Studentske teme

 


Praksa u Raiffeisen banci

Raiffeisen banka vam pruža mogućnost da obavite praksu tokom leta u odeljenjima koja imaju potrebu za pravnom strukom.

Uslovi:

·         potrebno je da ste apsolventi sa malim brojem ispita do kraja studija

·         prosek ocena mora biti preko 8.0

·         praksu ćete moći da obavljate u periodu od oktobra u trajanju od minimum mesec dana do tri meseca

Svi zainteresovani studenti mogu se javiti do 30.09.2011. putem mail-a:

danijela.rakic@raiffeisenbank.rs

dubravka.vickovic@raiffeisenbank.rs


Konkurs - Pravna klinika za izbegličko pravo

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i kancelarija UNHCR-a u Beogradu /UN High Commissioner for Refugees/ pozivaju šestu generaciju studenata III, IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave na učešće u radu Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata. Program Pravne klinike traje dva semestra. Teorijski deo će se održavati tokom zimskog semestra na Pravnom fakultetu u Beogradu, petkom od 14-16 časova. Tokom oba semestra biće organizovan i praktični rad studenata u domaćim nevladinim organizacijama koje se bave pravnom zaštitom tražilaca azila, izbeglica i interno raseljenih lica. U drugom semestru, predviđena je poseta UNHCR-u, Kancelariji za azil i raznim drugim institucijama koje se bave zaštitom izbeglica i azilanata.

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat. Najuspešniji studenti imaće mogućnost da pohađaju domaće i regionalne seminare, kao i da obavljaju praksu u kancelariji UNHCR-a u Beogradu, drugim UN agencijama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama.

Rok za predaju prijava je 28. septembar 2011.godine, a nastava počinje u petak 7. oktobra. Prijave sa kratkom biografijom i motivacionim pismom slati asistentu mr Bojani Čučković na e-mail. U prijavi obavezno navesti broj indeksa, kontakt telefon, e-mail i znanje stranih jezika.

Spisak studenata primljenih na Pravnu kliniku za izbegličko pravo >>


Stipendije Unicredit banke

Unicredit banka je objavila konkurse za stipendije:

Konkurs 1 >>

Konkurs 2 >>


Konkurs za letnju školu o zaštiti životne sredine

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Caen-a, Francuska (Université de Caen-Basse-Normandie), Međunarodnim institutom za ljudska prava i mir iz Francuske (Institut international des droits de l’homme et de la paix) i Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda, objavljuje konkurs za upis polaznika na Letnju školu o zaštiti životne sredine. Škola će se održati od 10. oktobra do 16. oktobra 2011. godine. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2011. godine. Prijave sa kratkom biografijom slati asistentu mr Bojani Čučković na e-mail


Formiranje tima za međunarodno takmičenje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente i poslediplomce Pravnog fakulteta da u ponedeljak, 12. septembra u 17 časova, u konferencijskoj sali, prisustvuju sastanku povodom formiranja timova Pravnog fakulteta za međunarodna takmičenja iz oblasti Medijacije (ICC Mediation Moot) i Medijskog prava (Monroe E. Price International Media Law Moot Court Competition). O mogućnostima učešća na ovim takmičenjima 2012. godine studente će upoznati asistenti Marko Jovanović i Vuk Cucić, treneri timova fakulteta.

Budite deo tima koji pobeđuje!

Za dodatne informacije možete kontaktirati trenere na e-mail adrese: Marko Jovanović, Vuk Cucić.

http://www.ius.bg.ac.rs/moot/aboutmootwillem.htm


Studijsko putovanje studenata programa Master in European Integration

Studijsko putovanje naših studenata na programu Master in European Integration, koja je imala za cilj upoznavanje s radom institucija Evropske unije u Strazburu i Briselu, uspešno je ostvarena od 14. do 21. juna 2011. godine. Ukupno 15 studenata generacije 2010/2011 pratili su prof. dr Dragica Vujadinović, docent dr Tanasije Marinković i ass. mr Maja Lukić.

U Evropskom sudu za ljudska prava ga Aysegül Uzun Marinković je studentima održala predavanje o funkcionisanju Suda, a zatim je sudija prof. dr Dragoljub Popović govorio o praksi Suda u predmetima u kojima je tužena Srbija. U Savetu Evrope je studentima održano predavanje o ulozi ove institucije u uspostavljanju i unapređivanju anti-diskriminacione politike uopšte, kao i u odnosu na Srbiju. U Evropskom parlamentu, studenti su imali predavanje i diskusiju na temu funkcionisanja tog tela.

Tokom jednodnevne radne posete Evropskoj komisiji u Briselu, studentima je omogućeno da čuju tri predavanja - prvo na temu funkcionisanja Evropske unije i posebno Evropske komisije – g. Ludo Tegenbosch, “Role and Functioning of European Institutions, Justice Freedom and Security, drugo na temu Rule of Law and Judicial Reform in Enlargement” od strane g. Wolfgang Nozar, koje je posebno obuhvatilo pitanje reforme pravosuđa u Srbiji i predstojećih mera za njeno unapređenje, i treće od strane g. Lars-Erik Forsberg na temu “Relations between the EU and Serbia“, koje se posebno odnosilo na tekući postupak pridruživanja Srbije EU. Pri tom, drugo i treće predavanje su održali predstavnici Evropske komisije koji su direktno angažovani na poslovima pridruživanja Srbije EU i reforme pravosuđa.

U ponedeljak 20. juna, u popodnevnim časovima, NJ.E. Ambasador Srbije u Kraljevini Belgiji g. Radomir Diklić primio je učesnike studijskog putovanja u ambasadi naše zemlje zajedno s NJ.E. Ambasadorom Srbije pri štabu NATO dr Branislavom Milinkovićem, kao i zamenicom ambasadorke pri EU g-đom Ksenijom Milenković-Milivojević. Na taj način su najviši diplomatski predstavnici Srbije pri EU i NATO ukazali veliku čast Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i studentima i nastavnicima programa Master in European Integration. Nakon izlaganja, zadržali su se u razgovoru sa studentima čitavih dva i po sata.

Finansijska pomoć politički angažovanim studentima - fondacija KAS

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta,postdiplomcima i doktorantima u Srbiji i Crnoj Gori.

Politička angažovanost studenata ne podrazumeva isključivo  aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih stranaka u Srbiji , već  angažovanost u / ili  nevladinim ili  studentskim organizacijama.

Neophodno je:

 • Dobro poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

 • Donja granica proseka ocena na studijama je 8,5.

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci I doktoranti.

 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti.

 • Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu.

Rok za podnošenje prijave je 10. septembar 2011 godine.

 

Prijavna dokumentacija se dostavlja lično ili poštom na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer;

Naznaka:konkurs za dodelu stipendije;

Kralja Petra  br. 3, 11 000 Beograd.

Radno vreme od 09:00-17:00 časova.

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima  Komisije za dodelu  stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu u ulici Kralja Petra br.3.

Razgovor sa izabranim kandidatima biće na engleskom jeziku.

Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a  stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.

Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.

Pored finansijske pomoći izabranim kandidatima se nudi mogućnost   pohađanja  kursa nemačkog jezika, kao i priprema za polaganje testa ZD na Kolarcu u Beogradu.

Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.

U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi.

 

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate Katarini Pešić  na e-mail:

 katarina.pesic@kas.de ili na telefone  (011/3285 209,-210,-211 ).


Potrebna dokumentacija >>

Formular za prijavu >>


Graduates Testing Tool

PricewaterhouseCoopers je posvećen razvoju i unapređenju znanja i veština studenata u celoj našoj zemlji. Imajući pomenuto u vidu, opredelili smo se da kreiramo novi program za potrebe testiranja kandidata – Graduates Testing Tool koji će nam pomoći da izvršimo procenu kandidata i damo kvalitetnu povratnu informaciju svim kandidatima koji se prijave, bez obzira da li su odlučili da prihvate posao u PwC ili traže druge mogućnosti za zaposlenje.

Budući da je test trenutno u fazi razvoja, želeli bismo da ga ponudimo fakultetima i studentima kako bismo im pomogli u izboru i budućem razvoju karijere.

Test obuhvata proveru sposobnosti numeričkog i logičkog rasuđivanja kandidata isključivo na osnovu sposobnosti, a ne na osnovu radnog iskustva kandidata. Po završetku testa kandidati dobijaju dopunski izveštaj sa informacijama koje im mogu biti od koristi pri izboru budućeg posla. Test takođe može imati svrhu probnog testa koji kandidati rešavaju prilikom prijavljivanja za posao u PwC a nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme.

Izrada ovog testa neće uticati na vašu eventualnu buduću prijavu za posao niti rezultate nakon održanog poslovnog intervjua.

Krajnji rok za izradu testova je 1. jul 2011. godine.

Da biste se pripremili za izradu testova imaćete priliku da uradite probni test. Probni testovi biće vam dostupni po uspešnom prijavljivanju na sistem, a pre početka izrade pravog testa.

Za pristup testu idite na: http://mte.psl.com/portal/PwC_srSP/Register/

Ukoliko se u toku testiranja jave problemi tehničke prirode, ne zaboravite da svi programi za blokiranje pop-up prozora treba da budu isključeni u toku izrade testa. 

Testiranje se može obaviti sa bilo kojeg računara koji ima pristup internetu.

Tehnički zahtevi:

Za PC:

-          Internet Explorer verzija 5.0  ili novija

-          Netscape verzija 6.2 ili novija

-          Mozila verzija 1.0 ili novija

-          Opera verzija 6.0 ili novija

            Za Apple Mac:

-          Safari verzija 1.0 ili novija

Molimo da NE ZATVARATE internet pretraživač u toku testiranja jer će se u suprotnom vaš nalog zaključati.

