili su odlične rezultate, zauzev-ši prva mesta u čak tri od četiri takmičarske discipline koje ovo takmičenje obuhvata. Tako je pobedu u kategoriji Law Moot Court odneo tim koji su pored studentkinje Pravnog fakulteta Univerzitreta u Beogradu, Lidije Sovilj, činili i Nikolay Dragov (Bugarska), David Moscovici (Rumunija) i Erveina Bashuri (Albanija). Takmičenje u ovoj disciplini podrazumevalo je simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom pravde, tako da su se takmičari prihvatili izazova da istraže najaktuelnija pitanja međunarodnog javnog prava. Pri tom je fiktivni slučaj s kojim su se učesnici takmičenja susreli bio inspirisan sadašnjim problematičnim i kontroverznim temama, kao što je dozvoljenost humanitarne intervencije i od-

govornost države za širenje infektivnih bolesti van granica zemlje. Jedinstvenost ovog takmičenja predstavlja činjenica što se timovi ne formiraju na nacionalnoj osnovi, a u cilju širenja regionalne saradnje i prilagođavanja pojedinca timskom radu. U disciplini Model European Council, naši studenti odneli su dve nagrade – nagrada za najboljeg interpretatora pripala je Petru Živkoviću, dok je nagrada za najbolji timski rad pripala studentu Vladimiru Ercegu i njegovoj koleginici iz Moldavije Eleni Terzi (Elena Terzi). Pobedu u disciplini Information Communication Technology odneo je tim u sastavu Nenad Mančević (Srbija), Ivaylo Dimitrov (Bugarska) i Doriana Delija (Albanija). Iscrpne informacije o ovom takmičenju dostupne su na interent adresi http://www.bcchallenge.org

 


 

Ubedljiva pobeda naših studenata na nacionalnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava

 

U periodu od 25. do 30. aprila 2009. godine u organizaciji Crvenog krsta Srbije održano je osmo po redu nacionalno takmičenje iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava. Pored tima našeg fakulteta, na takmičenju su učestvovali i studenti Pravnog fakulteta iz Novog Sada, Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko – policijske akademije i Vojne akademije. Nakon petodnevnog nadmetanja u poznavanju međunarodnog humanitarnog prava, pobedu je odneo tim našeg fakulteta, koji su činili Nenad Kovačević, Stefan Antonić i Marija Šćekić. Trener tima bio je Jovan Nicić, savetnik u Kancelariji Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, a podršku i pomoć u pripremama pružila je docent dr Ivana Krstić. Drugo mesto zauzela je ekipa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Pored osvajanja prvog mesta i titula najboljeg govornika na takmičenju pripala je našoj studentkinji, Mariji Šćekić. Osvajanjem prvog mesta naši studenti su obezbedili učešće na prestižnom međunarodnom takmičenju Jean Pictet, koje će biti održano u aprilu iduće godine.

 

 


 

Drugo mesto na Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava

 

U Kotoru je od 24. do 27. aprila 2009. godine održano treće Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, u organizaciji Mladih pravnika Srbije, a pod pokroviteljstvom Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava. Samo takmičenje sastoji se iz pisanja podneska i odgovora države, koji se potom izlažu na simulaciji. Ove godine hipotetički slučaj se odnosio na odgovornost države za smrt lica koje je učestvovalo na javnom skupu za koje su nadležni državni organi izdali dozvolu. Takmičenje je održano u sudnicama Osnovnog suda u Kotoru, a učest- vovalo je deset klubova, predstav- nika pravnih fakulteta iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skoplja, Novog Sada, Banja Luke, Rijeke, Novog Pazara, Mostara i Beograda. Time je takmičenje ostvarilo dva osnovna cilja: produbljivanje znanja iz oblasti ljudskih prava, simulacijom suđenja pred uglednim sudijama iz regiona i Evrope, i unapređenje regionalne saradnje. U finalnoj rundi takmičenja, održanoj u nedelju 26. aprila, susreli su se klubovi Zoran Kompanjet sa Pravnog fakulteta u Rijeci i Slobodan Jovanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Kao pobednik, nakon izuzetno neizvesnog, i prema ocenama kako sudija, tako i publike, veoma kvalitetnog dvomeča, izašao je klub Zoran Kompanjet, dok je beogradski Pravni fakultet po treći put osvojio drugo mesto na ovom takmičenju. Klub Slobodan Jovanović predstavljali su studenti Pravnog fakulteta u Beogradu: Ana Martinović, Tijana Perić i Janko Odović, zastupajući podnosioca predstavke, i Nemanja Đukić, Nikola Kliska i Jelena Obradović, braneći interese države. Trener kluba je bio asistent Pravnog fakulteta dr Tanasije Marinković. Veliku podršku timu svojim sugestijama i savetima pružili su učesnici prethodna dva takmičenja, kao i profesor dr. Sima Avramović. Povodom ovog velikog uspeha našeg fakulteta za učesnike takmičenja je upriličen prijem u dekanatu.

