Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Студентске теме 


 

 

Курс „Вештине управљања каријером“ на Правном факултету 

Захваљујући успешној сарадњи Центра за развој каријере и саветовање студената и Правног факултета, студенти овог факултета ће током актуелног семестра имати прилику да похађају курс „Вештине управљања каријером“.

Курс је намењен студентима завршних година студија и представља јединствени пакет чији је основни циљ да студенте оспособи за управљање каријером, припреми за укључивање у тржише рада и пружи подршку у преузимању активне улоге у будућем каријерном развоју.

Овај факултативни курс траје 5 недеља (7 сусрета) и састоји се из различитих активности (предавања, радионица и симулација) у трајању од 2 до 4 сата,  током којих ће студенти добити одговоре на питања:

Који су моји квалитети? Како видим своју каријеру? Које опције ми стоје на располагању? Како се постављају циљеви?  Како и где могу да тражим посао?  Како да се успешно представим послодавцу?                                

Успешно похађање курса полазницима доноси додатне ЕСПБ бодове и уписивање ове активности у додатак дипломи.

Успешно похађање курса полазницима доноси додатне ЕСПБ бодове и уписивање ове активности у додатак дипломи

Више информација о курсу, садржају, као и пријавни формулар студенти могу наћи овде:

www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.

Број места је ограничен, а заинтересовани могу да се пријаве путем формулара који се налази на сајту Центра и који је потребно послати на

 office@razvojkarijere.bg.ac.rs

Рок за пријављивање је 13. април у 10 часова.

Почетак курса је 17. априла у 14 часова.

 


БГ ПРАКСА 2018

КОНКУРС ЗА БГ ПРАКСУ ПРОДУЖЕН ДО 25.АПРИЛА

Београд, 18.4.2018. - Данас је продужен рок за пријаве студената за програм Универзитетске радне праксе БГПРАКСА 2018 до следеће среде, 25.априла у поноћ.

Уз обезбеђену накнаду за трошкове превоза и оброка студенти током тромесечне праксе имају менторе и задатке на више од 170 различитих позиција у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима градске управе, градском правобранилаштву и општинама које учествују у програму. Планиран почетак праксе је 15.јуни.

Конкурс је отворен за студенте са више од двадесет факултета у саставу Универзитета у Београду и кроз њега је у протеклих осам година прошло преко 1800 студената који су на овај начин унапредили своје академско образовање и стекли вредно радно искуство.

 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду позива студенте завршних година да се пријаве за учешће у програму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 2018.

Пријављивање траје до 17.априла у поноћ на сајту www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa !

БГПРАКСА омогућава студентима да по јединственом моделу обављају стручну праксу у јавним и јавним комуналним предузећима, организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским општинама и стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

Ове године у програм учествују: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈКП “Београд-пут“, ЈКП Паркинг сервис, “ЈП "Београдска тврђава" ЈКП „Погребне услуге “, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП"Зеленило Београд", Спортски центар „Олимп-Звездара, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд, ЈКП "Градске пијаце", Туристичка организација Београда, Арена Београд, у општинама: Општине Гроцка, Вождовац, Младеновац, Савски венац, Земун, Нови Београд, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека града Београда, Историјски архив Београда, Кућа Легата, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Библиотека “Димитрије Туцовић” Лазаревац, Завод за заштиту споменика културе, Дом омладине, Југословенско драмско позориште, Канцеларија за младе града Београда, Градско правобранилаштво града Београда, Служба за интерну ревизију града Београда, као и 15 секретаријата Градске управе.

Програм БГ ПРАКСА 2018 реализоваће се као тромесечна пракса а планирани почетак је 15. јуни 2018.  Свим студентима – полазницима програма током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз и менторска подршка из реда запослених у институцијама учесницама у програму. Ангажовање у програму носи и одређени број додатних /некумулативних/ ЕСПБ бодова које факултети Универзитета у Београду препознају као релевантну ваннаставну активност студената или као обавезну стручну праксу.

