Studentske teme
 


Konkurs za učešće u programu Pravna klinika

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu objavljuje konkurs za učešće u programu P R A V N A  K L I N I K A jednoipogodišnji program obuke u praktičnim pravnim veštinama

ŠTA MOŽEMO DA VAM PONUDIMO?  

 • INTERAKTIVNI METOD EDUKACIJE
 • MODERNO OPREMLjENU »LABORATORIJU« ZA PRAVNIČKO OBRAZOVANjE
 • MOGUĆNOST DA RADITE SA STVARNIM KLIJENTIMA U

Klinici za porodično pravo
Klinici za obligaciono pravo
Klinici za krivično pravo

ŠTA OČEKUJEMO OD VAS?

·         DA STE STUDENT/STUDENTKINjA  IV GODINE ILI APSOLVENT/APSOLVENTKINjA PRAVNOG FAKULTETA
·         DA IMATE PROSEČNU OCENU 8 ILI VIŠU
·         DA STE SPREMNI ZA NOVE METODE UČENjA

USPEŠNO OKONČANjE PROGRAMA PRAVNA KLINIKA PRIZNAJE SE KAO OPCIONI PREDMET SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO NA IV GODINI STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU.

PRIJAVE NA KONKURS, ZAJEDNO SA KRATKOM BIOGRAFIJOM I NAZNAKOM ZA KOJU KLINIKU SE KONKURIŠE, PODNOSE SE NAJKASNIJE DO 10. OKTOBRA  2008. GODINE SEKRETARU PRAVNE KLINIKE  NA ADRESU: MR NIKOLA BODIROGA, ASISTENT PRAVNOG FAKULTETA (ZA PRAVNU KLINIKU), BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA 67, 11000 BEOGRAD ILI NA E-MAIL ADRESU: bodiroga@ius.bg.ac.rs 


Pravna klinika za izbegličko pravo i pravo azilanata

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i kancelarija UNHCR-a u Beogradu /UN High Commissioner for Refugees/ pozivaju studente  III, IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave na učešće u radu Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata. Pravna klinika će se održavati na Pravnom fakultetu u Beogradu, petkom od 13.30-15.30. U drugom semestru, predviđena je poseta UNHCR-u i raznim drugim institucijama koje se bave zaštitom izbeglica i azilanata.

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat. Za najuspešnije studente postoji mogućnost učešća na međunarodnom Moot court-u iz Prava izbeglica, pohađanje domaćih  i regionalnih seminara, kao i praksa u kancelariji UNHCR-a u Beogradu.

Rok za predaju prijava je 1.oktobar 2008.godine, a nastava počinje 10. oktobra. Prijave sa kratkom biografijom i motivacionim pismom slati na e-mail: kladarin@unhcr.org. U prijavi obavezno navesti broj indeksa, kontakt i znanje stranih jezika.


Kokalis stipendije za master studije na Harvard Kennedy school

The Kokkalis Program strives to support individuals committed to invigorating the public sector in Southeast and East-Central Europe by providing fellowships for study at Harvard’s John F. Kennedy School of Government.

Eligible to apply for a 2009 Kokkalis Fellowship are natives of Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey who are applying for one of the following degree programs: Master in Public Policy (MPP); Master in Public Administration (MPA2); Mid-Career Master in Public Administration (MC/MPA); Master in Public Administration in International
Development (MPA/ID).

Those with academic and/or professional backgrounds in one of the following fields are encouraged to apply: public policy and administration, the non-profit sector, law, economics, social sciences, or related fields. Applicants should demonstrate a strong commitment to public service and the region of Southeast Europe.

Candidates must complete both the online HKS application for admission and Kokkalis Fellowship application. For more information, please visit the fellowships page.


Besplatan kurs za pravnu bazu Paragraf Net

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Kompanija Paragraf, na osnovu, Protokola o saradnji, u okviru nastave predmeta Pravna informatika za studente Pravnog fakulteta organizuju

 besplatni kurs za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Net

Svi polaznici koji uspešno završe kurs dobijaju Sertifikat o osposobljenosti za osnovni nivo korišćenja elektronske pravne baze Paragraf Net.
Obuke u trajanju od 7 radnih dana će se odvijati svakog radnog dana od 13 – 15h u kompjuterskoj učionici na Pravnom fakultetu tokom čitave školske godine.
Broj mesta je ograničen.

Posebne pogodnosti Sertifikata:
·   Sertifikat će se vrednovati kao Diploma supplement u skladu sa Bolonjskom deklaracijom
·   Posebno vrednovanje sertifikata prilikom polaganja ispita iz predmeta Pravna informatika
·   Dragocena pomoć prilikom spremanja ispita iz svih pozitivno-pravnih predmeta i kod pripreme pravosudnog ispita
·   Povećane šanse pri zapošljavanju kroz evidentiranje u profesionalnoj kadrovskoj i sertifikacionoj bazi Paragraf Net koja se neprekidno ažurira na internet adresi
www.paragraf.co.yu

Prijavljivanje: putem telefona 011/2750-371
Rok za prijave: do popune predviđenog broja polaznika.

Dodela sertifikata za polaznike koji su završili kurs u toku škočske 2007/2008 godine, biće održana u sklopu proslave Dana fakulteta, 27.09.2008.godine u 12 h, amfiteatar V.


Pripremna nastava za polaganje  University of Cambridge exams

FCE           CAE           CPE

Nastavu izvodi Silvana Popović, profesor engleskog jezika

Nastava počinje 13. oktobra 2008.

Testiranje se organizuje u sledećim terminima –     Amfiteatar VI:

18.09.2008.    15.00-16.00
23.09.2008.    15.00-16.00
25.09.2008.    15.00-16.00
29.09.2008.    15.00-16.00
02.10.2008.    15.00-16.00
07.10.2008.    15.00-16.00
09.10.2008.    15.00-16.00
10.10.2008.    15.00-16.00

Za bliže informacije obratiti se
Jasmini Alibegović
, Služba za poslediplomske studije, tel. 3027 - 677


Kurs: Organizovani kriminalitet- pojam, pojavni oblici i suzbijanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) poziva studente IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika, da se prijave na učešće u tronedeljnom kursu  Organizovani kriminalitet- pojam, pojavni oblici i suzbijanje.

Kurs će se održati na Pravnom fakultetu u Beogradu tokom oktobra meseca 2008. godine. Predavanja će držati profesori Pravnog fakulteta, sudije, tužioci, advokati ,  eksperti OEBS-a, kao i strani eksperti.

Tokom kursa će biti organizovana poseta i praćenje suđenja pred Posebnim odeljenjim za organizovani kriminal Okružnog suda u Beogradu kao i praktična vežba, simulacija suđenja za krivična dela organizovanog kriminala.

Po završenom kursu i položenom završnom testu učesnici dobijaju odgovarajući sertifikat. Polazniku kursa sa najboljim rezultatom na završnom testu biće omogućena dvomesečna praksa u Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Beogradu.

Rok za predaju prijava je 26 septembar 2008. godine. Maksimalan broj učesnika je ograničen na 30. Prijave se predaju asistentu-pripravniku Vanji Bajović u pismenoj formi ili elektronski na: bajovic@ius.bg.ac.rs

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, broj indeksa, godinu studija, prosečnu ocenu, ocene iz predmeta Krivično i Krivično procesno pravo, kontakt telefon i E-mail adresu. 

Upravnik kursa: Prof. dr Milan Škulić

Spisak polaznika kursa


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, dvanaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi 6. oktobra 2008. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod Uroša Novakovića, 9. i 10. septembra od 11.30 do 12 časova i 23. i 24. septembra od 14 - 14.30 u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi na internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/formular volontiranje.doc

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subject: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je sreda, 24. septembar 2008. godine u 14.30h.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.yu


Konkursi  Fonda za mlade talente

Fond za mlade talente raspisao je

1. konkurs za stipendiranje 500 najboljih studenata iz Srbije upisanih na osnovne i master studije na univerzitetima u EU    -   obrazac za konkurs

2.konkurs za stipendiranje1.000 najboljih studenata završne godine osnovnih studija na univerzitetima čiji je osnivač država    -    obrazac za konkurs


Konkurs za jednu stipendiju za master program «Evropske studije» u Saragosi

Institut za evropske studije iz Saragose (Španija) dodeljuje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu jednu stipendiju za master program «Evropske studije» za akademsku 2008/2009. godinu. Stipendija pokriva troškove školarine, a student sam mora obezbediti sredstva neophodna za život u Saragosi tokom studija. Za stipendiju se mogu prijaviti samo studenti koji govore španski jezik, na kome se odvija program.

Zainteresovani studenti bi trebalo da se hitno obrate doc.dr Dušanu Popoviću (dusan.popovic@ius.bg.ac.rs) i da svoju kandidaturu podnesu do 10. septembra 2008. godine. Nastava u Saragosi počinje 28. oktobra 2008. godine. Više informacija moguće je pronaći i na sajtu Instituta: www.riee.es

 


Stipendije Fondacije Konrad Adenauer

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima u Srbiji i Crnoj Gori. 

Važno je napomenuti da politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratskih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, već opštu političku angažovanost u nevladinim i studentskim organizacijama.

Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka, a donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci. Rok za podnošenje prijave je 30.septembar 2008.godine.

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendija u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.

Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.

Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.

U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi. Predviđeno je da se stipendistima omogući i pohađanje kursa nemačkog jezika.

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate našim saradnicima Katarini Pešić i Saši Hadžiahmetović na e-mail: pesic@kas-bg.com  ili sasah@kas-bg.com ili na telefone  (011/3285 209 ili 3285 210 ).

potrebna dokumentacija >>     prijava >>


Alpbah letnja škola o Evropskim integracijama 2008. na FPN

Druga ASSEI letnja škola je otvorena za 30 studenata završnih godina osnovnih  (IV godina i apsolventi) i postdiplomskih studija (ispod 35 godina) Pravnih, ekonomskih i Fakulteta političkih nauka u jugoistočnoj Evropi: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunija, Bugarska , Moldavija i Srbija.

Alpbah letnja škola ima za cilj produbljivanje znanja o Evropskim integracijama kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou kao i ostvarivanje saradnje budućih  stručnjaka u oblasti ekonomije, prava i političkih nauka.

Letnja škola će biti održana u periodu od 8 - 20.septembra 2008. na engleskom jeziku.

Rok za dostavljanje aplikacija je 20. jul 2008. godine.

Svi zainteresovani studenti i postdiplomci mogu se prijaviti i bolje informisati na sajtu www.beoalpbach.org . Škola je besplatna i troškovi participacije i smeštaja su plaćeni.


Stipendija za seminar Evropskog foruma  Alpbah u Austriji

Inicijativna grupa Alpbah Beograd dodeljuje studentu III ili IV godine Pravnog fakulteta stipendiju za pohađanje seminara Evropskog foruma Alpbah koji se održava od 14. do 30. avgusta 2008. godine u Alpbahu - Austrija.

Zainteresovani studenti koji tečno govore engleski ili nemački jezik mogu svoje prijave (CV, motivaciono pismo i dva pisma preporuke profesora) poslati na alpbach.belgrad@yahoo.com do 10. jula 2008. godine.

Za bliže informacije posetite www.beoalpbach.org.


Seminarska grupa za Uvod u pravo

Poštovane najmlađe koleginice i kolege,

OBAVEŠTAVAMO

Vas da i ove školske 2008/2009. godine od 1. oktobra nastavlja rad sa studentima najmlađe generacije posebna

SEMINARSKA GRUPA ZA UVOD U PRAVO

i sa velikim zadovoljstvom Vas

POZIVAMO

          da postanete njeni novi uvaženi članovi. To možete da učinite najkasnije do kraja septembra meseca, tako što ćete odmah popuniti prijavu, prijaviti se na sledeću e-mail adresu: draganm@ius.bg.ac.yu sa naznakom Seminarska grupa za Uvod u pravo – prijava, neposredno se obratiti g-đici Milkici Stjepanović na tel. 011 3027669 tokom juna, prve polovine jula ili druge polovine avgusta meseca, sve do kraja septembra meseca ili, pak, neposredno se obratiti Šefu Seminarske grupe, prof. dr Draganu Mitroviću, svakog utorka od 14 do 15,30 sati tokom septembra meseca, koji u to vreme prima studente u kab. 408 na drugom spratu.

          Potrebno je da u prijavi navedete svoje ime i prezime, broj indeksa, e-mail adresu i kontakt-telefon, ali je posebno poželjno da prilikom prijavljivanja navedete koje vas teme iz Uvoda u pravo posebno interesuju ili koje biste teme bili spremni da preko leta samostalno spremite i izložite na nekom od prvih sastanaka Seminarske grupe.

Cilj Seminarske grupe za Uvod u pravo jeste da studentima pruži jedno dodatno čisto humanističko, pa samim tim i jedno čisto teorijsko pravno znanje. To je korisno, jer tako stečeno znanje postaje trajan deo pravne kulture. I praksa je pokazala da je studentima prve godine već na samom početku studija potrebno da steknu dodatna neophodna osnovna, opšta i nova znanja o državi, pravu i njihovom odnosu oličenom u vladavini, poretku i sistemu prava, upoznajući karakteristične rezultate pravne nauke, koja je jedna od najstarijih ljudskih nauka, kao i da se upoznaju sa pravničkim načinom razmišljanja i zaključivanja. Bez toga, nije moguće uspešno razumeti i savladati druge važne pozitivnopravne discipline na narednim godinama studija, niti se kasnije ispravno koristiti pravom. Najzad, ništa manje važno, članstvo i rad u Seminarskoj grupi za Uvod u pravo Vam omogućava da se upoznate sa svojim predmetnim nastavnicima, radite zajedno sa njima, pribavite neophodne dodatne poene i prednosti prilikom polaganja ispita, kao i da se među sobom družite i stručno razvijate.

          O prvom radnom sastanku Seminarske grupe, koji će biti održan već pred kraj druge polovine septembra meseca, bićete obavešteni ili e-mail-om ili telefonski. Takođe, posebno obaveštenje o prvom sastanku biće blagovremeno istaknuto na oglasnoj tabli prve godine.

          Do tog prvog susreta krajem septembra meseca, kome se radujemo, srdačno Vas pozdravljam u ime svih nastavnika i saradnika sa predmeta Uvod u pravo.

 

U Beogradu,                                                                  ŠEF SEMINARSKE GRUPE
24. juna 2008. godine                              
                          ZA UVOD U PRAVO

                                                                             Dr Dragan M. Mitrović, red. prof.

Prijava za rad  u seminarskoj grupi Uvod u pravo >>


Međunarodno takmičenje u pisanju eseja

Studenti prava i mladi diplomci iz Srbije pozvani su da učestvuju na međunarodnom takmičenju u pisanju eseja na aktuelnu temu iz oblasti privrednog prava koje organizuje međunarodna advokatska kancelarija Schoenherr u saradnji sa PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU.

Finalna runda će se održati u Beču gde će najuspešniji učesnici iz Srbije, Mađarske, Ukrajine, Rumunije i Bugarske imati priliku da pokažu svoje znanje pred renomiranim profesorima i advokatima, kao i da osvoje novčanu nagradu u iznosu od 5.000,00 evra.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2008. godine.

Više o tome >>


Konkurs WUS AUSTRIA

Konkurs za studente i mlade diplomce iz Srbije - WUS AUSTRIA i Fond Zoran Đinđić nude 50 stipendija odličnim studentima završne godine studija i mladim diplomiranim studentima za tromesečnu praksu u austrijskim preduzećima i javnim institucijama.

Konkurs je otvoren do 9. juna 2008. godine. Za odabrane po ovom kokursu u avgustu će biti organizoan intenzivan kurs nemačkog jezika, a tromesečna praksa će započeti od 15. septembra 2008. ili od 15. januara 2009. godine. Stipendija pokriva troškove puta, vize, smeštaj, a dodatno će biti dodeljene i mesečne stipendije.

Više o tome >>


Career Day - sajam zapošljavanja 23.maja na Fakultetu

Career Day

Bliži se kraj studija, ili su one iza tebe. Umesto da padneš u depresiju pri pomisli na broj nezaposlenih pravnika, sad je pravi trenutak da  jasno definišeš gde hoćeš da radiš, u kakvom okruženju i kakav posao. Sada je taj moment u kome treba da prihvatiš i odlučiš da tvoja karijera i tvoja budućnost zavise isključivo od tebe samog.

Kako bi pomogao studentima da pronađu najbolje moguće zaposlenje, Pravni fakultet će i ove godine 23. maja od 10h- 18h organizovati CAREER DAY, na kome će se kao i do sada okupiti predstavnici najboljih advokatskih kancelarija, revizorskih kuća i drugih velikih kompanija koje će nuditi diplomiranim pravnicima i studentima prava: posao, letnju praksu ili mogućnost volontiranja… Ovo je tvoja prilika koja može da ti odredi budućnost. I zato se treba pripremiti strateški:

1.      Prikupi osnovne informacije o učesnicima Career Day-a

Na sajtu Pravnog fakulteta će biti blagovremeno istaknuta lista svih učesnika. Informisanje o tvojim potencijalnim poslodavcima će ti doneti višestruke koristi: uštedećeš sebi vreme  jer ćeš znati koje te firme interesuju; poslodavcima ćeš se predstaviti kao ozbiljan i zainteresovan kandidat; znaćeš koje kvalitete kompanija traži kod svojih zaposlenih pa ti ta informacija može pomoći prilikom pisanja CV-ja ili prilikom intervjuisanja za posao.  - spisak učesnika

2.      Napiši CV, odštampaj i ponesi sa sobom na Career Day

Formu za pisanje CV-ja možeš pronaći na sajtu http://znanje.infostud.com/saveti/Kako_napisati_biografiju_CV/34

Ono što bi svaki CV trebalo da sadrži su opšti podaci, zatim podaci o obrazovanju, o dosadašnjem radnom iskustvu, veštine koje poznaješ (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru), a mogu i ostali podaci (interesovanja, hobi i ostalo što bi moglo biti relevantno budućem poslodavcu).

