Studentske teme
 


Robne Kuće Beograd d.o.o. 

Objavljuju konkurs za radno mesto u Beogradu

 

 Diplomirani pravnik - pripravnik

(2 izvršioca)

Ako ste tek završili Pravni fakultet i želite da steknete radno iskustvo u inovativnoj i prosperitetnoj kompaniji, ako je vaša prosečna ocena tokom studiranje bila preko 8 (osam), u svakodnevnom radu koristite kompjuter i imate dobro znanje engleskog jezika, pozivamo vas da se pridružite našem timu i  pošaljite svoju  radnu biografiju (CV) i prateće pismo najkasnije do 20. avgusta 2009. godine na adresu:

RK Beograd
Makenzijeva 57
11000 Beograd

ili

na e-mail: konkurs@rkbeograd.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Rezultati nagradnog konkursa adv. kancelarije Karanović-Nikolić

Pobednici konkursa za izradu eseja iz oblasti poslovnog prava na temu:
''Posledice neizvršenja obaveze unošenja kapitala u društvo sa ograničenom odgovornošću'' su:
1. Petar Mitrović
2. Ivana Ninčić
3. Ksenija Sorajić
4. Milica Šljukić
Gore navedeni studenti će imati priliku da se tokom četvoronedeljne plaćene letnje prakse u ovoj renomiranoj advokatskoj kancelariji upoznaju sa radom advokata iz oblasti privrednog prava i steknu korisna praktična znanja i iskustva iz ove oblasti.
Svim nagrađenim studenima čestitamo i želimo uspešan rad!


Konkurs za društveno aktivne studente druge, treće i četvrte godine fakulteta

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu i Evropski pokret u Srbiji raspisali su konkurs „Dobrodošli u Nemačku“ za 60 društveno aktivnih studenata druge, treće i četvrte godine fakulteta univerziteta u Srbiji, koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili boravili u nekoj zemlji članici EU. Pobednici na konkursu će imati priliku da  provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj i upoznaju njene političke, ekonomske i kulturne osobenosti.

OSNOVNI KRITERIJUMI na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata su:

1.    Prijave mogu podneti isključivo državljani i državljanke Republike Srbije

2.    Društveni aktivizam kandidata - humanitarni ili volonterski rad, članstvo ili saradnja sa nevladinim organizacijama, sindikatima, političkim partijama (kandidat-kandidatkinja podnosi pismo preporuke ili neki drugi dokument kojim potvrđuje svoj angažman)

3.    Da su studenti druge, treće ili četvrte godine fakulteta (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine)

4.    Uspeh studenta-studentkinje:

·  Prosečna ocena 8 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim     ispitima i prosečnoj oceni)

·  Dužina studiranja

5.    Znanje stranog jezika – znanje engleskog je obavezno, a znanje nemačkog će predstavljati prednost

 

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili nemaju pasoš.

Prijavni formular, uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web site-a projekta:  www.dobrodosliunemacku.org.

Konkurs je otvoren od 30. juna do 03. septembra 2009. godine.

Prijave se šalju isključivo poštom na adresu:

Evropski pokret u Srbiji
Za konkurs „Dobrodošli u Nemačku“ 
Kralja Milana 31/II
11 000 Beograd

Tokom septembra, 100 studenata će biti pozvano na razgovor nakon čega će biti odabrano 60 najboljih koji će putovati sredinom oktobra i sredinom novembra 2009. godine u dve grupe po 30.

Projekat se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), Ministarstva inostranih poslova, državne kancelarije pokrajine Bavarske, Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ), Bavarskog Univerzitetskog centra za srednju, istočnu i južnu Evropu (BAYHOST) i nemačkih političkih fondacija FES, KAS, HBS, FNS, HSS.


Proglašen pobedniik nagradnog konkursa GLN

Komisija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i međunarodne advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel proglasila je studentkinju Jelenu Šušu za pobednicu ovogodišnjeg nagradnog konkursa iz poslovnog prava. Koleginica Šuša je napisala rad na temu „Kontrola koncentracija u pravu konkurencije EU i Srbije“. Nagrada koja se sastoji iz tromesečnog plaćenog staža u kancelariji GLN biće svečano uručena u ponedeljak, 29. juna 2009. godine u Dekanatu Pravnog fakulteta. Organizatori se još jednom zahvaljuju svim studentima na učešću na ovogodišnjem konkursu.


Rezultati nagradnog konkursa GLN

Odlukom komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i međunarodne advokatske kancelarije Gide Loyrette Nouel, u uži izbor za pobednika nagradnog konkursa iz poslovnog prava prošli su radovi studenata Jelene Šuše i Stefana Dobrice. Studenti koji su prošli u uži izbor će biti pozvani na razgovor sa komisijom do kraja nedelje. Pobednik ili pobednici konkursa će biti proglašen(i) naredne nedelje. Pravni fakultet i Gide Loyrette Nouel se zahvaljuju svim studentima koji su učestvovali na ovogodišnjem konkursu.


Poziv za Seminarsku grupu iz Uvoda u pravo

Poštovane najmlađe koleginice i kolege,

OBAVEŠTAVAMO

Vas da i ove školske 2009/2010. godine od 1. oktobra nastavlja svoj rad sa studentima najmlađe generacije posebna 

SEMINARSKA GRUPA ZA UVOD U PRAVO

i sa velikim zadovoljstvom Vas

POZIVAMO

          da postanete njeni novi članovi. To možete da učinite najkasnije do kraja septembra meseca, tako što ćete odmah popuniti prijavu na poleđini ovog poziva, prijaviti se na sledeću e-mail adresu: milos.zdravkovic@.ius.bg.ac.yu sa naznakom Seminarska grupa za Uvod u pravo – prijava ili se neposredno obratiti g-đici Milkici Stjepanović na tel. 011 3027669 tokom juna, sve do kraja septembra meseca.

          Potrebno je da u prijavi navedete svoje ime i prezime, broj indeksa, e-mail adresu i kontakt-telefon. Takođe, potrebno je da postanete član neke od 10 grupa za vežbe iz Uvoda u pravo, što možete da učinite i naknadno, neposrednim obraćanjem odnosnom rukovodiocu vežbi početkom oktobra meseca. To je važno zbog lakšeg zajedničkog rada na sastancima Seminarske grupe tokom prvog semestra, kao i zbog pogodnosti koje stičete vašim članstvom u Seminarskoj grupi.

Cilj Seminarske grupe za Uvod u pravo jeste da studentima pruži jedno dodatno čisto humanističko, pa samim tim i jedno čisto teorijsko pravno znanje. To je korisno, jer tako stečeno znanje postaje trajan deo pravne kulture. I praksa je pokazala da je studentima prve godine već na samom početku studija potrebno da steknu dodatna neophodna osnovna, opšta i nova znanja o državi, pravu i njihovom odnosu oličenom u vladavini, poretku i sistemu prava, upoznajući karakteristične rezultate pravne nauke, koja je jedna od najstarijih ljudskih nauka, kao i da se upoznaju sa pravničkim načinom razmišljanja i zaključivanja. Bez toga, nije moguće uspešno razumeti i savladati druge važne pozitivnopravne discipline na narednim godinama studija, niti se kasnije ispravno koristiti pravom.

          O prvom radnom sastanku Seminarske grupe, koji će biti održan već početkom oktobra meseca 2009. godine, bićete posebno obavešteni na oglasnoj tabli prve godine ili na sajtu Seminarske grupe.

          Do tog prvog susreta početkom oktobra meseca, kome se radujemo, srdačno Vas pozdravljamo.

U Beogradu,                                                                   NASTAVNICI I SARADNICI
24. juna 2009. godine                         
                      SEMINARSKE GRUPE ZA UVOD U PRAVO

 


Konkurs za Eurobank EFG školarine

Četvrtu godinu za redom, Eurobank EFG će dodeliti 100 školarina u vrednosti od po 1.000 evra najboljim studentima završnih godina osnovnih/integrisanih studija koji pohađaju državne univerzitete u Srbiji.

