Studentske teme
 


Nagradni konkurs za najbolje eseje povodom Dana Fakulteta 27.septembra

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, povodom Dana Fakulteta 27.septembra,  organizuje nagradni konkurs  za najbolje eseje.

Teme: Slobodan Jovanovićporuke za naše doba
         Velike kodifikacije i savremeno srpsko pravo
         Međunarodni krivični sud – pro et contra

Prva nagrada (jedna) – 50.000 dinara
Druga nagrada (dve) – 30.000 dinara
Treća nagrada (dve) – 15.000 dinara

Smernice za autore eseja
Radove pod šifrom treba dostaviti najkasnije do 1. septembra 2006.u Dekanat Pravnog fakulteta
– Radovi ne smeju biti kraći od 4000 reči i ne duži od 8000 reči.
– Radove treba pisati u Times New Roman fontu, 12 pt, 1.5 prored.
– U pogledu citiranja treba slediti stil koji se koristi u časopisu Anali Pravnog fakulteta.
– Radove treba dostaviti u tri odštampana primerka. Na radu ne sme biti ništa osim šifre pod kojom se podnosi esej, u suprotnom rad neće biti uzet u razmatranje.
– Prilikom predaje radova, u posebnoj koverti treba dostaviti i podatke o autoru, ime i prezime, broj indeksa, kontakt (broj mobilnog, e-mail)

Pravo učešća
– Na konkursu mogu učestvovati svi studenti Pravnog fakulteta.


Letnja praksa u Narodnoj banci Srbije

Narodna banka Srbije, četvrti put zaredom, organizuje Letnju praksu za studente završnih godina fakulteta univerziteta u Srbiji.

Letnja praksa obaviće se u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2006. godine.

Uslovi:

  • prosečna ocena ostvarena u toku studija najmanje 8,00,
  • aktivno znanje engleskog jezika.
     

Na letnju praksu prima se 35 studenata.

Prijavljivanje traje do 5. juna 2006. godine i vrši se isključivo elektronskim putem na i-mejl career@nbs.yu na sledeći način: dalje>> 

 


Formiranje tima za međunarodno takmičenje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava studente III, IV godine, apsolvente i poslediplomce Pravnog fakulteta da će se u ponedeljak, 15.maja u 18 časova, u slušaonici VIII (sudnica) održati sastanak povodom formiranja tima Pravnog fakulteta za XIV međunarodno takmičenje iz oblasti Međunarodnog privrednog prava i Arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. O mogućnostima učešća na ovom takmičenju 2006/07 godine studente će upoznati docent dr Vladimir Pavić i asistent mr Milena Đorđević, treneri tima fakulteta. Za dodatne informacije možete kontaktirati trenere na e-mail adrese: Milena Đorđević, Vladimir Pavić.


Veliki uspeh naših studenata na međunarodnom takmičenju

Studenti i postdiplomci Pravnog fakulteta ponovili su prošlogodišnji uspeh na prestižnom internacionalnom takmičenju iz međunarodnog privrednog prava i prava arbitraže – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, koje je po 13. put održano u Beču od 6.do 13.aprila 2006. godine. Plasmanom u finalni deo takmicenja naša ekipa je svrstala Beogradski univerzitet među 32 najbolja (od ukupno 156 fakulteta iz 49 zemalja sveta), ostavivši mnoge poznate inostrane univerzitete iza sebe, poput Harvarda, Sorbone i Bokonija.

Članovi tima koji je u Beču predstavljao naš Fakultet su: Jelena Adamović, Srećko Vujaković, Uglješa Grušic, Đordje Krivokapić, Marija Maksimović, Marija Tešic i Svetlana Ćurić. U prvom, pismenom delu takmičenja, zajedno sa njima učestvovali su i Nikola Đorđevic, Gorana Kršikapa i Ivana Miletić, a za njihov zajednički rad, entuzijazam i uspeh, zaslužni su i doc.dr Vladimir Pavić i asist. mr Milena Đorđevic, uz čiju pomoć se naš tim intenzivno pripremao tokom šest meseci.

Više o tome>>


Career Center - Centar za zapošljavanje

Na inicijativu studenata na našem Fakultetu je osnovan Career Center, čiji je cilj da potencijalnim poslodavcima na savremen način prezentuje sposobnosti naših studenata (ocene, znanje jezika, informatičku pismenost i drugo). Career Center prvenstveno ima za cilj da pomogne studentima Pravnog fakulteta u Beogradu u pronalaženju najboljeg mogućeg zaposlenja, kao da ih pripremi tokom studija za izazove profesionalnog života.