Конкурс ће бити отворен од 22.марта до 17.априла 2018.године и кандидати се могу пријавити искључиво електронским путем. Приликом пријављивања кандидатима ће од документације бити неопходна скенирана потврда о редовном студирању.

Конкурс (са детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла и условима за сваку позицију) и Водич кроз конкурс доступни су на сајту Центра за развој каријере  www.razvojkarijere.bg.ac.rs, где се обавља пријављивање кандидата.

Програм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета  у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда од 2010. године. У протеклих осам година реализације преко 1800 студената са 26 факултета Универзитета у Београду стекло је прво радно искуство у институцијама чији је оснивач град.

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 

Референт за рекламације и информације

Референт продаје за велике потрошаче

Референт продаје за СОН потрошаче

Референт продаје

Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Сектор продаје и наплате, Служба наплате 

Стручни сарадник у Служби заступања

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу- правник 

Практикант у Сектору за јавне набавке

Практикант у Сектору за грађевинско земљиште- ПРАВНИ

Стручни сарадник у сектору за људске ресурсе и опште послове

ГО Вождовац 

Практикант на нормативно–правним пословима

Практикант на управно-правним пословима 

Практикант у одсеку за грађевинске послове и обједињену процедуру

ГО Земун

Практикант у Одељењу за имовин.-правне и стамб. послове

ГО Младеновац

Практикант на имовинско-правним и правним пословима за Одељење

Практикант на пословима евидентирања имовине ГО Младеновац

Практикант на правним пословима из стамбене области

ГО Нови Београд:

Позиција: Практикант на пословима Правне помоћи

ГО Савски венац

Правник у Одељењу за пројекте развоја

Практикант на пословима правне помоћи 

Практикант у одељењу за јавне набавке (правни) 

Практикант у одељењу за друштвене делатности (правни)

Практикант – Млађи саветник за имовин.-правне и стамбене послове

Градско правобранилаштво

Правобранилачки приправник

Секретаријат за јавни превоз 

Практикант на правним посл. спровођења поступака јавних набавки и општих посл.

Секретаријат за здравство

Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на управно-правним и нормат. пословима

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Сарадник на пословима администрације, правним и екон. пословима

Секретаријат за саобраћај

Правник

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант на студијско-аналит. и нормативно-правним пословима 

Практикант на управно-правним пословима

Практикант у Сектору за избеглице, интерно расељена лица и миграције

Практикант у Сектору за социјалну и борачко инвалидску заштиту

Секретаријат за управу

Практикант у Одељењу за аналитику и нормативу

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Вождовац 

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове -Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за опште послове

Практикант на пословима јавних набавки

Секретаријат за послове комуналне полиције

Правник

Практикант на пословима евиденције и извештавања 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Практикант на нормативним пословима

Служба за интерну ревизију Града Београда

АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ 

Дом омладине Београда

Правник

Завод за заштиту споменика културе града Београда

 


 

21. мaртa 2018. - Симулација суђења и студија случаја

 

Кaрaнoвић & Никoлић: Упрaвљaњe eмoциjaмa у рaдним спoрoвимa - вишe oд прaвa

У оквиру предмета/вештине Симулација суђења и студија случаја гост Правног факултета Универзитета у Београду, 21. мaртa 2018. године у 15:20 у амфитеатру VIII (судница), биће адвокатска канцеларијa Карановић & Николић и адвокати Ивана Дишовић, Александар Новаковић и Вaлeнтинa Ђорђић, који ће студентима одржати предавање на тему "Управљање емоцијама у радним споровима – више до права"

Радни спорови често поред правне комплексности покрећу и велики број егзистенцијалних, социјалних и врло личних питања и проблема. Адвокат у таквим ситуацијама мора да буде способан да чита туђе емоције, успостави контролу и да увек у виду има бизнис и стратешке циљеве свог клијента.

Пoдeлићeмo сa вaмa нaшa искуствa и знaњa и рaдуjeмo сe дa чуjeмo вaшe идeje и рaзмишљaњa.

Пријаве за учешће можете послати на: start@karanovic-nikolic.com или преко Карановић & Николић Facebook странице.