 


 

 

Učešće i uspeh naših studenata na međunarodnom takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava – Jean-Pictet

 

Pobedom na nacionalnom takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava, organizovanog od strane nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije marta 2008. godine, tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u sastavu Mia Fukuda, Marko Vujetić i Veljko Grković, izborio je mogućnost učestvovanja na dvadeset prvom međunarodnom takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava – Jean Pictet za 2009. godinu. Jean Pictet takmičenje je jedno od najprestižnijih takmičenja iz međunarodnog prava, koje godinama unazad okuplja veliki broj studenata pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, vojnih i policijskih akademija iz celog sveta, sa osnovnom idejom da se kroz druženje, takmičenje, kao i prisustvo stručnjaka iz oblasti Međunarodnog javnog prava, Međunarodnog prava ljudskih prava, Međunarodnog humanitarnog prava, kao i delegata Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta, širi i unapređuje znanje iz ove važne oblasti, i to ne samo u pogledu teorijskih dilema na koje ova grana prava nailazi u svom razvoju, već i načina na koji se ono prenosi i primenjuje u realnim situacijama oružanih sukoba, kroz simulacije plenarnih sednica, rada organa Ujedinjenih Nacija, roll-play runda sa sudijama. Ove godine održano je 21. po redu takmičenje, i to u periodu od 28. marta do 4. aprila 2009. godine u Francuskoj (Evian-les-Bains). Na takmičenju su učestvovali timovi iz svih delova sveta, dok je iz našeg regiona jedino učestvovao tim iz Srbije. Finansijski podržan od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Srbije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tim je us- peo da se nađe u društvu preko sto pedeset studenata koji su, svesni važnosti i osetljivosti materije koju pokriva humanitarno pravo, došli da svoje znanje prošire, unaprede ali i odmere sa kolegama iz drugih delova sveta. Prvi eliminacioni krug takmičenja podrazumevao je podnošenje aplikacije koja se sastojala iz odgovora na tri pitanja koja su zahtevala analizu postojećeg stanja u oblasti Međunarodnog humanitarnog prava. Selekciju timova vršio je Komitet Jean Pictet takmičenja. Prvo pitanje odnosilo se na komentarisanje i stručnu analizu prednosti i mana Konvencije o klaster municiji iz 2008. godine, drugo pitanje zahtevalo je konkretnu primenu prava na hipotetički slučaj, dok se treće pitanje odnosilo na način formiranja tima, razloge za učešće na ovom takmičenju, kao i na značaj eventualnog učešća tima za državu, Fakultet i njene članove. Ove godine, na takmičenje se prijavilo 150 timova, dok je pravo na učešće izborilo 56 timova, među kojima i tim našeg Fakulteta. Imajući u vidu fakultete koji nisu uspeli da izbore plasman za učešće na takmičenju, kao i činjenicu da je ovo prva godina kako naš Fakultet učestvuje na pomenutom takmičenju, već sam plasman među 56 najboljih odabranih timova predstavljao je veliki uspeh. Tokom sedam dana takmičenja, timovi su „igrali“ razne uloge, od delegata MKCK na pregovorima sa organima Ujedinjenih nacija i pobunjenicima, preko predstavnika NVO, članova Komisije za utvrđivanje činjenica Odbora za ljudska prava UN, predstavnika ministarstva spoljih poslova i ministarstva odbrane. Istovremeno, sudije su nastojale da svoje uloge što uverljivije odigraju, čime je svaka runda predstavljala simulaciju realnih situacija u kojima se pravila humanitarnog prava primenjuju.

Ne umanjujući privilegiju, važnost i uspeh učešća na ovako važnom takmičenju, tim Srbije nije uspeo da se plasira u polufinale, iako je kvalitet tima i njegovo angažovanje bilo primećeno kako od kolega, tako i od samih sudija koji nisu krili iznenađenje znanjem i spremnošću našeg tima. Ocene su da do sada nije učestvovao ovako kvalitetan tim iz regiona, što je potvrđeno zvaničnim komentarima koji su poslati treneru tima doc. dr Ivani Krstić. U komentarima je kao jedini problem našeg tima identifikovan problem sa engleskim jezikom, u smislu da tim nije mogao ravnopravno da se bori sa ostalim timovima iz divizije, pošto su svi ostali timovi učestvovali na maternjem jeziku (takmičenje se odvija u okviru tri divizije i na tri jezika, engleskom, francuskom i španskom). Finalisti ovogodišnjeg Jean Pictet takmičenja su Univerzitet iz Argentine, Univerzitet iz Singapura, Univerzitet iz Velike Britanije i Univerzitet iz Francuske, koji je i pobednik takmičenja. Zahvaljujemo se još jednom Fakultetu na podršci i nadamo se da će naš tim i sledeće godine dostojno predstavljati Fakultet na ovom značajnom takmičenju, jer je i ove godine osvajanjem prvog mesta na nacionalnom takmičenju izborio pravo da konkuriše za učešće na međunarodnom takmičenju Jean Pictet 2010.

 

 


 

 

Nagradno putovanje u Hag za uspešne na takmičenju za esej o međunarodnom sudstvu

 

Pet studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su od 4. do 11. maja boravili u Hagu, kao rezultat uspeha na takmičenju u pisanju eseja o međunarodnom sudstvu, koje je organizovao Grotius Center for International Legal Studies, Leiden University, grad Hagsektor za međunarodnu saradnju i pravni fakulteti univerziteta u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. Po pet studenata sa svakog fakulteta, među kojima su bili i Danijela Dobrota, Kristina Vujić, Miloš Milovanović, Savo Manojlović i Dragutin Nenezić sa našeg Fakulteta, imalo je prilike da poseti sve relevantne međunarodne sudske institucije u Hagu: ICJ, ICC i ICTY, kao i da prisustvuje suđenjima koja su trenutno bila u toku (poseban utisak je ostavilo suđenje Čarlsu Tejloru u prostorijama ICC). Pored toga, imali su prilike i da slušaju predavanja stručnjaka koji rade i ovim institucijama, ali i eminentnih predavača sa Lajdenskog univerziteta. Među predavačima su se, kao posebno zanimljivi, istakli Rod Rastan koji radi u Tužilaštvu pri ICC, kao i Žan dAspremon, koji predaje međunarodno javno pravo na Lajdenskom univerzitetu. Poslednjeg radnog dana studentima je predavanje održao i Maks van der Stol, bivši ministar ino­stranih poslova Holandije. Osim zanimljivih predavanja i obilazaka značajnih institucija, studenti su bili angažovani na izradi grupnih radova na teme zadate prvog dana, koje su poslednjeg radnog dana prezentovali predavačima, i za šta su bili nagrađeni diplomama. Naravno, bilo je mesta i za provod sa kolegama iz susednih republika i domaćinima, predstavnicima grada Haga. Sve u svemu, ova poseta je pružila priliku studentima da izbliza vide kako funkcioniše međunarodno sudstvo, da se uvere da su pravo u knjigama i pravo u životu dve različite stvari, te da konstatuju da su suštinske mane i istinski dobre strane međunarodnog sudstva sasvim pogrešno predstavljene u našoj javnosti.


