Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Studentske teme

 


UNIVERZITET U BEOGRADU KONKURS

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2018. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta

Radove dostaviti na šalteru broj 1, kontakt Zlata Pejaković,  tel: 30 27 672  ili na e-mail   zlata@ius.bg.ac.rs


JEDANAESTA VIRTUS NAGRADA ZA FILANTROPIJU

Trag fondacija objavljuje početak konkursa za VIRTUS nagradu za filantropiju koja se ove godine dodeljuje u saradnji sa Evropskom unijom, Fondacijom Č.S. Mot i Fondacijom braće Rokfeler (RBF).

VIRTUS nagrada je ustanovljena 2007. godine kao prva i najznačajnija nagrada za filantropiju u Srbiji.

Nagrada ima za cilj da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji

na strateški način, dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima. 

Kroz VIRTUS nagradu, Trag fondacija već 11 godina promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji i

podstiče veći broj kompanija i pojedinaca da se uključe u programe ili inicijative za opšte dobro.
VIRTUS nagrada za 2017. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija:

- Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou

- Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje

- Nagrada za malo i srednje preduzeće

- Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

- Nagrada za individualni doprinos filantropiji

U oblasti individualne filantropije, ove godine posebno ohrabrujemo prijave za filantrope starosti

do 30 godina za specijalnu nagradu za 2017. godinu.

Kandidate za nagrade u svim kategorijama mogu da predlože svi zainteresovani građani,

neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije i same kompanije i preduzeća

koje realizuju programe iz oblasti korporativne filantropije

Prijava za konkurs počinje 16. januara i trajaće sve do 14. februara 2018. godine.

Ceremonija proglašenja dobitnika biće održana u Beogradu, u drugoj polovini marta 2018. godine.
O dobitnicima nagrada odlučivaće nezavisni žiri koji čine ugledni pojedinci i stručnjaci iz sveta privrede,

civilnog sektora, medija i marketinga.

Dodatne informacije i detaljni uslovi konkursa dostupni su na zvaničnom 
vebsajtu VIRTUS nagrade.
dok su prijavni formulari dostupni na www.tragfondacija.org/virtus17


Za više informacija kontaktirajte Mariju Mitrović, menadžerku programa filantropije Trag fondacije

slanjem mejla na filantropija@tragfondacija.org


VOLONTERSKA PRAKSA U NACIONALNOM UDRUŽENJU MEDIJATORA SRBIJE (2 kandidata)

Pozicija : Volonter na period od tri meseca, od 15. januara 2018. godine, sa mogućnošću produženja. Fleksibilno radno vreme, minimum 4 sata dnevno, skladu sa potrebama Udruženja.

O poslodavcu : Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) osnovano je 25.10.2014. kao dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sukoba i unapređenja uslova za primenu medijacije u svim oblastima. Jedan od najvažnijih zadataka NUMS-a je podizanje svesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije u svim sferama društvenog života. Trenutno, Udruženje broji 268 članova iz cele Srbije i nastoji da omogući bolje uslove za primenu medijacije, kao i stručno usavršavanje i sticanje iskustava iz oblasti medijacije. Za više informacija o radu Udruženja posetite www.nums.rs

Opis radnog angažovanja : Zbog povećanog obima posla, NUMS traži motivisane i komunikativne osobe, sa izraženim interesovanjem za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova, da se pridruže našem dinamičnom timu. Volonteri će raditi direktno sa Predsednikom Udruženja, članovima i zaposlenima na pružanju administrativne i tehničke podrške u svakodnevnom radu kancelarije Udruženja u Beogradu, organizovanju postupaka medijacija i drugih planiranih događaja i aktivnosti Udruženja.

Tokom prakse volonteri će imati priliku da se upoznaju sa organizacijom rada neprofitnog udruženja medijatora, pripremom i organizacijom medijacijskih sastanaka, redovno komunicirati sa medijatorima – članovima udruženja, kao i sa građanima i privrednim subjektima zainteresovanim za rešavanje sporova putem medijacije, te pomagati u izradi različitih izveštaja i analiza, kao i u pripremi predloga projekata koje sprovodi Udruženje. Ovo je odlična prilika za posvećene kandidate za sticanje iskustva u oblasti medijacije i vansudskih načina rešavanja sporova.

U toku trajanja prakse, volonterima će biti omogućeno besplatno pohađanje petodnevne Osnovne obuke za posrednike – medijatore, koja je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde.

Kvalifikacije kandidata : Završna godina, master, ili nedavno diplomirani student osnovnih studija; izraženo interesovanje za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova; aktivno znanje engleskog jezika; odlične interpersonalne i komunikacijske veštine i veštine odnosa sa klijentima; sposobnost organizacije i upravljanja višestrukim zadacima u dinamičnom okruženju; poznavanje rada na računaru, uključujući i upotrebu društvenih mreža; sposobnost rada kao deo tima ili individualno; otvorenost za izazove i izražena motivacija za sticanjem novih znanja i veština.