Cilj programa „Eurobank EFG Školarine“ je da nagradi mlade i uspešne diplomce i na taj način doprinese promovisanju evropskih vrednosti, kao i društveno-ekonomskom napretku celokupne zajednice u Srbiji.

Kriterijumi apliciranja za “Eurobank EFG Školarinu” za 2009. godinu su prosek ocena 9,5 i više, angažovanost u vannastavnim aktivnostima, visok nivo znanja stranih jezika, nagrade koje je student dobio u toku školovanja, liderski potencijal i interesovanje za razvoj društvene zajednice. Laureati Eurobank EFG Školarina za 2008/9. godinu neće moći ponovo da konkurišu ove godine.

Konkurs je otvoren od 1.septembra do 26.oktobra.

celo obaveštenje >>


Stipendije za master studije u Rimu

Univerzitet u Rimu “Tor Vergata”, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Italije nudi stipendije za pohađanje Master studija u Italiji.

više o tome >>
formular


Obaveštenje u vezi sa nagradnim konkursom GLN

Obaveštavaju se učesnici nagradnog konkursa iz poslovnog prava kojeg organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i međunarodna advokatska kancelarija Gide Loyrette Nouel da će rezultati prve selekcije kandidata (uži izbor) biti saopšteni u petak, 19. juna 2009. godine. Do kašnjenja dolazi usled bolesti nekih od članova komisije. Mole se kandidati koji to do sada nisu uradili da svoje email adrese dostave doc. dr Dušanu Popoviću radi lakšeg kontakta.


Letnja škola ekonomske politike - ESPI Institut

ESPI Institut organizuje 12-tu letnju školu Ekonomske politike. Letnja škola će se održati u periodu od 15-24.jula 2009.godine. Za više informacija: http://www.institutespi.org/eng/2009summerschool.htm


Nagradni konkurs adv. kancelarije Karanović-Nikolić

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i renomirana advokatska kancelarija iz oblasti privrednog prava Karanović-Nikolić organizuju nagradni konkurs za izradu eseja iz oblasti poslovnog prava  na temu

''Posledice neizvršenja obaveze unošenja kapitala u društvo sa ograničenom odgovornošću''.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti redovnih i poslediplomskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Esej treba da bude obima između 2.000 i 3.000 reči kompjuterski obrađenog teksta.

Radove treba slati elektronskim putem, na e-mail adresu asistenta mr Milene Đorđević do 3. jula 2009. godine.

Studenti, čiji eseji budu ocenjeni kao najbolji, imaće priliku da budu nagrađeni plaćenom letnjom praksom u adv. kancelariji Karanović-Nikolić.

Dodatna uputstva za izradu eseja - analiza slučaja >>


Međunarodni simpozijum:  „Španski model tranzicije – moguće poruke za Balkan“

Megatrend univerzitet uz pomoć i u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Španije i Španskom fondacijom za tranziciju organizovati 12. juna ove godine međunarodni simpozijum na temu „Španski model tranzicije – moguće poruke za Balkan“ (El modelo español de Transición: posibles mensajes para los Balcanes). Ovaj simpozijum rezultat je dugogodišnje uspešne saradnje između Megatrend univerziteta (Sektor za Latinsku Ameriku i Karibe Geoekonomskog fakulteta), Univerzitetskog istraživačkog instituta Ortega i Gaset (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset) koji je deo istoimene fondacije, Kraljevskog Instituta Elkano za međunarodne i strateške studije (Real Instituto Elcano para los estudios internacionales y estratégicos) i nedavno osnovane Španske fondacije za tranziciju.

Na svečanoj inauguraciji Simpozijuma će govoriti prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta, Nj.E. Injigo de Palasio Espanja, ambasador Kraljevine Španije i ambasador Stanimir Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Zatim će, u prvoj sesiji simpozijuma, španski stručnjaci za pitanje tranzicije kao i direktni učesnici u tom procesu prikazati svoja iskustva i izneti stečene pouke. Potvrđeno je učešće prefosora Čarlsa Pauela, predsednika Španske fondacije za tranziciju, Karlosa Malamuda Riklesa sa Instituta Elkano, prof. Emilija Lamo de Espinose, kao i gospodina Rafaela Arijas Salgada, bivšeg ministra za razvoj, ministra za teritorijalnu administraciju, člana dve Vlade Adolfa Suaresa i poslanika UCD (Unija demokratskog centra), a sadašnjeg visokog zvaničnika opozicione Narodne partije (Partido Popular – PP) i direktora Grupe Carrefour España. U drugoj sesiji Simpozijuma izlagaće predstavnici naše zemlje, potom Republike Srpske, kao i Federacije BiH, Republike Makedonije i Republike Crne Gore. Potvrneno je uvodno izlaganje mr Triva Inđića, savetnika predsednika Srbije i bivšeg ambasadora naše zemlje u Španiji.

Nakon rezimea sesija Simpozijum će biti usmeren na diskusiju i zaključke. Konačno, Simpozijum će biti zvanično zatvoren na koktelu koji će ambasador Palasio de Espanja upriličiti u rezidenciji za učesnike Simpozijuma i zvaničnike.

Studenti se mogu prijavljivati na e-mail studentskog parlamenta do 6. juna 2009. godine.


Poseta studenata Fabrici znanja

Grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je  učestvovala u projektu ‘Fabrika znanja’ koji je u periodu od 11. do 15. maja 2009. godine u cilju promocije novih tehnologija i poslovne ponude u oblasti informatičke tehnologije organizovala kompanija ComTrade Group u Beogradu. Tokom posete, studentima našeg fakulteta predsednik ComTrade Group-a, gospodin Veselin Jevrosimović, predstavio je kompaniju,  razna sofisticirana softverska rešenja i proizvodni pogon fabrike. Našim studentima je održano i predavanje o sprečavanju zloupotrebe interneta čime su studenti prava upoznati sa mogućim načinima kršenja zakona koji regulišu ovu oblast. Studentima je predstavljeno i nekoliko tehničko-tehnoloških inovacija, poput robota i polurobotizovanih mašina čijim se daljim razvojem može doprineti razvoju globalnog društva.

U ime našeg fakulteta Zahvalnicu studentima za podršku i doprinos razvoju ovog projekta kao i dosadašnju uspešnu saradnju primila je naša koleginica Tina Daljević, student IV godine koja je bila i jedan od koordinatora projekta za studente našeg fakulteta, čime je poseta studenata i završena.

                                                  


Stipendija za master studije u Saragosi

Institut za evropske studije iz Saragose (www.riee.es) po drugi put dodeljuje jednu stipendiju za master «XXIIème Programme» (master program evropskih studija) studentima Pravnog fakulteta u Beogradu. Master studije traju od kraja oktobra 2009. godine do kraja juna 2010. godine. Stipendija pokriva troškove školarine, koji inače iznose oko 8000 evra, a stipendista sam pokriva troškove smeštaja i prevoza. Stipendija je namenjena diplomiranim pravnicima (četiri godine studija) koji su diplomu stekli na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i koji govore španski jezik. Dobitnika stipendije odrediće Institut za evropske studije u Saragosi. Biografiju na španskom jeziku dostaviti doc. dr Dušanu Popoviću do 25. juna 2009. godine na mejl Dušana Popovića.


Izbori za studentski parlament

Aprila meseca 2009. godine održani su studentski izbori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na izborima su učestvovali studenti okupljeni na dve izborne liste, a pobedu je odnela lista broj 1 – Lista za studente. Za nove članove studentskog parlamenta 21. maja upriličen je svečani prijem u Dekanatu.

Članovi studentskog parlamenta su: Ana Bulatović,  Stefan Dragojević,  Nemanja Nedeljković, Mirko Panajotović,  Svetislav Mađarević,  Ana Ljubisavljević,  Miloš Mitrović,  Aleksandar Momić,  Vladan Miljković,  Miloš Mitrović,  Miloš Vazura,  Filip Bojić,  Milić Konstantinović,  Vladimir Grković,  Zoran Sretenović,  Novak Rakčević,  Mihailo Lalić,  Ana Jelenković,  Marko Matović,  Petar Mitrović, Nađa Jovanović,  Đorđe Mrvošević,  Tamara Balać,  Vladan Mihailović,  Aleksandar Tomović.