Za više informacija možete nam se obratiti na adresu: (Mariya Valeva mariya.valeva@rs.pwc.com or Mildreth Angelo mildreth.angelo@rs.pwc.com )


Konkurs “Dobrodošli u Nemačku 2011”

Sada već tradicionalno, petu godinu za redom, Evropski pokret u Srbiji i Ambasada Nemačke u Srbiji raspisali su konkurs "Dobrodošli u Nemačku 2011".

Studenti osnovnih, ali od ove godine i master studija starosti do 25 godina, ukoliko nisu putovali u zemlje Evropske Unije, imaće jedinstvenu priliku da to učine ove godine.

Uslovi za prijavljivanje na konkurs:

 1. Prosečna ocena osam i više
 2. Društveni aktivizam studenata - humanitarni ili volonterski rad, članstvo ili saradnja sa nevladinim organizacijama, sindikatima, političkim partijama,

3.      Obavezno znanje engleskog jezika.

Prijavljivanje studenata osnovnih i master studija do 10. septembra.

Svi detalji i uslovi konkursa, dostupni su na www.dobrodosliunemacku.org

Letnja praksa u Raiffeisen banci

Raiffeisen banka vam pruža mogućnost da obavite praksu tokom leta u odeljenjima koja imaju potrebu za pravnom strukom.

Naši uslovi su sledeći:

 • potrebno je da ste apsolventi sa malim brojem ispita do kraja studija

 • prosek ocena mora biti preko 8.0

 • praksu ćete moći da obavljate u periodu od jula do septembra

Svi zainteresovani studenti mogu se javiti do 24.06.2011. putem mail-a: danijela.rakic@raiffeisenbank.rs

Praksa u JP Elektromreža Srbije

Konkurs za program 1

Konkurs za program 2


Konkurs za petu generaciju Škole nove politike

Inicijativa mladih za ljudska prava objavljuje konkurs za upis pete generacije studenata i studentkinja Škole nove politike, koja će početi krajem septembra 2011. godine.

Polaznice i polaznici Škole obavezni su da prisustvuju svim predavanjima i seminarima. Osmomesečna škola je podeljena na tri modula (tematske celine):

 1. Ljudska prava

 2. Tranziciona pravda

 3. Evrointegracije

Škola se održava u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U svakom od ovih gradova po 20 kandidata/kinja slušaće jednom nedeljno tročasovna predavanja. Nakon odslušanih predavanja, u okviru svakog modula biće organizovani seminari. Studentkinje i studenti Škole nove politike imaju obavezu da napišu akademski rad nakon svakog modula, kao i policy paper na jednu izabranu temu iz programa Škole. Radovi se pišu u saradnji sa mentorima/kama. Nabolji radovi biće objavljeni u zbirci radova alumnista/kinja Škole nove politike.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1)     Motivaciono pismo koje bi trebalo da sadrži informacije o Vama, o tome čime se bavite i koja su Vaša dosadašnja iskustva. Takođe bi trebalo da Komisiji za selekciju pokaže koji su Vaši ciljevi i motivi za prijavljivanje na NPS i koja su Vaša očekivanja kao studenta/kinje NPS-a.

2)      Dve preporuke osoba sa kojima ste sarađivali, bilo iz političke partije/organizacije ili Vaših profesora/ki (autentično potpisane preporuke sa brojem telefona i e-mail adresama osoba koje Vas preporučuju)

3)      Popunjen upitnik koji možete preuzeti OVDE.

Konkursnu dokumentaciju dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

(NPS aplikacija)
Inicijativa mladih za ljudska prava
Kondina 26/II
11000 Beograd, Srbija

Ili putem interneta na e-mail: nps@yihr.org (preporuke sa potpisom je potrebno skenirati)

Ako imate dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na nps@yihr.org.

Rok za prijavu je 15. jul 2011. Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug.


Nagradni konkurs za izradu eseja  

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji  sa vodećom advokatskom kancelarijom u oblasti privrednog prava u regionu Karanović & Nikolić raspisuje nagradni konkurs za izradu eseja iz oblasti privrednog prava na temu Autonomija volje i dispozitivnost odredaba zakona o obligacionim odnosima u privrednom pravu.

Pravo učešća: studenti IV godine i apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Procedura: esej od 2-3000 reči poslati na mail do 30 juna 2011.godine.

Nagrada: letnja praksa kod Karanović&Nikolić

Informacije: mr Milena Đorđević ili na mail


Seminar Stanje i perspektive advokature u Srbiji i regionu”

Studentski parlament Pravnog fakulteta u Beogradu Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) i Studentska unija Pravnog fakulteta  

Vas pozivaju na seminar regionalnog karaktera

Stanje i perspektive advokature u Srbiji i regionu”

Seminar će se održati u na Pravnom fakultetu u Beogradu od 26. do 29. juna 2011. (Radni dani će biti 27. i 28., a prvi i poslednji dan su predviđeni za dolazak i odlazak učesnika koji nisu iz Beograda.)

Prijavu možete preuzeti ovde

Prijave i kratak CV slati na mail elsabelgrade@gmail.com do 25.06.2011. (rok za prijavu je produzen)

Rok za prijavuje  zbok velikog interesovanja produzen do 25. juna.

Nastavljamo sa organizovanjem kvalitetnih seminara za naše studente. Učešćem na ovom seminaru imate prilike da čujete vrhunske predavače i uporedite stanje i perspektive advokature u zemlji i okruženju. Polaznici dobijaju sertifikat.


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi 20.juna 2011. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu asistentu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod asistenta Uroša Novakovića, 30.05.2011.  od 13.30 - 14.00,   06 i 07.06.2011. od  11.30-12.00, u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subjekt: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je 07.06.2011. godine, do 12.00 časova.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.rs


Radionica za medije "Officina"

Radionica za medije "Officina", koja u septembru upisuje šestu generaciju polaznika, održaće promociju svog programa samo za studente Pravnog fakulteta  u sredu, 25. 05. 2011. u 12.30, u amfiteatru IV.

Kako izgleda devetomesečna obuka za buduće novinare i voditelje studentima Pravnog fakulteta pokušaće da objasne autorke Officininog programa Vesna Dedić i Sanja Marinković,  vaše kolege sa fakulteta, koje su uspešno završile ovaj program, kao i članovi Officine, koji su sad već poznata imena u svetu novinarstva.

Posle pet godina rada i stotine polaznika koji su, ne samo stekli znanja o novinarstvu, već i ovladali veštinama socijalne i emotivne inteligencije, predavači Officine mogu da se pohvale da trenutno ne postoji ni jedan medij u kojem ne rade kao urednici, voditelji, novinari i story editory biši polaznici Officine.

Ako ste zainteresovani da čujete detalje ovog specifičnog programa koji je pokazao najbolje rezultate od svih sličnih autorskih programa za obuku novinara biće nam zadovoljstvo da se družimo sa vama  i da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Upis šeste generacije Officine zakazan je, kao i uvek, u septembru. S’ obzirom na činjenicu da se u dosadašnjem radu pokazalo da najbolje rezultate postižu studenti pet beogradskih fakulteta, među kojima je i Pravni fakultet, ove godine u cilju podizanja kvaliteta, Officina će predstaviti na zatvorenim promocijama- razgovorima tokom maja i juna svoj program.


Konkurs "Putujemo u Evropu"

Evropski pokret u Srbiji u saradnji Robert BOSCH fondacijom i uz podršku ambasada Republike Austrije i Savezne Republike Nemačke u Beogradu, raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

Cilj konkursa je da se omogući da 70 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2011. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske gradove i narode.Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za putovanje Evropom prema sopstvenom izboru tokom leta 2011. godine.

Konkurs >>

                     


Stipendija - The Queen Jadwiga Fund

The Scholarships are open to candidates who are academics or doctoral students of institutions of higher education in the countries of Central and Eastern Europe, the countries of the former Soviet Union, and the Balkan countries.

Applications for a Scholarship should comprise:

·         an application letter addressed to the Rector of the Jagiellonian University       a fulfilled form 

·        a list of his/her academic achievements and publications

·         a research programme he/she intends to carry out during the Scholarship in Cracow

·         advisable a reference letter from an academic worker of the Jagiellonian University

·         a curriculum vitae

·         a photocopy of the passport page with a photo.

 

Scholarship award amounts to 1500 zl per month. Scholarship holders will receive also an accommodation in a student house and basic medical care. Applications should be sent to arrive not later than by 15st June 2011

To the following address: Office of  ublic Affairs Uniwersytetu Jagiellonskiego, ul. Pilsudskiego 8/1 31-109 Krakow, Polska. /Envelopes should be marked "Fundusz Krolowej Jadwigi"/

More information: http://www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne

e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl


Stipendija Vlade Republike Makedonije

Vlada Republike Makedonije dodeljuje stipendiju kandidatu iz Republike  Srbije za  akademsku 2011/2012. godinu na Univerzitetu „Sveti apostol Pavle" u Ohridu.

Stipendija podrazumeva povratnu avionsku kartu na relaciji Skoplje -matična zemlja jednom godišnje, pokrivene troškove školarine, smeštaja i ishrane u Studentskom domu „Nikola Karev" u Ohridu, besplatno izdavanje vize i dozvole za boravak, zdravstveno osiguranje i mesečni džeparac u iznosu od 5.000 denara (oko 8.100 dinara).

Nastava je organizovana na engleskom jeziku, a detaljne informacije o fakultetima Univerziteta „Sveti apostol Pavle" u Ohridu mogu se naći na internet adresi: http://www.uist.edu.mk/faculties.htm 

Kandidat kome bude odobrena stipendija potpisaće ugovor o stipendiranju sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku Republike Makedonije.