3.      Pripremi se za mogući intervju

Nasmeši se, pristojno se obuci, budi pozitivan, samouveren, optimističan, pametan… I veruj da se snovi ostvaruju.


Stipendije za doktorske studije u Kini

Stipendije za doktorske studije koje nudi Zhejiang univerzitet iz Kine odnose se na mastere ispod 40 godina starosti. Stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, zdravstvenog osiguranja, kao i mesečnu stipendiju od 1400 juana.

Krajnji rok za podnošenje kompletnih prijava Međunarodnom koledžu Zhejiang univerziteta je 20. maj 2008. godine za jesenji semestar 2008. godine, odnosno 20. septembar 2008. godine za prolećni semestar koji počinje 2009. godine. Kompletna lista neophodne dokumentacije i uslova konkursa nalazi se u prilogu >>


Konkurs "Putujemo u Evropu"

Priliku da mesec dana provedu putujući i istražujući zemlje Evropske unije i ove godine imaće 200 najboljih studenata iz Srbije. Pravo učešća imaju mladići i devojke sa završnih godina fakulteta, s prosečnom ocenom studiranja iznad 8,5 i dobrim znanjem jednog stranog jezika. U prednosti će biti kandidati koji nisu putovali u inostranstvo ili koji nemaju pasoš.

Tradicija da svake godine studenti iz Srbije putuju Evropom nastavila se i ove godine uz podršku Skupštine grada i Ambasade Austrije u Beogradu i sedam austrijskih kompanija.

Na putovanje, koje se organizuje već četvrtu godinu zaredom, 15. jula krenuće će 200 studenata. Njihova prva stanica biće Beč, odakle će posle prijema sa zvaničnicima austrijskih vlasti krenuti širom Starog kontinenta. Osim besplatnih inter-rejl karti i multišengengenskih viza putnici će dobiti i studentske kartice EVRO 26 i ISIC, kao i džeparac. Jedini zadatak putnika biće da predstave pozitivne strane Srbije građanima Evrope.

http://www.putujemouevropu.org/


Konkurs za esej iz prava konkurencije

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU u saradnji sa vodećom advokatskom kancelarijom u oblasti privrednog prava u regionu KN Karanović & Nikolić raspisuje NAGRADNI KONKURS za izradu eseja iz oblasti prava konkurencije, na temu

"PREĆUTNI SPORAZUMI I USAGLAŠENE PRAKSE KAO OBLIK KARTELSKOG PONAŠANJA"

Pravo na učešće na konkursu imaju studenti IV godine i apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Esej treba da bude obima između 2,000 i 3.000 reči kompjuterski obrađenog teksta. Radove treba slati elektronskim putem, na e-mail adresu: milena@ius.bg.ac.rs

Krajnji rok za predaju radova je 30. maj 2008. godine. Studenti, čiji eseji budu ocenjeni kao najbolji, imaće priliku da budu nagrađeni plaćenom letnjom praksom u renomiranoj advokatskoj kancelariji KN Karanović & Nikolić.

Za dodatne informacije možete se obratiti direktno mr Mileni Đorđević, ili na e-mail adresu hr@karanovic-nikolic.co.yu

Plakat >>

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i adv. kancelarija Karanović & Nikolić objavljuju rezultate nagradnog konkursa za izradu eseja iz oblasti prava konkurencije, na temu

"PREĆUTNI SPORAZUMI I USAGLAŠENE PRAKSE KAO OBLIK KARTELSKOG PONAŠANJA".

 

Priliku da učestvuju u programu plaćene letnje prakse u renomiranoj advokatskoj kancelariji KN Karanović & Nikolić, kao autori nagrađenih eseja, imaće studentkinje:

 

Jovana Stevović i Adriana Minović


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, jedanaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi 2. juna 2008. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod Uroša Novakovića, utorkom od 17 do 20 časova u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi na internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/formular volontiranje.doc

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subject: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je petak, 23. maj 2008. godine u 13h.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.yu


BAT -program zapošljavanja i studentske praks

British American Tobacco (BAT) predstavlja program zaposljavanja (Management Trainee) i studentske prakse (Internship Programme) u sredu, 23.04.2008.godine, u 13.30,  Sala za konferencije.

Link sa dodatnim informacijama:

http://znanje.infostud.com/ustanove/files/ustanova_5/ManagementTraineeandInternshipprogramme.doc


Kurs  LITIGATION AND ARBITRATION IN THE UNITED STATES

Pravni fakultet organizuje od 5. do 16. maja kratak kurs na temu LITIGATION AND ARBITRATION IN THE UNITED STATES.

Predavač je Mr. Charles Goldberger, Esq (advokatska kancelarija McCullough, Goldberger & Staudt, LLP, New York).

Predavanja su na engleskom jeziku. Okvirne teme kursa pogledajte ovde >>.
Pravo učešća imaju studenti završnih godina studija i apsolventi. Prijava treba da sadrži prosek ocena studenta na dosadašnjim studijama, broj indeksa i kontakt telefon. Prijave se do 23. aprila mogu predati gospođi Smiljki Bilankov u Službi poslediplomskih studija. Maksimalan broj polaznika kursa je 20. Imena izabranih studenata, zajedno sa preciznim rasporedom predavanja, biće objavljen 25. aprila na fakultetskom sajtu.

SPISAK POLAZNIKA I OBAVEŠTENJE O NASTAVI >>

 


Poziv za učešće na takmičenju iz Međunarodnog privrednog i arbitražnog prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente III, IV godine, apsolvente i poslediplomce Pravnog fakulteta da u petak, 18.aprila u 14.30 časova, u slušaonici VIII (sudnica)  prisustvuju sastanku povodom formiranja tima Pravnog fakulteta za XVI međunarodno takmičenje iz oblasti Međunarodnog privrednog prava i Arbitražnog prava Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot.

O mogućnostima učešća na ovom takmičenju 2008/09.godine studente će upoznati docent dr Vladimir Pavić i asistent mr Milena Đorđević, treneri tima Fakulteta.

Budite deo tima koji pobeđuje!

Za dodatne informacije možete kontaktirati trenere na e-mail adrese: milena@ius.bg.ac.rs, pavic@ius.bg.ac.rs


Stipendije Ljubljanskog Univerziteta

Poziv za Scholarships Application for International Student Exchange for Students from South East Europe

The following must be attached to the application:

- confirmation of enrolment in the current academic year,
- confirmation of passed examinations and combined average gr ade scores, short resume,
- personal statement outlining why the candidate has enrolled for study and reasons for choice of the study program and Institution selected for such study,recommendations from two professors; each recommendation is to be placed in its own sealed envelope and signed by the writer of the recommendation along the edge of the seal of the envelope; such signature i s to be taped over with clear adhesive tape,
application form, learning agreement signed by Home institution and Host institution.

Candidates must send their application together with all supporting documents to: Komisija za stipendije Stipendijskega skl ada UL, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

All information concerning the selection procedure for scholarships is available to candidates from Urska Ravnik, tel. 01/2418 572 or electronic mail: urska.ravnik@uni-lj.si

Applications for scholarships for the 2008/2009 academic year must be submitted by candidates by April 15, 2008.


Stipendije za Grac

Novi program Best of South-East za odlične studente i diplomirane ekonomiste i pravnike iz jugoistočne Evrope uspostavili su zajedno Steiermärkische Sparkasse banka i Karl-Franzens Univerzitet u Gracu. Program uključuje finansijsku pomoć za jednogodišnji boravak sa kursevima i praktičnom obukom ili stažiranjem. Potrebno je vrlo dobro znanje engleskog i dobro znanje nemačkog jezika. Rok za prijavu je 25. april 2008.

Više o tome:
Best of South-East_Deutsch.pdf 
Best of South-East_English.pdf 
Formular za prijavu: Bewerbungsformular_application form.doc 


Akcija "Knjigom na Kosmet"

Savez studenata Beograda, u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ u Beogradu, pokreće akciju „Knjigom na Kosmet“. Akcija je samo jedna u nizu aktivnosti Saveza, kojom se želi pokazati saosećanje, solidarnost i podrška našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

Cilj akcije je da studenti Univerziteta u Beogradu izdvoje barem po jednu knjigu iz svoje stručne literature, napišu posvetu i poklone biblioteci Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Knjige bi bile skupljane na fakultetima i u prostorijama Saveza studenata Beograda, u Balkanskoj 4, a po završetku akcije, bile bi pridodate znatnom broju publikacija koje će pokloniti Univerzitetska biblioteka „ Svetozar Marković“ u Beogradu.

Poziv na akciju >>


Kopernikus studije za Nemačku

Studentsko društvo Kopernikus nudi studentima osnovnih studija iz centralne i istočne Evrope svakog semestra oko 15 stipendija za oblast prava, ekonomije i društvenih nauka. Program stipendija obuhvata nastavu na univerzitetima u Hamburgu, Minhenu ili Berlinu tokom jednog semestra (letnjeg ili zimskog) a nakon toga dvomesečnu praksu u nemačkoj kompaniji ili javnoj instituciji.

Stipendija pokriva smeštaj, mesečne životne troškove, troškove zdravstvenog osiguranja, putne troškove i studentske takse.

Od 1995. dodeljeno je više od 400 stipendija.