Pravnička struka je neophodna u svim oblastima poslovanja i zato su aktivnosti Career Center-a Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu usmerene prema bankama, osiguravajućim, revizorskim, brokerskim i drugim organizacijama, vodećim kompanijama, vladinim institucijama, sudovima i tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, omladinskim zadrugama, komorama, udruženjima i drugima.

Kako bi uspešno ostvario svoju misiju Career Center prikuplja studentske biografije (CV) koje se pohranjuju u okviru kompjuterske baze podataka. Career Center selektuje i dostavlja zainteresovanim licima sve studentske biografije koje odgovaraju postavljenim zahtevima; uspostavlja saradnju sa institucijama koje okupljaju potencijalne poslodavce; organizuje manifestacije čije je cilj da povežu poslodavce i studente, kao i da ih informišu o ulozi Career Center-a; organizuje stručnu praksu za studente i obavlje sve poslove koji bi mogli olakšati zaposlenje naših diplomiranih studenata.

Detaljnije informacije o Career Center >>


Sjajan uspeh naših studenata na BIMUN 2006

Studenti našeg Fakulteta ostvarili su sjajan uspeh na trećem po redu Beogradskom međunarodnom modelu UN (BIMUN), održanom od 30. marta do 2. aprila 2006. na kojem je učestvovalo 50 stranih i 68 domaćih učesnika (koji su prihvaćeni od 200 prijavljenih iz 26 zemalja). Titulu najboljeg delegata cele konferencije ponela je naša studentkinja Jovana Mitić, a odličan uspeh ostvarili su i Marko Labus, Ivana Ninčić, Dušan Pavlović, Milica Novaković i Marija Stijelja.

Svečanom otvaranju BIMUN-a 2006 u Skupštini Grada Beograda, pored samih učesnika, prisustvovali su gosti iz agencija UN, ambasada, Ministarstva spoljnih poslova SCG, Skupštine Grada Beograda i drugih domaćih institucija i nevladinih organizacija. Među zvanicama bio je i dekan Pravnog fakuteta prof. dr Mirko Vasiljević, kao i asistenti mr Bojan Milisavljević i mr Ivana Krstić, koji su pružili dragocenu pomoć u pripremi naših studenata.

BIMUN predstavlja omladinsku konferenciju na kojoj se simuliraju zasedanja organa Ujedinjenih nacija, koja se ostvaruje se u više od 40 zemalja širom sveta. Organizator ove omladinske konferencije je Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije (www.unaserbia.org.yu), nevladina organizacija osnovana 1952. godine u Beogradu, koja je deo Svetske federacije Udruženja za UN – WFUNA. 


Prezentacija konzularnog odeljenja Američke ambasade

Konzularno odeljenje Američke ambasade u Beogradu poziva studente Beogradskog univerziteta na svoju prezentaciju u Međunardonom akademskom centru.
Prezentacija će se održati 12. aprila 2006. godine od 13 do 15 časova na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Kamenička 6.

Tema prezentacije je proces apliciranja za dobijanje američke vize i studiranje u SAD.


Prof. Speedy Rice, An Introduction to the Legal System of the U.S - kurs 12.04-24.05.2006.

An Introduction to the Legal System of the U.S. - A Study of the Bill of Right
University of Belgrade, Faculty of Law
Spring 2006

This is a course on a broad range of issues related to the Bill of Rights of the US Constitution and the interdependence between the protection of individual freedoms and democracy.
The course will be offered in English and the final exam will be written. Regular class attendance and participation are required.  A special certificate
will be issues to students who successfully complete the course, whcih can be presented to unversities abroad.
The class is scheduled to meet once a week, on Wednesdays from 18 05 to 19 45 beginning on April 12 and ending on May 24, with the final written exam  during the last week.