Na internet stranici Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Makedonije postavljen je sajt http://www.mon.gov.mk posredstvom kojeg će zainteresovani kandidati moći direktno da se prijave elektronskim putem, najkasnije do 1. avgusta 2011. godine


Poziv za prijavu radova - Studentska revija za privredno pravo

Redakcija Studentske revije za privredno pravo poziva sve zainteresovane kolege, prevashodno studente poslovnopravnog usmerenja, da napišu prikaz ili rad po sopstvenom izboru teme iz oblasti prava i privrede. Prikazi se mogu odnositi na usvojene propise ili predloge, najznačajnije primere iz sudske prakse i prakse organa javne uprave, kao i izveštaje i studije. Pored prikaza, pružamo vam mogucnost da objavite i svoje uspešno odbranjene seminarske radove ili članke iz oblasti poslovnopravnih i upravnopravnih disciplina, što ne isključuje mogućnost razmatranja radova koji disciplinarno spadaju u druge grane prava ili nepravne discipline, ukoliko imaju odgovarajući značaj ili doprinose boljem razumevanju odnosa prava i privrede.

Potencijalnu temu o kojoj biste želeli da pišete, molimo prijavite do 1. juna 2011., uz obavezno navođenje nekih od izvora koje biste koristili prilikom pisanja. Postoji mogućnost da je tema koju biste predložili već zauzeta, zato skrećemo paznju da prednost ima onaj ko pre prijavi temu.

Redakcija će vas obavestiti o podobnosti predložene teme najkasnije do 15. juna, dok je rok za predaju priloga 10. jul 2011.

Prilozi koji ne budu napisani u skladu sa propozicijama datim u Uputstvu za autore neće biti razmatrani: http://www.ius.bg.ac.rs/revijapp/Uputstvo%20za%20autore.pdf

Svi studentski radovi podležu recenziji, nakon koje će odabrani radovi biti objavljeni u drugom broju Studentske Revije za privredno pravo. Ukoliko se odlučite da predložite svoj seminarski rad ili članak, molimo da imate u vidu da rad mora biti preporučen od strane mentora ili profesora Pravnog fakulteta.

Teme za prikaze i radove poslati na: revijapp@ius.bg.ac.rs

Molimo da u email-u navedete puno ime i prezime, broj indeksa, godinu studija i smer.

Više informacija:

Redakcija Studentske revije za privredno pravo 


Formiranje tima za međunarodno takmičenje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina i poslediplomce Pravnog fakulteta da u ponedeljak, 16.maja u 12 časova, u amfiteatru  VIII (sudnica) prisustvuju sastanku povodom formiranja tima Pravnog fakulteta za XIX međunarodno takmičenje iz oblasti Međunarodnog privrednog prava i Arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. O mogućnostima učešća na ovom takmičenju 2011/12 godine studente će upoznati prof. dr Vladimir Pavić i asistent mr Milena Đorđević, treneri tima fakulteta.

Budite deo tima koji pobeđuje!

Za dodatne informacije možete kontaktirati trenere na e-mail adrese: Milena Đorđević, Vladimir Pavić.

http://www.ius.bg.ac.rs/moot/aboutmootwillem.htm


Regionalne master studije prava intelektualne svojine

Pravni fakultet Univerziteta u Skoplju i Centar za pravo intelektualne svojine Univerziteta u Strazburu objavljuju konkurs za upis na regionalne master studije prava intelektualne svojine. Studije se odvijaju u Skoplju, na engleskom jeziku, a medju predavačima nalaze se i profesori Pravnog fakulteta u Univerziteta Beogradu. Program se realizuje u okviru zajedničkog Tempus programa. Za više informacija posetiti:

http://www.ceipi.edu/index.php?id=9784&L=2     ili    www.ip.ukim.edu.mk


Letnja praksa u Unicredit banci u Minhenu ili Londonu

You wish to spend the summer in the city and gain practical experience in a multinational company? Then choose now: Our Summer Internship Program.

Start: July 4th, 2011 in Munich or London.

In addition to your practical experience in a European financial institution, you can benefit from a great  framework: Take the chance of soft skills training, networking events or a get-together with the senior management. During your internship every intern is assigned a mentor for support and advice.

More information about the Summer Internship Program >>

Apply now >>

                                        


Praksa za članove ELSA-e Beograd u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Trajanje: praksa će trajati mesec dana, počev od 9. maja 2011. godine.

Broj praktikanata: za svaki ciklus prakse biće angažovano po šestoro praktikanata koji će u skladu sa preferencijama i organizacionim mogućnostima biti raspoređeni u određeno odeljenje.

Radno vreme: Pola radnog vremena (4 sata), tri radna dana u nedelji.

Mesto obavljanja prakse: u prostorijama suda - Ustanička br. 14, bivši Peti opštinski sud (parnično odeljenje), Bul. Mihaila Pupina br. 16, bivši Četvrti opštinski sud (vanparnično odeljenje, odeljenje radnih sporova, ostavinsko odeljenje...), Savska br. 17a, Palata pravde (krivično i istražno odeljenje, zemljišno knjižno odeljenje); mogućnost kombinovanja sa terenskim radom.

Opis poslova:

Praksa će se obavljati u saradnji sa dodeljenim mentorima i drugim zaposlenim licima u sudu. Obuhvata prisustvovanje sudskim postupcima, obavljanje pratećih administrativnih poslova i druge zadatke za koje mentor proceni da je praktikant u mogućnosti da iznese.

Praksa nije plaćena.

Uslovi za učešće na konkursu:

 • članstvo u ELSA-i Beograd
 • ozbiljnost i motivisanost u radu

 U zavisnosti od odeljenja suda za koje praktikant konkuriše:

 • položen ispit iz Krivičnog prava i Krivičnog procesnog prava, za obavljanje prakse u krivičnom i istražnom odeljenju
 • položen ispit iz Obligacionog prava, Građanskog procesnog prava, Naslednog prava i Porodičnog prava za obavljanje prakse u parničnom, vanparničnom i  izvršnom odeljenju
 • Radno pravo za obavljanje prakse u odeljenju radnih sporova
 • Stvarno pravo za obavljanje prakse u zemljišno knjižnom odeljenju

Način prijavljivanja:

Popunjen aplikacioni formular poslati na mail do 5. maja 2011. godine

Za više informacija o načinu prijavljivanja kontaktirati

Jelisaveta Tasev, potpredsednica za STEP ELSA Beograd, jelisaveta.tasev@gmail.com


Razmena studenata između Univerziteta u Beogradu i Helsinkiju

Obaveštavamo vas da je na osnovu Sporazuma između Univerziteta u Helsinkiju i Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Helsinkiju ponudio studentima našeg Univerziteta dve stipendije za akademsku 2011/12 (jedna za zimski, jedna za letnji semestar). Stipendija bi trebalo da pokrije troškove smeštaja i ishrane, dok je obaveza studenta da pokrije troškove vize, putne troškove, troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja tokom navedenog perioda i eventualne dodatne lične troškove. Troškovi školarine su prema Sporazumu pokriveni.

Zainteresovani kandidati moraju obavezno priložiti sledeću konkursnu dokumentaciju:  

·         Popunjen i potpisan prijavni obrazac

·         Popunjen i potpisan Ugovor o učenju (Learning agreement)

·         Spisak položenih ispita

·         Sertifikat o znanju jezika   (http://www.helsinki.fi/exchange/howtoapply/index.html#LanguageRequirements)

·         Preporuku

·         Motivaciono pismo

·         Kopiju prve strane pasoša

Napominjemo da Univerzitet u Beogradu nominuje kandidate za razmenu, te je neophodno kompletnu konkursnu dokumentaciju dostaviti Univerzitetu u Beogradu, Studentski trg 1, najkasnije do 10. maja 2011. godine za kandidate koji konkurišu za zimski semestar 2011/12 godine. Dokumentacija kandidata direktno poslata u Helsinki, bez nominacije Univerziteta, neće biti prihavćena.

 Detaljnije informacije i odgovarajući formulari dostupni su preko sledećih linkova:

 http://www.helsinki.fi/exchange/

 http://www.helsinki.fi/exchange/howtoapply/application%20info%201112.pdf

 http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp3?open&cid=Content1082A

Kandidati koji konkurišu za letnji semestar 2011/12 mogu dokumentaciju dostaviti Univerzitetu u Beogradu najkasnije do 15. oktobra 2011. godine.

Za sva eventualna pitanja možete se obratiti Odeljenju za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu (kontakt: Ljubica Stamenković, tel: 011/ 3207 455).


Seminar iz političkog PR-a na FPN

Ako ste zainteresovani za oblast političkog  PR-a, pozivamo Vas da se prijavite na treći po redu seminar “PR days 2011“, koji organizuje PR Team Fakulteta političkih nauka. Na seminaru će se kroz predavanja i radionice polaznici upoznati sa političkim marketingom, izbornim kampanjama, aktivnostima portparola, odgovornostima stručnjaka za odnose sa javnošću u diplomatskim predstavništima. Za vreme PR dana, u hotelu Balkan će biti postavljena izložba „Politički vremeplov“.

Predavači na seminaru će biti profesor Fakulteta političkih nauka dr Siniša Atlagić, PR menadžer mr Miloš Čirič, direktor PR agencije Pragma Cvijetin Milivojević, portparol Demokratske stranke Jelena Trivan, portparol Srpske napredne stranke Nikola Selaković, PR predsednika  Vlade Republike Srbije Danijel Apostolović, PR menadžer Sanja Milosavljević.

Izložbu „Politički vremeplov“ otvoriće potpredsednik Vlade RS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji će svojim predavanjem i zatvoriti seminar.

Pružanje neophodnih informacija o političkom komuniciranju podstaći će studente da se u budućnosti aktivno bave ovim temama i kritički rasuđuju o političkim porukama i sadržajima u izbornim kampanjama.