Student-prodekan : Filip Bojić

Predsednik parlamenta : Miloš Vazura

Članovi saveta fakulteta : Marko Matović
                                     Anina Todorović
                                     Kristina Bosiljčić
                                     Marko Vranić

Članovi univerzitetskog parlamenta : Srđan Sandić
                                                     Vladimir Antonijević
                                                     Marko Antić


Konkurs za stipendije za letnju školu Alpbach

Stipendija je namenjena studentima prava, a škola se održava od 20. avgusta do 4. septembra ove godine:

Schoenherr Scholarship for prestigious
Alpbach Summer School on European Integration


European law firm Schoenherr offers two talented law students from Central and Eastern Europe the unique opportunity to attend the Alpbach Summer School on European Integration. In the heart of the Austrian Alps, the Alpbach Summer School brings together international students from various disciplinary backgrounds for a study programme organised by the University of Vienna, including guest lectures from prominent participants of the Forum Alpbach.

European Integration in the Alps
The English class of the Summer School is organised in cooperation with the University of Vienna, Department of European, International and Comparative Law (chair Prof. Weiss). The course programme also includes lectures about Antitrust & Merger Control as well as on State Aid by Schoenherr partner Hanno Wollmann, a leading Competition lawyer in Austria and Europe.

European Forum Alpbach
The Summer School on European Integration takes place during the European Forum Alpbach, an annual interdisciplinary international conference. In the course of two weeks, more than 3,500 participants from over 60 countries come to the Austrian mountain village of Alpbach to discuss current political and economic issues in an informal, yet intellectually demanding atmosphere.. It has been taking place every August since 1945. Speakers and participants form all parts of the world, from science, business and politics, renowned experts and students meet in Alpbach to discuss current questions in an interdisciplinary setting.

Brochure


                                 

Experiencing Europe
Serbian Young Professionals in Austria – Zoran Djindjic Internship Program

Fond dr Zoran Đinđić i WUS Austrija pod pokroviteljstvom Austrijske agencije za razvoj treću godinu za redom raspisuju konkurs za program “Iskusiti Evropu – mladi srpski profesionalci u Austriji”. Konkurs će biti otvoren do 31. maja 2009. a pravo učešća imaju studenti završnih godina i mladi stručnjaci sa prvim radnim iskustvom. Kandidati koji budu zadovoljili kriterijume dobiće priliku da provedu tri meseca na praksi u kompanijama i institucijama širom Austrije.

Prezentacija programa će se održati u četvrtak, 21. maja u 19h u amfiteatru VII na Pravnom fakultetu. Alumni članovi Fonda dr Zoran Đinđić programa “Iskusiti Evropu – mladi srpski profesionalci u Austriji” , studenti Pravnog fakulteta, upoznaće vas bliže sa programom stipendija. Bivši stipendisti podeliće svoja iskustva, informacije o samom procesu selekcije i biće spemni da odgovore na sva vaša pitanja.


Regionalni simpozijum

Na Pravnom fakultetu u Beogradu 8. i 9. maja biće održan regionalni simpozijum na temu "Uticaj pravne regulative na poboljšanje poslovnog okruženja" u organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta uz podršku Medjunarodne finansijske korporacije (IFC - World Bank Group) i GTZ ( Regionalni Fond za Jugoistočnu Evropu Nemačke Savezne Vlade).

Predavači na seminaru će biti iz državnih institucija, međunarodnih organizacija, profesori Beogradskog Univerziteta.

Za učestvovanje na seminaru neophodno je poznavanje engleskog jezika zbog predavača sa drugog govornog područja.

Broj mesta za domaće učesnike je ograničen na 50, zbog najavljenog dolaska studenata iz regiona.

Za sve polaznike je obezbeđena stručna literatura.
CV poslati na adresu ius.parlament@gmail.com  do 4. maja

 


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, četrnaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi u 15. juna 2009. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod Uroša Novakovića, 19.05.2009. od 17-19h i  25.05.2009. od 12-12.30h u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi na internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/formular volontiranje.doc

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subject: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je sreda, 28.05.2009. godine od 15.30 do  16h.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.yu


Popust od 50% za predstavu ‘Hamlet’

Sa velikim zadovoljstvom možemo da vas pozovemo 4. i 5. maja da pogledate predstavu "Hamlet", Viljama Šekspira u izvođenju Kraljevskog dramskog teatra iz Stokholama na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

Prevod je obezbeđen.
Popust za studente je 50%.
DOBRO DOŠLI U NARODNO POZORIŠTE


Praksa za pravnike

Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je potpisao memorandum o razumevanju sa Javnim preduzećem ELEKTROMREŽA. Tim memorandumom je predviđenoda studenti obave praksu u ovom preduzeću.

U ovom ciklusu tu mogućnost dobiće 9 studenata i diplomaca Univerziteta u Beograda.

Pravo da konkurišu imaju studenti i diplomci Pravnog, Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta.

Praksa traje 3 meseca, uz mentorsku podršku, plaćene troškove prevoza i osiguranja. Za pravnike je obezbeđena praksa u sektoru za pravne poslove za diplomiranog pravnika (1 pozicija) i potrebno je ispuniti sledeće uslove:

 • diplomirani pravnik Univerziteta u Beogradu

 • zainteresovanost za rad u oblasti imovinsko pravnih odnosa

 • spremnost za terenski rad i putovanje

 • visoka motivisanost za rad u struci

Potrebno je poslati biografiju, motivaciono pismo, i kopiju diplome ili uverenja o diplomiranju na e-mail adresu do 27.04.2009


Prijava za posetu Okružnom zatvoru u Beogradu i KPZ Sremska Mitrovica

Katedra za krivično pravo je donela odluku da i ove godine u okviru nastavnih aktivnosti organizuje posetu Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, Okružnom zatvoru u Beogradu i Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Kako će se poseta Okružnom zatvoru u Beogradu i SZ bolnici obaviti u tri navrata na dane 27. aprila, 28. aprila i 29. aprila 2009 godine, a poseta KPZ Sremska Mitrovica na dan 30. aprila 2009. godine, to je potrebno da se zainteresovani studenti prijave Milici Kovačević (kab. 122), u vremenu od 12 časova do 15 časova svakog radnog dana zaključno sa  24. aprilom 2009. godine.

Imajući u vidu da je pri svakoj od planiranih poseta broj posetilaca ograničen na 50, to naglašavamo da se za posetu mogu prijaviti samo studenti druge godine, sa pravosudnog smera.

O svim tehničkim detaljima u vezi sa izvođenjem posete studenti će biti obavešteni naknadno.

Liste studenata po danima za posetu zatvoru: 27.04.   28.04   29.04   30.04.


Formiranje tima za međunarodno takmičenje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina i poslediplomce Pravnog fakulteta da u utorak, 5.maja u 14 časova, u amfiteatru  IV prisustvuju sastanku povodom formiranja tima Pravnog fakulteta za XVII međunarodno takmičenje iz oblasti Međunarodnog privrednog prava i Arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. O mogućnostima učešća na ovom takmičenju 2009/10 godine studente će upoznati docent dr Vladimir Pavić i asistent mr Milena Đorđević, treneri tima fakulteta.

Budite deo tima koji pobeđuje!

Za dodatne informacije možete kontaktirati trenere na e-mail adrese: Milena Đorđević, Vladimir Pavić.

http://www.ius.bg.ac.rs/moot/aboutmootwillem.htm

 

 


CEE Vienna International Tax Law Summer School

For the first time the Institute for Austrian and International Tax Law  organizes the “CEE Vienna International Tax Law Summer School” at the WU, the Vienna University of Economics and Business. This program comprises a week of intensive work on scientific topics, provided by professors and experienced research assistants, covering the practice of double tax treaties and European tax law. The English program addresses to students from Central Eastern European (CEE) countries, which have experience in the national law of their home countries and are interested in practicing tax law after finalizing their studies. http://www.wu-wien.ac.at/cee/aktuelles/cee_summerschool

The main target group are students who are already well advanced in their studies and close to graduation or are pursuing PhD studies. The program is limited to about 20 students in order to ensure high quality. Renowned partners from the business community support the program.