E-mail: goran.vulinovic@copernicus-stipendium.de

Web: www.copernicus-stipendium.de

Copernicus Informationen >>

Copernicus Poster>>


Sportski turnir - prijava

SPORTSKO DRUŠTVO „VIKTORIA“

 Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 ORGANIZUJE TRADICIONALNI
 

TURNIR U MALOM FUDBALU I BASKETU 
 

 • OD 14-17 APRILA NA  TERENIMA ADE CIGANLIJE

 • UČEŠĆE PO EKIPI FUDBAL: 2500 DIN, BASKET: 1200 DIN

 • SISTEM IGRANjA: FUDBAL 4+1, BASKET 3 NA 3

 • PRIJAVE DO 11.O4.2008 GOD. ŽREB ĆE SE OBAVITI 12.04.2008.

PRIJAVA EKIPA NA SLEDEĆE TELEFONE: FUDBAL 065/9999-619,  BASKET 064/132-78-33


Nagradni konkurs Gide Loyrette Nouel

Pravni fakulet Univerziteta u Beogradu i renomirana međunarodna advokatska kancelarija Gide Loyrette Nouel raspisuju konkurs za izradu eseja iz oblasti poslovnog prava za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija, studente diplomskih akademskih (master) studija, studente specijalističkih studija i apsolvente Pravnog fakulteta u Beogradu.

Studenti treba poštom (preporučeno) da dostave rad napisan na srpskom jeziku na jednu od ponuđenih tema do 30. aprila 2008. godine na adresu: Pravni fakultet, asist. dr Dušan Popović (za nagradni konkurs GLN), Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd. Rad mora imati minimum 5 strana formata A4 kompjuterski obrađenog teksta u formatu Times New Roman, 12 pt, line spacing 1,5. 

Ove godine ponuđene su sledeće teme:

-          Pravni režim slobodnih profesija

-          Business Judgment Rule.

Studenti koji se prijave na konkurs moraju imati aktivno znanje engleskog jezika. Poznavanje drugog stranog jezika je prednost. Odluku o šest najboljih radova doneće do 30. maja 2008. godine komisija u sastavu: prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Vesna Besarović, g. Fransoa d'Ornano (GLN), asist. dr Dušan Popović, gđica Milena Manojlović (GLN). Autori šest najboljih radova biće pozvani da svoj rad predstave pred tročlanom komisijom. Tom prilikom biće provereno i njihovo poznavanje engleskog jezika. 

Komisija će oceniti kandidate i objaviti rezultate o tri najbolja kandidata do 30. juna 2008. godine.

Troje studenata koji posle pismene i usmene provere budu odabrani kao najbolji biće nagrađeni tromesečnom plaćenom praksom u GLN Support International ogranak u Beogradu (www.gide.com).

Predstavljanje konkursa će biti u utorak, 11.03.2008.godine u 13h, amfiteatar VIII (sudnica).


Takmičenje u pisanju kratkih eseja

The Hague Essay Competition

 International Courts in The Hague: A comparison between the ICTY and the ICJ and their respective contributions to the international rule of law from the perspective of victims of international crimes.

Various international courts in The Hague have jurisdiction to deal with international crimes, such as genocide. These courts include the international criminal courts on the one hand, id est: the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Court (ICC), and on the other hand the more general UN Court, the International Court of Justice (ICJ). The precise mandate and jurisdiction of these Courts and the modalities of their functioning vary to a great extent.

You are invited to write an essay of 1200 words about the role of international tribunals in addressing international crimes, thereby focussing on the ICTY versus the ICJ. In the essay, the main differences between the ICTY and the ICJ should first be explained. On the basis of these differences, the courts should be assessed. The leading question for this exercise is: what kind of international court is most appropriate to address international crimes properly from the perspective of victims of these crimes?

The deadline for handing in the essay is 14 March 2008.
 Hand in your essay at miodrag@ius.bg.ac.rs
  The essay must be no longer than 2 A-4 pages and must be typed in English with single-line spacing!

Winning essays
The 15 best essays of students from the University of Zagreb, Sarajevo and Belgrade will be selected by two juries: one of your university, and one jury of the Grotius Centre for International Legal Studies, Campus The Hague - Leiden University. The winners of the essay competition will be announced in April. They will come to The Hague, The Netherlands to visit several international organizations, have interesting lectures from international law experts and enjoy the cultural and nightlife of the city.

The trip will take place from Sunday 4 until Sunday 11 May. The trip is fully arranged and offered to you by the City of The Hague.

-Full week in the beautiful city of The Hague
-Workshop at the ICTY
-Visit the ICTY, ICC and ICJ
-Interesting lectures by international law experts
-Meeting colleagues from other universities
-diners & drinks, culture & fun!


APEL - KOSOVO : www.mojepravo.net

 


Poziv na takmičenje Balkan case Challenge

World University Service (WUS)-Austria kancelarija u Beogradu organizuje Serbia Case Challenge 19-20. aprila 2008. kao kvalifikaciono takmičenje za Balkan Case Challenge takmičenje (koje će biti održano  6-11. jula 2008. u Beču). Takmičenje je bazirano na metodi case-study i obuhvata kao jednu od takmičarskih disciplina Law Moot Court - simulaciju/studiju pravnog slučaja Međunarodnog suda pravde, za koju se mogu prijaviti studenti treće i četvrte godine i poslediplomci Pravnog fakulteta. Pobednici Serbia Case Challenge takmičenja direktno će se plasirati na finalno takmičenje u Beču.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti preko sajta www.bcchallenge.org

Rok za prijavljivanje je 31. mart 2008.

Balkan Case Challenge 2008>> 


Kurs Pisanje pravnih dokumenata

Kurs Pisanje pravnih dokumenata održaće se u letnjem semestru školske 2007/08. godine.

Pravo prijave imaju studenti Pravnog fakulteta u Beogradu treće i četvrte godine studija, odnosno studenti koji su položili Obligaciono pravo i jedan od procesnih predmeta  - Građansko procesno pravo ili Krivično procesno pravo.

Prijave se podnose Odseku za nastavu i studentska pitanja najkasnije do 15. februara 2008. godine, a uz dokaze o ispunjenosti traženih uslova potrebno je navesti još i  prosečnu ocenu u dosadašnjem studiranju.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Spisak primljenih studenata biće objavljen na oglasnim tablama i na  internet stranici Fakulteta.

Nastava će se održavati u amfiteatru VIII (sudnica) od 13,30h, a počinje u četvrtak 21. februara 2008. godine.

Nastavu će izvoditii: Vida Petrović-Škero, predsednica Vrhovonog suda Srbije, mr Aleksandar Trešnjev, sudija Drugog opštinskog suda, docent dr Goran Ilić i profesor dr Radmila Vasić.

Studenti koji su primljeni za pohađaje kursa dužni su da materijale preuzmu  u utorak 19. februara 2008. godine od 12h do 13 h u kabinetu prof. dr Radmile Vasić (211).

Raspored predviđenih tema i predavača biće naknadno objavljen.

spisak primljenih studenata


Konkurs za dodelu novčane nagrade najboljem redovnom studentu školske 2006/07.godine

Humanitarna organizacija „Stara Raška" iz Beograda na osnovu člana 52. Statuta raspisuje

KONKURS

Za dodelu novčane nagrade najboljem redovnom studentu školske 2006/2007. godine, čiji roditelji žive u Raškoj oblasti, na studijama sledećih fakulteta Beogradskog univerziteta:

 • Poljoprivredni fakultet, odsek za ratarstvo

 • Veterinarski fakultet i

 • Pravni fakultet

Pojedinačna nagrada iznosi 30.000 dinara.

Pri učešću na konkursu potrebno je priložiti:

 • potvrdu fakulteta o uspešnosti studiranja u 2006/2007. godini,

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija) i 

 • uverenje  o  mestu prebivališta  za  roditelje, izdato od strane službe unutrašnjih poslova
  opštine stanovanja.

Molbe se podnose do 15. februara 2008. godine, na adresu 11080 Beograd, Palmira Toljatija 62/20. Dodatne informacije na tel. 011/21-36-423.
 


Stažiranje u institucijama za ratne zločine

Inicijativa mladih za ljudska prava je raspisala konkurs za stipendije u okviru War Crimes Law Internship Program-a. Program omogućava najboljim izabranim studentima/studentkinjama  stažiranje u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Veću za ratne zločine pri Okružnom sudu i Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, dokumentacionim centrima i udruženjima žrtava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prava učešća imaju studenti završnih godina prava i društvenih nauka.

Konkurs je produžen do 10. februara 2008. godine. Više detalja na adresi Inicijative mladih za ljudska prava: www.yihr.org 

Poziv na engleskom jeziku >>


Stipendije za master studije u Londonu

University College of London (School of Slavonic and Eastern European Studies) u saradnji sa Foreign and Commonwealth Office, Open Society Institute - OSI, Fondom za otvoreno društvo i Beogradskom otvorenom školom raspisuje KONKURS ZA STIPENDIJE za jednogodišnje poslediplomske studije (MA) u školskoj 2008/09 iz oblasti:

• MA in Political Economy of Russia and Eastern Europe
• MA in Politics, Security and Integration
• MA in Central and South-East European Studies


Dodeljuje se ukupno pet (5) stipendija za kandidate iz Bugarske, Makedonije, Moldavije i Srbije. Stipendija pokriva školarinu, troškove boravka i povratnu avionsku kartu.

