<< nazad


Studentske organizacije

 

 

ELSA Belgrade (The European Law Students' Association)

 

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students’ Association – ELSA) je međunarodno, nezavisno, nepolitično i neprofitabilno udruženje studenata i studentkinja prava okupljenih radi unapređenja, uspostavljanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje, pravne etike i ličnih kontakata između studenata i studentkinja prava različitih zemalja i pravnih sistema, kao i pripremanje za profesionalni rad pravnika i pravnica po međunarodnim standardima. ELSA je međunarodna, studentska organizacija koja ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta, sa preko 40 000 članova i članica. ELSA Beograd postoji od 1987. godine i najveća je strukovna, studentska organizacija u zemlji.


ELSA Beograd svoje aktivnosti sprovodi sistematski po sektorima kroz koje funkcioniše:

·         Seminari i konferencije (Seminars and Conferences - S&C)

Seminari i konferencije (Seminars & Conferences – S&C ) dopunjuju  formalno univerzitetsko obrazovanje članova i članica ELSA-e podizanjem svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. Ključno područje S&C sektora obuhvata seminare, konferencije, pravne škole i studentske posete. Edukacije u vidu seminara i konferencija se organizuju svuda u svetu iz različitih pravnih oblasti uz učešće najeminentnijih stručnjaka. Pod okriljem ELSA-e Internacional se godišnje organizuje oko 30 seminara gde studenti imaju priliku da steknu vrlo korisna praktična znanja. Delatnost ovog sektora bazirana je u dva smera: od inostranstva i ka inostranstvu. ELSA Beograd je u stalnom kontaktu sa nacionalnim i lokalnim grupama u Evropi tako da redovno dobija informacije o organizovanju seminara, konferencija, kao i letnjih škola na kojim bi naši studenti i studentkinje mogli da prisustvuju. Na seminarima teme diskusije se raspravljaju na plenarnom  predavanju. Konferencije zahtevaju više individualnog učešća i naučnog doprinosa učesnika i učesnica.  Teme konferencija se raspravljaju na radionicama, a zaključno usaglašena i uređena verzija se iznosi na plenarnom predavanju. Međunarodni seminar ili konferencija podrazumeva smeštaj za učesnike i učesnice i obično traje tri (3) dana. ELSA-ine pravne škole se organizuju u bliskoj saradnji sa akademskim i institucionalnim partnerima, uglavnom traju godinu dana i podrazumevaju naučni program sa pravnom tematikom. Studentske posete pružaju mogućnosti članovima i članicama ELSA-e da posete ELSA-ine grupe u drugim zemljama kao i da budu domaćini grupama iz inostranstva u svojoj zemlji. Posete podrazumevaju i akademski program koji omogućava učesnicima i učesnicama razmenu znanja u oblasti prava.

 

·         Međunarodni program razmene studenata (Student Trainee Exchange Programme - STEP)

 

STEP sektor (Student Trainee Exchange Programme) pruža studentima i studentkinjama prava i mladim pravnicima i pravnicama mogućnost da radno iskustvo steknu van granica naše zemlje. STEP prakse predstavljaju jedinstvenu  mogućnost za sticanje praktičnih pravnih iskustava, ali i za upoznavanje kultura drugih zemalja. Naše prakse traju od dve (2) nedelje do dve (2) godine i mogu se realizovati u svim oblastima prava. Pre i tokom realizacije same prakse, ELSA pruža pomoć praktikantima i praktikantkinjama u pronalaženju smeštaja, dobijanja viza i organizovanja društvenih događaja u cilju integrisanja praktikanta i praktikantkinja u svakodnevni život lokalne zajednice u kojoj boravi.

 

·         Akademske aktivnosti (Academic activities - AA)

 

Kako bi ispunili ciljeve organizacije (doprinos pravnom obrazovanju, učenje o drugim pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i međunarodne saradnje) u ELSA-i postoji sektor Akademskih aktivnosti, koji kroz svoje mnogobrojne projekte pruža mogućnost članovima i članicama da saznaju nešto novo u oblasti prava, čak i da učestvuju u njegovom kreiranju. Pisanje raznih publikacija, organizovanje debata i tribina o aktuelnim društvenim problemima, samo su neki od sredstava da se probudi svest društva, kako bi ono zauzelo aktivniji stav prema problemima koji nas okružuju. Članovima se pruža mogućnost da se oprobaju u organizacionim veštinama, steknu korisne kontakte i preporuke, napišu tekst koji će čitati studenti i studentkinje kao i profesori i profesorke prava širom Evrope, saznaju nešto više o studijama na drugim fakultima širom Evrope.

