Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Studentske teme

 


Seminar krivičnog prava – Granica nužne odbrane u teoriji i praksi

U organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, 18. i 19. maja održan je Seminar krivičnog prava – Granica nužne odbrane u teoriji i praksi, u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta. Seminaru je prisustvovalo više od sto studenata, a sadržajno predavanje je obuhvatalo stručnu analizu problema prekoračenja granica instituta nužne odbrane sa naučnog aspekta i neposrednog upoznavanja učesnika sa slučajevima iz krivično-pravne oblasti.

Prodekan za nastavu Pravnog fakulteta, profesor dr Vladan Petrov pozdravio je učesnike uvodnim izlaganjem. Predavači na Seminaru bili su profesori Pravnog fakulteta – Profesor dr Milan Škulić, profesor Dr Igor Vuković, docent dr Ivan Đokić, sudija Drugog osnovnog suda Anja Zrelec, advokati Goran Petronijević, Veljko Delibašić i Jugoslav Tintor.

Učesnicima su po završetku predavanja dodeljeni Sertifikati za učešće na ovogodišnjem Seminaru, potpisani od strane Dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Sime Avramovića.


Predavanje advokatica Nataše Lalatović Đorđević i Tanje Šumar iz kancelarije Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 15. maja 2017. godine u 15:20 u amf. VI, biće advokatice Nataša Lalatović Đorđević i Tanja Šumar iz kancelarije Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, koje će studentima održati predavanje na temu "Sudovi i arbitražno pravo: dva primera iz prakse".

Više informacija o predavačima i poljima rada advokatske kancelarije „Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr“ možete naći na sajtu: http://www.schoenherr.rs/

 

 

 

 

 


Predavanje advokata Dragana Psodorova iz kancelarije Joksović, Stojanović i partneri

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 15. maja 2017. godine u 17:10 u amf.

VI, biće advokat Dragan Psodorov iz advokatske kancelarije Joksović, Stojanović i partneri, koji će studentima održati predavanje na temu "Advokat kao mogući neprijatelj svoje stranke?".

Advokat Dragan Psodorov će studentima predstaviti temu koja nije opšte poznata, a koja se odnosi na probleme koje advokat može prouzrokovati svojoj stranci prilikom zastupanja pred arbitražom ili sudom, ukoliko zanemari svoju osnovu ulogu i stavi neke druge interese ispred interesa svoje stranke.

Više informacija o predavaču i poljima rada advokatske kancelarije „Joksović, Stojanović i Partneri“ možete naći na sajtu: www.jsplaw.co.rs

 

 

 


Predavanje sudije Apelacionog suda dr Miodraga Majića

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 10. maja 2017. godine u 13:30 u amf.VIII (sudnica), biće sudija Apelacionog suda u Beogradu dr Miodrag Majić koji će studentima održati predavanje na temu "O sudijskom pozivu - između načela i realnosti".

 

 

 

 

 

 


Radionica: Od cilja do motivacije preko uspešne komunikacije

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 24. aprila 2017. godine od 15:20 - 19.00 u amfiteatru VI, biće Svetlana Anđelković - Milošević i Dušan Đokić iz advokatske kancelarije Anđelković, koji će studentima održati radionicu na temu: Od cilja do motivacije preko uspešne komunikacije. Učešće na radionici je otvoreno za sve studenta Pravnog fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

 


Predavanje:  Saradnja stranih i domaćih advokatskih kancelarija u međunarodnim arbitražnim postupcima

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 26. aprila 2017. godine u 13:30 u amfiteatru VIII (sudnica), biće Philip Punwar, partner u međunarodnoj adv. kancelariji Baker Botts i advokat Nenad Stanković, partner u adv.kancelariji Stanković i partneri iz Beograda, koji će sa studentima podeliti iskustva na temu "Saradnja stranih i domaćih advokatskih kancelarija u međunarodnim arbitražnim postupcima".