 

Naši studenti prvi na takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava - 2008.

 

 

 

U periodu od 19. do 23. aprila 2008., naši studenti uzeli su učešće na takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava, koje je održano u prostorijama Crvenog krsta. Pored našeg tima, takmičili su se i studenti sa sledećih fakulteta: Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet iz Novog Sada, Pravni fakultet iz Niša, Policijska akademija i Vojna akademija. Naši studenti osvojili su prvo mesto i time obezbedili učešće na prestižnom međunarodnom takmičenju Jean Piktet, koje se svakog aprila održava u drugoj državi. Ove godine takmičenje je održano u Švajcarskoj.

 

Naši studenti imali su težak zadatak pred sobom. Ne samo da je takmičenje trajalo četiri dana, zahtevajući veliku koncentraciju i znanje, već su bile potrebne i veštine govorništva i sposobnosti igranja raznih uloga. Tako su naši studenti igrali ulogu ministra odbrane, ministra spoljnih poslova, pravnih savetnika, aktivista Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i aktivista nevladinih organizacija. Posle organizovane večere u Reci, u kojoj su naši studenti pokazali i da su vešti u plesu i pevanju, trebalo je akumulirati snagu i odgirati poslednju ulogu u finalnom danu, u kojem su se našla dva najbolja tima, naš tim i tim Pravnog fakulteta u Nišu. I ta prepreka je uspešno otklonjena, a naš tim pokazao je vrhunsko znanje iz oblasti Međunarodnog humanitarnog prava i jednoglasnom odlukom svih članova komisije proglašen za pobednika!

 

Naš tim činili su: Veljko Grković, Mia Fukuda i Marko Vujetić, a trener tima bila je asistentkinja dr Ivana Krstić, kojoj je pomagala Anđela Simić, naša studentkinja i dugogodišnja aktivistkinja Crvenog krsta.

 

Čestitamo našim studentima na postignutom uspehu i dostojanstvenom predstavljanju Fakulteta!!!

 

      

 


 

Osvojeno drugo mesto na Regionalnom takmičenju iz ljudskih prava - 2008.

 

 

Sa Drugog regionalnog takmičenja u poznavanju jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava održanog 18. i 19. aprila 2008. u beogradskoj Palati pravde stigla je vest o novom uspehu studenata našeg Fakulteta. Tim koji su činili Marija Šćekić, Ksenija Sorajić, Miona Mihailović, Jasna Mitić, Nenad Kovačević, Stefan Antonić i Marko Labus osvojio je drugo mesto u konkurenciji deset pravnih fakulteta iz četiri republike bivše Jugoslavije. Trener tima je bio Marko Jovanović, specijalista prava EU, master međunarodnog prava i doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz 1 – Panteon Sorbona. Izuzetnu pomoć i podršku u pripremama tima pružile su asistent dr Ivana Krstić i prošlogodišnja učesnica takmičenja Milica Stojanović, koje su prenosile iskustva od protekle godine i savetima i sugestijama doprinosile da nastup ovogodišnje generacije bude što kvalitetniji.

Takmičenje se sastojalo iz dve faze: pismene i usmene. U prvom delu studenti su analizirali zadati problem iz oblasti ljudskih prava na osnovu koga su sastavljali predstavku Evropskom sudu za ljudska prava i odgovor tužene države. Priroda ovogodišnjeg problema je, pored poznavanja ljudskih prava, prakse strazburškog Suda i procedure pred ovim organom, od takmičara zahtevala vladanje još nekim pravnim disciplinama: ustavnim pravom, pravom Ujedinjenih nacija i pravom EU. U usmenoj fazi takmičenja pred timove se postavlja zadatak da simuliraju usmenu raspravu pred Evropskim sudom za ljudska prava tako što će se staviti u uloge zastupnika podnosioca predstavke i tužene države. Njihovu uspešnost ocenjivali su stručnjaci za ljudska prava, sudije ustavnih i vrhovnih sudova država regiona ali i neke sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava.

Zahvaljujući visokim ocenama pismenih podnesaka, tim našeg Fakulteta je u usmenu fazu takmičenja ušao kao nosilac prve od četiri kvalifikacione grupe. Odbranivši prvo mesto u grupi nakon kvalifikacionih usmenih nastupa i odnevši ubedljivu pobedu u polufinalnim susretima, naši studenti su se plasirali u finale gde su se sastali sa timom Pravnog fakulteta iz Zagreba. Prvi finalni susret, u kome je naš tim imao ulogu zastupnika podnosioca predstavke, završen je nerešeno. U drugom susretu, gde su procesne uloge bile zamenjene, petočlano sudijsko veće je, suportno očekivanjima većine prisutnih u publici, odlučilo da dā prednost zagrebačkom timu, pa je našem Fakultetu tako pripalo drugo mesto. Ipak, vredi napomenuti da je rezultat glasanja sudija pokazao da je našim studentima pobeda izmakla za samo jedan poen.

Veliki uspeh našeg tima još jednom je potvrdio kvalitet pravnog obrazovanja na beogradskom Univerzitetu i ponovo dokazao da naši studenti ne poseduju samo široko teoretsko znanje već i da izuzetno dobro vladaju praktičnim pravnim veštinama. Osvojeno drugo mesto na Regionalnom takmičenju iz jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava, zajedno sa skorašnjim odličnim rezultatima i nagradama studenata koji su se nadmetali u međunarodnom privrednom i arbitražnom pravu i pobedom tima iz međunarodnog humanitarnog prava, zaokružuje još jedno uspešno takmičarsko proleće na našem Fakultetu kojim se nastavila višegodišnja tradicija osvajanja najviših priznanja na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim susretima.