 

 


14. мaрт 2018. - Симулација суђења и студија случаја

 

У оквиру предмета/вештине Симулација суђења и студија случаја гост Правног факултета Универзитета у Београду, 14. мaртa 2018. године у 15:20 у амфитеатру VIII (судница), биће др Јован Никчевић, правни саветник генералног директора Енергопројекта који ће студентима одржати предавање на тему “ДАБ као пред-арбитражно решавање грађевинских спорова”.
 

 

 

 

 


Како до студија у иностранству – Студирање у Русији

Организација српских студената у иностранству (ОССИ), Портал Млади, друштво Српско-руског пријатељства "Братство", Студентска асоцијација за међународну сарадњу (САМС) и Центар за међународне односе и културну сарадњу (ЦеМОКС), а у оквиру пројекта "Дипломатски потенцијал Републике Србије", вас позивају на трибину „КАКО ДО СТУДИЈА У ИНОСТРАНСТВУ – СТУДИРАЊЕ У РУСИЈИ“ у понедељак (12.03.2018) са почетком у 19:30ч у амфитеатру 2 на Правном факултету Универзитета у Београду.

Уграбите своја места попуњавањем следећег формулара:
https://goo.gl/forms/6lzNgAMcWcLb4o7t1

Потврдни мејл очекујте од нас пар дана пред трибину.

Видимо се!


Пракса у АмЧам-у

Позиција: Асистент за регулаторне послове и комуникације

Кандидат би требало да има до 25 година старости и буде студент завршне године основних студија или мастер студијског програма на Правном факултету или Факултету политичких наука. Неопходно је да има добро познавање енглеског језика (Б1 ниво или више) и користи га без потешкоћа у писаној и усменој комуникацији. Кандидат треба да демонстрира основно познавање и/или интересовање за друштвене, економске и регулаторне теме које се тичу унапређења пословног окружења, да је комуникативан, отворен за учење, проактиван и поседује добре вештине рада на рачунару. Као предност би се сматрало искуство рада у пословним асоцијацијама, адвокатским канцеларијама или студентским организацијама.

Пракса се реализује радним данима, у трајању од 20 радних сати недељно, најмање 6 месеци.

Опис посла асистента за регулаторне послове и комуникације

 • Помоћ у припреми, извођењу и пост-продукцији АмЧам догађаја/састанака АмЧам радних група за унапређење пословног окружења:
  • Помоћ у припреми и слању позивница за догађаје и састанке, креирање листа позваних учесника, припрема потребних материјала, телефонски фоллоw уп, вођење евиденције пријављених;
  • Регистрација учесника, фотографисање, снимање догађаја, постављање садржаја на друштвене мреже, вођење записника са састанака радних група;
  • Писање кратких вести са догађаја, постављање финалних верзија вести на сајт, креирање фото, медијског и видео извештаја, постављање фото и видео галерија на сајт;

    

 • Помоћ у спровођењу осталих активности за унапређење пословног окружења:
  • Истраживање и прикупљање података о постојећим прописима и праксама везаним за регулаторне теме које су у фокусу АмЧам радних група за унапређење пословног окружења;
  • Праћење и извештавање о статусу ових регулаторних тема, кроз различите онлине и медијске канале;

    

 • Помоћ у припреми Engage for Policy Change Newsletter-а:
  • Предлагање вести са догађаја и састанака које треба да уђу у месечни Неwслеттер;
  • Прилагођавање вести са сајта за потребе Newsletter-а;
  • Дистрибуција финалне верзије Неwслеттер-а.