 

·         Marketing

 

Marketing sektor predstavlja potporni stub rada ELSA-e, jer promoviše u javnosti sve ono što rade ostali sektori. Marketing promoviše aktivnosti organizacije, kao i samu organizaciju među studentima i studentkinjama i drugim interesnim grupama, pred profesorima i profesorkama prava i pravnicima i pravnicama praktičarima, pred medijima i pravnim laicima. Takođe, marketing održava renome same organizacije stalnim promovisanjem i saradnjom sa medijima (radio, novine i tv). Ovaj sektor pruža mogućnost objavljivanja stručnih i tematskih radova u časopisu ELSA-e International ,,Sinergy” kao i pisanje za fakultetski bilten Acta Diurna“,  koji izlazi dva puta po semestru , gde se mogu detaljno pratiti sve aktivnosti koje ELSA Beograd realizuje.


Gde bolje vežbati kao pravnik javni nastup nego u ovom sektoru?
Osim saradnje sa pravnicima, marketing sektor ima razgranatu mrežu kontakata u svetu
PR menadžmenta i marketing lidera što doprinosi iskustvu i daljem obrazovanju nesvršenih pravnika i pravnica.

 

 

·         Takmičenje u simulaciji suđenja (Moon Court Competition - MCC)

 

Osnovna delatnost ovog sektora jeste organizovanje edukativnih simulacija suđenja na kojima studenti i studentinje imaju prilike da steknu neophodna iskusta za rad u svojoj branši, organizovanje takmičenja na lokalnom i nacionalnom nivou sa kojih se najbolji timovi studentata i studentkinja plasiraju na eminentna internacionalna takmičenja u organizaciji ELSA-e International.

 

Ako ste ambiciozni, komunikativni, motivisani da preuzmete odgovornost, puni pozitivne energije, kreativni, voljni da stičete nova znanja i veštine i volite da putujete postanite članovi i članice ELSA-e Beograd!

 

KONTAKT:

www.elsa.org.rs

elsabelgrade@gmail.com


 

Internacionalni fudbalski turnir na pesku

 

Studenska organizacija ELSA (Europen law students’ association) iz Graca, Austrija je organizovala beach soccer event tj. Fudbalski turnir na pesku od 05. do 07. maja 2006.godine. Među studentima sa više evropskih pravnih fakulteta nalalazila se i petočlana ekipa studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, takođe članova studenske organizacije ELSA. U jakoj konkurenciji studenti Pravnog fakulteta u Beogradu: Nebojša Lukač, Milorad Matić, Strahinja Mavrenski, Goran Milojević i Ana Luković su osvojili drugo mesto na turniru i dobili srebrni pehar koji im je uručen na koktelu posle održanog turnira. Kao najbolji strelac turnira  izabran je Milorad Matić, koji je postigao dvadeset pet golova. Posebnu zahvalnost studenti Pravnog fakulteta u Beogradu duguju Dekanu Pravnog fakulteta Prof. dr Mirku Vasiljeviću koji je izašao u susret studentima i poklonio im sportske majice sa oznakama Pravnog fakulteta u Beogradu.

            Na koktelu , koji je održan posle turnira, prisustvovali su Dekan Pravnog fakulteta u Gracu Prof. dr Willibald Posch i profesor privatnog prava Tomislav Borić.

            Dekan i profesor su tom prilikom održali predavanje o Bolonjskom procesu, pričali su o značaju i daljem razvoju Bolonjskog sistema u koji bi trebalo uključiti sve evropske države. Istakli su da je termin nacionalni pravnik  zamenjen terminom evropski pravnik jer danas studenti mogu da započnu studije u jednom delu Evrope, a završe u drugom i da je neophodno poznavanje Prava Evropske Unije jer će jednog dana svi pravnici, državljani evropskih država, živeti na teritoriji Evropske Unije. Studenti su učestvovali aktivno na tom predavanju, i ukazali na razvitak Bolonjskog procesa na našem fakultetu. Profesor Borić je istakao da je neophodno usaglasiti nastavni plan  studija sa Bolonjskim principom studiranja jer prihvatanje bolonjskog sistema ne znači promenu  godina studiranja sa četiri na pet godina već promenu celokupnog nastavnog plana ali i odnosa profesora sa studentima.. Studenti su istakli da je na Pravnom fakultetu u Beogradu  promenjen nastavni plan i prihvaćen sistem studiranja 4+1. Dekan i profesor su bili oduševljeni načinom na koji se prihvata Bolonjski sistem na našem fakultetu.

Studenti su se vratili u Beograd puni pozitivnih utisaka kako zbog druženja sa kolegama iz cele Evrope i uspeha na fudbalskom turniru tako i zbog dočeka na Univerzitetu u Gracu od strane Dekana Pravnog fakulteta u Gracu gospodina Poscha i profesora privatnog prava gospodina Borića.

 

(Nebojša Lukač, student treće godine)