Full time students from the Central Eastern European (CEE) area are invited to apply for the program, by April 30, 2009 at the latest. Participation in the program is free for the selected students. In individual cases subsidies for travel and accommodation expenses can be offered. Please find further details on the program and the application under www.wu-wien.ac.at/taxlaw.

Contact:

Institute for Austrian and International Tax Law
Althanstraße 39-45
1090 Vienna, AUSTRIA
Section 5, 4th Floor
Phone: +43/1/313 36/4890
Fax: +43/1/313 36/730
E-Mail: astrid.mathias@wu-wien.ac.at


Konkurs za nagradni temat iz kriminologije

SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU
SRPSKOG UDRUŽENJA ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU

Raspisuje

KONKURS

ZA NAGRADNI TEMAT

na temu:

Uticaj kulturnih  faktora na kriminalitet

Pravo učestvovanja imaju studenti mlađi od 25 godina koji pohađaju odgovarajući smer visokoškolske ustanove u Srbiji na kojoj se kao nastavni predmet izučava kriminologija.

Štampani primerak rada u obimu do jednog autorskog tabaka (do 16 kucanih strana, font Times New Roman, veličina slova 12, prored 2), potpisan šifrom, poslati na adresu: Pravni Fakultet (za Prof. dr Đorđa Ignjatovića), Bulevar Kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, sa naznakom ZA NAGRADNI TEMAT.

Ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-mail, godinu studija i naziv visokoškolske ustanove koju pohađa, poslati na istu adresu u posebnoj koverti, na čijoj poleđini treba napisati šifru.

Rok za dostavljanje radova je 1. maj 2010. godine.

Odluku o nagradama doneće odbor za ocenu radova koji imenuje Predsedništvo Sekcije.

Kandidati koji zauzmu prva tri mesta na konkursu dobiće odgovarajuće diplome. Autoru prvoplasiranog rada biće dodeljena novčana nagrada, a rad će biti objavljen u časopisu Revija za kriminologiju i krivično pravo. Autoru drugoplasiranog rada biće dodeljen komplet knjiga.

Za dodatne informacije možete se obratiti mr Biljani Simeunović-Patić na e-mail adresu biljasp@hotmail.com ili na e-mail adrese Sekcije koje se nalaze na njenom sajtu: http://kriminolog.sekcija.tripod.com


Letnja škola federalizma u Švajcarskoj

Division of Power and Democratic Governance in Multicultural Societies

Programme

August 24 – September 11, 2009

First week - Federalism: Theoretical Concepts and Institutional Designs
with Professors Eva Maria Belser, Peter Hänni, Bernhard Waldmann, et al.

Second week - Decentralisation: Opportunities and Challenges for Multicultural Societies
with Prof. Nico Steytler and Dr. Robert Schütze

Third week - Diversity: Multiculturalism, Democracy and Human Rights
with Prof. Mohammad Hammouri, Dr. Hashim Jalal and Ms. Hala Barbara

Overall working method: Inputs from professors and experts are combined with group work and discussions. The final grades for the attribution of diplomas result from the written paper, exams and participation throughout the course.

Papers: Students are requested to present the situation in their home countries, based on their papers submitted by August 10. (The papers are prepared on the basis of a questionnaire distributed in advance)

During the first two weeks the participants have the possibility to fine-tune their papers and complement them with new insights. The final version has to be submitted by Thursday, September 3. The selected best papers are subsequently published in the IF’s “Students’ best papers Series”. The students are encouraged to actively refer to their papers during discussions and workshops, and to share their experiences.

cela brošura >>
informacije za prijavljivanje >>
formular za prijavu >>


Kurs "The Evolution of the US Constitution"

Pravni fakultet poziva svoje studente da se prijave na kurs  "The Evolution of the US Constitution" koji će, u periodu od 30. marta do 10. aprila 2009. godine, voditi američki predavač William Polk. Kurs će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom, od 17,00 do 18,30 časova.

U okviru kursa posebno će biti obrađene sledeće teme:

The historical antecedents of the Constitution;
The formation of the Constitution, and its provisions, and the tensions between the legislature, executive, and judiciary, and between the states and federal government;
The origins of judicial review during the period 1803-1820;
Slavery, the Constitution and the Supreme Court to the Civil War, 1861;
The second constitutional revolution, occasioned by the passage of the 13th, 14th,and 15th Amendments;
The formalist era, 1890 to 1937;
The Progressive and Legal Realist movements, 1900-World War II;
The two world wars, and the Cold War in the 20th century and their effect on civil rights;
Race and civil liberties since 1930, and the end of legalized school segregation;

The Warren Court revolution in personal liberties, 1954-1970s, including the expansion of the reach of the equal protection and due process clauses of the Constitution;

The conservative reaction, 1980s to the present, and the contest between the two current schools of thought on constitutional interpretation, the textualists and the "living Constitution" advocates.

Za učešće na kursu neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika. Rok za prijavu je 29. mart 2009, a prijave, u formi kraćeg motivacionog pisma na engleskom jeziku, slati asist. dr Tanasiju Marinkoviću na e-mail


Nagradni konkurs Gide Loyrette Nouel

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i renomirana međunarodna advokatska kancelarija Gide Loyrette Nouel po drugi put organizuju nagradni konkurs za izradu eseja iz oblasti poslovnog prava na kome mogu učestvovati studenti IV godine osnovnih akademskih studija, studenti specijalističkih studija, studenti diplomskih akademskih (master) studija i apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uslov za prijavu na konkurs je poznavanje engleskog jezika.

Zainteresovani studenti treba da napišu esej na srpskom jeziku od minimum pet A4 strana kompjuterski obrađenog teksta (Times New Roman, 12pt, line spacing single) na jednu od ponuđenih tema:

-          Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću: za i protiv

-          Zatvoreno akcionarsko društvo

-          Kontrola koncentracija u pravu Srbije i EU.

Rad treba dostaviti poštom (preporučeno) do 15. maja 2009. godine na adresu:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
doc. dr Dušan Popović
- za nagradni konkurs GLN -
Bulevar kralja Aleksandra 67
11000 Beograd.

Konkursna komisija koju čine predstavnici Pravnog fakulteta i kancelarije GLN će do 1. juna 2009. godine napraviti uži izbor najboljih radova, čiji autori će biti pozvani na razgovor sa Komisijom koji će se obaviti na engleskom jeziku. Komisija će do 30. juna 2009. godine odabrati do tri najbolja kandidata koji će kao nagradu dobiti plaćeni tromesečni staž u GLN Support International – ogranak u Beogradu (www.gide.com).


Seminar na temu: "Zakonodnavni postupak i kazneno zakonodavstvo"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu od 4. do 5. marta 2009. godine održati seminar na temu: ZAKONODAVNI POSTUPAK I KAZNENO ZAKONODAVSTVO.

Seminar se održava u saradnji četiri državna Pravna fakulteta (Pravni fakultet u Beogradu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Pravni fakultetu Kragujevcu i Pravni fakultet u Nišu), Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA) i kanadskog konzorcijuma Genivar – Univerzitet u Otavi.  