Za prijavu pošaljite CV i kratko motivaciono pismo na engleskom jeziku na office@nums.rs.


Upitnik o migracijama studenata

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

 

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlјu.

 

Podaci se prikuplјaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

 

Molimo vas da odvojite par minuta vašeg vremena i popunite upitnik koji je dostupan na: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/

 

Napominjemo da RZS nikada ne objavlјuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.

 

Unapred vam se zahvaljujemo na saradnji.

 


Prezentacija stipendija i programa Vlade Francuske

Pozivamo vas na prezentaciju stipendija i programa Vlade Francuske, koja će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u četvrtak 21. decembra 2017. godine u 11.30 časova u seminaru 236. Mobilnost studenata predstavlja prioritet za Ambasadu Francuske i Francuski institut u Srbiji, kao i programi namenjeni nastavnicima i istraživačima. Svake godine studentima iz Srbije dodeljuje se oko 50 stipendija za nivo master 2 i doktorske studije. Čekamo vas u što većem broju.


KONKURSI FONDOVA I ZADUŽBINA

Konkurs za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Đoke Vlajkovića

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, doneo je odluke o raspisivanju više konkursa:

- za dodelu 30 stipendije studentima Univerziteta u Beogradu

- za dodelu 8 nagrada za stručne radove iz oblasti prvnih i ekonomskih nauka - uputstvo za izradu rada - izjava uz konkurs

- za participaciju troškova školarine studentima doktorskih akademskih studija

Konkurs za dodelu stipendija zadužbine Ljubice M. Zdravković

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke


Razmena studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Belgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta iz Rusije  

U skladu sa Aneksom Sporazuma o saradnji koji je naš Fakultet potpisao sa Pravnim fakultetom Belgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta iz Rusije 18. oktobra ove godine, počev od sledećeg (letnjeg) semestra tekuće školske godine, započinje razmena studenata između naših fakulteta u trajanju od jednog semestra. Konkurs je otvoren za najviše 5 studenata osnovnih studija našeg Fakulteta.  

Da bi se prijavili za konkurs, studenti moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • da su studenti bar 2. godine osnovnih studija;

  • da znaju ruski jezik u dovoljnoj meri da na njemu prate nastavu – minimum nivo A2 (dokazano zvaničnim sertifikatom ili proverom tokom intervjua na Fakultetu) .

Naši studenti u Belgorodu neće plaćati školarinu i biće im obezbeđen besplatan smeštaj u studentskom domu. Troškove puta, ishrane i eventualne troškove oko vize snose samostalno.

Informacije o Pravnom fakultetu Belgorodskog univerziteta studenti mogu naći na veb stranicama Univerziteta i Fakulteta. Osim toga, možete pogledati kratke promotivne filmove o Fakultetu i o celom Univerzitetu.

Zainteresovani studenti se mole da svoju prijavu, uz potvrdu o dosadašnjim ocenama, CV i motivaciono pismo (na ruskom ili srpskom jeziku), pošalju do kraja novembra 2017. doc. dr Nini Kršljanin. Kandidati koji uđu u uži izbor će zatim biti kontaktirani radi intervjua. Rezultati konkursa biće objavljeni do 10. decembra.


Konkursi Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za osnovne studije >>

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za master studije >>


Konkurs za sto stipendija Pravnog fakulteta

Konačna rang lista za 100 stipendija Pravnog fakulteta


Konkursi Fondacije prof. dr Mirko Vasiljević

Konkurs Fondacije - student sa socijalnim potrebama

Konkurs Fondacije za najbolji rad

Konkursi za Pravne klinike

Konkurs Klinika za trgovinu ljudima i Klinika za anti-korupciju

Konkurs Pravna klinika za pitanje diskriminacije

Konkurs Pravna klinika za ekološko pravo

Konkurs Pravna klinika za azil - ROK PRODUŽEN DO 15.10.2017

Konkurs za Pravnu kliniku - obuka u praktičnim pravnim veštinama

Spiskovi primljenih na Pravne klinike za anti korupciju, suzbijanje trgovine ljudima i za pitanje diskriminacije


Letnje škole, stipendije,mobilnost i prakse

Letnja škola Univerziteta u Beču

 

Mobilnost u Finskoj

 

Mobilnost u Švedskoj

 

Best of South East 2107/2018

 

International Summer School  "Law and Business in the Globalizing World" at Kozminski University, Warsaw

 

Studentska praksa u advokatskoj kancelariji Tomanović

 

Stručna praksa u opštini Čukarica

 

Haška akademija - leto 2018

 

Konkurs za praktikante u advokatskim i  izvršiteljskim kancelarijama

 

Letnja škola Prag

 

Stipendija Taboroši za studente poslovnopravnog smera

 

Volontiranje u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Praksa u advokatskoj kancelariji

 

Victoria Fisher Memorial Prize 2017

 

ITO stipendijeaplikacioni formular obrazac za prijavu

 


   

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.