PR dani se održavaju od 17. do 20. maja 2011, a po završetku predavanja, svim učesnicima biće uručeni sertifikati.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti preko sajta pr.fpn.bg.ac.rs. Krajnji rok za prijavu je 10. maj 2011. godine.


Predavanje: Anti-formalism and the structure of Anglo-American commercial law

Profesor John Glover sa  RMIT University, Melbourne Australia Graduate School of Businessnd Law, održaće predavanje: Anti-formalism and the structure of Anglo-American commercial law 21.04.2011.godine u 17h,  amfiteatar VIII.

Biografija John Glover

Predavanje - Anti-formalism and the structure of Anglo-American commercial law

Anti-formalism and the structure of Anglo-American commercial law - power point


Velika Uskršnja akcija

Fond “Osmeh na dar” organizuje veliku Uskršnju akciju za decu sa smanjenom intelektualnom sposobnošću iz doma u Sremčici.

Pozivamo sugrađane da svakog radnog dana u periodu  15. do 22. aprila (od 10 do 16 časova) posete naš štand u holu Pravnog fakulteta u Beogradu i donesu slatkiše, pribor za ukrašavanje i oslikavanje jaja (tempere, četkice, korpice, nalepnice i sl.) kao i drugu uskršnju dekoraciju koju će aktivisti fonda u nedelju 24. aprila na Uskrs odneti štićenicima doma Sremčica. 

Pored posete domu i deci koja se u njemu nalaze biće organizovano druženje aktivista i animatora sa štićenicima doma u vidu farbanje uskršnjih jaja, crtanja i igranja sa decom.

Pridružite nam se i pomozite nam da ulepšamo uskršnje praznike deci iz doma Sremčica!


Studentska praksa u gradskim preduzećima

Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd su potpisivanjem protokola o saradnji u oblasti organizovanja i realizovanja Univerzitetske radne prakse, definisali realizovanje ovog programa jednom godišnje.  U programu Univerzitetske radne prakse ove godine učestvuje 20 gradskih preduzeća i 12 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave u kojima će preko 197 studenata završnih godina i apsolvenata imati priliku da obavi četvoromesečnu stručnu praksu uz podršku mentora počevši od 1. juna 2011.  godine.

Na konkurs koji je otvoren od 13. aprila do 1. maja 2011. godine mogu se prijaviti svi zainteresovani studenti završnih godina tako što će popuniti elektronski formular na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu (www.razvojkarijere.bg.ac.rs).

Na navedenom sajtu nalazi se i integralni tekst konkursa i vodič kroz konkurs radi lakšeg pronalaženja željenih pozicija za obavljanje prakse. (http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/index.php?websection=bgpraksa2011)

Izlazeći u susret molbama studenata da se produži rok za prijavu za program BG PRAKSA 2011 zbog spojenih prazničnih dana i nemogućnosti da pribave potrebnu dokumentaciju za prijavu, i uzimajući u obzir činjenicu da su kandidati tokom prijavljivanja imali tehničkih poteškoća sa formularom zbog preopterećenosti servera, obaveštavaju se zainteresovani studenti da mogu da se prijave za željene pozicije do 5. maja u ponoć.


Žurka fudbalske ekipe PF u cilju odlaska na turnir u Parizu

Fudbalska ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sakuplja sredstva za odlazak na Međunarodni turnir u Parizu, i u tom cilju organizuje žurku 10.04.2011. u 23h, klub Bona Fides, sa koje će sva prikupljena sredstva ući u fond za odlazak. Informacije na telefon 064/9046132.

Fudbalska ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je dobila zvaničan poziv za učestvuje na tradicionalnom studentskom međunarodnom turniru „Tournoi des cinq balloons 2011“ u Parizu koji se održava u kontinuitetu više od trideset godina. Učešće uzimaju studenti iz zemalja Evrope, Azije, Afrike i Amerike.

Turnir predstavlja okupljanje mladih ljudi istih strukovnih afiniteta gde kroz druženje i sportsko nadmetanje stiču nova znanja, kontakte i poznanstva koja će ih oplemeniti, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Planira se dolazak 1000 (hiljadu) studenata iz preko 20 (dvadeset) zemalja, koji će učestvovati na pomenutoj manifestaciji. Turnir će biti održan u periodu od 17. do 22. aprila 2011. godine.


Obeležavanje godišnjice "Martovskog pogroma"

Studentski parlament Pravnog fakulteta obeležiće godišnjice „Martovskog pogroma“ (17. marta) i bombardovanja SRJ (24. marta) nizom aktivnosti u periodu od 17. do 24. marta 2011. godine.

U holu Fakulteta biće postavljena izložba fotografija pod nazivom „Oprostiti, ne i zaboraviti“, koja će biti otvorena u okviru konferencije pod nazivom „Martovska nasilja“ 17. marta 2011. godine u 18 časova.

Predavanja će održati: 

 1. Episkop jegarski dr Porfirije (Perić),
 2. Dr Đorđe Vukadinović, glavni urednik časopisa Nova srpska politička misao,
 3. Dr Sima Avramović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Povodom obeležavanja dvanaeste godišnjice od bombardovanja SRJ, 24. marta 2011. godine u 18 časova održaće se konferencija pod nazivom „Milosrdni anđeo“.

     Predavanja će održati:

 1. Božidar Delić, general u penziji,
 2. Milovan Drecun, vojni analitičar i novinar,
 3. Dr Radomir Kovačević, radiolog,
 4. Dr Aleksandar Jakšić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 5. Dr Bojan Milisavljević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ask Judge Crawford – Pitajte Sudiju Kroforda

Judge Dale Crawford – Visiting Judge for the Ohio Supreme Court, Mediator and Arbitrator of the American Arbitration Association will be available for Consultations for all interested students on  the following dates, in ROOM 204.

Wednesday, March 16 at 12h
Friday, March 18th at 12h
Tuesday, March  22nd at 12h
Thursday, March 24th at 12h

Power point presentation: American Criminal Law Serbia 2011
                                    History of American Justice

                                             Persuasion in the Courtroom


Kurs kod sudije Dejla Kroforda

Podsećamo sve studente koji su se prijavili ili koji su zainteresovani da pohađaju kurs sudije Dejla Kroforda, da ona počinju danas 14. marta 2011.g. u 17h u prostoriji 158.

Za detaljne informacije možete se obratiti Nataši Jeličić na 3027-725 i ili na mail


Volonterska praksa u adv. kancelariji Trifković za članove ELSE

Trajanje: najmanje 1 mesec.

Radno vreme: Pola radnog vremena (od 18-20 h), ponedeljkom, sredom i petkom u popodnevnim casovima u kancelariji i odlazak na suđenja u prepodnevnim časovima. Drugačije radno vreme je moguće u skladu sa mogućnostima poslodavca, fakultetskim obavezama praktikanta i prema dogovru sa mentorom.

Praksa nije plaćena.  

Uslovi za učešće na konkursu:

 • Status studenta/studentkinje II, III, IV godine osnovnih studija ili poslediplomskih studija ili apsolvent/apsolventkinja Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 • Neobnovljena ni jedna godina studija tokom studiranja
 • članstvo u ELSA-i Beograd
 • ozbiljnost i motivisanost u radu

Način prijavljivanja:

Popunjen aplikacioni formular poslati na elsabgstep@gmail.com  do 15. marta 2011. godine u 00.00

Za više informacija o načinu prijavljivanja kontaktirati:  elsabgstep@gmail.com

Za više informacija o poslodavcu pogledati: www.advokattrifkovic.rs

Aplikacioni formular >>


Konkurs sportskog društva VICTORIA

U toku marta meseca Sportsko društvo "VICTORIA" poziva sve zainteresovane studente da se prijave za konkurs za takmičarske ekipe i na taj način predstavljaju naš fakultet na domaćim i inostranim takmičenjima.

Sportsko društvo "VICTORIA" osnovano je 2007.godine i za svojih pet godina postojanja ostvaruje značajne rezultate u domaćim i inostranim takmičenjima studenata. Sportsko društvo u svojoj organizaciji broji šest takmičarskih ekipa, i to: muška košarka, ženska košarka, muška odbojka, ženska odbojka, muški fudbal i muški rukomet.

Svi zainteresovani studenti našeg fakulteta mogu se prijaviti kapitenima takmičarskih ekipa u periodu od 10.3. do 20.3.2011 godine.

·         Fudbal - Filip Isailović                063/862 45 40
·         Rukomet – Goran Vučić              064/5444 057
·         Košarka (m) – Kosta Nikitović      062/829 83 24
·         Košarka (ž) – Aleksandra Lukić     064/001 85 86
·         Odbojka (m) – Nikola Sinđelić       065/50 80 777
·         Odbojka (ž) – Bojana Stojanović   063/8326 126

 SPORTSKI POZDRAV
 SD "VICTORIA"


Akcija dobrovoljnog davanja krvi na Pravnom fakultetu

U ponedeljak 14. marta 2011. Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje tradicionalnu akciju dobrovoljnog davanja krvi na Pravnom fakultetu od 10 do 15h. Vaših 5 minuta je nečiji ceo život. Budite humani i učinite i sebe i druge srećnim. Vaše malo može biti mnogo onima koji nemaju ni malo. Očekujemo vas u velikom broju! Hvala!


Međunarodne parlamentarne stipendije

Nemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Mladim ljudima iz Srbije pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2012. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije. Stipendisti će u okviru prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka.

Na konkurs mogu da se prijave diplomirani studenti koji su državljani Republike Srbije, imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1982. godine. Detaljnije informacije o programu, formulari za prijavljivanje i apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2011. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu zainteresovani kandidati mogu da se obrate mr Danki Stojaković, nastavniku nemačkog jezika, kabinet 281, da bi dobili potrebne brošure i dalje informacije.