If you have any questions about the course you can contact Ms. Natasa Simovic, Office Assistant to the Dean, email: nsimovic@ius.bg.ac.rs

Professor: Prof. Dr. Speedy Rice, Legal Education Consultant, USAID -Serbia Rule of Law Project
First Class Meets on Wed. April 12. from 18.05 -19.45
Room II -"SLOBODAN JOVANOVIC
"


Pravna klinika - edukacija i besplatna pomoć

Osnovni cilj Pravne klinike je da ’’oživi’’ pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Studenti bi kroz rad i seminare sa profesorima, sudijama, tužiocima i advokatima učili praktične pravne veštine kao što su pisanje podnesaka i pravnih akata, razgovor sa klijentima, davanje pravnih saveta, mišljenja i tome slično; kroz praksu u sudovima videli bi praktičnu implementaciju zakona i funkcionisanje prava ’’iz prve ruke’’; upoznavali bi se sa budućom profesijom i učili javnom nastupu kroz simulacije suđenja i igranje uloga advokata, sudija, tužioca, svedoka...

Pored doprinosa u edukaciji studenata, cilj Pravne klinike je i da učini pravo dostupnijim  građanima koji nemaju materijalnih mogućnosti da angažuju advokata. Sva ova lica mogla bi da potraže besplatan pravni savet i pravnu pomoć u okviru klinike. Pravna klinika će prvobitno raditi u sekcijama za krivično, građansko i radno pravo, sa mogućnošću da se, u zavisnosti od interesovanja proširi i na druge pravne oblasti.

Pravna klinika za krivično pravo počinje sa radom u utorak, 14.03.2006, u 15,30 h, u amfiteatru VIII (sudnici). Redovno će se održavati u ovom terminu, a po dogovoru će nastaviti sa radom utorkom u 19,00 h, zajedno sa stručnom grupom za kriminalistiku. Informacije i prijave kod Prof. Dr. Milana Škulića ili kod asistenta –pripravnika Vanje Bajović.

Više o tome >>


Konkurs za najbolje eseje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za najbolji esej na jednu od dve teme:

1. No rights without remedy - the role and significance of the European Court of Human Rights (ECtHR)
2.
Combating discrimination - an obstacle to equal enjoyment of human rights and freedoms

Pravo učešća imaju studenti treće, četvrte godine i apsolventi.

Eseji moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Autori dva najbolja eseja pohađaće letnju školu iz oblasti ljudskih prava na Evropskom univerzitetu, Viadrina (Frankfurt na Odri).

Rok za predaju je 5.maj 2006.

 


Adaptirani prostori u suterenu fakulteta

Završena je adaptacija više prostorija i hola u suterenu zgrade Fakulteta, gde se sada nalaze fotokopirnica, knjižara, kao i nova prodavnica reklamnog materijala sa obeležjima Fakulteta (majice, duksevi, jakne, a očekuju se i nove vrste artikala). Takođe, adaptirana je i jedna od čitaonica u biblioteci Fakulteta koja je dobila novi galerijski prostor i značajno je modernizovna. Svečano otvaranje ovih prostorija obavio je dekan prof. Mirko Vasiljević na Dan Svetog Save 27.01.2006.godine u prisustvu većeg broja zaposlenih i studenata.

Modernizacija koju je Uprava Fakulteta preduzela od jeseni 2004.godine obuhvatila je, pored reforme studija, i značajne aktivnosti na renoviranju zgrade i opreme: zamenu svih prozora na zgradi Fakulteta, snabdevanje velikih amfiteatara opremom za video-prezentaciju, adaptaciju i opremanje studentske kompjuterske laboratorije, renoviranje kluba nastavnika, izgradnju rampe i lifta za hendikepirane studente... adaptaciju više prostorija u suterenu i čitaonice...(nastavlja se).

       


Održano XII takmičenje u besedništvu

Pred oko hiljadu slušalaca i brojnim uglednim gostima održano je 27.januara 2006. godine finale XII takmičenja u besedništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je učestvovalo 16 finalista od ukupno četrdeset prijavljenih takmičara. Ukupni pobednik takmičenja ponovo je apsolvent Spasoje Ljesar, prvo mesto po kategorijama takmičenja osvojili su Spasoje Ljesar, Nikola Selaković i Duško Krsmanović, drugo mesto Ema Bednarž, Marko Kulić, Dragoslav Otašević i Filip Bojić, treće mesto Milica Gvozdenović i Viktor Lazić, a nagradu publike dobio je Dragoslav Otašević.

