Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Весник правне историје / Herald of Legal History

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис је електронски, у отвореном приступу, и излази два пута годишње, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Радове могу подносити како студенти основних и постдипломских студија права, тако и студенти других друштвено-хуманистичких наука, а текстови могу бити на српском или енглеском језику.

Радови које прихвата Весник правне историје су: студентски академски чланци, прикази књига, студентски преводи академских чланака и изворних текстова са српског на енглески и обрнуто (или са било ког другог језика на један од два претходно поменута) и студентски интервјуи значајних научника из области правне историје.

Радови се могу подносити до 30. априла за први и до 31. октобра за други број Весника.

Изузетно, за први број часописа ћемо примати радове до 31. маја 2020. године.

За више информација погледајте сајт часописа.

https://twitter.com/HeraldLegal

 

 

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.