III ELSA-ina škola za buduće lidere

ELSA-ina škola za buduće lidere je četvorodnevni seminar na temu: Pravo i institucije Evropske unije koji će se održati u Krupnju, u hotelu Grand, u periodu od 3. marta do 6. marta.

Pravo učešća imaju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Programom III ELSA-ine škole za buduće  lidere su obuhvaćene sledeće teme:
·         istorija razvoja Evropske unije i proces integracije Zapadnog Balkana u EU,
·         ekonomski sistem Evropske unije,
·         pravosudna zaštita u Evropkoj uniji i
·         politicki sistem Evropske Unije.

Participacija za učešće na seminaru iznosi 2.000 dinara. Smeštaj, prevoz i hrana su obezbeđeni.

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog aplikacionog formulara na e-mail adresu elsabelgrade@gmail.com sa naznakom „Prijava na konkurs“.  

Konkurs je otvoren od 24. februara do 1. marta 2011.godine do 15h.

Svi učesnici i učesnice će biti obavešteni 1.marta u večernjim časovima o statusu njihovih prijava.

Za sve dodatne informacije, pošaljite e-mail na elsabelgrade@gmail.com

Prijavni formular >>


Počeo sa radom Klub ljubitelja šaha

Obaveštavaju se  svi zainteresovane studenti  da je prvi put na našem fakultetu počeo sa radom Klub ljubitelja šaha. Ovom prilikom pozivamo zainteresovane da nam se pridruže svake srede (od 2.marta 2011.godine) u prostoriji Forum Romanum-a od 17-19 časova u negovanju i predstavljanju ove plemenite, viteške veštine na našem fakultetu.

Klub ljubitelja šaha


Konkurs Univerziteta u Beogradu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih osnovnih akademskih i master studija, kao i studentima osnovnih studija započetih po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi -nepotpisani,   sa   šifrom   i   kratkom   stručnom   ocenom   fakulteta saradniku u nastavi, Filipu Bojiću, na e-mail


Stipendije Francuske Vlade

Kao i svake godine, Vlada Francuske dodeliće stipendije za univerzitetsku 2011/2012. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave studije u Francuskoj - nivo master 2 ili doktorat. Studenti će moći da se prijave za sledeće programe:

Stipendije Ministarstva inostranih i evropskih poslova koje dodeljuje Odeljenje za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske u Srbiji za master 2 studije  (stipendije od 10 meseci) i doktorate (stipendije se dodeljuju u trajanju od 6 meseci svake godine za period od 3 godine); zastupljene su sve oblasti.

Stipendije Ministarstva za imigraciju, nacionalni identitet i solidarni razvoj koje dodeljuju: CampusFrance, mreža inženjerskih škola "N+i" i Ambasada Francuske u Srbiji; 8 stipendija u trajanju od godinu dana biće dodeljeno za nivo master 2, isključivo za tehničke i naučne discipline.

Svi detalji oko uslova za konkurisanje kao i kriterijumi dostupni su na sajtu Francuskog kulturnog centra (www.ccf.org.rs) i Ambasade Francuske u Srbiji  (www.ambafrance-srb.org).


Studentska nagrada Francusko-Srpske Privredne Komore

tekst konkursa >>

formular za prijavu >>

pravilnik nagrade >>


Konkurs za novčanu nagradu najboljem redovnom studentu

Konkurs za novčanu nagradu najboljem redovnom studentu školske 2009/10 godine, čiji roditelji žive u Raškoj oblasti...

tekst konkursa >>


Konkurs za stipendije Crédit Agricole International Talents

Francusko Ministarstvo za spoljne i evropske poslove (MAEE) i Crédit Agricole S.A ustanovili su 2009. godine program za stipendiranje stranih studenata na visokim studijama u Francuskoj. Ovaj program biće obnovljen i u univerzitetskoj 2011/2012 godini.

Program kofinansiranih stipendija Crédit Agricole International Talents za univerzitetsku 2011/2012. godinu namenjen je stranim studentima, isključivo državljanima 9 zemalja: Grčke, Hong Konga (Kine), Italije, Japana, Poljske, Srbije i Singapura, koji studiraju u svojoj zemlji i jedino oni mogu da konkurišu za ovaj program.

Za univerzitetsku 2011/2012, biće dodeljeno 10 stipendija. Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 26. mart 2011. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni 26. aprila 2011. godine.

tekst konkursa i uslovi >>
call for aplication >>
aplication form >>


Praksa u advokatskoj kancelariji Tomanović

1. Praksa se obavlja u periodu od 1.02-21.02.2011 godine.

2. Praksa obuhvata aktivan rad i upoznavanje sa svim aspektima pružanja advokatskih usluga.

3. Ukupan broj polaznika -10 studenata (treće i četvrte godine).

4. Polaznicima zimske prakse isplaćuje se studentska naknada za rad.

5. Prijave se podnose putem e-maila ili poštom.

6. Rok za prijavljivanje  27.01.2011.godine

7. Obaveštenje o primljenim studentima na Praksu- 28.01.2011.    

Prednost imaju studetnti koji nisu pohađali Letnju Praksu.

Тel: 3675- 042,  3675-043,  3675-096,  3679-087         
e-mail:  lawoffice@tomanovic.rs ,   lawofficetomanovic@yahoo.com   


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, devetnaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi krajem februara 2011. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu asistentu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod asistenta Uroša Novakovića, 01.02.2011.  od 15.00 - 15.30,   02, 08, i 10.02.2011. od  12.00-12.30, u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subjekt: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je 15.02.2011. godine, do 17.00 časova.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.rs


LLM in European Law - University Gant

tekst konkursa >>


Konkurs za volontersku praksu u udruženju "Građanske inicijative"

Trajanje prakse: tokom 2011. godine počev od marta prema rasporedu koji će izabrani praktikanti/volonteri ugovoriti sa GI.

Radno vreme: do dva puta nedeljno po 2-3 sata. Moguće je drugačije radno vreme prema obimu posla i dogovoru sa GI.

Mesto obavljanja prakse: u prostorijama GI u Siminoj 9a u Beogradu, uz terenski rad (rad van prostorija poslodavca) po potrebi.

Opis poslova:
1. pomoć oko organizacije okruglih stolova i konferencija
2. dostavljanje dokumentacije različitim institucijama (ministarstva, poreska uprava, PIO, RFZZO …
3. doprinos izradi narativnih i finansijskih izveštaja
4. ažuriranje elektronskih baza podataka
5. komunikacija i kontaktiranje saradnika putem telefona
6. učešće na različitim projektima GI u skladu sa potrebama
7. samostalni rad uz podršku drugih zaposlenih i volontera

Praksa nije plaćena.
GI pokrivaju troškove prevoza u vezi sa radom na terenu. Praktikant može da koristi fiksni telefon u kancelariji i Internet. GI obezbeđuju radni materijal i osveženje tokom radnog vremena.

Način prijavljivanja:

Popunjen aplikacioni formular poslati na elsabgstep@gmail.com do 15. februara 2011. godine. Aplikacioni formular i više informacija o načinu prijavljivanja možete dobiti obraćanjem na mejl:
jelisaveta.tasev@gmail.com

Za više informacija o GI pogledati
http://www.gradjanske.org/


Projekat Model Security

Fond TransConflict Serbia sa zadovoljstvom najavljuje novi projekat pod nazivom ‘Model Security’, čiji je osnovni cilj da studentima iz Srbije omogući priliku da učestvuju u simulaciji redovnih aktivnosti i procesa donošenja odluka vodećih bezbjednosnih aktera, uključujući NATO, OSCE, EU i UN. 

Sve informacije o projektu i načinima prijavljivanja za učešće možete naći na web stranici http://www.transconflict.com/security/model-security/ ili upitom na jednu od sledećih kontakt adresa: modelsecurity@transconflict.com ili mirjana.kosic@transconflict.com.

Krajnji rok za slanje prijava je petak,  04. februar 2011. godine. 

Učešće u simulaciji je otvoreno za studente političkih nauka, međunarodnih odnosa, bezbednosti, prava i ekonomije (uključujući i Master studije). Kandidati zainteresovani za učešće se mogu prijaviti slanjem svog CV-a, zajedno sa motivacionim pismom (maksimalno 500 reči), u kojem će navesti razlog zbog kojeg žele učestvovati u simulaciji. Oba dokumenta moraju biti na engleskom jeziku, koji će biti i jezik korišten tokom simulacije. 


Diskusiona tribina povodom slučaja Topčider

U sredu, 15. decembra 2010. godine, sa početkom u 18 časova, u amfiteatru Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu održano je predavanje posvećeno slučaju Točider. Inicijativa je potekla od prof. Slobodana Savića koji je u toku redovne nastave na predmetu Pravna medicina ponudio studentima da se kao jedan oblik dobrovoljne vannastavne aktivnosti održi diskusiona tribina o slučaju koji je još uvek aktuelan, a čije su pravne implikacije višestruke. Iako se radilo o neobaveznom predavanju, koje je održano u popodnevnim satima, kada su vremenski uslovi bili krajnje nepovoljni zbog velike hladnoće, u amfitetatru se okupilo više od sto studenata koji su u toku dvočasovnog razgovora pokazali veliko interesovanje za slučaj, kao i spremnost i potrebno znanje za izuzetno aktivnu diskusiju. Priložene fotografije same za sebe dovoljno govore o atmosferi u amfiteatru. Sve pohvale mladim budućim pravnicima koji su pokazali da od njih u budućnosti opravdano treba mnogo očekivati. 

                              


Prijava za predmet Pisanje pravnih akata

Studenti koji su Pravni fakultet upisali školske 2007/08. godine,  a četvrtu godinu osnovnih akademskih studija upisali ove, školske 2010/11. godine, (koji, dakle, studiraju prema novom Nastavnom planu), i koji žele da u osmom semestru izaberu Pisanje pravnih akata kao opcioni predmet, treba da se najkasnije do 15. januara 2010. godine prijave na šalteru I, pod uslovom da su položili Krivično procesno pravo i Obligaciono pravo.