Za stipendije mogu konkurisati lica stalno naseljna u Srbiji, sa fakultetskom diplomom (minimum prosek ocena 8.00) i/ili diplomom magistra. Prednost će biti data studentima koji se nisu školovali u inostranstvu.

Kandidati koji prođu prvi krug selekcije polažu test engleskog jezika (IELTS/TOEFL) u Beogradu u organizaciji Beogradske otvorene škole.

Svi kandidati su OBAVEZNI da popune Admissions Application Form i original pošalju na adresu fakulteta do četvrtka 21. februara 2008. (preporučuje se da kandidati dostave prijavu fakultetu u Londonu i pre određenog roka, a svakako do 21.2.2008. jer prijava MORA stići fakultetu do tog dana) dok fotokopiju te aplikacije zajedno sa dva primerka aplikacije za stipendiju MORAJU do četvrtka 21. februara 2008. poslati poštom (mora stići u kancelariju do 21.2.2008.) ili doneti u kancelariju Beogradske otvorene škole.

Formulare možete naći u prilogu imejla i na sajtu Beogradske otvorene škole na
http://www.bos.org.yu/soc/.

Korisni linkovi:

www.ucl.ac.uk/scholarships

www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate-study
www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/uclsseesfco/index

Informacije o programima i stipendiji možete dobiti u prostorijama Beogradske otvorene škole, svakog radnog dana od 10 do 17 časova: Masarikova 5/16, kancelarija 1614, tel: +381 11 30 61 371 ili putem imejla na
anica@bos.org.yu. Konakt osoba je Anica Milenković.


Besplatna škola kompjutera

Rotaract Club Beograd-Centar u saradanji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu , zbog velikog interesovanja studenata nastavlja akciju PC Škola. Pohađanje PC Škole je apsolutno besplatno, predavanja će držati članovi Rotaract Cluba Beograd Centar. Pored jednog predavača svakog časa, tri asistenta će pratiti studente tokom predavanja, kojima će se studenti slobodno obraćati za pomoć.

Predavanja su isključivo usmerena ka sticanju praktičnog znanja i nikakvo predznanje rada na računaru nije potrebno. Predavaće se osnove korišćenja operativnog sistema Windows, osnove korišćenja Interneta i osnove korišćenja poslovnih aplikacija(Microsoft Office paket: Word, Excel,Powerpiont).

Predavanja će trajati mesec dana, časovi će se održavati dva puta nedeljno u popodnevnim terminima u prostorijama Pravnog fakulteta (tačni termini i spisak polaznika će naknadno biti objavljeni).

Pravo na besplatnu edukaciju imaju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su fakultet upisali pre 2004. godine, iz razloga što mlađe generacije imaju mogućnost dodatne edukacije putem predmeta Pravna informatika.

Rok za prijavu do 15 februara 2008. godine.

Za dodatne informacije posetite adresu www.rtc-beogradcentar.org.yu

Sva mesta za pohađanje kursa su popunjena.


BIMUN 2008 – poziv za učešće

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema petu međunarodnu studentsku konferenciju "BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA - BIMUN 2008", koja će se održati u Beogradu od 27. do 30. marta 2008. godine. Na skupu će učestvovati studenti drustvenih nauka iz celog sveta. BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).

Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje I raspravljaju o temama koje su na dnevnom redu. Učesnici kao delegati razrađuju strategiju, pripremaju rezolucije, pregovaraju i rešavaju konflikte, u skladu sa procedurom UN. ''BIMUN 2008'' biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije, regiona i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

 "Beogradski medunarodni model UN - BIMUN 2008" obuhvatiće simulacije zasedanja sledećih organa UN na navedene teme:

- SAVET BEZBEDNOSTI
"Opasnost širenja nuklearnog oružja: Situacija u Iranu"

- GENERALNA SKUPŠTINA - VI Komitet
"Jačanje uloge Ujedinjenih nacija-revitalizacija Generalne skupštine"

- SAVET ZA LJUDSKA PRAVA
"Prava izbeglica i raseljenih lica na Zapadnom Balkanu"

- KOMITET ZA SVETSKU BAŠTINU UNESKA:
"Očuvanje Svetske baštine i održivi razvoj".

Na plenarnom BIMUN forumu tema je ''Globalna akcija u vezi klimatskih promena''.

Na Konkurs za ''BIMUN 2008'' mogu se prijaviti studenti i postdiplomci fakulteta društvenih nauka (starosti do 29 godina), koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune Aplikacioni formular i napišu motivaciono pismo (do 250 reči).

Prijavljivanje: od 15. decembra 2007. do 31. januara 2008. godine.

Najbolji učesnici ce dobiti novčanu nagradu i učešće na projektu ''BIMUN plus''. Projekat ''BIMUN 2008'' podrzan je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Za dalje informacije o samoj konferenciji i proceduri prijave za odredeni komitet, posetite sajt: www.unaserbia.org.yu (BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UN).


Humanitarna akcija za decu KiM

Studentski parlament i ove godine uspešno sprovodi humanitarnu akciju "Osmeh na dar" u kojoj prikuplja poklon paketiće za decu sa Kosova i Metohije.
Akciju su pokrenuli studenti uz podrsku Dekana Pravnog fakulteta i organizacije "Naša Srbija", a pod pokroviteljstvom Tatjane Tadic. U cilju prikupljanja što većeg broja paketića koje će studenti 28. decembra lično predati deci iz najugroženijih delova Kosova i Metohije pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe studentskoj akciji.


Konkurs Ministarstva nauke za mlade doktorante i post doktorante

Ministarstvo nauke objavljuje konkurs za stipendije mladim istraživačima-doktorantima i uključuje ih u realizaciju naučnoistraživačkih projekata, koji se finansiraju iz Budžeta Republike, a realizuju u institutima, istraživačkorazvojnim jedinicama i na fakultetima, Ministarstvo nauke  će stipendirati postdoktorsko usavršavanje  mladih istraživača - doktora nauka u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu. 

Rok za prijavu je 20.decembar 2007.

Više obaveštenja i obrasce za prijavu možete naći na web adresi:

http://www.mntr.sr.gov.yu/cir/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=39


Prezentacija advokatske kancelarije

Da li ćete u ponedeljak 10. decembra 2007. godine doći na fakultet da nauičite nešto novo ili da izgradite svoju budućnost? To zavisi samo od vas! Uspešna karijera je uvek proizvod vaših sposobnosti, tajminga i pomalo sreće i zato ne propustite prezentaciju kancelarije “Karanović&Nikolić”, koju ćemo održati u Sudnici, amfiteatar VIII Pravnog fakluteta, 10. Decembra 2007. godine sa početkom od  12.00 časova!

Prezentaciju koja je namenjena svim zainteresovanim studentima, a prevashodno studentima IV godine, apsolventima i poslediplomcima će otvoriti prof. Dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta. Tu ćete moći da čujete više o iskustvima vaših starijih kolega, koji rade u kancelariji “Karanović&Nikolić”, ali i detaljnije da se informišete o otvorenim pozicijama, mogućnostima za dalje usavršavanje kroz praksu i još mnogo toga.

Ukoliko želite da primenite svoje do sada stečeno znanje i iskustvo radeći u timu najboljih, ponesite svoj CV i aplicirajte! Krenite krupnim koracima u susret svojoj budućnosti vreme i mesto polaska 10.12.2007., foaje Pravnog fakulteta od 10.00 do 17.00h.


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, desete klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi 4. februara 2008. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu asis. mr Mirjani Marković, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod asis. mr Mirjane Marković, ponedeljkom od 14 do 17 časova u kabinetu br. 129, ili preuzeti u elektronskoj formi na internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/formular volontiranje.doc

Prijava kandidata se vrši kod asis. mr Mirjane Marković, svakog ponedeljka, od 14 do 17 časova, u kabinetu br. 129 ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: mirjanam@ius.bg.ac.yu (Subject: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je petak, 21. decembar 2007. godine, u 17 časova.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.yu


Poslediplomske stipendije za Oksford i Jork

U saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, Beogradska otvorena škola raspisuje  KONKURS ZA STIPENDIJE za studije na univerzitetu u Oksfordu u školskoj 2008/2009. godini (OSI/FCO Chevening Scholarships in 2008/09) koje omogućavaju izuzetnim studentima iz Srbije stipendije za poslediplomske studije/naučno-istraživački rad, u trajanju do jedne godine, unutar sledećih potprograma:

       Stipendije za naučno-istraživački rad na Univerzitetu Oksford u trajanju od devet meseci kao sastavni deo istraživačkog rada u pripremi doktorske disertacije na matičnoj akademskoj ustanovi kandidata (u našoj zemlji). Stipendije se dodeljuju za društvene, humanističke nauke i ekologiju.