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminar "The Art of Advocacy"

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Udruženjem za arbitražno pravo i advokatskim kancelarijama Stanković i partneri i Baker Botts u sredu, 26. aprila 2017. godine sa početkom u 17:30 časova u konferencijskoj sali Fakulteta organizuje seminar na temu Veštine zastupanja ("The Art of Advocacy"). Na seminaru će, između ostalog, biti razmatrane teme koje se tiču razlika između anglosaksonskog i kontinentalnog prava, ocene dokaza, kao i osnivanja, rada i razvoja arbitražnih institucija. Radni jezik seminara je engleski. Učešće na seminaru je slobodno i ne zahteva prethodnu registraciju.

 

 

 

 

 

 


CMS Beograd:Predistražni postupak u oblasti privrednog kriminaliteta – pravim koracima do pravilnog vođenja postupka

Advokatska kancelarija CMS Beograd u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje predavanje na temu „Predistražni postupak u oblasti privrednog kriminaliteta – pravim koracima do pravilnog vođenja postupka“ koje će se održati 29.03.2017. godine u amfiteatru VIII Pravnog fakulteta (sudnica) sa početkom u 13:30 časova.

Predavači su Nedeljko Velisavljević (partner u CMS Beograd) i Nenad Kovačević (advokat u CMS Beograd), koji će sa učesnicima predavanja prikazati najbitnije odlike predistražnog postupka u oblasti privrednog kriminaliteta kao i praktične izazove sa kojima se susreću advokati kao i korporativni klijenti tokom ovog postupka.

Analizirajući primere iz prakse kao i hipotetičke situacije, predavači će zajedno sa studentima izvesti zaključke o tome koji su to pravi koraci kojima će se na najbolji način zaštiti prava i interesi korporativnih klijenata u fazi predistrage. Predavači će takođe poseban naglasak staviti na važnost pravilnog vođenja ove faze postupka i od koje je koristi za korporativne klijente pravovremena i adekvatna asistencija njihovih advokata.

Više informacija o advokatskoj kancelariji i predavačima može se naći na  https://cms.law/en/SRB/.

Za potvrdu prisustva na predavanju potrebno je poslati e-mejl na adresu svetlana.sarcevic@cms-rrh.com.


Predavanje prof. dr Janje Hojnik: EU law on 'buy national' campaigns – balancing single market and protectionist motives by Member States

U okviru Mastera evropskih integracija, u organizaciji Redakcije Studentske revije za privredno pravo, u ponedeljak 27. marta sa početkom u 16 časova (sala za konferencije u aneksu), prof. dr Janja Hojnik, vanredni profesor i prodekan za istraživanje i međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Mariboru održaće gostujuće predavanje. Predavanje će se održati na temu „EU law on 'buy national' campaigns – balancing single market and protectionist motives by Member States“. Ovo predavanje je povezano sa okvirnom temom novog tematskog broja Studentske revije za privredno pravo, u vezi sa kojim se upravo formiraju zajedničke istraživačke grupe sastavljene od studenata osnovnih i postdiplomskih studija, koje će se baviti određenim pitanjima etičkih i ekoloških aspekata društvene odgovornosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

 

 

 


Jovan Nikčević - Ugovor o građenju i FIDIC modeli ugovora

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 27. marta 2017. godine u 17:10 u amfiteatru VI, biće Jovan Nikčević, izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekta koji će studentima održati predavanje na temu "Ugovor o građenju i FIDIC modeli ugovora".

 

 

 

 

 

 

 

 


Baklaja Igrić Tintor: U sumnji – da niko kriv ne bude oslobođen

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 27. marta 2017. godine u 15:20 u amfiteatru VI, biće advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor i advokat Jugoslav Tintor, koji će studentima održati predavanje na temu "U sumnji – da niko kriv ne bude oslobođen".