Više o takmičenju>>


Balkan Case Challenge 2006 – Law Moot Court takmicenje

Law Moot Court (LMC) je takmičenje – simulacija suđenja pred  Međunarodnim sudom pravde namenjeno studentima prava koji se posebno interesuju za međunarodno pravo.
Vreme održavanja: 17-19. mart 2006. godine
Mesto održavanja: Hotel Park, Novi Sad
Organizator: World University Service – Austrian Committee (WUS –Austria), Belgrade Office
Rok za prijavljivanje je 6. februar 2006.

Više o tome>>


Belgrade International Model UN – a presentation

The United Nations Association of Serbia is organizing for the third time the ”BELGRADE INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS - BIMUN” in Belgrade from 30 March – 2 April 2006.

BIMUN is a youth conference designed to furnish a structure and forum for students to work with the most pressing international issues from a perspective outside of the classroom, and thus broaden their awareness of the world of politics. As an activity, model United Nations has several universal goals, including helping participants to gain an understanding of world affairs, to learn to view problems from multiple perspectives, and to develop important speech and debate skills.

A presentation about BIMUN 2006 will be held at the Law School of the University of Belgrade on Tuesday, December 27, 2005 in Amphetheatre 2 at 19h. All students interested in participating are welcome to come and learn more about the event.

More >>


Olakšice za studente sa hendikepom

Uprava Pravnog fakulteta zajedno sa Nezavisnom asocijacijom studenata pokrenula je projekat podrške studentima sa hendikepom u skladu sa standardima Ujedinjenih nacija, evropskim standardima i domaćim zakonodavstvom. Jedan od prioritetnih ciljeva je bila izgradnja rampe na ulazu u zgradu (pomoćni ulaz iz bulevara kralja Aleksandra), pristup i nesmetano korišćenje lifta. Fakultet je za hendikepirane studente ugradio vertikalnu pokretnu platformu – lift koji omogućava pristup korisnicima invalidskih kolica na sva tri nivoa zgrade Fakulteta.

Dekan Pravnog fakulteta profesor dr Mirko Vasiljević pustio je u rad pokretnu platformu – lift 24. novembra 2005. godine (kod amfiteatra VIII) i tom prilikom istakao: “Pravni fakultet danas otvara platformu pokretnog lifta za studente koji su sa hendikepom, čime podržava visokoškolce kojima nije potrebno sažaljenje, već podrška. Prvi smo na Univerzitetu u Beogradu krenuli sa ovim projektom i nadamo se da ćemo time podstaći i druge fakultete. Nadamo se da će Srbija uskoro doneti poseban zakon za zaštitu osoba sa hedikepom. Uprava Fakulteta priprema i druge olakšice za studente sa hendikepom: postavljanje softvera an reader na jedan računar u kompjuterskoj laboratoriji, kako bi slepa lica mogla da se služe internetom, a omogućiće im i dobijanje knjiga na CD-u, kako bi lakše pripremali ispite i seminarske radove.

Goran Pavlović, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom, istakao je da bi ovo trebalo da bude inicijalna kapisla da se i drugi fakulteti pridruže programu obrazovanja dostupnom i jednakom za sve. U ime studenata sa hendikepom Upravi fakulteta zahvalio se Marko Ljubanović, student prve godine.


Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Rimu 
»La Sapienza«

Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za upis na magistarske studije na engleskom jeziku -UPRAVLjANjE DRŽAVOM I HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Postdiplomske studije u trajanju od tri semestra namenjene su jačanju javne uprave i obrađuju najzanimljivije oblasti za zemlje u tranziciji. Osam modula u toku zimskog semestra će u vidu predavanja i radionica biti održano paralelno u Beogradu, Sarajevu i Rimu. Drugi semestar podrazumeva istraživački rad (internship) iz oblasti iz koje će kandidat raditi magistarsku tezu. Treći semestar je  izrada magistarske teze. Dalje >>


Nagradni konkurs za izradu eseja iz oblasti poreskog prava, na temu  "Trade-off između efikasnosti i pravičnosti u oporezivanju"

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa  svetskom konsultantskom firmom Deloitte Beograd  raspisuje  nagradni konkurs za izradu eseja iz oblasti poreskog prava, na temu  "Trade-off između efikasnosti i pravičnosti u oporezivanju"

Pravo na učešće na konkursu imaju studenti IV godine i apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dalje>>

******

Na osnovu predloga Komisije povodom nagradnog konkursa za izradu eseja iz poreskog prava, koji je Pravni fakultet u Beogradu raspisao u saradnji sa Deloitte d.o.o. iz Beograda, Nastavno-naučno veće je 29.maja 2006 godine  jednoglasno donelo odluku da se nagrade za izradu eseja iz poreskog prava na temu "Trade-off između efikasnosti i pravičnosti u oporezivanju" dodele sledećim studentima:

NEMANjA ŠUŠNjAR, br. indeksa 97-943;

NEMANjA ŽIVANIĆ, br. indeksa 98-913;

BOJANA VESNIĆ, br. indeksa 00-662. 


