Студентски живот


 

Студентски парламент, представнички орган студената Правног факултета са 25 посланика, конституисан је са циљем да заступа и остварује интересе студената, уређује питања значајна за студенте, унапредјује студијске и социјалне односе, и развија студентске активности у разним областима. Свој статус, деловање и организацију Студентски парламент је уредио Пословником о раду студентског парламента.


Сваке године се организују избори за Студентски парламент Правног факултета, као и за Студентски парламент Универзитета у Београду, а Студентски Парламент ПФ бира студента-продекана и студентске представнике у Савету Факултета. Резултати последњих избора>>

 

На Факултету делује неколико студентских организација

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299