U okviru predavanja studentima će biti predstavljeni konkretni slučajevi i situacije iz sudske prakse u kojima je javni interes efikasne borbe protiv kriminaliteta često odnosio prevagu nad osnovnim principom na kojem bi krivični postupak trebao da počiva – u sumnji u korist okrivljenog i ciljem krivičnog postupka – da niko nevin ne bude osuđen.

Predavanje je osmišljeno kao radionica koja podrazumeva aktivno uključivanje studenata u diskusiju, kako bi se povodom osnovnih problema i dilema u krivičnom postupku, sagledanih iz perspektive advokata krivičara - čule različite ideje i razmišljanja.

 

 


Predavanje: Započinjanje ICSID arbitraže – koliko je važan pripremni period?

Advokatska kancelarija SOG / Samardžić, Oreški & Grbović u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje predavanje na temu „Započinjanje ICSID arbitraže – koliko je važan pripremni period?” koje će se održati 20.03.2016. godine u amfiteatru VI Pravnog fakulteta sa početkom u 17:10 časova u okviru predavanja iz veštine Simulacija suđenja i studija slučaja.

Predavači, Milan Samardžić (partner) i Igor Radovanović (stariji saradnik), podeliće sa vama na praktičnom primeru izazove sa kojima se advokati suočavaju prilikom pripreme argumentacije i dokaza za započinjanje arbitraže između investitora i države (investor-state arbitration). Poseban akcenat slučaja biće na aktuelnim pitanjima međunarodnog i domaćeg privatnog prava, kao i na temporalnoj primeni prava obzirom da izvor spora proističe iz jedne, naizgled bezazlene, odluke opštinskog organa iz ranih 70-ih.

Više informacija o advokatskoj kancelariji i predavačima može se naći na www.sog.rs.

Za potvrdu prisustva na predavanju potrebno je poslati e-mail na adresu office@sog.rs.


Predavanje sudije Vrhovnog kasacionog suda, Ljubice Milutinović: Medijacija – alternativa sudskom rešavanju sporova stanje i perspektive

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 20. marta 2017. godine u 15:20 u amfiteatru VI, biće Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja će studentima održati predavanje na temu "Medijacija - alternativa sudskom rešavanju sporova: Stanje i perspektive".

 

 

 

 

 

 


Karanović & Nikolić: Upravljanje emocijama u radnim sporovima - više od prava

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 13. marta 2017. godine u 15:20 u amfiteatru VI, biće advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i advokati Andrej Jelenković i Valentina Đorđić, koji će studentima održati predavanje na temu "Upravljanje emocijama u radnim sporovima – više do prava".

Radni sporovi često pored pravne kompleksnosti pokreću i veliki broj egzistencijalnih, socijalnih i vrlo ličnih pitanja i problema. Advokat u takvim situacijama mora da bude sposoban da čita tuđe emocije, uspostavi kontrolu i da uvek u vidu ima biznis i strateške ciljeve svog klijenta.

Podelićemo sa vama naša iskustva i znanja i radujemo se da čujemo vaše ideje i razmišljanja.

Prijave za učešće možete poslati na: start@karanovic-nikolic.com ili preko Karanović & Nikolić Facebook stranice.


Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu

Tekst konkursa >>


Letnje škole, stipendije, mobilnost i prakse

Praksa u advokatskoj kancelariji

 

Victoria Fisher Memorial Prize 2017

 

Praksa u Rajfajzen banci  

 

ITO stipendijeaplikacioni formularobrazac za prijavu

 

Letnja škola "Reflecting Ethnicity in Legal Education"  -  Application form 

 

Letnja škola "Pro bono"

 

Summer School "Reflecting Ethnicity in Legal Education"  - Call for application - Application form

 

Volontiranje u Ambasadi  SAD

 

EVS - Evropski volonterski servis u Segedinu

 

Mobilnost u Francuskoj

 

Stručna praksa u Elektroprivredi Srbije

 

Letnja praksa u NIS-u

 

Letnji program Amsterdamskog centra za međunarodno pravo 

 