      Jednogodišnje poslediplomske studije na Univerzitetu Oksford (spisak akademskih disciplina može se dobiti na internet adresi BOS-a)

       Poslediplomske studije iz Političke filozofije (Ideja tolerancije) u trajanju od 12 meseci na Univerzitetu Jork.

Za stipendije mogu konkurisati lica, stalno nastanjena u Srbiji, sa odličnim akademskim uspehom i odličnim znanjem engleskog jezika. Stipendija pokriva sve troškove školarine, troškove boravka i povratnu avionsku kartu.

Rok za dostavljanje popunjenih obrazaca i ostale dokumentacije za stipendiju kancelariji Beogradske otvorene škole je PONEDELJAK, 17. DECEMBAR 2007.

Internet adresa Beogradske otvorene škole: www.bos.org.yu i www.bos.org.yu/soc/

Adresa Beogradske otvorene škole: Masarikova 5/16, kancelarija 1614, ( tel.+381 11 30 61 371)

Ceo tekst konkursa >>


Besplatan kurs za pravnu bazu Paragraf Net

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Kompanija Paragraf, na osnovu, Protokola o saradnji, u okviru nastave predmeta Pravna informatika za studente Pravnog fakulteta organizuju

 besplatni kurs za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Net

   Svi polaznici koji uspešno završe kurs dobijaju Sertifikat o osposobljenosti za osnovni nivo korišćenja elektronske pravne baze Paragraf Net.
   Obuke u trajanju od 7 radnih dana će se odvijati svakog radnog dana od 13 – 15 h u kompjuterskoj učionici na Pravnom fakultetu tokom čitave školske godine.
Broj mesta je ograničen.

Posebne pogodnosti Sertifikata:
·   Sertifikat će se vrednovati kao Diploma supplement u skladu sa Bolonjskom deklaracijom
·   Posebno vrednovanje sertifikata prilikom polaganja ispita iz predmeta Pravna informatika
·   Dragocena pomoć prilikom spremanja ispita iz svih pozitivno-pravnih predmeta i kod pripreme pravosudnog ispita
·   Povećane šanse pri zapošljavanju kroz evidentiranje u profesionalnoj kadrovskoj i sertifikacionoj bazi Paragraf Net koja se neprekidno ažurira na internet adresi www.paragraf.co.yu

Prijavljivanje: putem telefona 011/2750-371
Rok za prijave: do popune predviđenog broja polaznika.


Stipendije za master na Kembridžu

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, United Kingdom Foreign and Commonwealth Office (FCO) i Cambridge Overseas Trust raspisuje KONKURS ZA STIPENDIJE za školsku 2008/2009. godinu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka  (OSI Chevening Scholarships in the Social Sciences and the Humanities) koje omogućavaju izuzetnim studentima iz Srbije jednogodišnje poslediplomske studije (Master) na Univerzitetu Kembridž (Mphil i LLM Law), iz sledećih oblasti:

pravo - (mole se kandidati da požure ako se prijavljuju za LLM jer je rok za prijavu na sam Univerzitet u Kembridžu 1. decembar 2007.), kriminologija, studije upravljanja procesom razvoja, obrazovanje, engleski jezik i primenjena lingvistika, istorija, istorija i filozofija nauke, međunarodni odnosi, menadžment, filozofija, politička filozofija i istorija ideja, socijalna antropologija.

Za stipendije mogu konkurisati lica, stalno nastanjena u Srbiji, sa odličnim akademskim uspehom i odličnim znanjem engleskog jezika.

Stipendija pokriva sve troškove školarine, troškove boravka i povratnu avionsku kartu. Kandidati koji prođu prvi krug selekcije polažu test engleskog jezika (IELTS ili TOEFL).

Obrasci za prijavu na konkurs se mogu naći na internet adresi Beogradske otvorene skole: www.bos.org.yu, dok se informacije o stipendijama mogu dobiti u prostorijama Beogradske otvorene škole: Masarikova 5/16, Beograd, tel. +381 11 30 61 371, svakog radnog dana od 10 do 17 časova ili putem imejla.

više o tome>>


Konkurs “Coca-Cola talenti”
 

Uz podršku Ministrastva prosvete kompanija Coca-Cola HBC je raspisala konkurs kojim se bira 7 studenata sa svih fakulteta čiji je osnovač Republika Srbija, a koji su dali uslov za treću godinu i imaju prosek ocena dosadašnjih studija najmanje 8,5, poznaju rad na računaru i govore engleski jezik. Ovim programom je predvidjeno da se prepoznaju oni studenti koji imaju liderske sposobnosti i da se tokom minimum dve godine studija razvijaju kroz treninge, obuke, rad na konkretnim i aktuelnim projektima iz poslovanja ove kompanije, kako bi već u toku studiranja stekli praktična  znanja i veštine u poslovnom okruženju kompanije Coca-Cola HBC koja posluje na tržistima 28 zemalja.

Takodje program predvidja i finansijsku pomoć u iznosu od 2000 EUR po godini studija.

Sistem selekcije koji se sprovodi u 4 faze. Rok za prijavljivanje ističe 18.11.2007. u ponoć.

Kontakt: Tijana Marković
Public Affairs and Communication
Coca-Cola HBC Serbia and Montenegro

Adress: Batajnicki drum 14-16
11 080 Zemun, Beograd, Serbia
Phone: + 381 11 30 73 238
Fax:       + 381 11 30 73 215
Mobile: + 381 64 84 33 030
E-mail: tijana.markovic@cchbc.com


Nagrada 'Kruna uspeha' za najbolje diplomirane studente BU

Konkurs za dodelu nagrada najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu

Nagrada „Kruna uspeha“

Najbolji diplomirani studenti Univerziteta u Beogradu ove godine biće drugi put nagrađeni „Krunom uspeha“, darom porodice Petrović.

U želji da se uspeh kvalitetnih, vanserijskih studenata adekvatno prepozna, porodica Petrović uz podršku Njegove Ekselencije Ambasadora Švajcarske Federacije i profesora Univerziteta u Beogradu, nagradiće dva najbolja kandidata časovnicima marke Roleks na svečanosti u Skupštini grada Beograda u decembru 2007.godine,

Za nagradu mogu konkurisati studenti koji su apsolvirali u škplskoj 2006/07 godini, bez ponavljanja, i diplomirali do isteka svog apsolventskog staža najkasnije do 15.10.2007.godine sa prosečnom ocenom višom od 9.0.

Osim uspešno završetka studija, kandidati pišu kratak esej na zadatu temu i posle intervjua komisija odlučuje o dobitnicima nagrade.

Konkurs traje od 5.11.2007.godine do 25.11.2007.godine, do kada kandidati za nagradu „Kruna uspeha“ treba da predaju sledeća dokumenta:

 1. Detaljnu biografiju
 2. Fotokopiju diplome ili potvrdu fakulteta o završenim studijama
 3. Potvrdu o znanju jednog stranog jezika
 4. Fotografiju novijeg datuma

Prijave za konkurs potrebno je doneti na adresu firme „Advantage“ d.o.o.  ulica Tršćanska 2/6.

Detaljne informacije o konkursu nalaze se na sajtu www.krunauspeha.co.yu

Kontakt telefoni 011/38-21-578 i 064/92-72-901 dostupni su radnim danima od 10-16 časova.

 

Rezultat konkursa:  Jedan od dva dobitnika je Marko Jovanović, diplomirani pravnik i master međunarodnog prava, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je bio i student generacije sa prosečnom ocenom 9,71.

Zvanično saopštenje >>

 

                

 


Međunarodna konferencija “Kosovo i Metohija kao globalni problem” – poziv za prijavu

U organizaciji Studentskog parlamenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu od 15. do 18. novembra održaće se međunarodna konferencija “ KOSOVO I METOHIJA KAO GLOBALNI PROBLEM ”.

Kroz niz predavanja i panel diskusija, putem otvorenog kritičkog dijaloga razmatraće se problematika kosovsko-metohijskog pitanja. Pored domaćih gostiju u svojstvu predavača učešće će uzeti mnogi renomirani stručnjaci iz inostransva. Trideseipet studenata iz Evrope i regiona  će prisustvovati konferenciji u svojstvu učesnika, zajedno sa petnaest domaćih studenata.

Svi zainteresovani studenti Pravnog fakulteta i Političkih nauka se mogu prijaviti najkasnije do 10. Novembra slanjem mail-a na sledeću adresu: studentski.parlament@ius.bg.ac.rs

Neophodni podaci koje treba poslati u prijavi su:
- ime i prezime, kontakt (mail, tel);
- naziv fakulteta, godina i prosečna ocena;
- broj lične karte;
- potvrda da ste student matičnog fakulteta ( treba poneti za akreditovanje u slučaju da ste izbrani učešćesnik konferencije).
Neophodno je znanje engleskog kao zvaničnog jezka konferencije pored srpskog jezika.  Spisak odabranih studenata za učešće na konferenciji biće okačen na sajtu Pravnog fakulteta 12. novembra.

Broj mesta je ograničen zbog malog kapaciteta konferencijske sale; zato molimo sve zainteresovane da što pre pošalju prijave.