Blagovremeno prijavljivanje je neophodno da bi se, zbog specifičnih uslova u kojima se nastava obavlja, nastava, takođe blagovremeno, organizovala.

Upis osmog semestra i formalni izbor ovog opcionog predmete vrši se prema uobičajenom postupku i u za to predviđenom vremenu.


Konkurs Fondacije Alan Votson

Fondacija Alan Votson raspisuje šesti konkurs za školsku 2010/11 godinu, sa temom

Pravni transplanti kod Valtazara Bogišića

Pravo učešća imaju svi studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rad se predaje na srpskom ili engleskom jeziku, a nagrađeni radovi se objavljuju na internet stranicama Fondacije i Pravnog fakulteta. Nagradni fond iznosi 500 dolara, koje lično obezbeđuje prof. Alan Votson. Rok za predaju radova je 20. januar 2011. godine.


"BIMUN 2011'' – obrazovanje za svet diplomatije  

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema osmu međunarodnu studentsku konferenciju "BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA - BIMUN 2011", koja će se održati u Beogradu od 17. do 20. marta 2011. godine. Na skupu će učestvovati studenti društvenih nauka iz celog sveta.

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa).

Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o temama koje su na dnevnom redu. Učesnici kao delegati razrađuju strategiju, pripremaju rezolucije, pregovaraju i rešavaju konflikte, u skladu sa procedurom UN.

''BIMUN 2011'' biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije, regiona i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

''Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2011'' obuhvatiće simulacije zasedanja sledećih organa UN na navedene teme:

 • SAVET BEZBEDNOSTI: ''Neširenje oružja za masovno uništavanje''

 • GENERALNA SKUPŠTINA - II komitet: ''Globalni sporazum o klimatskim promenama''

 • SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: ''Prava migranata u jugoistočnoj Evropi''

 • KOMITET ZA SVETSKU BAŠTINU UNESKA: ''Svetska baština i održivi turizam''

 • BIMUN PLENUM: ''UN i SAD - nova era multilateralizma''

Najbolji učesnici će dobiti novčanu nagradu i učešće na projektu ''BIMUN plus''.

Način konkurisanja:

Na Konkurs za ''BIMUN 2011'' mogu se prijaviti studenti i postdiplomci fakulteta društvenih nauka (starosti do 29 godina), koji dobro znaju engleski jezik, uz obavezu da popune aplikacioni formular i napišu motivaciono pismo (do 250 reči). Broj mesta je ograničen - prijavite se na vreme.

Rok za konkurisanje: 31.01.2011.
 

bimun.unaserbia@gmail.com
http://www.bimun-unaserbia.org

Praksa za studente u Ministarstvu trgovina i usluga

Na osnovu Sporazuma o saradnji, Ministarstvo trgovine i usluga i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pozivaju studente koji su odslušali predmet Obligaciono pravo da se prijave za praksu u Centru za zaštitu potrošača, Masarikova broj 5, palata „Beograđanka“, u okviru kojeg funkcioniše Call centar za zaštitu potrošača. Praksa podrazumeva dolazak u prostorije Centra jednom nedeljno po dva sata, tri meseca, i učešće u pravnoj analizi potrošačkih problema i sačinjavanje tipskih rešenja sličnih spornih situacija. Prijave se vrše do 20. decembra 2010. godine na email: marija@ius.bg.ac.rs. Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju. Za praksu će biti odabrano 10 studenata. Studentima koji uspešno okončaju program volontiranja Ministarstvo trgovine i usluga dodeljuje Potvrdu o obavljenoj praksi, a najboljima i preporuke.

Selekciju studenata koji se prijave izvršiće docent dr Marija Karanikić Mirić.


Peta humanitarna akcija "Osmeh na dar"

Prvi studentski humanitarni fond Osmeh na dar po čpeti put za redom organizuje tradicionalnu akciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz najugroženijih enklava sa teritorije Kosova i Metohije,  Dnevnog boravka za autističnu decu u Beogradu, kao i decu iz Univerzitetske dečje bolnice u Tiršovoj i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić.

Pozivamo sve ljude dobre volje da daju svoj doprinos u skladu sa mogućnostima i pridruže se akciji.

Priloge u vidu slatkiša, novih igračaka, školskog pribora, dečijih knjiga možete ostaviti svakog radnog dana od 1. do 23. decembra od 10 do 16 časova u holu Pravnog fakulteta, a od 6.12. akciji se pridružuju i sledeći fakulteti: Farmaceutski, Saobraćajni, Ekonomski, Filološki, Filozofski, Mašinski, FON, Bogoslovski, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Visoka poslovna, kao i Visoka politehnička škola.

U okviru same akcije  Fond  Osmeh na dar organizuje i humanitarnu žurku Skupljamo osmehe 16 decembra u klubu Cinema.

Dođite da se družimo  i zajedno sakupljamo osmehe!


Otvoren  Fitnes centar Pravnog fakulteta

                                

Od 1. novembra 2010. godine studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pored vežbi iz Uvoda u pravo, Upravnog prava, Trgovinskog prava itd. mogu da vežbaju i u novootvorenom Fitnes centru na Fakultetu (ulaz iz Beogradske ulice, vrata desno od ulaza u Bonafides) i to u sledećim terminima: utorak – petak od 8-22h i subotom od 9-16h. Cena ove usluge iznosi 1200 din za 12 termina. Prisustvo je obavezno, promena trenera i termina dozvoljena bez potpisa dekana, nema čip kartica, a piće u Bonafidesu po završetku časa ne samo da je preporučljivo nego je i nadohvat ruke : )

Studenti, dođite, vežbajte sa nama ne samo moždane vijuge već i mišiće

Galerija slika Fitnes centra >>

Informacije na tel. 3027 780


ELSA - Konkurs za izradu eseja

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) raspisuje nagradni konkurs za izradu eseja na ponuđene teme:

1.       Health Law
2.
       Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (za i protiv)
3.
       Legalizacija prostitucije (za i protiv)

Pravo učešća imaju svi studenti Pravnog fakulteta Univerztiteta u Beogradu. Esej ne sme da sadrži manje od tri i više od pet A4 stranica kompjuterski obrađenog teksta (Times New Roman, 12pt, line spacing single).

Prijem radova je do 06. decembra 2010. godine.

Prva nagrada: ŠEST DANA NA KOPAONIKU U PERIODU OD 12. DECEMBRA DO 17. DECEMBRA (mogućnost prisustva na Kopaoničkoj školi prirodnog prava)

Radove slati na e-mail


Volontiraj sa osmehom

Prvi studentski humanitarni fond ''Osmeh na dar*'' te poziva da se pridružiš petoj po redu humanitarnoj akciji prikupljanja novogodišnjih paketića za decu sa Kosova i Metohije kao i prikupljanju neophodne pomoći za najugroženije dečje institucije na teritoriji Beograda.

Ako želiš da budeš društveno angažovan i da razvijaš svoje timske i organizacione sposobnosti, da upoznaješ nove ljude i pomažeš onima kojima je pomoć neophodna, prijavi se da budeš volonter Fonda ''Osmeh na dar''.

Volonterski rad podrazumeva tročasovno angažovanje u toku jedne radne nedelje*

Volonteri mogu učestvovati u različitim aktivnostima koje se tiču saradnje sa medijima ili sponzorima, i mogu biti deo kreativnog, finansijskog ili organizacionog  tima Fonda ''Osmeh na dar''.

Fond će svakom volonteru uručiti sertifikat o volontiranju, i pružiti mogućnost učestvovanja na kursevima profesionalnog usavršavanja iz oblasti PR-a, upravljanja projektima i fandrejzinga. Za one kojima je to potrebno, Fond će posebno aktivnim volonterima davati *preporuke* o društvenom angažovanju.

Način prijave:
Pošalji kratak CV i prijavu na
osmehnadar@gmail.com

Rok za prijave: 26. novembar 2010.

Postani deo tima - širimo osmehe!


Sajam praksi 2010

Sajam praksi, u organizaciji Kancelarije za mlade grada Beograda, pod sloganom Početak tvoje karijere ove godine održava se  25. i 26. novembra 2010. godine u hali 5 Beogradskog sajma. Sajam praksi koji se održava već drugi put okupiće preko 100 velikih preduzeća, druge privredne subjekte i organizacije spremne da mladim ljudima ponude priliku za profesionalnu praksu  i sticanje neophodnog iskustva pred početak radne karijere. Kako bi svi zainteresovani za sticanje stručne prakse došli do neophodnih informacija na sajtu www.kancelarijazamlade.rs od 8. novembra dostupne su i informacije o kompanijama koje na Sajmu učestvuju i prakse koje će biti ponuđene, a pokrenuta je mogućnost postavljanja pitanja u vezi sa Sajmom. Radno vreme Sajma praksi je od 10h do 17h , a ulaz je besplatan.


Coca-Cola talenti

Dugoročni program «Coca-Cola talenti» pokrenula je kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i namenila ga je najboljim studentima. Program je pomogla Narodna kancelarija predsednika Republike, a od ove godine i Univerziteti u Beogradu. Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Prištini. Pored studentskih organizacija koje tradicionalno podržavaju program - AIESEC, AEGEE, Studentska unija Srbije, ESTIEM, EESTEC, BEST, priključile su se i organizacije  - SUPRA, TIM, ESF, IAAS, NAPSER, IFMSA Srbija. Projekat su podržali i Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Centar za razvoj karijere, Beogradska otvorena škola, NGO Initiatives, kao i medijski partneri  Infostud, B92, 24 sata.