Услови које би кандидат требало да испуњава:

- до 25 година старости

- завршна година основних студија или студент мастер студијског програма Правног факултета

- развијена култура писане и усмене комуникације на српском језику - способност сажетог и учтивог комуницирања са разноврсном публиком

- висок ниво опште културе и информисаности

- енглески језик &ндасх; средњи ниво (Б1) или више

- интересовање и/или основно знање о регулаторним темама

- проактивност и знатижеља у извршењу задатака уз стручну помоћ

- познавање рада на рачунару - МС Офице пакет

ОПЦИОНО - учешће у ваннаставним активностима:

- искуство у раду студентских организација: нпр. прикупљање средстава, организација   и извођење догађаја

- волонтерски рад

Начин пријаве:

- пријаве доставити путем мејла на milic@amcham.rs  , контакт особа Ана Милић, Regulatory Affairs & Communication  Coordinator, са назнаком (маил субјецт): Име и Презиме - Пријава на конкурс за Regulatory Affairs Intern @ Amcham Srbija

- документација: ЦВ на српском и/или енглеском (не дужи од 2 стране)

Трајање

- од 1 до 6 месеци (први месец пробно)

Плата /хонорар/новчана надокнада

- Месечна надокнада трошкова топлог оборка и превоза у висини до ЕУР 100 у динарској портивредности по средњем курсу НБС на дан исплате за полудневно ангажовање (4 сата дневно).

Рок за пријаву: Понедељак, 19. март 2018.

 


(Не)Признање државе Косово

Универзитетска омладина Београда позвива све заинтересоване студенте на предавање, "(Не)Признање државе Косово"

Предавање ће одржати г. Хосе Умберто Кастро Виљалобос(Hose Umberto Kastro Viljalobos).

Г. Виљалобос је обављао функцију отправника послова амбасаде Сједињених Мексичких Држава у Републици Србији.

Предавање ће се одржати 7. марта у Амф. 6 Правног факултета Универзитета у Београду са почетком од 19 часова.

Учешће ће узети и проф. др Бранко Ракић, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду. 


Saint-Petersburg State University invites you to participate in

XVIII International Student Law Conference

iSLaCo'2018  "Blockchain, artificial intelligence, robots and law"

April 20-21, 2018

Ø You are welcome to present your research during the one of the following sessions:

In English:

№ 1. Cryptocurrencies in the focus of law: new fmancial order or a manipulation?

2. Artificial intelligence in industrial, service and military sectors

3. Legal challenges of Big Data analysis in modem regulatory environment

In Russian:

4. Blockchain and its scope: legal principles

5 . Internet of things: regulation for safety and efficiency

6. Neural network - replacement of a lawyer?

Ø Workshops of distinguished Russian and foreign lawyers

Ø Cultural program

For participation:

1. Choose a session and make up abstracts for your presentation

2. Report your interest for paticipation at your Faculty to nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs

3. Fill in the application form for participation and attach your abstracts:
https: //goo.gl/forms/6vDKOnOhCabPFoP03

4. Wait until the participation request is confirmed (takes up to 7 days)

5. Receive the approval of your abstracts, get ready for your presentation and come to Saint-Petersburg for iSLaCo'2018 (distance participation is not possible)

For students of the University of Belgrade Faculty of Law, St. Petersburg University will cover accommodation costs for the period of April 17-22. The working languages are Russian and English. Simultaneous interpretation will be provided during the plenary sessions.

Requirements for the abstracts:

• Keeping the general topic of the conference

• Use of current legal and scholarship sources

• Clear expression of a legal problem and its solution, based on the performed analysis

• No more than 10.000 characters

Contacts:

E-mail: islaco@spbu.ru VK: vk.com/islaco

Website: islaco.spbu.ru

Organizers: Ekaterina (vk.com/eavtonova) and
Artemii (vk.com/id6810355)

At the University of Belgrade Faculty of Law:
ass. prof. Nina Kršljanin (nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs)


Additional Course: Trial Advocacy

Students and postgraduate students can attend the Additional course on Trial Advocacy, which will be held by guest lecturer Richard C. Busse, Partner at Busse & Hunt law firm (USA) and Chair of the American College of Trial Lawyers’s International Committee. 

The attendance is limited to 40.

The Additional course comprises 12 hours of lectures, which will be held in English.

The course will start on Tuesday, March 6, 2018, and end on Thursday, March 15, 2018. Lectures will take place on Tuesday 6 March, Wednesday 7 March, Thursday 8 March, Tuesday 13 March, Wednesday 14 and Thursday 15 March at the Gallery 10, above the Amphitheater V, from 13.30 to 15.10 PM.