Konkurs za master studije u Grčkoj, Univerzitet Piraeus, i jedna stipendija

 

Stručna praksa u GO Čukarica

 

Plaćena praksa u eFront-u

 

Letnja praksa u Narodnoj banci Srbije

 

Coca Cola praksa

 

Letnja praksa u advokatskoj kancelariji Petrikić & partneri AOD u saradnji sa CMS Reich-Rohrwig Hainz

 

Letnja skola u Sarbrikenu u okviru projekta SEE-EU Cluster of Excellence in European and International Law - Program - aplikacioni formular - produžen na rok do 31.maja

 

Pécs Debate Academy 2017 Summer School and Culture Week  - Application form - Preliminary program  

 

Summer Sc

 

hool Solution Design_University of Maribor

 

DAD stipendije

 

2017-2018 Youth of Excellence Scheme of China (YES CHINA) Master Program in East China University of Political Science and law (ECUPL), LL.M. Program in International Economic Law

 

Konkurs za doktorske studije - Stipendija Univerziteta u Torinu

 

Volontiranje u Institutu za međunarodnu politiku i privredu

 

Karanović & Nikolić – program za pripravnike

 

Stipendije Fondacije Konrad Adenauer formular

 

Moscow Summer School “Global Challenges 2017”

 

European Summer Course "A Continent in Troubled Times - EU's Perspectives in a Changing World" 16-27 August 2017 in Otzenhausen, Germany

 

Scholarship offered by Symbiosis International University, India

 

Stipendije Vlade Republike Indonezije

 

Antall József Summer School

 

Stipendije za školovanje u Ruskoj federaciji

 

Stipendije za besplatno učenje stranog jezika

 

Letnja škola u Austriji
 

Letnja škola u Nemačkoj - Frankfurt na Majni
 

Stipendije Vlade Francuske
 

BEST OF SOUTH-EAST Scholarship Program 2016/2017

 


Kurs poslovnog pregovaranja

Na Pravnom fakultetu 9. novembra otpočeo je drugi po redu kurs poslovnog pregovaranja pod nazivom Harvardski metod, pod pokroviteljstvom organizacije Studentska asocijacija za međunarodnu Saradnju (SAMS) i Centra za proučavanje globalizacije (CGS). Kurs se sastojao od tri predavanja koja su realizovana u periodu od 9-23.11.2016.godine. Predavanja je držao prof. Dejan S. Miletić, predsednik CGS-a, prof. na MA studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je kroz seriju predavanja i vežbi predstavio polaznicima metode posebnih veština kako bi se brzo i efikasno obučili za ovaj tip pregovaranja koji je nastao na Harward Law School. Ovaj metod je izučavan u celom svetu kao trenutno najefikasniji i najsvrsihodniji oblik pregovaranja. Na kraju kursa polaznici su dobili međunarodno priznat sertifikat na svečanoj dodeli kojoj je prisustvovao i Jovan Kovačević, predsednik Trilatetalne komisije i jedan od osnivača East-West bridge-a.

link do stranice: https://www.facebook.com/SAMSbgd/?fref=ts


Konkursi Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za osnovne studije >>

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za master studije >>


Konkurs za 100 stipendija Pravnog fakulteta

Konačna rang lista za 100 stipendija Pravnog fakulteta


14. konkurs Program stipendija nemačke privrede za obavljanje stručnih praksi u Nemačkoj Zoran Đinđić

Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Odborom nemačke privrede za Istočnu Evropu i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj četrnaestu godinu zaredom raspisuje konkurs za Program stipendija nemačke privrede Zoran Đinđić.

Konkurs je namenjen studentima osnovnih i master studija, kao i diplomcima sa prvim radnim iskustvom. Studenti ekonomskih i inženjerskih nauka, tehnologije, poljoprivrede i novinarstva, kao i studenti prava sa dobrim znanjem nemačkog jezika imaju priliku da se od juna sledeće godine upoznaju sa organizacijom, procesima i funkcionisanjem uspešnih nemačkih kompanija radeći na praksi u trajanju od tri do šest meseci u preduzećima i institucijama u Nemačkoj.