Studentski parlament
Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
E
-mail: studentski.parlament@ius.bg.ac.rs
Telefon: (+381) 64 9246013      
Kontakt osobe: Aleksandra Simić i Gordan Todorović

spisak studenata >>


Studentski kutak – Uporedna pravna tradicija

Na sajtu Fondacije Alan Votson napravljen je novi servis „Studentski kutak“, namenjen studentima koji pripremaju ispit iz predmeta Uporedna pravna tradicija. U okviru internet prezentacije Fondacije, Studentski kutak sadrži sve informacije i materijale koji su neophodni za pripremanje ispita, izvore koji se koriste na vežbama, kao i PowerPoint prezentacije sa predavanja. U Studentskom kutku naći će se i sva literatura namenjena studentima koji pohađaju stručnu grupu. U okviru sekcije „Studentske teme“ biće objavljivani najbolji radovi studenata i drugi sadržaji. Studentima je dostupan i Alan Watson Foundation Forum, predviđen za polemike iz oblasti pravne istorije i uporednog prava, koji takođe sadrži korisnu literaturu. Pozivaju se svi studenti da svojim idejama doprinesu razvoju Studentskog kutka, koji je upravo njima i namenjen. Elektronsku poštu slati na alan.watson@ius.bg.ac.rs

Fondacija Alan Votson je putem svojih multidisciplinarnih aktivnosti angažovana na promovisanju pravne istorije i uporednog prava. Između ostalog, ona podstiče razvoj međunarodne saradnje u tim oblastima, olakšavanje pristupa informacijama, kao i objavljivanje elektronskih publikacija.


Konkurs za nagradni temat iz kriminologije

SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU
SRPSKOG UDRUŽENJA ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

Raspisuje

KONKURS

ZA NAGRADNI TEMAT

na temu:

 Primenljivost kriminoloških ideja u
 kontroli kriminaliteta u našim uslovima

Pravo učestvovanja imaju studenti mlađi od 25 godina koji pohađaju odgovarajući smer visokoškolske ustanove u Srbiji na kojoj se kao nastavni predmet izučava kriminologija.

Štampani primerak rada u obimu do jednog autorskog tabaka (do 16 kucanih strana, font Times New Roman, veličina slova 12, prored 2), potpisan šifrom, poslati na adresu: Pravni Fakultet (za Prof. dr Đorđa Ignjatovića), Bulevar Kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, sa naznakom ZA NAGRADNI TEMAT.

Ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-mail, godinu studija i naziv visokoškolske ustanove koju pohađa, poslati na istu adresu u posebnoj koverti, na čijoj poleđini treba napisati šifru.

Rok za dostavljanje radova je 1. mart 2008. godine.

Odluku o nagradama doneće odbor za ocenu radova koji imenuje Predsedništvo Sekcije.

Kandidati koji zauzmu prva tri mesta na konkursu dobiće odgovarajuće diplome. Autoru prvoplasiranog rada biće dodeljena novčana nagrada, a rad će biti objavljen u časopisu Revija za kriminologiju i krivično pravo. Autoru drugoplasiranog rada biće dodeljen komplet knjiga.

Za dodatne informacije možete se obratiti mr Biljani Simeunović-Patić na e-mail adresu biljasp@hotmail.com ili na e-mail adrese Sekcije koje se nalaze na njenom sajtu: http://kriminolog.sekcija.tripod.com.


Konkursi zadužbina i fondova na Univerzitetu

Odbori više zadužbina i fondova na Beogradskom univerzitetu raspisali su konkurse za stipendiranje u 2007/08. godini:

Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića >>

Konkurs Fonda Milana Stevanovića-Smederevca i supruge Darinke >>

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića >>

Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković >>


Konkurs Tokio fonda za stipendije – magistranti i doktoranti

Komitet Tokio fonda Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za dodelu stipendija na kojem pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da su studenti na magistarskim studijama s odobrenom temom magistarskog rada ili da imaju odobrenu temu doktorske disertacije na jednom od sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu: Filozofskom, Filološkom, Ekonomskom, Pravnom i Fakultetu političkih nauka,
- da su državljani Republike Srbije,
- da su u trenutku zaključivanja konkursa mlađi od 28 godina,
- da su osnovne studije završili sa srednjom ocenom najmanje 9,00 i da takav uspeh imaju i na magistarskim studijama,
- da govore najmanje dva strana jezika koji se uče na fakultetu (od kojih je jedan svetski).

Prijava do 30. oktobra 2007.

Više o tome >>


Programi i stipendije za Harvard - master i executive

U petak 26. oktobra u amf. VIII (sudnica) sa početkom u 19h biće održano predstavljanje master i executive programa studija na Kennedy School of Government Univerziteta Harvard, kao i Kokkalis programa koji kandidatima iz balkanskih zemalja pruža stipendije za te studije.

Predstavljanje
će održati Mikhala Stein, pomoćnica direktora Kokkalis programa.

Pozivnica >
>


Stipendije Evrobanke za najboljih 100 apsolvenata

Konkurs koji predstavlja deo programa "Investiramo u evropske vrednosti" biće otvoren do 31. oktobra. Pravo da konkurišu za Eurobank EFG školarinu imaju svi apsolventi i studenti završnih godina državnih fakulteta u zemlji koji će diplomirati do 31. oktobra 2008. i imaju prosečnu ocenu 9,5 i više. Dodeljuje se 100 stipendija po 1000E.

Pored proseka ocena, kriterijumi za dodelu stipendija biće i ostali akademski rezultati, vannastavne aktivnosti, znanje svetskih jezika, nagrade koje je student dobio tokom školovanja i zainteresovanost za razvoj lokalne zajednice.

Studenti koji su prošle godine dobili Eurobank EFG školarinu neće moći da konkurišu i ove godine.
Informacije o konkurisanju za Eurobank EFG školarinu zajedno sa prijavnim formularom studenti mogu naći na internet stranici Banke - www.eurobankefg.co.yu i na fakultetima.


Konkurs za stažiranje u Centru za civilno-vojne odnose

Nakon što je u septembru prva generacija stažista uspešno završila tromesečno stažiranje, Centar za civilno-vojne odnose raspisuje konkurs za prijem nove generacije stažista. Studentima, diplomcima i postdiplomcima sa fakulteta društvenih nauka nudi se mogućnost da steknu uvid u način rada i funkcionisanja istrazivačkog centra; da steknu iskustvo i upoznaju se sa metodologijom rada na istraživačkim projektima; mogućnost dobijanja stručne podrške za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri.

Cilj programa je uvećanje kapaciteta civilnog društva na polju reforme sektora bezbednosti i obrazovanje mladih stručnjaka u ovoj oblasti.

Konkurs je otvoren do 25.oktobra 2007.godine. a detalji o konkursu se nalaze u prilogu >> 

Vebsajt Centra: www.ccmr-bg.org


Stipendije na Univerzitetu u Gracu

U toku je drugi poziv za prijavljivanje za stipendije programa „Go Styria“ na Univerzitetu u Gracu za letnji semestar 2008. godine.

Informacije na sajtu http://www.uni-graz.at/bibwww_s-in_go_styria.htm


Kurs Prof. Toma Jersilda (SAD)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente IV godine, apsolvente i postdiplomce Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika, da se prijave na učešće u dvonedeljnom kursu, na kome će se obrađivati sledeće tri teme:

1.Corporate Governance, including current international “best practices” and comparisons of various countries’ laws and practices;

2. Joint Ventures and other closely-held businesses;

3. International Investment and dispute resolution including international arbitration.

Kurs se održava na Pravnom fakultetu u Beogradu (Amf. VIII – sudnica) u periodu od 17-25. oktobra 2007. godine, i to sredom, četvrtkom i petkom od 13:30 do 15:20 (ukupno 10 časova). Predavač je ugledni američki profesor i advokat Tom Jersild.

Kurs je namenjen svim onim studentima koji su zainteresovani da prošire znanja stečena na Pravnom fakultetu u pomenutim specijalizovanim oblastima i da se upoznaju sa drugačijim odnosom nastavnika prema studentima. U toku trajanja kursa studenti su oslobođeni redovnih fakultetskih aktivnosti. Po završenom kursu učesnici dobijaju odgovarajući sertifikat.

Rok za predaju prijava je 11. oktobar 2007. godine. Maksimalan broj učesnika je ograničen na 50. Prijave se predaju u dekanatu Nataši Simović, poslovnom sekretaru dekana. Prijava se podnosi u pismenoj formi ili elektronski na: nsimovic@ius.bg.ac.rs

U prijavi treba navesti ime i prezime, broj indeksa, godinu studija, prosečnu ocenu i E-mail adresu.

Spisak polaznika kursa >>


Poziv za učešće na takmičenju iz Međunarodnog javnog prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente III, IV godine, apsolvente i poslediplomce koji dobro vladaju engleskim jezikom da se prijave na konkurs za učešće u timu fakulteta na najpoznatijem takmicenju iz Međunarodnog javnog prava, Jessup Moot Court 2008. Nacionalno takmičenje održaće se u februaru 2009. godine, a najbolji tim plasiraće se na međunarodno takmičenje koje će biti održano u aprilu u Vašingtonu, SAD. Prijave slati do 08. oktobra na mejl ikrstic@ius.bg.ac.rs.