Successful course participation shall be awarded by a Certificate.

Applications (full name, contact details, student card number -”index” number, and CV) should be sent to bac@ius.bg.ac.rs by March 6, 2018 at the latest (Subject: Additional Course).


Трибина "Снага жена у државној политици"

Трибина "Снага жена у државној политици", ће за студенте бити јединствена прилика да имају контакт са релевантним представницима женске популације који је заступљен у политичком животу наше државе. На трибини ће наше даме појаснити процес од тренутка дипломирања до уласка у политички живот, на примерима и евентуалним личним искуствима изложити главне карактеристике овог државотворног позива, док ће доцније кроз дијалог са студентима и у међусобној интеракцији разрешити сваку евентуално неотклоњену дилему.

На трибини ће говорити:

- Зорана Михајловић, потпредседница и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије

- Јадранка Јоксимовић, министар европских интеграција у Влади Републике Србије

- Нела Кубуровић, министар правде у Влади Републике Србије

Трибину ће отворити Декан Правног факултета у Београду, проф. др Сима Аврамовић, док ј модератор трибине проф. др Владимир Вулетићпродужен рок за пријаву за курс до 14. марта до 10 ујутру


ЕЛСА Београд врши пријем 30 нових чланова

Европско удружење студената права ELSA (European Law Students‘ Association) је међународна, студентска организација која остварује своје циљеве у свим државама Европе и појединим државама ван европског континента. ELSA Београд постоји од 1987. године и највећа је струковна, студентска организација у земљи.

ELSA своје циљеве остварује обављајући различите активности као што су проналажење студентских пракси,организација семинара и конференција, студијских посета, симулација суђења, трибина и слично. Кроз своје активности ELSA доприноси развоју правне науке и професионалном усавршавању студената и младих правника, омогућује им да се упознају са другим правним системима и културама у духу критичког дијалога и научне сарадње и помаже им да стекну интернационално професионално искуство.

Ако сте амбициозни, комуникативни, мотивисани да преузмете одговорност, пуни позитивне енергије, креативни, вољни да стичете нова знања и вештине и волите да путујете постаните чланови ELSA-е Београд!

Начин пријаве: e-mail са назнаком „УЧЛАЊЕЊЕ“, који садржи Ваше име, презиме и број телефона послати на vpmarketing@elsa.org.rs

Рок за пријављивање: 31. март 2018.

Информације:

Јелена Станковић

+381 69 689 296

vpmarketing@elsa.org.rs

www.elsa.org.rs


Нови циклус програма праксе у грчким компанијама “Грчком иницијативом до радног искуства”

Под патронатом Амбасаде Грчке у Београду, Хеленско привредно удружење Србије у сарадњи са Универзитетом у Београду – Центром за развој каријере, четврту годину заредом организује тромесечну праксу за студенате у компанијама-чланицама Удружења.

Програм под називом “Грчком иницијативом до радног искуства” намењен је студентима завршних година основних и мастер студија који желе да стекну прва радна искуства , повежу се са тржиштем рада и умреже у грчко пословање у Србији. Кроз програм је до сада прошло преко 60 студената који су квалитет праксе у евалуацијама оценили високим оценама, а најбољи су по обављеној пракси добили посао.

Ове године у програму ће учествовати компаније: Alumil YU Industry, ЛГ Хемија, Mercure Belgrade Excelsior Београд, Клееманн Лифтови, Intelli, Јуниор, Еурофаст глобал, Инос Балкан, Еуробанк и Еко Сербиа. Са свим наведеним компанијама Универзитет у Београду има потписане споразуме о сарадњи на пољу организације и реализације студентске праксе.

Конкурс ће бити отворен до недеље 11.марта 2018.године (до поноћи).