 

         

 


 

Nacionalno takmičenje iz Međunarodnog javnog prava Jessup Moot Court

15. marta 2008. godine, tim našeg Fakulteta u sastavu: Uroš Živković, Velimir Živković, Milica Stojanović, Danijela Dobrota i Anđela Simić, učestvovao je u usmenom delu nacionalne runde Jessup Moot Court-a, svetski poznatog takmičenja iz Međunarodnog javnog prava i osvojio drugo mesto. Na takmičenju su učestvovali još i tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i Pravni fakultet Univerziteta Union iz Beograda, koji je osvojio prvo mesto.

Takmičenje se sastoji iz dve fa­ze: pismenog i usmenog dela. U pi­smenom delu, naši studenti imali su zadatak da napišu podneske na engleskom jeziku, demonstrirajuci svu veštinu istraživanja literature i isticanja vrednosti sop­stvene argumentacije. Rok za podneske bio je 15. januar 2008. godine. Pripreme za ovo takmičenje bile su vrlo intenzivne i trajale su od oktobra 2007. godine. Tim našeg Fakulteta pripremala je asistent dr Ivana Krstić.

 

Usmeni deo takmičenja održan je u Trgovinskom sudu 15. marta 2008. godine, a sudije pred kojim je nas tim branio svoju argumentaciju uglavnom su bili domaći predstavnici međunarodnih organizacija. Kako je ceo slučaj imao preko 40 strana i odnosio se na izuzetno komplikovano pitanje tretmana te­rorista i primene humanitarnog prava i ljudskih prava na datu situaciju, analiza slučaja zahtevala je predan rad i iščitavanje obimne literature na engleskom jeziku. Nažalost, većina sudija koja je oce­njivala nastup naših studenata nije imala vremena da dobro prouči slučaj, jer su dobili poziv za učešće uoči samog takmičenja, što je bilo izazvano događanjima na Kosovu i Beogradu i odustajanjem velikog broja stranih eksperata. Iz tog razloga, bilo je primetno da su sudije više ocenjivale sam nastup, nego argumentaciju koja je tim putem iznošena. Tako je i naš tim vrlo tesno izgubio prvu poziciju i mogućnost da svoje veštine pokaže u Vašingtonu, SAD gde će u periodu od 6. do 12. aprila biti održana međunarodna runda ovog takmičenja.

 


Međunarodno takmičenje iz međunarodnog krivičnog prava 2007.

 

Studenti Pravnog fakulteta, predvođeni asistentom pripravnikom Vanjom Bajović, učestvovali su na međunarodnom takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava (ICC Trial Competition) koje je održano u Hagu u periodu od 10. do 12. decembra 2007. godine.

Takmičenje se sastojalo u simulaciji suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom, a studenti su bili dužni da pripreme i pošalju organizatorima tri eseja od po dvadeset strana u kojima su izneli svoje stavove u vezi zadatog slučaja iz perspektive uloge koja im je dodeljena, odnosno tužioca, branioca i sudije. U usmenom delu takmičenja studenti su se direktno suočavali sa kolegama iz drugih zemalja pred žirijem koji su činili eminentni stručnjaci za međunarodno krivično pravo iz redova profesora, advokata i sudija, između ostalih prof. Roy Lee (Yale and Columbia Law School), prof. Michail Wladimiroff (advokat), dr Roger O’Keefe (Cambridge Univer­sity), prof. Walter Perron (Freiburg University), prof. Frans Nalissen (T.M.C. Asser Institute).

Na takmičenju je učestvovalo dvanaest ekipa iz deset zemalja i to Kanade, Indije, Nemačke, Čilea, Južne Afrike, Egipta, Rusije, Holandije (fakulteti iz Amsterdama i Utrehta) i Kine (China Foreign Affairs University i China University of Political Science and Law). Prvo mesto osvojio je Pretoria Univerzitet iz Južne Afrike, drugo Nalsar Univerzitet iz Indije, a treće Osgoode Hall Law School iz Kanade.

Studenti su, između ostalog, imali priliku i da posete Međunarodni krivični sud, a naši studenti su posetili i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.

Imajući u vidu da su sve takmičarske ekipe morale same da isfinansiraju troškove puta, smeštaja i boravka u Hagu, Pravni fakultet i na ovaj način želi da izrazi veliku zahvalnost misiji OEBS-a u Beogradu bez koje učešće na ovom takmičenju ne bi bilo moguće.


Balkan Case Challenge – međunarodno takmičenje maja 2007. u Beču

 Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su na nacionalnom BCC – Balkan Case Challenge takmičenju za Srbiju osvojili prvo mesto (takmičenje se održalo u martu 2007. godine u Novom Sadu) imali su priliku da svoje znanje i umešnost iz Međunarodnog javnog prava prikažu na BCC međunarodnom takmičenju koje se održalo u Beču, od 20–25. maja 2007. Timovi koji su se takmičili u okviru ovog moot court-a su bili sastavljeni od studenata prava iz svih zemalja učesnica (Bosne i Hercegovine, Bugarske, Ru­munije, Austrije, Albanije, Kosova, Moldavije, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije), tačnije, po četiri takmičara iz različitih zemalja činilo je jedan tim. Naši studenti koji su se takmičili – Milica Stojanović, Milica Novaković, Vuk Cucić i Uroš Živković – iako su se borili jedni protiv drugih, ostvarili su odlične rezultate. U polufinale takmičenja, nakon završenih preliminarnih rundi, kandidovala su se četiri tima od kojih su tri bila predvođena našim studentima. U samo finale prošli su timovi H i A (u timu A je bio naš student Uroš Živković). Drugo mesto osvojio je tim A, dok je prva pozicija pripala timu H.