Pravo učešča na konkursu „Coca-Cola talenti“ imaju studenti akreditovanih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji koji su ispunili uslov za upis treće godine studija,  imaju prosek 8,5  i viši, odlično govore engleski jezik i poznaju rad na računaru.

Konkurs je otvoren od 3.11.2010. do 3.12.2010, a više informacija o programu „Coca-Cola talenti“ možete pronaći na  www.cchbc-talents.co.rs.

Za dodatne informacije obratite se ovlašćenoj agenciji za odnose sa javnošću Coca Cola Hellenic Srbija – McCann Erickson Public Relations, kontakt osobe: Jovana Cakić 063/384-145 i Ivana Cukavac 063/385-042


Konkurs za dodelu stipendija

Republička fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka upućuje poziv za prijavljivanje na Konkurs za dodelu stipendija u školskoj 2010/2011.godini >>


Konkurs za stažiranje u Agenciji za borbu protiv korupcije

Konkurs >>


Konkursi za nagrade iz Fonda "Profesor dr Mirko Vasiljević" - za studente Pravnog fakulteta

Konkurs za nagradu za najbolje urađen rad iz oblasti trgovinskog, kompanijskog, berzanskog, stečajnog i saobraćajnog prava >>

Konkurs za nagradu socijalno najugroženijem studentu koji redovno ispunjava svoje statutarne obaveze >>

Rok za predaju dokumenata, za oba konkursa, je 31.12.2010.godine.


Nagrada "Kruna uspeha" 2010

Uz podršku njegove Ekselencije ambasadora Švajcarske federacije i profesora Univerziteta u Beogradu porodica Petrović peti put nagrađuje najbolje studente.

Za nagradu mogu konkurisati studenti koji su, bez ponavljanja ijedne godine studija,  apsolventi u školskoj 2009/2010.godini i diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9.00 do isteka svog apsolventskog staža, najkasnije do 1.11.2010.

Konkurs je otvoren od 21. 10.2010. do 21.11.2010. do kada se od potencijalnih kandidata očekuje sledeće:
1. Detaljna biografija
2. Fotokopija diplome, ili potvrda fakulteta o završenim studijama
3.
Znanje jednog stranog jezika
4. Fotografija novijeg datuma

Prijave za konkurs dostaviti na adresu “ADVANTAGE” d.o.o. Tršćanska 2/6

Kontakt telefon 011/30-88-489 i 060/20-60-271

Detaljnije informacije o nagradi nalaze se na web sajtu www.krunauspeha.rs


Konkurs Zadužbine Ljubice Zdravković

Konkurs za dodelu dve stipendije  studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2010/2011. godinu >>


Konkursi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, doneo je odluke o raspisivanju više konkursa:

         - za dodelu 24 stipendije studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za školsku 2010/2011 godinu >>

        

          -
za dodelu  6 nagrada za stručne radove studenata iz oblasti pravnih i ekonoms
kih nauka za školsku 2010/2011. godinu >>

        - za participaciju u troškovima školarine studentima doktorskih akademskih studija
studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta >>

         


Nastavak ECDL obuke na Pravnom fakultetu

Pravni portal Mojepravo.net

Svi zainteresovani za uključivanje, odnosno nastavak ECDL obuke, neka dođu u ponedeljak 25.10. 2010. u 16:00h u računarsku učionicu na Pravnom fakultetu radi nastavljanja obuke ili radi dobijajnja dopunskih informacija o kursu.

Mojepravo i Pravni fakultet u Beogradu omogućili su Vam besplatno pohađanje i polaganje jednog ECDL modula (Informacije i komunikacije) koje nije uslovljeno polaganjem ili pohađanjem obuka za ostale module.

Obuka za jedan modul traje 12 časova i održava se u terminu od 16:30- 19:00 h. u računarskoj učionici Pravnog fakulteta.

Za sticanje ECDL sertifikata potrebno je položiti 4 modula po sopstvenom izboru. Polaganje ECDL modula nije uslovljeno pohađanjem obuke.

Više informacija možete dobiti:

®    na sajtu www.mojepravo.net

®    na e-mail ecdl@mojepravo.net

®    telefonom na broj 066/918-100-7

®    lično u računarskoj laborato

Prijave za besplatni kurs Paragrafa na Pravnom fakultetu u Beogradu primaju se od 5.10.2010. na telefon 011/2750-371 svakog radnog danu u vremenu od 08-15h  ili

putem sajta http://www.paragraf.rs/strane/edukacija_studenata.html

Kurs se održava u okviru nastave iz predmeta Pravna informatika, traje 8 dana (16 časova), a polaznici koji s uspehom završe kurs stiču sertifikata koji izdaju Pravni faklutet i Paragraf Co, koji se studentima evidentira u Diploma Supplement.

Pohađanje kursa studentima pruža mnoštvo beneficija (10 predispitnih bodoa iz predmeta Pravna informatika, popust prilikom nabavke Paragraf Lexa, u svakoj grupi jedan student dobija besplatnu licencu Paragraf Lexa, kao i mogućnost osvajanja novčane nagrade na kraju školske godine).

Grupe se formirајu po redosledu prijavljivanja, a broj polaznika je ograničen. 

Kurs prve grupe polaznika počinje 11.10.2010. 

Kursevi se održavaju svakim danom u terminima od 10:30-12:30h, odnosno od 13 -15h u kompjuterskoj učionici na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Studenti koji zbog ograničenja u broju polaznika prethodne školske godine nisu bili obuhvaćeni obukom, u prijavi za kurs mogu uneti ovu napomenu kako bi što pre došli na red.


Pravni fakultet dodeljuje 100 stipendija

Po drugi put Pravni fakultet dodeliće studentima 100 školarina u vrednosti od po  10.000 dinara.

Konkurs >>

Konačna rang lista - 100 stipendija Pravnog fakulteta


Konkurs Ministarstva prosvete RS za dodelu studentskih kredita i stipendija za 2010/11

Konkurs Ministarstva prosvete RS za dodelu studentskih kredita >>

Konkurs Ministarstva prosvete RS za dodelu studentskih stipendija >>


European Tax College Moot Court Competition 2010/2011

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu poziva sve zainteresovane studente da se prijave za učestvovanje na EUROPEAN TAX COLLEGE MOOT COURT COMPETITION 2010/2011, najprestižnijem studentskom takmičenju iz međunarodnog i evropskog poreskog prava koje se održava u Luvenu (Belgija) od 27. februara do 05. marta 2011. godine.

Zainteresovani studenti mogu pronaći sve podatke o ovom takmičenju na njegovoj zvaničnoj internet prezentaciji http://www.law.kuleuven.be/eutax/index.html

Pravo da se prijave imaju studenti osnovnih studija koji su položili ispit iz Poreskog prava, kao i studenti koji pohađaju master, odnosno doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Prijavljivanje se vrši putem elektronske pošte na adresu skostic@ius.bg.ac.rs (asistent mr Svetislav V. Kostić), pri čemu je potrebno dostaviti biografiju (obavezno navesti uspeh na studijama, ocenu koja je dobijena na ispitu iz Poreskog prava i ispitivač kod koga je polagano) na engleskom jeziku i kontakt podatke.

Rok za podnošenje prijava je 11. oktobar 2010. godine. 

S obzirom na to da je zvanični jezik takmičenja engleski (kako za pismeni tako i za usmeni deo takmičenja) neophodno je da studenti koji se prijavljuju imaju vrlo dobro znanje ovog jezika.

Prema pravilima takmičenja tim svakog univerziteta može da ima najviše 4 člana, dok će na pripremnu nastavu biti primljeno do 12 studenata od koji će onih četvoro koji pokažu najbolje rezultate biti izabrani da predstavljaju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.  Pripremna nastava biće izvođena isključivo na engleskom jeziku. 

Pripreme za takmičenje će početi od 16. oktobra 2010. godine i trajaće se do 26. februara 2011. godine, pri čemu će svi studenti moći da učestvuju u pripremama do 30. decembra, kada će biti izabran konačni tim od 4 studenta koji će u Luvenu predstavljati Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.  Pripremna nastava, koju će držati prof. dr Gordana Ilić-Popov, uz podršku ass. mr Svetislava V. Kostića, podrazumevaće najmanje 8 časova nedeljno, kao i samostalni rad studenata (a po prethodnom dogovoru i instrukcijama).

U pripremama za takmičenje učestvovaće i sponzori tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu:  Deloitte, Ernst & Young, KPMG  i PriceWaterhouseCoopers.


Volontiranje u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike

Република Србија

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 

 

 

 

PROGRAM VOLONTIRANjA

U NARODNOJ KANCELARIJI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 

Obaveštavamo studente da je počeo upis nove, osamnaeste klase volontera za rad u Narodnoj kancelariji Predsednika Republike.

Novi program volontiranja u Narodnoj kancelariji će početi 25.10 2010. godine.

Pozivamo zainteresovane studente da svoje prijave podnesu asistentu Urošu Novakoviću, predajom popunjenih formulara za prijavu za učešće u programu volontiranja.

Formulari za prijavu se mogu dobiti kod asistenta Uroša Novakovića, 27.09.2010.  od 12.30 - 13.00,   29.09.2010.  od  13.30-14.00, 4.10.2010.godine od 14.30-15.00 i 14.10.2010.godine od 11.30 - 12.00 u kabinetu A10, ili preuzeti u elektronskoj formi

Prijava kandidata se vrši kod Uroša Novakovića u navedenim terminima u kabinetu A10, ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: uros.novakovic@ius.bg.ac.rs (Subjekt: Narodna kancelarija).

Krajnji rok za predaju popunjenih formulara je četvrtak, 14.10.2010. godine, do 12.00 časova.