Пријављивање студената ће се обављати преко портала www.studentskapraksa.com

*Неопходно је да кандидати направе кориснички налог у зони за студенте. Студенти који су заинтересовани да се пријаве за праксу морају обавезно да додају на свом профилу биографију – ЦВ. После стандардних корака верификације налога преко е-поште студенти могу да приступе бази пракси, у којој се налазе детаљни описи отворених позиција за праксу и дугме за пријаву.

Селекцију кандидата ће обављати компаније учеснице у периоду до 16. марта 2018.
Програм праксе ће трајати од 19. марта до 15. јуна 2018.

Највећи број места за праксу ове године отворен је за студенте Економског, Машинског и Електротехничког, а отворене су позиције и за студенте Саобраћајног, Архитектонског, Грађевинског, Хемијског, Технолошко-металуршког, Географског, Филозофског и других факултета из групације друштвено-хуманистичких наука.


Стручна пракса у општини Чукарица

Пријавите се за тринаести циклус стручне праксе у општини Чукарица

Канцеларија за младе општине Чукарица организује тринаести циклус стручне праксе намењен студентима завршних година високошколских установа и дипломцима са пребивалиштем или боравиштем на територији општине Чукарица.

Стручна пракса обављаће се у одређеним одељењима Општинске управе (економија, право, архитектура, грађевинарство, политичке науке и култура).

Програм стручне праксе одвијаће се у периоду од 5. марта до 4. јуна 2018. године. Потребно је да до 23. фебруара пошаљете своју радну биографију са фотографијом на e-mail: volonteri@cukarica.rs и да нагласите у којем сектору желите да похађате програм стручне праксе.

Циљ пројекта јесте да се кандидатима омогући да кроз тромесечну стручну праксу у изабраном одељењу стекну прво практично искуство и знање које ће им бити од користи у даљој професионалној каријери.

Више информација можете добити на број телефона: 011/3052-119.


Волонтирање у Сектору правних послова ЈКП Београдски водовод и канализација

Обавештавамо све студенте заинтересоване за стицање праксе у извршним, парничним и стечајним поступцима да могу контактирати Службу заступања ЈКП „Београдски водовод И канализација” ради пријаве и добијања детаљнијих информација путем е-маил адресe milena.zigic@bvk.rs.


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ КОНКУРС

за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2017. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. март 2018. године.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Радови се достављају у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета

Радове предати  на шалтеру број 1, контакт особа тел: 30 27 672  Злата Пејаковић  или на е-маил   zlata@ius.bg.ac.rs


JЕДАНАЕСТА ВИРТУС НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ

Траг фондација објављује почетак конкурса за ВИРТУС награду за филантропију која се ове године додељује у сарадњи са Европском унијом, Фондацијом Ч.С. Мот и Фондацијом браће Рокфелер (РБФ).

ВИРТУС награда је установљена 2007. године као прва и најзначајнија награда за филантропију у Србији.

Награда има за циљ да препозна и јавно истакне компаније, предузећа и појединачне дародавце који на стратешки начин, дугорочно подржавају развој заједница и тако дају најбољи пример другима. 

Кроз ВИРТУС награду, Траг фондација већ 11 година промовише и стимулише филантропију у нашој земљи и подстиче већи број компанија и појединаца да се укључе у програме или иницијативе за опште добро.

ВИРТУС награда за 2017. годину биће додељена у пет главних категорија:

- Главна награда за допринос компаније на националном нивоу

- Награда за допринос локалној заједници у којој компанија послује

- Награда за мало и средње предузеће

- Награда за дугорочно партнерство између пословног и непрофитног сектора

- Награда за индивидуални допринос филантропији

У области индивидуалне филантропије, ове године посебно охрабрујемо пријаве за филантропе старости до 30 година за специјалну награду за 2017. годину.

Кандидате за награде у свим категоријама могу да предложе сви заинтересовани грађани, непрофитне организације, медији, ПР и маркетиншке агенције и саме компаније и предузећа које реализују програме из области корпоративне филантропије

Пријава за конкурс почиње 16. јануара и трајаће све до 14. фебруара 2018. године.

Церемонија проглашења добитника биће одржана у Београду, у другој половини марта 2018. године.