Pored timske ocene, takmičari su bili ocenjivani i na individualnom planu, a titulu najboljeg govornika celokupnog takmičenja poneo je naš student Uroš Živković. Kao nagradu za postignut uspeh na takmičenju, Evropski Forum Alpbach dodelio je Urošu Živkoviću stipendiju za Alpbach letnju školu o evropskim integracijama koja će se održati od 16. do 31. avgusta u Insbruku, Austrija.

Sudeći po komentarima sudija (mahom profesora i asistenata Međunarodnog javnog prava sa Univerziteta kao što su Lajden, Beč i Grac) i, kako timskom tako i individualnom plasmanu, naši studenti su pokazali izuzetno zna­nje i sposobnost da odgovore na visoke zahteve takmičenja, da prikažu naš Fakultet u najboljem svetlu i da dostojanstveno predstave kako Beograd tako i Srbiju.


Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2007

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je u periodu od 25. do 29. aprila 2007. godine, organizovalo četvrti Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2007. BIMUN predstavlja alternativni način edukacije kroz modelovanje, odnosno simulaciju zasedanja organa UN. Učešćem na ovoj međunarodnoj konferenciji, studenti stiču znanja o aktuelnim svetskim pitanjima i načinima njihovog rešavanja kroz mehanizme UN. Studenti preuzimaju ulogu diplomata, zemalja članica UN, za koju se pripremaju kroz istraživački rad o temi, zemlji koju predstavljaju i složenoj proceduri organa UN. Ova vrsta modelovanja ostvaruje se u preko 40 zemalja širom sveta.

BIMUN 2007 obuhvatio je četiri komiteta, sa simulacijom zasedanja sledećih organa UN na aktuelne teme: Savet bezbednosti UN: „Opasnost širenja nuklearnog oružja: situacija u Iranu“, Generalna skupština/VI komitet: „Reforma Saveta bezbednosti“, Savet za ljudska prava: „Prava nacionalnih manjina u jugoistočnoj Evropi“, kao i Komitet za Svetsku baštinu UNESKA: „Zaštita ugrožene baštine u oblastima konflikta“.

Na Konferenciju se prijavilo 212 studenata iz 31 države sveta. Nakon selekcije, na BIMUN-u 2007, učestvovalo je 122 studenta, od toga 80 iz naše zemlje i 42 iz 18 zemalja širom sveta (Albanije, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Irske, Italije, Izraela, Makedonije, Moldavije, Kipra, Nemačke, Rumunije, SAD, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Ukrajine).

Uspešnosti BIMUN-a 2007, doprineli su studenti prava Milica Stojanović, Milica Novaković, Ivana Ninčić, Marija Stijelja, Neda Smiljanić i Miloš Dilkić, a takođe su se istakli i Uroš Živković, Marija Šćekić, Danijela Dobrota, Bojana Miković, Ognjen Božović, Savo Manojlović, Nenad Babić, Marko Rakić, Jelena Vasić, Kornel Dražilov i Stefan Kovačević. I ove godine za najboljeg delegata same konferencije proglašen je student Pravnog fakulteta, Veljko Radosavljević.


II mesto naših studenata na regionalnom takmičenju

U Beogradu je 14. i 15. aprila 2007. godine bilo održano prvo Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, u organizaciji Mladih pravnika Srbije, a pod pokroviteljstvom Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

U dvodnevnom takmičenju, održanom u svečanim sudnicama Palate pravde, učestvovalo je jedanaest pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije koje su predstavljali njihovi izabrani klubovi, od po šest studenata. Ovaj događaj je po prvi put, posle višegodišnje pauze, okupio pravne fakultete iz prestonica svih pet država regiona – Beograda, Podgorice, Sarajeva, Skoplja i Zagreba, kao i Novog Sada, Banja Luke, Tetova, Niša, Kragujevca i Novog Pazara. Time je takmičenje u potpunosti ostvarilo svoje dve ideje vodilje – produbljivanje znanja iz evropskog sistema zaštite ljudskih prava i unapređenje regionalne saradnje.

U tročasovnom finalnom dvomeču, održanom u nedelju 15. aprila, susreli su se klubovi Vladimir Bajer sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Slobodan Jovanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu. U izuzetno kvalitetnom i do samog kraja neizvesnom finalnom meču kao pobednik je izašao Klub Vladimir Bajer, dok je beogradski pravni fakultet zauzeo vicešampionsko mesto. Pravni fakultet u Beogradu je, pri tom, osvojio i prvo mesto u pisanju podnesaka, što je sastavni deo ovog takmičenja.

Klub Slobodan Jovanović, koji je ovim nastupom zaokružio jednogodišnje pripreme, predstavljali su studenti Pravnog fakulteta u Beogradu: Milica Stojanović, Jovana Stevović i Mateja Đurovic, zastupajući podnosioca predstavke, i Veljko Grković, Milica Novaković i Uroš Živković braneći interese države. Treneri Kluba su bili asistenti Pravnog fakulteta u Beogradu: mr Ivana Krstić i mr Tanasije Marinković.

 


Balkan Case Challenge 2007.

 

           U periodu od 9. do 12. marta 2007. u organizaciji WUS Austria, održan je Balkan Case Challenge (BCC) u Novom Sadu. Reč je o case-study takmičenju koje u sebi obuhvata četiri podtakmičenja iz različitih oblasti. Pored Modela Ujedinjenih nacija, ili simulacije zasedanja Ujedinjenih nacija, Business Case takmičenja, i ICT, takmičenja iz informacionih tehnologija, BCC obuhvata i Law Moot Court takmičenje, u ovom slučaju, simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom pravde.