Volonterski rad u Narodnoj kancelariji predsednika Republike

Oktobra 2005. godine potpisan je novi godišnji Protokol o saradnji između Pravnog fakulteta i Narodne kancelarije predsednika Republike. Predmet Protokola je saradnja kroz dodatno angažovanje i obrazovanje studenata četvrte godine i poslediplomskih studija.
Narodna kancelarija predsednika Republike će nakon izbora volontera obezbediti dvodnevnu obuku koju vode profesori Univerziteta u Beogradu. Potom će omogućiti volonterski rad u različitim odeljenjima Narodne kancelarije (socijalno, pravno, projekti, prijemno) u trajanju od tri do šest meseci, najviše do četri sata nedeljno. Pravni fakultet je za realizaciju ovog Protokola odre­dio asistenta mr Moniku Ninko­vić, koja će pratiti rad volontera i vršiti procenu kvaliteta rada angažovanih studenata zajedno sa ovlašćenim licima Narodne kancelarije.


Vodič kroz Pravni fakultet

Početkom nove školske go­dine objavljen je „Vodič kroz Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu“ u tiražu od 2.000 pri­meraka, koji se može nabaviti u knjižari Fakulteta. Vodič je namenjen prvenstveno studentima prve godine za koje važe nova pravila studiranja, ali sadrži i niz informacija koje mogu biti korisne i ostalim studentima. Pogledajte Sadržaj>> a možete pročitati i pozdravnu Reč Dekana>>.

 


Besplatna pravna pomoć u oblasti Porodičnog prava

Pravna klinika pruža besplatnu pravnu pomoć u oblasti Porodičnog prava građanima koji ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja troškova parnicnog postupka i svim studentima Univerziteta u Beogradu, bez obzira na njihove materijalne prilike.
 Pravna klinika radi svake srede od 16-18 sati na Pravnom fakultetu, Bulevar kralja Aleksandra 67, soba 217, telefon  (381.11) 3027.641, email  adresa <pravnaklinika@ius.bg.ac.rs>


Konkurs za Undergraduate Exchange Program u SAD 

U saradnji sa Institutom za otvoreno društvo Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za Undergraduate Exchange Program 2006-07 Undergraduate Exchange Program (UEP) omogućava studentima iz Srbije jednogodišnji akademski boravak u SAD-u (one-year non-degree studies). Zainteresovani studenti, moraju u trenutku prijavljivanja biti na DRUGOJ GODINI fakulteta univerziteta u Srbiji. Dalje >>


35 godina Kluba  Forum Romanum

U subotu 22. X 2005. g. u amfiteatru V proslavljen je 35 rođendan «Foruma», koji je tokom svog već dugog postojanja postao jedna od prepoznatljivih oznaka Pravnog fakulteta, pa i samog Univerziteta u Beogradu. Zamišljen pre tri ipo decenije kao Klub prijatelja rimskog prava i antike, «Forum» je prerastao u specifičnu instituciju u okviru institucije, u atraktivni alternativni oblik akademskog obrazovanja, znatno pre nego što je Bolonjski proces počeo da promoviše slične ideje. Svakog petka uveče, punih 35 godina, u prostorijama «Foruma» se održavaju predavanja istaknutih profesora, istraživača, stručnjaka, umetnika, pa i pojedinih studenata, o različitim temama koje prevazilaze okvire pravne istorije, neformalni razgovori, druženje, planiranje ekskurzija – sve ono što čini glavnu ideju Kluba, davno formulisanu kod Tacita kao spoj korisnog i prijatnog (dulce cum utile).    