О добитницима награда одлучиваће независни жири који чине угледни појединци и стручњаци из света привреде, цивилног сектора, медија и маркетинга.

Додатне информације и детаљни услови конкурса доступни су на званичном вебсајту ВИРТУС награде док су пријавни формулари доступни на www.tragfondacija.org/virtus17

За више информација контактирајте Марију Митровић, менаџерку програма филантропије Траг фондације

слањем мејла на filantropija@tragfondacija.org


ВОЛОНТЕРСКА ПРАКСА У НАЦИОНАЛНОМ УДРУЖЕЊУ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ (2 кандидата)

Позиција : Волонтер на период од три месеца, од 15. јануара 2018. године, са могућношћу продужења. Флексибилно радно време, минимум 4 сата дневно, складу са потребама Удружења.

О послодавцу : Национално удружење медијатора Србије (НУМС) основано је 25.10.2014. као добровољно, независно, невладино, непрофитно и нестраначко удружење, са циљем промоције медијације као алтернативног начина решавања сукоба и унапређења услова за примену медијације у свим областима. Један од најважнијих задатака НУМС-а је подизање свести грађана и других корисника о предностима и доступности медијације у свим сферама друштвеног живота. Тренутно, Удружење броји 268 чланова из целе Србије и настоји да омогући боље услове за примену медијације, као и стручно усавршавање и стицање искустава из области медијације. За више информација о раду Удружења посетите www.nums.rs

Опис радног ангажовања : Због повец́аног обима посла, НУМС тражи мотивисане и комуникативне особе, са израженим интересовањем за медијацију и вансудско решавање спорова, да се придруже нашем динамичном тиму. Волонтери ц́е радити директно са Председником Удружења, члановима и запосленима на пружању административне и техничке подршке у свакодневном раду канцеларије Удружења у Београду, организовању поступака медијација и других планираних догађаја и активности Удружења.

Током праксе волонтери ће имати прилику да се упознају са организацијом рада непрофитног удружења медијатора, припремом и организацијом медијацијских састанака, редовно комуницирати са медијаторима – члановима удружења, као и са грађанима и привредним субјектима заинтересованим за решавање спорова путем медијације, те помагати у изради различитих извештаја и анализа, као и у припреми предлога пројеката које спроводи Удружење. Ово је одлична прилика за посвећене кандидате за стицање искуства у области медијације и вансудских начина решавања спорова.

У току трајања праксе, волонтерима ће бити омогућено бесплатно похађање петодневне Основне обуке за посреднике – медијаторе, која је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде.

Квалификације кандидата : Завршна година, мастер, или недавно дипломирани студент основних студија; изражено интересовање за медијацију и вансудско решавање спорова; активно знање енглеског језика; одличне интерперсоналне и комуникацијске вештине и вештине односа са клијентима; способност организације и управљања вишеструким задацима у динамичном окружењу; познавање рада на рачунару, укључујуц́и и употребу друштвених мрежа; способност рада као део тима или индивидуално; отвореност за изазове и изражена мотивација за стицањем нових знања и вештина.

За пријаву пошаљите CV и кратко мотивационо писмо на енглеском језику на office@nums.rs.


Упитник о миграцијама студената

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.

Циљ истраживања јесте обезбеђивање поузданих података који ће се користити као добра основа за управљање миграцијама младих високообразованих људи. Такође, послужиће за планирање активности и креирање конкретних механизама и мера у овој области ради стварања повољног амбијента за младе да остану у Србији, односно да се након завршетка студијских програма у иностранству врате у земљу.

Подаци се прикуплјају на свим факултетима, академијама и високим школама које имају акредитоване студијске програме.

Молимо вас да одвојите пар минута вашег времена и попуните упитник који је доступан на: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/

Напомињемо да РЗС никада не објављује личне податке које прикупи током својих истраживања. Јавно могу бити коришћени само подаци сведени на просек на нивоу комплетног узорка.

Унапред вам се захваљујемо на сарадњи.