Moot court takmičenja predstav­lja razvijeni sistem izučavanja prava i upoznavanja sa pravničkom praksom kroz simulirane situacije pred različitim sudskim telima kako unutrašnjeg tako i međunarodnog prava koji je postao bitan deo kurikuluma mnogih pravnih fakulteta u svetu. Prateći svetske i evropske tokove u razvoju novih metodoloških pristupa u izučavanju prava i Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu sve više poklanja pažnje moot court sistemu, shvatajući potrebu studenata da vežbaju svoje advokatske sposobnosti, te da osete i dožive praktičnu primenu teorijskog znanja koje stiču kroz redovni nastavni program.

Balkan Case Challenge polazi od te, sve aktuelnije, potrebe da se studentu ukaže prilika da svoje znanje stečeno tokom osnovnih studija primeni na izmišljeni slučaj i oproba se u ulozi avokata ili ekonomskog eksperta. Dva tima koja su prošla u finale law moot court takmičenja, osvojivši najveći broj poena u polufinalnim rundama, i koja su se borila za prvo mesto u nacionalnoj rundi su bila sastavljena od studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tim A, koji je proglašen za pobednički tim celog nacionalnog takmičenja, činili su naši studenti Uroš Živković, Milica Stojanović, Vuk Cucić i Milica Novaković. Pored ovog izvanrednog timskog uspeha naših studenata, dodeljena je pojedinačna nagrada za najboljeg govornika celokupnog takmičenja, tj. za najboljeg advokata države, koju je osvojio Uroš Živković, dok su drugo mesto za najboljeg govornika, sa istim brojem bodova, podelili Mihajlo Vučić i Vuk Cucić.

Pobednici nacionalnog takmičenja dobiće priliku da otputuju u Beč, od 20. do 25. maja ove godine, i da tamo predstavljaju našu zemlju i Pravni fakultet, gde će se održati međunarodno Balkan Case Chal­lenge takmičenje koje će okupiti najbolje predstavnike zemalja sa Balkana, pobednike nacionalnih BCC takmičenja iz svih oblasti koje su zastupljene. Pored pobed­ničkog tima, u skladu sa tradicijom BCC takmičenja, kao sledeći najbolji govornik u Austriju će putovati i Mihajlo Vučić zahvaljujući sjajnim rezulatima u individualnom plasmanu.

 


Treće mesto na međunarodnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom

 

         

Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu ostvarili su ogroman uspeh osvojivši treće mesto na međunarodnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom. Ekipu Pravnog fakulteta činili su studenti Katarina Dolović, Nikola Marković, Tomislav Momirović i Dejan Mraković, predvođeni asistentom-pripravnikom Vanjom Bajović. Takmičenje je održano u Poljskoj, u periodu od 12. do 16. novembra 2006. godine, a organizovano je pod pokroviteljstvom Krajsove inicijative iz Berlina i Fondacije za uzajamno razumevanje.

           I sam plasman u finale ovog takmičenja predstavljao je veliki uspeh, imajući u vidu da se među mnogobrojnim prijavljenim evropskim fakultetima u finale plasiralo svega deset ekipa. Selekcija je vršena na osnovu rešenja hipotetičkog slučaja pred Međunarodnim krivičnim sudom, odn. zadatak studenata je bio da unapred proslede kratak esej o pravnoj argumentaciji koju će koristiti u okviru određene teme. Slučaj je bio podeljen na deset tema koje su se odnosile na, primera radi, nadležnost Međunarodnog krivičnog suda, odnos statuta i Rezolucije kojom se državljani određene države izuzimaju iz nadležnosti suda, odgovornost optuženih za ratne zločine, pitanje zaštitnih mera i reparacije i sl. Svaka ekipa je unapred dobijala tri teme u okviru kojih će imati ulogu tužioca, odbrane i predstavnika oštećenih. Zadatak studenata je bio da pripreme izlaganje u skladu sa ulogom i temom koja im je dodeljena, dok je četvrti student, član ekipe, bio sudija, odnosno član petočlanog sudijskog veća. Pored pravne argumentacije vezane za zadatu temu, koja je unapred pripremana i na osnovu koje je vršena selekcija timova, studenti su pre samog takmičenja imali i dvodnevne retoričke treninge sa pobednicima međunarodnih debatnih takmičenja, čiji je prvenstveni cilj bila priprema za javni nastup. O tome kako su naši studenti savladali postavljene zadatke najviše govori postignut uspeh, odnosno osvojeno treće mesto, iza timova pravnih fakulteta iz Ukrajine (Kijev) i Nemačke (Kelna). Predsednik tročlanog žirija bio je prof. dr Gerhard Verle (Gerhard Werle), šef Katedre za krivično pravo na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu. Po povratku za Beograd, dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Mirko Vasiljević primio je studente, čestitavši im na postignutom uspehu.

 


Pobeda naših studenata na nacionalnom takmičenju "Simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava"

 

          U oktobru mesecu 2006. okončan je višemesečni projekat „Simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava “ koji su organizovali „Mladi pravnici Srbije “. U ovom projektu učešće su uzeli studenti četiri pravna fakulteta u Srbiji, okupljeni u svojim klubovima: „Slobodan Jovanović “ (Pravni fakultet u Beo­gradu), „Radomir Lukić “ (Pravni fakultet u Novom Sadu), „Kon­stantin “ (Pravni fakultet u Ni­šu) i „Licej “ (Pravni fakultet u Kragujevcu).