Program rada seminara će obuhvatiti predavanja i vežbe iz sledećih oblasti:

1)     Opšte izlaganje o zakonodavnoj tehnici (William A.W.Neilson, Professor Emeritus of Law, University of Victoria, Canada,

2)     Zakonodavni postupak i njegov uticaj na sadržaj konkretnog zakonskog teksta, s posebnim osvrtom na stepen njegove usaglašenosti sa opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim standardima (dr Zoran Stojanović, redovni profesor i Šef Katedre za krivično pravo Pravnog fakulteta u Beogradu),

3)     Međunarodni pravni standardi i način njihove implementacije u Zakonik o krivičnom postupku Srbije (dr Stanko Bejatović, redovni profesor i Dekan profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu),

4)     Komparativna rešenja o prethodnom krivičnom postupku i njihova implementacija u srpsko krivičnoprocesno zakonodavstvo (dr Vojislav Đurđić, redovni profesor Šef katedre za krivično pravo Pravnog fakulteta u Nišu),

5)     Pravno mišljenje Krivičnog  odeljenja Vrhovnog suda Srbije i njegov uticaj na sadržaj kaznenog zakonodavstva Srbije (Janko Lazarević, predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije),

6)     Radna grupa za izradu radne verzije zakonskog teksta i njen doprinos kvalitetu zakonske norme (mr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca Srbije),

7)     Međunarodni pravni standardi u izvršenju krivičnih sankcija i njihova impementacija u srpsko izvršno zakonodavstvo (dr Snežana Soković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu),

8)     Nevladine organizacije i sadržaj kaznenog zakonodavstva Srbije (dr Goran Ilić, predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije),

9)     Opšteprihvaćeni pravni standardi o maloletničkoj delinkvenciji i način njihove implementacije u maloletničko krivično zakonodavstvo Srbije (dr Milan Škulić, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu),

10) Pojednostavljene forme krivičnog postupanja i postupak njihovog ozakonjenja u Republici Srbiji (dr Snežana Brkić, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu),

11) Rimski statut i druga međunarodna pravna akta i postupak njihove implementacije u krivično zakonodavstvo Srbije (dr Branislav Ristivojević, docent Pravnog fakulteta u Novom Sadu).

O konkretnom rasporedu predavanja po danima, kao i o predviđenoj satnici, studenti će biti obavešteni naknadno.

Svi studenti koji budu završili seminar će dobiti odgovarajuće sertifikate, a postoji mogućnost da se za po dvoje najboljih studenata sa svakog državnog pravnog fakulteta koji učestvuje u seminaru, organizuje studentska poseta relevantnim institucijama u Kanadi.

Svi studenti druge, treće i četvrte godine studija, koji su zainteresovani  za pohađanje seminara mogu da se do 2. marta 2009. godine jave asistentu Ivanu Đokiću. Maksimalan broj studenata može biti 40.

Prednost u izboru studenata koji će pohađati seminar imaju studenti sa boljom prosečnom ocenom i koji su na višim godinama studija.

Spisak studenta koji će pohađati seminar će biti objavljen 2. marta 2009. godine.

Spisak studenata za seminar


Kurs engleskog trgovačkog pravnog jezika

Kurs je namenjen onima koji već imaju neko znanje engleskog jezika, a želeli bi da ga poboljšaju i usavrše. Predavanja imaju u vidu nivo srednjeg kursa (intermediate and advanced level) za polaznike, koji su zainteresovani da savladaju engleski pravni jezik.

Predavanja su namenjena prvenstveno onima koji već imaju izvesna znanja iz oblasti prava, (ali to nije uslov!), kao i onima koji su zaposleni kao pravnici, ili rade u računovodstvenoj oblasti, bankarstvu,i  trgovini.

Sadržina kursa, koji je usredsređen na stručni jezik poslovnih operacija, obuhvata savladavanje reči i izraza u oblastima kao što su preuzimanje i spajanje preduzeća, poslovna korespondencija, vežbanje i usavršavanje izgovora, kao i utvrđivanje osnova gramatike.

Predavač na kursu je gospodin John Heckles, kome je engleski, maternji jezik. Posle završenih studija na Univerzitetu u Bristolu, John je položio specijalistički kurs iz oblasti prava, računovodstva i poreza u Engleskoj. Kasnije je radio kao advokat sa strankama (solicitor) u Engleskoj, (između ostalog jedno duže vreme u Londonu), stekavši veliko iskustvo u oblasti prava, računovodstva i finansijskog planiranja, kao i izuzetno poznavanje engleske stručne, poslovne i trgovačke pravne terminologije, idiomatskih izraza i poslovnog jezika

Za prijavljivanje i obaveštenja molimo Vas obratite se na adresu John Heckles, Udruženje pravnika Srbije, Krunska 74, Beograd (tel. 011/244-6910, faks 011/ 244-3024, e-mail upj@EUnet.yu).

više o kursu >>


International F&B Cup  ”PRAVNI 2009”

Pozivamo Vas na učešće u International F&B Cup  ”PRAVNI 2009”  u organizaciji Studentskog  Parlamenta Pravnog fakulteta u Beogradu.

 • vreme trajanja:  prva faza  od 23/24.02 - 27.02.2009.
                        druga faza od 04 -  07.03.2009.
 • Kup: sistem “ po  grupama”+ 1/4 , 1/2 , 1/1 finale
 • Broj ekipa: od 8 do 16 (prva faza), 8 ekipa (druga faza)
 • Broj igrača: 4+1 (+ 5 rezervi ), na spisku dostaviti pre takmicenja
 • Strani ucesnici iz: Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Francuske
 • Suđenje: profesionalne sudije
 • Kotizacija: 5000 dinara, uplata u gotovini prilikom prijave

Rok za prijavu ekipa i uplatu kotizacije: subota 21.02.2009, mesto uplate kancelarija Studentskog Parlamenta Pravnog fakulteta.

Kontakt osoba : Zoran Sretenović Tel: 065 99 99 619

Konkurs za jednu stipendiju za master studije evropskog prava u Francuskoj

Regionalni savet Lorene dodeljuje jednu stipendiju za master studije evropskog prava u Evropskom univerzitetskom centru Univerziteta u Nansiju za akademsku 2009/2010. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti koji su završili osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Stipendija iznosi 400 evra mesečno i prima se tokom 10 meseci. Odluku o dobitniku stipendije donosi Evropski univerzitetski centar. Dobitnik stipendije će po završetku studija steći diplomu «Master 2 Etudes européennes: Option Droit de la construction européenne», koja je ekvivalentna srpskoj diplomi mastera (peta godina studija). Studije se odvijaju na francuskom jeziku.

Biografiju i motivaciono pismo na francuskom jeziku dostaviti mejlom doc. dr Dušanu Popoviću do 5. aprila 2009. godine.


Letnja škola evropskog prava u Budimpešti

Univerzitet u Segedinu (Mađarska) i Univerzitet Lion 3 (Francuska) organizuju letnju školu evropskog prava u Budimpešti od 6. do 11. jula 2009. godine. Pohađanje letnje škole nije besplatno, ali se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu mogu prijaviti za stipendije koje bi pokrile troškove školarine i smeštaja na bazi polupansiona. Odluku o korisnicima stipendija donose organizatori, tako da Pravni fakultet u Beogradu ne može garantovati da će studenti zaista i biti odabrani, ali će pomoći svojim studentima u postupku prijavljivanja.

Konkurs je otvoren za studente IV godine osnovnih akademskih studija, studente diplomskih akademskih (master) studija i studente doktorskih studija. Letnja škola se odvija na francuskom jeziku, te je poznavanje ovog jezika uslov za prijavu na konkurs.

Zainteresovani studenti treba da pošalju prijavu i CV (poželjno na francuskom ili engleskom jeziku) na mejl doc. dr Dušana Popovića najkasnije do 5. marta 2009. godine.

Konkurs za dodelu stipendija

UniCredit Banka, Unidea – Fondacija UniCredit Grupe, Narodna kancelarija i „1000 mladih lidera Srbije“ raspisuju konkurs za dodelu 40 stipendija u iznosu od 2000 evra za društveno angažovane studente državnih i privatnih univerziteta sa sedištem u Beogradu (stipendija će biti umanjena za iznos poreza na stipendiju, u skladu sa zakonom).

Rok za prijavljivanje za stipendiju je 10. mart 2009. godine.

Više o konkursu >>


MIMUN Moot Court Invitation

Moscow International Model United Nations (MGIMO-University) invites students of Belgrade Faculty of Law to the International Court of Justice, April 13-17 2009.

Moscow International Model United Nations is held under the aegis of the United Nations Association of Russia jointly with MGIMO-University and proves to be the largest and the most reputable Model UN conference in Russia. Year after year it attracts participants from all over the world.

We would like to specially invite students' attention to the International Court of Justice. This body stands apart from other simulated bodies bringing together students of law faculties.

The Court provides its participants with the opportunity to apply their knowledge of international public law to a real case being a judge or an advocate. All debates are held in English.