Презентација стипендија и програма Владе Француске

Позивамо вас на презентацију стипендија и програма Владе Француске, која ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду у четвртак 21. децембра 2017. године у 11.30 часова у семинару 236. Мобилност студената представља приоритет за Амбасаду Француске и Француски институт у Србији, као и програми намењени наставницима и истраживачима. Сваке године студентима из Србије додељује се око 50 стипендија за ниво мастер 2 и докторске студије. Чекамо вас у што већем броју.

http://www.institutfrancais.rs/stipendije-vlade-francuske/


КОНКУРСИ ФОНДОВА И ЗАДУЖБИНА

Конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић

Конкурс за доделу стипендија Фондације Нови добротвори

Конкурс за доделу стипендија Фондације Ђоке Влајковића

Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, која делује у оквиру Универзитета у Београду, донео је одлуке о расписивању више конкурса:

- за доделу 30 стипендије студентима Универзитета у Београду

- за доделу 8 награда за стручне радове из области првних и економских наука - упутство за израду рада  - изјава уз конкурс

- за партиципацију трошкова школарине студентима докторских академских студија

Конкурс за доделу стипендија задужбине Љубице М. Здравковић

Конкурс за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића

Конкурс за доделу стипендија Фондације Mилана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке


Размена студената Правног факултета Универзитета у Београду и Правног факултета Белгородског државног националног истраживачког универзитета из Русије конкурс 2018  

Отварамо пријаву за други круг студентске размене са Правним факултетом Белгородског државног националног истраживачког универзитета из Руске Федерације за јесењи семестар школске 2018/19 године. (Подсећамо да школска година у Русији и на факултету почиње 1. септембра!)  Конкурс је отворен за највише 5 студената основних студија нашег Факултета.  

Да би се пријавили за конкурс, студенти морају испуњавати следеће услове:

 • да су студенти бар 2. године основних студија;

 • да знају руски језик у довољној мери да на њему прате наставу – минимум ниво А2 (доказано званичним сертификатом или провером током интервјуа на Факултету) .

Наши студенти у Белгороду неће плаћати школарину, али остале трошкове у начелу сносе самостално. Постоји могућност конкурисања за смештај у студентском дому, али Универзитет не може да гарантује добијање места.

Информације о Правном факултету Белгородског универзитета студенти могу наћи на веб страницама Универзитета и Факултета. Осим тога, можете погледати кратке промотивне филмове о Факултету и о целом Универзитету.

Заинтересовани студенти се моле да своју пријаву, уз потврду о досадашњим оценама, CV и мотивационо писмо (на руском или српском језику), пошаљу до 11. маја 2018. доц. др Нини Кршљанин. Кандидати који уђу у ужи избор ће затим бити контактирани ради интервјуа. Резултати конкурса биће објављени до 20. маја.


Конкурси Фонда Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица

Конкурс Фонда Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица за основне студије >>

Конкурс Фонда Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица за мастер студије >>


Конкурс за сто стипендија Правног факултета


Конкурси Фондације проф др. Мирко Васиљевић

Одлука о наградама Фондације "Професор др Мирко Васиљевић"

Конкурс Фондације - студент са социјалним потребама

Конкурс Фондације за најбољи рад


Конкурси за Правне клинике

Конкурс Клиника за трговину људима и Клиника за анти-корупцију

Конкурс Правна клиника за питање дискриминације

Конкурс Правна клиника за еколошко право

Конкурс Правна клиника за азил - РОК ПРОДУЖЕН ДО 15.10.2017

Конкурс за Правну клинику - обука у практичним правним вештинама

Спискови примљених на Правне клинике за анти корупцију, сузбијање трговине људима и за питање дискриминације


даље 2016/2017>>  

даље 2015/2016>>

даље 2014/2015>>

даље 2013/2014 >>  

даље 2012/2013 >>

даље 2011/2012 >>

даље 2010/2011 >>

даље 2009/2010 >>

даље 2008/2009 >>

даље 2007/2008 >>

даље 2006/2007 >>

даље 2005/2006 >>

даље 2004/2005 >>

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.