          Projekat se sastojao od tri dela. Studenti su najpre, u periodu od februara do maja 2006, pratili kurs iz Evropskog prava ljudskih prava. Zatim su krajem maja dobili hipotetički slučaj povodom kojeg su do 15. jula pripremali predstavku protiv države (aplikanti), kao i odgovor dr­žave na nju (respondenti). Pošto su klubovi razmenili predstavke i odgovore otpočela je poslednja faza projekta – priprema za javnu raspravu, koja je održana 1. i 2. oktobra u Novom Sadu. Najbolji studenti četiri kluba, podeljeni na aplikante i respondente, suprot­stavili su svoje argumente pred dva tročlana veća, jednim kojim je predsedavao dr Slavoljub Carić pravni zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i drugim na čijem čelu je bio Omer Hadžiomerović, sudija Okružnog suda u Beogra­du.

           Nakon javne rasprave i ocenjivanja podnesaka razmenjenih u pismenoj fazi postupka studenti Kluba „Slobodan Jovanović“ Pravnog fakulteta u Beogradu Milica Stojanović, Jovana Stevović i Natalija Radošević (aplikanti) i Milica Novaković, Maja Milenković i Veljko Grković (respondenti), obučavani i predvođeni asistentima mr Ivanom Krstić i mr Tanasijem Marinkovićem, osvojili su najveći broj poena i pobedili na ovom takmičenju. Uz to, od svih takmičara, Milica Stojanović i Jovana Stevović su nagrađene za najbolje govore među aplikantima, dok  je Milica Novaković posebno pohvaljena među respondentima. Dokaz uspešnosti projekta i obučenosti naših studenata bilo je i to što im je dr Slavoljub Carić ponudio da sarađuju sa kancelarijom pravnog zastupnika, što su oni prihvatili i već početkom decembra završili svoj prvi slučaj, pripremivši odgovor Republike Srbije na navodne povrede Evropske konvencije za ljudska prava.

 


Sjajan uspeh naših studenata na BIMUN 2006

 

 

Studenti našeg Fakulteta ostvarili su sjajan uspeh na trećem po redu Beogradskom međunarodnom modelu UN (BIMUN), održanom od 30. marta do 2. aprila 2006. na kojem je učestvovalo 50 stranih i 68 domaćih učesnika (koji su prihvaćeni od 200 prijavljenih iz 26 zemalja). Titulu najboljeg delegata cele konferencije ponela je naša studentkinja Jovana Mitić, a odličan uspeh ostvarili su i Marko Labus, Ivana Ninčić, Dušan Pavlović, Milica Novaković i Marija Stijelja.

Svečanom otvaranju BIMUN-a 2006 u Skupštini Grada Beograda, pored samih učesnika, prisustvovali su gosti iz agencija UN, ambasada, Ministarstva spoljnih poslova SCG, Skupštine Grada Beograda i drugih domaćih institucija i nevladinih organizacija. Među zvanicama bio je i dekan Pravnog fakuteta prof. dr Mirko Vasiljević, kao i asistenti mr Bojan Milisavljević i mr Ivana Krstić, koji su pružili dragocenu pomoć u pripremi naših studenata.

          BIMUN predstavlja omladinsku konferenciju na kojoj se simuliraju zasedanja organa Ujedinjenih nacija, koja se ostvaruje se u više od 40 zemalja širom sveta. Organizator ove omladinske konferencije je Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije (www.unaserbia.org.yu), nevladina organizacija osnovana 1952. godine u Beogradu, koja je deo Svetske federacije Udruženja za UN – WFUNA. 

 


 

Pobeda naših studenata u nacionalnoj rundi Balkan Case Challenge

 

        U organizaciji austrijske nevladine organizacije World University Service – Austian Committee (WUS Austria) u Novom Sadu je u periodu od 17. do 19. marta 2006. održana nacionalna runda međunarodnog takmičenja – Balkan Case Challenge koje okuplja studenate iz jugoistočne Evrope, iz oblasti ekonomije, informatike, diplomatije i prava.  Studenti prava takmičili su se u okviru Law Moot Court podtakmičenja, koje predstavlja simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom pravde. Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu trijumfovao je na ovom takmičenju, a činili su ga: Dušan Jovanović, Nebojša Tešić, Ivan Pantović i Jelena Adamović.

 

       Pobednički tim, kao i najbolji govornik drugoplasiranog tima – Matija Đurović, učestvovaće na finalnom takmičenju u Beču, od 28. maja do 2. juna 2006. Tamo će se takmičiti sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Albanije, Bugarske, Austrije, Moldavije i sa Kosova

 


 

Takmičenje iz međunarodnog javnog prava –  nacionalna runda 2006. godine za Jessup International Law Moot Court

 

        17. februara 2006. po treći put, u organizaciji Nacionalnog centra za državne sudove, USAID projekta Vladavina prava, održana je nacionalna runda takmičenja  iz međunarodnog javnog prava – Jessup International Law Moot Court. Na ovom takmičenju učestvovala su četiri fakulteta iz Srbije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet Union univerziteta, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

       Naš fakultet predstavljali su Mateja Đurović, Vuk Cucić, Ma­rija Mužević, Milica Pašalić i Slobodanka Bursać, a za takmi­čenje ih je pripremao asistent mr Bojan Milosavljević.

       Naši studenti zauzeli su treće mesto na ovom takmičenju, a pobednik je, kao i prethodnih godina, Pravni fakultet iz Novog Sada koji će Srbiju predstavljati na međunarodnom Jessup takmičenju koje se održava u periodu od 26. marta do 1. aprila 2006. u Vašingtonu, SAD.