For more information on this event pelase see http://icj.ucoz.com/ or contact Ms.Akhtamzyan at moscow.icj@gmail.com 


Konkurs za dodelu novčane nagrade

Humanitarna organizacija ''Stara Raška'' iz Beograda na osnovu člana 52. Statuta raspisuje Konkurs za dodelu  novčane  nagrade  najboljem  redovnom studentu školske 2007/2008. godine, sa prosečnom ocenom iznad 8, čiji roditelji žive u Raškoj oblasti, na studijama sledećih fakulteta Beogradskog univerziteta :

*   Poljoprivredni fakultet
*   Veterinarski fakultet i
*   Pravni fakultet.

Pojedinačna nagrada iznosi 30.000 dinara.

Pri učešću na konkursu potrebno je priložiti :

*    potvrdu fakulteta  o  uspešnosti  studiranja u 2007/2008.  godini,
*    izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija) i
*   uverenje  o  mestu  prebivališta  za   roditelje, izdato  od  strane  službe unutrašnjih poslova opštine stanovanja.

Molbe se podnose do  20.  februara 2009. godine,  na adresu 11080 Beograd, Palmira Toljatija  62/20. Dodatne informacije -  tel. 011/21-36-423.


Konkursi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

KONKURS ZA DODELU 9 STIPENDIJA ZADUŽBINE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU,  ZA ŠKOLSKU 2008/2009. GODINU

KONKURS ZADUŽBINE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA ZA PARTICIPACIJU  U TROŠKOVIMA ŠKOLARINE STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA UNIVERZITETA U BEOGRADU-EKONOMSKOG FAKULTETA I STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA UNIVERZITETA U BEOGRADU-PRAVNOG FAKULTETA, ZA ŠKOLSKU 2008/2009. GODINU

Rok za prijavu na konkurs je od 28.01-11.02.2009.godine.


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, trinaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi sredinom februara 2009. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod Uroša Novakovića, 30.01.2009. od 11.30-12h i  02.02.2009. od 11.30-12h u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi na internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.rs/informacije/formular volontiranje.doc

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subject: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je utorak, 03.02.2009. godine do  12h.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.yu


Poziv za Serbia Case Challenge 2009.

WUS Austria kancelarija u Beogradu će organizovati studentsko takmičenje Serbia Case Challenge 2009. koje će biti održano od 25. do 26. aprila 2009.

Takmičenje je bazirano na case- study metodu i sastoji se iz četiri takmičarske discipline Law Mooth Court (simulacija međunarodnog suda pravde), MEC- Model European Council (simulacija zasedanja Evropskog Saveta), ICT (informacione tehnologije) i Buisiness Case Competition (takmičenje iz biznisa).

Pobednici predtakmičenja Serbia Case Challenge 2009 će se direktno plasirati na finalno Balkan Case Challenge takmičenje u Beču, jul 2009. Na finalnom takmičenju učestvovaće zajedno sa  studentima iz ostalih zamalja regiona kao i studentima iz Austrije.

Krajnji rok za prijavu je 15.februar 2009.godine

Više informacija o samom takmičenju možete naći na www.bcchallenge.org

Kurs "Prava manjina"

Ako ste student treće godine i zainteresovani ste za materiju manjinskih prava, Pravni fakultet po prvi put organizuje opcioni kurs iz ove oblasti.

Nudimo vam:

 • Interdisciplinarni pristup (političko-teorijski, pravno-teorijski, međunarodno-pravni, uporedno ustavno-pravni)

 • Gostujuće predavače

 • Obezbeđen rider sa tekstovima na srpskom jeziku

 • Najsavremeniju dopunsku literaturu na engleskom jeziku

 • Stipendije za dva najbolja studenta za učešće na letnjoj školi o pravima manjina u inostranstvu

Rukovodioci kursa: prof. dr Miodrag Jovanović, asist. dr  Ivana Krstić

Uslovi: prijava sa prosekom ocena, dobro poznavanje engleskog jezika i kratko motivaciono pismo (do 200 reči).

Rok za prijavu je 30. januar 2009. godine na mejl adresu

Broj studenata: maksimalno 25.

Nastava počinje 9. februara 2009. godine i odvijaće se ponedeljkom u slušaonici VIII od 15.20-17.00. Spisak primljenih studenata biće objavljen 02. februara na web sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs

Kurs je deo projekta Course Portfolio Management (CEU) i izvodi se uz podršku Misije OEBS u Srbiji.


Video konferencija “Pravničko obrazovanje i internet”

Na Pravnom fakultetu 11. decembra 2008. održana je prva video konferencija za beogradske studente povodom obeležavanja pedeset godina od smrti Slobodana Jovanovića, koja je bila posvećena pravu interneta i međunarodnoj komunikaciji pravničkih ideja. Vodeći profesori Stiven Hiks, direktor Suffolk University Law School programa za pravo međunarodne tehnologije, kao i profesor Kris Gibson, jedan od vodećih američkih stručnjaka za međunarodne sporove iz oblasti intelektualne svojine putem video linka iz Bostona sa kolegama iz Beograda razmatrali su saradnju države u borbi protiv sajber kriminala, probleme međunarodne internet trgovine, kao i korišćenje interneta za unapređenje pravničkog obrazovanja.

Skup je vodio profesor Tomas Kenig, sa Northeastern University iz Bostona, koji kao Fulbrajtov stipendista na Pravnom fakultetu ovog semestra predaje kurs Pravo interneta. Studenti beogradske grupe Internet Law prikazali su rezultate svog rada iz sfera kao što su saradnja država u borbi protiv sajber kriminala i informatičkog terorizma, problemi međunarodne intenet trgovine, harmonizacija pravnih principa u bezgraničnom svetu sajber prostora.

Fondacija Alan Votson (www.alanwatson.org) će nakon završetka kursa obezbediti internet stranicu sa informacijama o pravu interneta u Srbiji, koja će sadžati zaključke sa ove konferencije, kao i nalaze polaznika kursa.

                 


Roma Access Program 2009

The Central European University, with the financial support of the Roma Education Fund, Sigrid Rausing Trust, and private donors, is offering a 9-month Preparatory Course for promising young Roma from Central and Eastern Europe. Full scholarships will be awarded, covering travel, tuition, housing and living stipend.

Goal

The goal is to prepare Roma enter international post-graduate studies (at master’s level) through open competition at CEU, North American or Western European universities and focuses on academic and English language development. The program will:

     ·         involve Roma students in the core degree programs of CEU (auditing CEU classes)
·
         prepare them for their chosen field of study through intensive training
·
         accustom them to advanced academic life
·
         raise their English to a level adequate for post-graduate study
·
         train them in post-graduate level academic skills

Course

The full-time course will start in May 2009 and last until January 2010. It is a combination of:

     1.       Discipline specific tutoring (in the fields of Law/Human Rights, Sociology, Gender Studies, Political Science or International Relations and European Studies; additional disciplines may be offered)
2.
       General Social Science tutoring
3.
       Academic courses
4.
       Academic writing
5.
       English language training

Application Deadline

      ·         Application form, CV, Letter of Intention should be received by 21 December 2008 via e-mail, fax or by post.
·
          The remaining documents (2 Reference Letters and all University Documents) should be provided upon request, early January 2009.

more about >>


Poseta advokatskoj kancelariji Karanović - Nikolić

U okviru programa Meet the Business First Hand – Saznaj iz prve ruke odvija se poseta  advokatskoj kancelariji Karanović – Nikolić, gde će se studentima prava predstaviti partneri i zaposleni,  pokazati kako funkcioniše velika advokatska firma. Ovo je, takođe prilika da se ostvari interakcija izmedju poslodavca sa jedne, i budućih advokata sa druge strane, i da se diplomcima daju smernice pri aplikaciji za posao.

Poseta je  u sredu 28.01.2009. od 12-15h,  Generala Anrija 6. Broj mesta je ograničen! Preuzmite prijavni formular sa sajta www.razvojkarijere.bg.ac.yu, i pošaljite ga na e-mail ili se prijavite lično na adresi : Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, Studentski trg 1, (zgrada Rektorata), broj telefona: 011 3207419.

