Студентски живот


 

Наградни фондови представљају важан стимуланс за најамбициозније и најталентованије студенте. Из фондова се студенти наградјују за стручне радове, постигнути успех из појединих предмета, општи успех на студијама, итд. У најстарије спада Фонд проф. Алберта Вајса који додељује награде за најбоље радове из правне историје, Фонд проф. Аристида Теодоридеса, чувеног белгијског египтолога, за најбоље радове о античком праву, Фонд проф. Драгомира Стојчевића за најбоље радове из римског права, Фонд проф. Николе Стјепановића за најуспешније студенте управног права, Фонд проф. Драгољуба Атанацковића за најуспешније радове из кривичног права, Фонд Ненад Ефтимовски најбољем дипломираном студенту за успех на правно-економским предметима, Alan Watson Foundation, итд. Поред тога, Универзитет у Београду и Правни факултет сваке године награђују студенте који су постигли највише просечне оцене у својој генерацији. Ове награде, поред моралног и престижног значаја, доносе и важну предност студентима приликом запошљавања.

 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299