                                                                                                                           Dalje >> 


Stipendije za univerzitet u Oksfordu

U saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, Beogradska otvorena škola raspisuje  KONKURS ZA STIPENDIJE za studije na univerzitetu u Oksfordu u školskoj 2006/2007. godini (OSI/FCO Chevening Scholarships in 2006/07) koje omogućavaju izuzetnim studentima iz Srbije stipendije za poslediplomske studije/naučno-istraživački rad, u trajanju do jedne godine, unutar sledećih podprograma:  Dalje >>


Kurs za rad sa pravnom bazom Paragraf net

Pravni fakultet i Kompanija Paragraf, na osnovu Protokola o saradnji, u okviru nastave predmeta Pravna informatika organizuju za studente Pravnog fakulteta besplatni kurs za rad sa pravnom bazom “PARAGRAF NET – pravna baza”. Jedinstvena elektronska pravna baza – sve na jednom mestu sadrži: propise, sudsku praksu, pravna shvatanja, službena mišljenja; modele (forme) za  izradu ugovora, za pokretanje i vođenje sudskih i drugih postupaka, za osnivanje, statusne promene, promene pravne forme i reogranizaciju privrednih subjekata, za izradu opštih i pojedinačnih akata;  carinske tarife, koje se ažuriraju putem interneta.
Svi polaznici koji uspešno završe kurs dobijaju Sertifikat o osposobljenosti
, koji se evidentira u profesionalnoj kadrovskoj i sertifikacionoj bazi Paragraf Net (www.paragrafco.co.yu), kao i besplatnu licencu pravne baze Paragraf Net do završetka studija. Sertifikat se posebno pozitivno vrednuje kod polaganja ispita Pravna informatika.
Prvi kurs poč
inje 7. novembra u vremenu od 13,oo do 14,oo časova, u sudentskoj kompjuterskoj laboratoriji i traje deset radnih dana. Predavači su prof. dr Stevan Lilić, dr Dragan Prlja, Miloš Panić, direktor projekta Paragraf Net i drugi. Broj mesta je ograničen.
 


Naši studenti na moot takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava u SAD

Na Pravnom fakultetu Pejs Univerziteta u Njujorku održano je od 14. do 16. oktobra 2005. godine prvo godišnje moot takmičenje iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, na kojem je predsedavajući sudskog veća bio g. Bendžamin Ferenc, glavni tužilac SAD pred Ninberškim sudom za ratne zločine. Pored studenata pet američkih pravnih fakulteta na takmičenju su, kao predstavnici jedinog neameričkog univerziteta, učestvovali studenti Pravnog fakulteta u Beogradu: Jelena Adamović, Darko Vujanić i Bojan Stanojević.
 
Malo je nedostajalo da tim beogradskog Pravnog fakulteta uđe u finale takmičenja, ali mu je na svečanom proglašenju pobednika dodeljeno posebno priznanje kao začetniku učestvovanja na moot court takmičenju iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i obećan poziv za učešće sledeće godine.
 
Šef tima je bio docent dr Goran Ilić, a veliki doprinos pripremi naših studenata je dao mr Miodrag Majić, v. d. predsednika Prvog opštinskog suda u Beogradu. Put i boravak našeg tima u Njujorku, pored finansijskog učešća Pravnog fakulteta, ostvaren je zahvaljujući finansijskoj pomoći ambasade SAD u Beogradu.
I
zveštaj učesnika >>


Konkursi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, doneo je odluke o raspisivanju više konkursa:
            - za dodelu 20 stipendija studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta za školsku 2005/2006 godinu >>
         -
za participaciju u troškovima školarine postdiplomcima Ekonomskog i Pravnog fakulteta za školsku 2005/2006 godinu >>
          -
za dodelu Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za radove studenata iz oblasti pravnih i ekonoms
kih nauka >>

rezultati konkursa >>


Jednonedeljni kurs "INTRODUCTION INTO THE EUROPEAN UNION LAW"

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za pravo Evropske unije i Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. pozivaju studente III i IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika i prosekom ocena preko 8,00, da se prijave na učešće u jednonedeljnom kursu "INTRODUCTION INTO THE EUROPEAN UNION LAW"

Kurs se održava na Pravnom fakultetu u Beogradu (konferencijska sala) u periodu od 10-14. oktobra 2005. godine. Predavači su ugledni profesori iz Nemačke, Dr. Friedemann Kainer i Dr. h.c. Helmuth Schroeter. Dalje >>

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299