 


 

Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu

na prvom godišnjem moot takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava

 

            Na Pravnom fakultetu Pejs Univerziteta u Njujorku održano je od 14. do 16. oktobra 2005. godine prvo godišnje moot takmičenje iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. Pored studenta američkih pravnih fakulteta iz Njujorka, Konektikata, Luizijane, Santa Klare i Bostona, na takmičenju su učestvovali i studenti Pravnog fakulteta u Beogradu: gđica Jelena Adamović, g. Darko Vujanić i g. Bojan Stanojević. Šef tima je bio docent dr Goran Ilić, a veliki doprinos pripremanju naših studenata je dao mr Miodrag Majić, v. d. predsednika Prvog opštinskog suda u Beogradu. Put i boravak našeg tima u Njujorku je ostvaren zahvaljujući finansijskoj pomoći ambasade SAD u Beogradu.
            Učesnike takmičenja je pozdravio profesor Dejvid Šefer, bivši ambasador SAD za ratne zločine i glavni pregovarač SAD pri izradi Rimskog statuta. G. Šefer je u prvoj rundi takmičenja bio i član sudskog veća pred kojim su studenti Pravnog fakulteta u Beogradu nastupili u ulozi tužioca. U sledećoj rundi je naš tim iznosio argumente odbrane, da bi u poslednjoj rundi zastupao interese žrtava. Naši studenti su, prema rečima sudija, pokazali zavidno poznavanje problematike međunarodnog krivičnog prava, a njihovo znanje engleskog jezika je ocenjeno kao veoma dobro. Malo je nedostajalo da tim beogradskog Pravnog fakulteta uđe u finale takmičenja u kojem je predsedavajući sudskog veća bio g. Bendžamin Ferenc, glavni tužilac SAD pred Ninberškim sudom za ratne zločine. Pored g. Ferenca, članovi sudskog veća su bili: profesor Roj Li sa Kolumbija Univerziteta, g. Sem Miler, direktor Haškog instituta za internacionalizaciju prava i g. Trevor Čimimba, pravni savetnik u Odeljenju za kodifikaciju Kancelarije za pravne poslove UN.
            Na ceremoniji svečanog proglašenja pobednika je studentima Pravnog fakulteta u Beogradu, kao predstavnicima jedinog neameričkog univerziteta, dodeljeno posebno priznanje kao začetnicima učestvovanja na
moot court takmičenju iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, uz naročitu pohvalu za uloženi trud pri pisanju memorijala i iznošenju usmenih argumenata. O odličnom utisku koji su ostavili naši mladi pravnici svedoči i obećanje profesora Brotmana sa Pejs Univerziteta da će nam biti upućen poziva da učestvujemo na takmičenju sledeće godine.

 


Naši studenti osvojili bronzanu medalju na svetskom on-line takmičenju ICODR

Dva tima studenata Pravnog fakulteta u Beogradu učestvovala su na svetskom on-line takmičenju u pregovaranju (ICODR) i osvojila treće mesto - bronzanu medalju  i peto mesto. Naši studenti, polaznici kursa Alternativni način rešavanja sporova koji na Pravnom fakultetu u Beogradu vodi gostujući profesor Linn Malley - medijator i advokat iz Mizurija (SAD), Fulbrajt stipendista i direktor ADR klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta Ilinois - posle nekoliko meseci obuke, odmerili su snage sa prestižnim svetskim pravnim fakultetima na takmičenju u vansudskom načinu rešavanja sporova. Na anonimnom takmičenju do samog kraja, na kome je učestvovalo 38 timova, naši su pobedili studente Univerziteta Harvard, Univerziteta Merilend (koji su podelili osmo mesto) i Univerziteta Singapur  (koji se plasirao na 16.mesto).

Tim 1 koji je uspeo da se popne na postolje pobednika i osvoji BRONZANU MEDALJU činili su : Jelena Manić, Vanja Kljajević i Siniša Đurić.

Tim 2 koji se vrlo uspešno plasirao na peto mesto činili su: Jovana Stevović, Milan Radonić i Miloš Dilkić.

Takmičenje je održano u dve runde 20-28 februara i 2-6 marta 2005.godine. Više o takmičenju možete saznati iz izveštaja učesnika, a rezultate pogledati na vebsajtu http://www.odr.info/icodr2005_negotiation_results.php


Nacionalno takmičenje u poznavanju medjunarodnog humanitarnog prava

Na Pravnom fakultetu u Beogradu, u periodu od 18. do 22. aprila 2005. godine, održano je četvrto po redu nacionalno takmičenje studenata u poznavanju medjunarodnog humanitarnog prava (prava oružanih sukoba), u organizaciji Medjunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), nacionalnog  Društva  Crvenog krsta Srbije i Crne Gore (DCKSCG) i domaćina, beogradskog Pravnog fakulteta.

Na  ovogodišnjem  takmičenju učešće je uzelo ukupno 8 timova, od kojih 2 tima sa Pravnog fakulteta u Beogradu, 2 tima Vojne akademije, i timovi sa Pravog fakulteta u Novom Sadu, Nišu, Podgorici, kao i studenti Fakulteta političkih nauka. Ovih osam  studentskih ekipa takmičilo se pred sudskim većem u sastavu: profesor Miodrag  Starčevic,  savetnik  za  pravne  poslove  u DCKSCG, advokat Dejan Ukropina,  član  DCKSCG komisije za medjunarodno humanitarno pravo i Kejti Sams,  gost iz Ženeve, Šef odeljenja za obrazovanje pri MKCK.

Takmičenje  je  bilo zasnovano  na  metodu studije zamišljenog slučaja regiona u kome  usled  nemira  dolazi  do  konkretnih  kršenja  pravila  ratovanja, a studenti su se našli  u poziciji profesionalaca, pravnih  savetnika  kojima je zadatak da rešavaju upravo ove probleme. Petog dana takmičenja, suočila su se dva najbolja tima, koja su branila svoje pozicije tužioca i branioca u simulaciji rada Međunarodnog krivičnog suda. Prvo mesto osvojio je tim sa Pravnog fakulteta u Nišu, drugo mesto pripalo je studentima Fakulteta političkih nauka, dok je treće mesto zauzeo tim Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je pripremala asistent Ivana Krstić, u sastavu: Ana Stavrić, Darko Vujanić i Borivoje Obradović, koji je proglašen najboljim govornikom i nagrađen peharom.