Konkurs je otvoren do 11. novembra 2016. godine. Više o Programu, uslovima i načinu konkurisanja možete pronaći na https://www.djindjic-stipendienprogramm.de/
 


KONKURSI FONDOVA I ZADUŽBINA

Konkurs za dodelu stipendija fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2016/2017. godinu >>

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori >>

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Đoke Vlajkovića >>

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, doneo je odluke o raspisivanju više konkursa:

- za dodelu 40 stipendije studentima Univerziteta u Beogradu za školsku 2016/2017 godinu >>

- za participaciju troškova školarine studentima doktorskih akademskih studija za školsku 2016/2017 godinu >>

Konkurs za dodelu stipendija zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2016/2017. godinu >>

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića >>

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke >>


Konkursi Fondacije prof. dr Mirko Vasiljević

Konkurs Fondacije - student sa socijalnim potrebama

Konkurs Fondacije za najbolji rad

Odluka o nagradima Fondacije prof. dr Mirko Vasiljević


Konkurs MKSJ za esej na temu: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću

Tekst konkursa >>


SAMS i OSSI-"Kako do studija u inostranstvu?"

Desetog oktobra, na Pravnom fakultetu, održano je predavanjena temu "Kako do studija u inostranstvu?", u organizaciji SAMS-a (Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju) i OSSI-ja (Organizacija srpskih studenata u inostranstvu). Dobrodošlicu gostima poželeo je predsednik SAMS-a, Stefan Magazin, istakavši da je cilj odlaska u inostranstvo usavršavanje mladih ljudi, i implementacija stečenog znanja u našoj zemlji, po povratku, a ne pogubni "odliv mozgova". Zatim je govorila Milena Đorđevic, prodekan za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu, o mobilnosti, odnosno o jednosemestralnom studiranju na nekom od priznatih univerziteta u Evropi, ali i o opcijama za odlazak na master studije, i stipendijama. Tom prilikom otvorila je svoja vrata za sva pitanja, u terminima za konsultacije, kao i detaljnije upućivanje u programe za razmene. O ličnim iskustvima, i radu OSSI-ja, uputio je prisutne Aleksandar Jakovljević, dugogodišnji predsednik, i neko ko je svoje školovanje u inostranstvu počeo od kraja osnovne škole, preko Amerike i Evrope, pa sve do daleke Azije. Odgovarajući na pitanja o stipendijama, uslovima, i ličnim impresijama, potpuno je zadovoljio kriterijume prepune sudnice, za koju se tražilo mesto više. Savet da studenti nikako ne propuste mogućnost razmene, i studiranja u inostranstvu, dao je i Taras Stojković, istakavši da je i sam studirao na nekoliko kontinenata, i prepričavajući svoje utiske iz Kanade i Australije u kojima je stekao diplome. Za kraj, najmlađi OSSI-jevac, Petar Šeparac, student treće godine Pravnog fakulteta, podelio je svoja iskustva prilikom apliciranja za studiranje u Austriji, koje će započeti sledeceg marta. 


Konkursi za Pravne klinike


Pripremna nastava za polaganje University of Cambridge Exams   FCE    CAE   CPE

Nastavu izvodi Silvana Popović, nastavnik za predmet  Engleski jezik.

Nastava počinje 11. oktobra 2016.

Testiranje se organizuje u sledećim terminima –     FORUM ROMANUM:

27.09.2016.    13.00
03.10.2016.    13.00
06.10.2016.    17.00
07.10.2016.    17.00
10.10.2016.    17.00

Više informacija o Kembridž kursevima i sertifikatima može se dobiti putem e-mail adrese: sylvana@ius.bg.ac.rs


   

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.