 

 

 


Humanitarna akcija "Osmeh na dar"

Pozivaju se svi profesori, asistenti, studenti i svi ljudi dobre volje da i ove godine daju svoj doprinos i podrže humanitarnu akciju Osmeh na dar, koja će se odvijati na Pravnom fakultetu u periodu od 10. do 26.decembra 2008. godine.

Planiramo da ove godine sakupimo preko hiljadu  novogodišnjih paketića (slatkiša, igračaka i školskog pribora), koje će studenti, nakon  završetka akcije, odneti deci iz najugroženijih delova Kosova i Metohije.

Svi zainteresovani, koji žele da se uključe, budu deo uspešnog tima  i svojim zalaganjem učine realizaciju ove akcije još uspešnijom mogu da se jave u prostorije Studentskog Parlamenta ili na osmehnadar@gmail.com
 

Konkurs za "BIMUN 2009"

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema šestu međunarodnu studentsku konferenciju „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2009“ koja će se održati u Beogradu od 05. do 08. marta 2009. godine. Na skupu će učestvovati studenti društvenih nauka iz celog sveta. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski. Na konkurs za „BIMUN 2009” mogu se prijaviti studenti i postdiplomci fakulteta društvenih nauka (starosti do 30 godina), koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune Aplikacioni formular i napišu motivaciono pismo (do 250 reči).

Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2009 obuhvatiće simulacije zasedanja sledećih organa UN na navedene teme:
-SAVET BEZBEDNOSTI:“Budućnost mirovnih operacija UN”
-GENERALNA SKUPŠTINA – III komitet: “Sprovođenje Svetskog programa akcije za mlade- participacija mladih”
-SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: “Rodna ravnopravnost u zemljama jugoistočne Evrope”
-KOMITET ZA SVETSKU BAŠTINU UNESKA: “Očuvanje baštine i klimatske promene”
-BIMUN PLENUM: “UN i EU: saradnja i nadležnosti”

Prijavljivanje: od 25. novembra 2008. do 20. januara 2009. godine.
Najbolji učesnici će dobiti novčanu nagradu i učešće na projektu “BIMUN plus”. Za dalje informacije o samoj konferenciji i proceduri prijave za određeni komitet, posetite sajt: http://www.bimun-unaserbia.org/
 


Konkurs Fondacije Anlave - dodela nagrade najboljem studentu

Uslovi konkursa:

 1. Prosek na studijama
 2. Broj objavljenih stručnih radova
 3. Socijalno – ekonomski status
 4. Na konkurs se mogu javiti studenti završnih godina studija

Konkurs je otvoren do 01.12.2008.godine.

Prijave se podnose Sekretarijatu Beogradskog Univerziteta.

Svečana dodela nagrada je na dan Anlave klinike i Anlave fondacije – 27.januara 2009.godine u hotelu Interkontinental, sa početkom u 17.30 časova


Nagrada "Kruna uspeha"

“Kruna uspeha”, nagrada namenjena izuzetnim studentima Univerziteta u Beogradu, u decembru ove godine biće dodeljena treći put. Nagrada, u vidu dva Roleks časovnika, dar je porodice Petrović, a uspostavljena je pod pokroviteljstvom ambasade Švajcarske federacije u Beogradu.

Za nagradu mogu konkurisati studenti koji su, bez ponavljanja ijedne godine studija,  apsolvirali u školskoj 2007/2008.godini I diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9.00 do isteka svog apsolventskog staža, najkasnije do 1.11.2008.

Konkurs je otvoren od 15. 11.2008. do 1.12.2008. do kada se od potencijalnih kandidata očekuje sledeće:
1. Detaljna biografija
2. Fotokopija diplome, ili potvrda fakulteta o završenim studijama
3. Znanje jednog stranog jezika
4. Fotografija novijeg datuma

Prijave za konkurs dostaviti na adresu “ADVANTAGE” d.o.o. Tršćanska 2/6

Kontakt telefon 011/38-37-204 I 064/92-72-901

Detaljnije informacije o nagradi nalaze se na web sajtu www.krunauspeha.co.yu.


Seminar "Korupcija - Bolest tranzicije?"

Učesnici seminara mogu biti samo studenti završnih godina Fakulteta pravnih, ekonomskih, političkih nauka. Pored domaćih, predavanja će vršiti i strani eksperti u navedenoj oblasti. Svi polaznici seminara će dobiti odgovarajuću literaturu i sertifikat.
CV i motivaciono pismo, kao i sva eventualna pitanja, poslati na adresu ius.parlament@gmail.com do 17. novembra.

Spisak učesnika  

U slučaju odustanka pojedinih učesnika, na seminar će biti pozvani drugi učesnici koji su na listi čekanja.


Projekat "Model OSCE Serbia 2009"

Žikić Fond, u saradnji sa Misijom Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u Srbiji - OEBS (Organisation for Security and Cooperation in Europe - OSCE) pokreće obrazovni projekat pod nazivom “Model OSCE Serbia 2009”, koji će biti realizovan kroz višemesečnu pripremu studenata za učešće u krajnjoj simulaciji zasedanja Stalnog veća OEBS-a (OSCE Permanent Council). U ovaj projekat će biti uključeni odabrani studenti iz pet univerzitetskih centara u Srbiji. 

"Model OSCE Serbia 2009" će okupiti oko 70 učesnika, prvenstveno studenata, koji će predstavljati 30-35 zemalja punopravnih članica OEBS-a. Jezik koji će se koristiti tokom konferencije, kao i tokom pripreme za simulaciju je engleski, a studentima će biti dodeljene uloge različitih zemalja koje će oni potom predstavljati i čije će interese zastupati. Višemesečni program pripreme će kulminirati  dvodnevnom simulacijom konferencije koja će biti organizovana u Palati Srbije u martu 2009. godine.

Konkurs za prijavljivanje je otvoren 15. oktobra, a krajnji rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2008. Sve informacije vezane za proces prijavljivanja, kao i sam događaj, dostupne su na zvaničnom sajtu "Model OSCE Serbia 2009" www.model-osce-serbia.org  ili direktnim kontaktom Žikić Fonda na office.bg@zikic-foundation.org 


Mogućnost plaćene prakse u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji IFC

IFC Beograd u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu trazi praktikanta/icu za rad na podrucju reforme poslovnog okruzenja, i to konkretno na poslovima vezanim uz stvaranje i odrzavanje regionalne mreze drzavnih institucija, strucnjaka i predstavnika privatnog sektora koji rade na poboljsanju  poslovnog okruzenja u zemljama jugoistocne Evrope.   

Zainteresovani kandidati, studenti III i visih godina Pravnog fakulteta, treba da poseduju dobro znanje  engleskog jezika i da imaju interesa za rad u dinamicnom radnom okruzenju.

CV na engleskom jeziku, kao i sva eventualna pitanja, poslati na adresu asistenta mr Milene Đorđević

Konkurs je otvoren do 21. novembra 2008. godine.


Konkursi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

KONKURS ZA DODELU 24 STIPENDIJE ZADUŽBINE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA STUDENTIMA PRAVNOG I EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU, ZA ŠKOLSKU 2008/2009. GODINU

KONKURS ZA DODELU “NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”

KONKURS ZADUŽBINE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA ZA PARTICIPACIJU  U TROŠKOVIMA ŠKOLARINE STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA UNIVERZITETA U BEOGRADU-EKONOMSKOG FAKULTETA I PRAVNOG FAKULTETA, ZA ŠKOLSKU 2008/2009. GODINU


Kratak kurs  “Free speech and Civil Liability for Defamatory Statements”

Kratak kurs  “Free speech and Civil Liability for Defamatory Statements”, Professor Vincent Johnson, St. Mary’s University, San Antonio, Texas, US, 3-12.decembar 2008.godine. Od Vas se očekuje:

 1. da ste studenti četvrte godine ili apsolventi

 2. tečno poznavanje engleskog jezika

 3. prosečna ocena najmanje 8,5

Za sve polaznike  kursa literature je unapred obezbeđena. Najuspešnije polaznici kursa će dobiti  sertifikate.