Pravna klinika za izbegličko pravo i pravo azilanata

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i kancelarija UNHCR-a u Beogradu /UN High Commissioner for Refugees/ pozivaju studente  III, IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave na učešće u radu Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata. Pravna klinika će se održavati na Pravnom fakultetu u Beogradu, petkom od 14-16. U drugom semestru, predviđena je poseta UNHCR-u i raznim drugim institucijama koje se bave zaštitom izbeglica i azilanata.

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat. Za najuspešnije studente postoji mogućnost učešća na međunarodnom Moot court-u iz Prava izbeglica, pohađanje domaćih  i regionalnih seminara, kao i praksa u kancelariji UNHCR-a u Beogradu.

Rok za predaju prijava je 10.oktobar 2007.godine, a nastava počinje 18.oktobra. Prijave sa kratkom biografijom i motivacionim pismom slati na e-mail: ikrstic@ius.bg.ac.rs. U prijavi obavezno navesti broj indeksa, kontakt i znanje stranih jezika.

spisak polaznika >>


Mogućnosti za studije u Holandiji

Nuffic is the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education. Nuffic works in line with Dutch government policy to serve students and higher education institutions in three key areas: Capacity Building & Scholarships, Communication and Knowledge & Innovation.

In the next academic year, Dutch universities, universities of professional education and institutes for international education offer 1,300 courses taught in English. This number makes Holland the biggest provider of English-language higher education in continental Europe. 

All information can be found on the website www.studyin.nl.


Kurs Introduction Into the European Union Law

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za pravo Evropske unije i Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. pozivaju studente III i IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika, da se prijave na učešće u jednonedeljnom kursu Introduction Into the European Union Law. Kurs se održava na Pravnom fakultetu u Beogradu (konferencijska sala) u periodu od 22-26. oktobra 2007. godine. Predavači su ugledni profesori iz Nemačke, Dr. Friedemann Kainer i Dr.h.c. Helmuth Schroeter.

U toku trajanja kursa studenti su oslobođeni redovnih fakultetskih aktivnosti. Po završenom kursu učesnici dobijaju sertifikat.

Rok za predaju prijava je 15. oktobar 2007.godine. Maksimalan broj učesnika ograničen je na 30. Prijave se predaju u Institutu za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziiteta u Beogradu, kabinet 359, g-đi Smiljki Bilankov. U prijavi treba navesti ima i prezime, broj indeksa, godinu studija, opštu prosečnu ocenu i kontakt telefon.

Spisak polaznika>>

Raspored predavanja >>


Stipendije za poslediplomske studije u Velikoj Britaniji

Britanski savet u Srbiji pozvao je sve kandidate zainteresovane za poslediplomske studije u Velikoj Britaniji u školskoj 2008/09. godini, da 2. oktobra razgovaraju sa predstavnicima britanske ambasade, tog saveta i bivšim stipendistima o mogućnostima studiranja u toj zemlji.

Britanska vlada dodeljuje izuzetnim studentima, čiji je akademski ili profesionalni rad usmeren na međunarodno pravo, diplomatiju, razvoj i rukovođenje instutucijama javnog sektora, novinarstvo i zaštitu životne sredine, "čivning" (civning) stipendiju za poslediplomske studije u toj zemlji. Zainteresovani kandidati će moći da dobiju potrebne informacije od 12 do 16 sati u razgovoru sa prvim sekretarom Britanske ambasade Keti Kotrel, menadžerom za obrazovanje Britanskog saveta Ivanom Vukovojac i bivšim stipendistima, navedeno je u saopštenju. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na sajtu Britanskog saveta.


Obaveštenje - studentske čip kartice

STUDENTIMA ZA DOM PODELA   STUDENTSKIH ČIP KARTICA ĆE BITI U PETAK  28.09.2007  OD 09 DO 15

OSTALIM STUDENTIMA PODELA STUDENTSKIH ČIP KARTICA ĆE BITI U PONEDELjAK  1.10.2007  OD 09 DO 15

SVI STUDENTI KOJI SE NISU SLIKALI MOLE SE DA SE JAVE U KABINET 10A RADI SLIKANjA

PREUZIMANjE STUDENTSKIH ČIP KARTICA VRŠI SE ISKLjUČIVO UZ LIČNU KARTU ILI INDEKS


Konkurs Alan Watson Foundation

Na trećem konkursu koji raspisuje Fondacija Alan Votson za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za školsku 2007/08 godinu, predviđena je tema

Zakonopravilo Sv. Save i pravni transplanti

Pravo učešća imaju svi studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rad se predaje na srpskom ili engleskom jeziku, a nagrađeni radovi se objavljju na internet stranicama Fondacije i Pravnog fakulteta. Nagradni fond iznosi 1.000 dolara, koje lično obezbeđuje prof. dr Alan Votson. Rok za predaju radova je 30. decembar 2007. godine.

Više o Fondaciji i nagradnom konkursu na vebsajtu Fondacije Alan Votson – www.alanwatson.org


Seminar u Pragu "Međunarodna bezbednost i NATO"

Udruženje Jagello 2000 i ove godine priprema specijalni program za studente iz Srbije pod nazivom "Medjunarodna bezbednost i NATO", pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike i u saradnji sa Masarikovim univerzitetom u Brnu i Praškim institutom za bezbednosne studije.

Program će se održati u Pragu od 17. do 24. novembra 2007 i predvidjen je za 20 studenata. Učešće je besplatno, a organizatori pokrivaju sve troškove. Dobrodošli su studenti III, IV ili V godine, sa bilo kog fakulteta a uslovi za učešće u programu su aktivno znanje engleskog jezika, interesovanje za pomenuta pitanja i dovoljno poznavanje evro-atlantske problematike koje se dokazuje testom.

Studenti koji žele da učestvuju u ovom programu treba da se najkasnije do 21. oktobra 2007. prijave preko onlajn formulara na web adresi: www.project-eaf.org, gde se takodje mogu naći detaljnije informacije o ovom programu.

Više o tome  >>


Stipendije za studente u Austriji

Posredstvom Austrijske ambasade u Beogradu dostavljeno nam je saopštenje austrijskog Saveznog ministarstva za nauku i istraživanje da se za školsku 2008/09. godinu ponovo stavljaju na raspolaganje stipendije za studente, diplomce i naučnike. Stipendije više neće biti raspisivane putem brošure već putem Austrijske banke podataka za stipendije i unapređenje istraživanja (www <http://www.grants.at/> .grants.at), na nemačkom i engleskom jeziku.

Kandidature za stipendije u školskoj 2008/09. godini treba podnositi isključivo elektronskim putem preko internet adrese:
<http://www.scholarships.at/> www.scholarships.at.

Austrijska ambasada ističe dva programa stipendija:

Program stipendija Univerziteta Franc Verfel (Franz Werfel)
Program stipendija Univerziteta Rihard Plaška (Richard Plaschka)

 

Konkurs za učešće u programu PRAVNA KLINIKA

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu objavljuje konkurs za učešće u programu P R A V N A  K L I N I K A jednogodišnji program obuke u praktičnim pravnim veštinama

ŠTA MOŽEMO DA VAM PONUDIMO?  

 • INTERAKTIVNI METOD EDUKACIJE
 • MODERNO OPREMLjENU »LABORATORIJU« ZA PRAVNIČKO OBRAZOVANjE
 • MOGUĆNOST DA RADITE SA STVARNIM KLIJENTIMA U

Klinici za porodično pravo
Klinici za obligaciono pravo
Klinici za krivično pravo

ŠTA OČEKUJEMO OD VAS?

·         DA STE STUDENT/STUDENTKINjA  IV GODINE ILI APSOLVENT/APSOLVENTKINjA PRAVNOG FAKULTETA
·         DA IMATE PROSEČNU OCENU 8 ILI VIŠU
·         DA STE SPREMNI ZA NOVE METODE UČENjA

USPEŠNO OKONČANjE PROGRAMA PRAVNA KLINIKA PRIZNAJE SE KAO OPCIONI PREDMET SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO NA IV GODINI STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU.

PRIJAVE NA KONKURS, ZAJEDNO SA KRATKOM BIOGRAFIJOM I NAZNAKOM ZA KOJU KLINIKU SE KONKURIŠE, PODNOSE SE NAJKASNIJE DO 6. OKTOBRA  2007. GODINE SEKRETARU PRAVNE KLINIKE  NA ADRESU: MR NIKOLA BODIROGA, ASISTENT PRAVNOG FAKULTETA (ZA PRAVNU KLINIKU), BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA 67, 11000 BEOGRAD ILI NA E-MAIL ADRESU: bodiroga@ius.bg.ac.rs


Studiranje na Univerzitetu u Gracu

Studenti zainteresovani za studiranje /jedan semester/ na Univerzitetu u Gracu, sa kojim je  Univerzitet u Beogradu potpisao saradnju, treba da donesu popunjene formulare http://www.uni-graz.at/en/bibwww_forms.htm#stud-in u rektorat u Beogradu, Odeljenje za međunarodnu saradnju, I sprat, kancelarija broj 23, gđa Marina Kostrica. Rok za konkurisanje je 15.oktobar za letnji semestar i 30.april za zimski semestar.

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299