Prijave sa biografijom se podnose elektronskim putem asistentu Mr Nikoli Bodiroga na adresu bodiroga@ius.bg.ac.rs , do 25.11.2008.godine.


Konkurs Fondacije Alan Votson

Na četvrtom konkursu koji raspisuje Fondacija Alan Votson za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za školsku 2008/09 godinu, predviđena je tema

Pravni transplanti i prvi srpski ustav od 1835. godine

Pravo učešća imaju svi studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rad se predaje na srpskom ili engleskom jeziku, a nagrađeni radovi se objavljuju na internet stranicama Fondacije i Pravnog fakulteta. Nagradni fond iznosi 1.000 dolara, koje lično obezbeđuje prof. dr Alan Votson. Rok za predaju radova je 30. decembar 2008. godine.

Više o Fondaciji i nagradnom konkursu na vebsajtu Fondacije Alan Votson – www.alanwatson.org


Call for submissions to the Trandafir International Business Writing Competition

Trandafir International Business Writing Competition sponsored by the journal of Transnational Law and Contemporary Problems (TLCP) at the University of Iowa College of Law located in Iowa City, Iowa.  The competition is open to all students and submissions are due by 5:00 p.m. Central Standard time on February 1, 2009.  The winner will receive a cash prize of $2,000 and publication in our academic journal. 

For more details about this competition, please consult our website at: 
http://www.uiowa.edu/~tlcp/html/trandafir_competition.html


Visegrad Scholarship Program

In the academic year 2009/2010, the International Visegrad Fund offers 400 semesters of Master's or Post-Master's (postgraduate) scholarships in 17 East and Central European countries.

Within the INTRA-VISEGRAD SCHOLARSHIPS, scholars from universities from the Visegrad Group (V4) countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia)can apply for 1- or 2-semester scholarships at all accredited public or private universities (or depts. of the Academies of Science) in V4 countries other than those of their citizenship.

Within the OUT-GOING SCHOLARSHIPS, scholars from V4 universities can apply for 1- or 2-semester scholarships at all accredited public or private universities in the following countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine.

And within the IN-COMING SCHOLARSHIPS, scholars from the following countries can apply for 1- to 4-semester scholarships at all accredited public or private universities in V4 countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Macedonia, Moldova, Montenegro, the Russian Federation, Serbia and Ukraine

Deadline for applications is 31 January 2009
More information:
http://scholarships.visegradfund.org/


Stipendije "Coca Cola talenti"

Marketinška Agencija McCann Erickson, Preduzeće za marketing i tržišne komunikacije (Momentum), organizuje projekat pod nazivom „Coca Cola talenti“ za klijenta „Coca Cola Hellenic“.

Cilj je dodela stipendija najboljim studentima treće akademske godine koji će u akciji učestvovati.

Trajanje velike promotivne kampanje je od 15. oktobra do 17. novembra 2008. godine. Dvodnevne promocije će biti održane 16-17. oktobra i 3-4. novembra.

Ministarstvo prosvete je podržalo navedenu akciju i dalo svoje preporuke da se u kriterijume odabira studenata uvrsti i kriterijum materijalnog i socijalnog statusa studenta.

Pravo učešća na konkursu Koka-Kola talenti imaju studenti fakulteta koji su dali uslov za upis treće godine studija, imaju prosek ocena 8,5 ili više, i poseduju odlično znanje engleskog jezika i rada na računaru.

Konkurs je otvoren od 15.oktobra 2008.  do 15. novembra  2008. godine.

Sve informacije o prijavljivanju i pravilima konkursa nalaze se na internet stranici www.cchbc-talents.co.rs


Sto stipendija Eurobank EFG

Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd, Institut za međunarodno obrazovanje (the Institute of International Education) objavljuje početak programa   „Eurobank EFG ŠKOLARINA za najbolje studente Srbije,“ namenjenog studentima državnih univerziteta.

Već treću godinu zaredom program Eurobank EFG Školarina obezbeđuje se za stotinu najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija. Ova inicijativa deo je sveobuhvatnog programa pod nazivom „Investiramo u evropske vrednosti“, kojim Banka ulaže u razvoj korporatne društvene odgovornosti putem pomoći obrazovanju, zdravstvu, inkluzivnom društvu i zaštiti životne sredine. Svojom ukupnom vrednošću od preko 3 miliona evra, projekti korporatne društvene odgovornosti koji se obavljaju pod patronatom Eurobank EFG predstavljaju najveću donaciju koju jedna strana kompanija nudi u Srbiji za pomoć razvoju ključnih segmenata lokalne zajednice.

Konkurs je otvoren za sve studente koji u 2008-2009. akademskoj godini pohađaju završnu godinu osnovnih studija na univerzitetima čiji je osnivač Republika Srbija, kao i za apsolvente koji će svoj apsolventski staž po prvi put započeti u navedenom periodu. Takođe, kandidati treba da imaju ostvaren prosek ocena iznad 9, 5, te da pokazuju izvandrednu angažovanost u vannastavnim aktivnostima, kao i odlične komunikacijske sposobnosti i liderski potencijal.

Konkurs za stipendije otvoren je od 01. do 31. oktobra 2008. Sve prijave pregledaće i oceniti nezavisna stručna komisija koju će sačinjavati istaknuti profesori, profesionalci iz raznih oblasti i aktivisti nevladinih organizacija. Laureati će primiti stipendije u pojedinačnom iznosu od 1. 000 evra na ceremoniji koja će se održati u decembru 2008. godine.

Informacije o prijavama i pratećem materijalu u vezi sa donacijama Eurobank EFG u oblasti obrazovanja mogu se naći na zvaničnoj Intentet prezentaciji banke www.eurobankefg.rs <http://www.eurobankefg.rs>.


New Optional Class: Internet Law

The rise of the globalized Internet is forcing the rethinking of established legal, sociological, and economic principles. This cyber law course will not take a narrow, technical approach. We will examine issues such as computer crime, jurisdiction, free speech, intellectual property, defamation, privacy, business practices and cultural change in light of the impact of this radically new medium of communication.

This new course, Internet Law, will be taught in English by Professor Thomas Koenig, a Fulbright Scholar from Northeastern University in Boston. The class will meet Tuesdays and Thursdays at 7:30 p.m. in the Forum Romanum. The first meeting will be Tuesday, October 21 and the final class session will be Thursday, December 18. This class will receive credit as an optional course and, in addition, those who pass the class will be issued a certificate attesting to their expertise in the field of cyber law.

This class is open to all students of the University of Belgrade School of Law as well as those already holding law degrees. Students will be selected on the basis of their motivation, language skills and background in working with computers. If you are interested in enrolling in this class, please email a brief letter of motivation in English to alan.watson@ius.bg.ac.rs with “Internet Law” in the subject field by October 15, 2008. The application should describe your language skills, computer background and interest in this topic. An attached resume/CV will be useful, but not required.


Prvi sastanak seminarske grupe za Uvod u pravo

Sa velikim zadovoljstvom

OBAVEŠTAVAMO I POZIVAMO

sve prijavljene i zainteresovane studente za rad u Seminarskoj grupi, kao i sve nastavnike iz Uvoda u pravo, da prisustvuju

PRVOM

ovogodišnjem sastanku koji će biti održan u sredu 8. oktobra 2008. godine u Sali za sednice sa početkom u 18 sati, i predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1.      Predstavljanje novih članova Seminarske grupe i predmetnih nastavnika, upoznavanje sa uslovima rada u Grupi i dogovor oko plana i načina rada do kraja prvog semestra;

2.      Izlaganje studenta Igora Čande na temu „Etimologija i upotreba reči Pravo”.

Do susreta na prvom sastanku Seminarske grupe za Uvod u pravo, kome se radujem, srdačno Vas pozdravljam u ime svih nastavnika i saradnika sa predmeta Uvod u pravo. 

U Beogradu,                                                           ŠEF SEMINARSKE GRUPE
24. septembra 2008. godine                              
          ZA UVOD U PRAVO

                                                                     Prof. dr Dragan M. Mitrović, s. r.

Informacije o radu seminarske grupe:
http://www.ius.bg.ac.rs/seminarska_grupa/seminarskagrupaUvod.htm

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299