Više informacija o strukturi, funkcijama i aktivnostima Narodne kancelarije predsednika Republike možete dobiti na internet adresi: www.narodnakancelarija.srbija.rs


KURS ’’Osnovni problemi međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog krivičnog pravosuđa’’

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozivaju studente III i IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave za učešće na kursu ’’Osnovni problemi međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog krivičnog pravosuđa’’. Kurs će se održati tokom zimskog semestra na Pravnom fakultetu u Beogradu.  Predavanja će držati profesori Pravnog fakulteta, sudije, tužioci, advokati, eksperti OEBS-a, kao i strani eksperti.

Rok za predaju prijava je 10 oktobar 2010. godine. Maksimalan broj učesnika je ograničen na 30. Prijave sa kratkom biografijom i motivacionim pismom slati asistentkinji Vanji Bajović na e-mail

U prijavi OBAVEZNO navesti broj indeksa, godinu studija, prosečnu ocenu, broj ispita prenetih iz prethodne godine studija, kontakt telefon i e-mail. Odlično znanje engleskog jezika je neophodno, imajući u vidu da će većina predavanja kao i završni test biti na engleskom jeziku.

Upravnik kursa: Prof. dr Milan Škulić

Spisak studenata primljenih na kurs >>


Konkurs - Pravna klinika

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 objavljuje konkurs za učešće u programu P R A V N A  K L I N I K A
jedno
ipogodišnji program obuke u praktičnim pravnim veštinama

ŠTA MOŽEMO DA VAM PONUDIMO?  

 • INTERAKTIVNI METOD EDUKACIJE
 • MODERNO OPREMLjENU »LABORATORIJU« ZA PRAVNIČKO OBRAZOVANjE
 • MOGUĆNOST DA RADITE SA STVARNIM KLIJENTIMA U

Klinici za porodično pravo
Klinici za obligaciono pravo
Klinici za pitanja diskriminacije
Klinici za krivično pravo

ŠTA OČEKUJEMO OD VAS?

·         DA STE STUDENT/STUDENTKINjA  IV GODINE ILI APSOLVENT/APSOLVENTKINjA PRAVNOG FAKULTETA
·         DA IMATE PROSEČNU OCENU 8 ILI VIŠU
·         DA STE SPREMNI ZA NOVE METODE UČENjA

USPEŠNO OKONČANjE PROGRAMA PRAVNA KLINIKA PRIZNAJE SE KAO OPCIONI PREDMET SUDSKO ORGANIZACIONO PRAVO NA IV GODINI STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU.

PRIJAVE NA KONKURS, ZAJEDNO SA KRATKOM BIOGRAFIJOM I NAZNAKOM ZA KOJU KLINIKU SE KONKURIŠE, PODNOSE SE NAJKASNIJE DO 10. OKTOBRA  2010. GODINE SEKRETARU PRAVNE KLINIKE  NA ADRESU: MARKO JOVANOVIĆ, ASISTENT PRAVNOG FAKULTETA (ZA PRAVNU KLINIKU), BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA 67, 11000 BEOGRAD ILI NA E-MAIL ADRESU: marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs


Konkurs - Pravna klinika za izbegličko pravo

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i kancelarija UNHCR-a u Beogradu /UN High Commissioner for Refugees/ pozivaju petu generaciju studenata  III, IV godine i apsolvente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave na učešće u radu Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata. Program Pravne klinike traje dva semestra. Teorijski deo će se održavati tokom zimskog semestra na Pravnom fakultetu u Beogradu, petkom od 14-16 časova. Tokom oba semestra biće organizovan i praktični rad studenata u domaćim nevladinim organizacijama koje se bave pravnom zaštitom tražilaca azila, izbeglica i interno raseljenih lica – Praxisu i APC-u. U drugom semestru, predviđena je poseta UNHCR-u, Kancelariji za azil i raznim drugim institucijama koje se bave zaštitom izbeglica i azilanata.

Svim studentima koji uspešno završe program biće dodeljen sertifikat. Najuspešniji studenti imaće mogućnost da pohađaju domaće  i regionalne seminare, kao i da obavljaju praksu u kancelariji UNHCR-a u Beogradu, drugim UN agencijama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama.

Rok za predaju prijava je 6.oktobar 2010.godine, a nastava počinje u petak 15. oktobra. Prijave sa kratkom biografijom i motivacionim pismom slati asistentu mr Bojani Čučković na e-mail. U prijavi obavezno navesti broj indeksa, kontakt telefon, e-mail i znanje stranih jezika.

Spisak studenata Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata >>


Pripremna nastava za polaganje University of Cambridge Exams

FCE           CAE           CPE

Nastavu izvodi Silvana Popović, predavač za predmet Engleski jezik

Kejmbridz diplome su medjunarodno priznate i predstavljaju dokaz izuzetno visokog nivoa znanja engleskog jezika koji je neophodan prilikom zapošljavanja ili upisa na  redovne, poslediplomske i specijalističke studije u velikom broju zemalja u Evropi i svetu.

Nastava počinje 11.oktobra 2010. 

Testiranje se organizuje u sledeći terminima:

16,24,27. septembar, 1, 5, 6, 8. oktobar od 15 do 16 časova – Forum Romanum 

Za bliže informacije obratiti se Jasmini Alibegovic, Služba za poslediplomske studije tel. 3027 - 677


Besplatna obuka i polaganje ECDL modula na Pravnom fakultetu

Pravni portal Mojepravo.net

Svi zainteresovani za uključivanje, odnosno nastavak ECDL obuke, neka dođu u ponedeljak 13.9.2010 u 16:00 h u računarsku učionicu na Pravnom fakultetu radi dogovora o početku obuke ili radi dobijanja dopunskih informacija.

Mojepravo i Pravni fakultet u Beogradu omogućili su Vam besplatno pohađanje i polaganje jednog ECDL modula (Informacije i komunikacije) koje nije uslovljeno nastavkom pohađanja obuka ili polaganjem ostalih modula.

Obuka za jedan modul traje 12 časova i održava se u terminu od 16:30- 19:00 h.

Za sticanje ECDL sertifikata potrebno je položiti 4 modula po sopstvenom izboru.

Više informacija možete dobiti:

®    na sajtu www.mojepravo.net

®    na e-mail ecdl@mojepravo.net

®    telefonom na broj 302-7711

®    lično u računarskoj laboratoriji Fakulteta (aneks 21).


EFG školarine

Po jubilarni peti put, Eurobank EFG dodeliće 50 jednokratnih Školarina u vrednosti od po 1.000 evra najboljim studentima završnih godina osnovnih/integrisanih studija koji pohađaju državne univerzitete u Srbiji. Prijavljivanje za jubilarne Eurobank EFG Školarine počelo je 6.septembra, a trajaće do 24. oktobra 2010. Do sada, Eurobank EFG je dodelila 1.300 Školarina u ukupnoj vrednosti od 1,3 miliona evra na taj način postavši jedan od tradicionalnih stubova podrške visokom obrazovanju u zemlji.

Eurobank EFG Školarina namenjena je svim studentima završne godine akademskih i strukovnih studija i studentima koji u školskoj 2010-2011. po prvi put ostvaruju status apsolventa. Budući laureati moraju imati prosek ocena preko 9,5, te pokazati liderski potencijal, dobro poznavanje stranih jezika i interes za razvoj lokalne zajednice. Osim akademskih rezultata, nezavisna selekciona komisija će vrednovati i nagrade ostvarene tokom školovanja, kao i učestvovanje u vannastavnim aktivnostima.
 
 

Prijavljivanje kandidata i ove godine obavlja se putem on-line obrasca, koji se može učitati na web stranici www.eurobankefg.rs , opcija “Eurobank EFG Školarina“. U cilju podsticanja rada i komunikacije mladih stručnjaka u savremenom međunarodnom okruženju, celokupna procedura obavlja se na engleskom jeziku, dok se prijavljivanje vrši isključivo putem interneta. Konkurs i ove godine administrira „Institut za međunarodno obrazovanje“ (Institute of International Education), najstarija i najveća nezavisna neprofitna međunarodna organizacija  sa iskustvom u visokom obrazovanju. Izbor kandidata obavlja nezavisna međunarodna stručna komisija u čijem sastavu se nalaze eminentni profesori, stručnjaci nevladinih institucija i priznati profesionalci iz raznih oblasti. Sve dodatne informacije o uslovima konkursa i načinu apliciranja, studenti mogu zatražiti putem mejl adrese eurobankefg-scholarships@iie.eu .


Konkurs za stažiranje u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu

The Youth Initiative for Human Rights (YIHR) is pleased to announce an open competition for the Regional Internship Programme (RIP).

The Regional Internship Programme will grant the second group of 7 interns from Serbia, Montenegro and Kosovo to partake in an internship with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Hague in the duration of 5 months and an internship at national war crimes courts/prosecutors’ offices or local institutions and organisations dealing with war crimes in the duration of 3 months.  

The Regional Internship Programme will give young people an opportunity both to learn about international humanitarian law and the ICTY’s practice, and to transfer that knowledge to the national jurisprudence through volunteering at local institutions and organisations. Upon completion of the Programme interns will design the strategy for promotion of the ICTY and national war crimes trials and they will be engaged in the YIHR’s educational and training programmes.  

At the ICTY participants will complete their internship with one of its three organs: Chambers, Office of the Prosecutor or Registry. The second part of internship programme for participants from Serbia will be organised at the War Crimes Chamber of the Belgrade District Court or at the Office of the War Crimes Prosecutor. Participants from Kosovo and Montenegro will be engaged in local institutions or organisations dealing with war crimes.

The Programme is open to graduate students and those who are in the final year of education with background in law, history, political science or humanities.

Applicants must be fluent in English and Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian(required for participants from Kosovo as well), both written and oral.

The Regional Internship Programme participants will be provided with financial support, which will cover accommodation in the Hague, travel and insurance costs. They will also be provided with a scholarship on a monthly basis during the entire Programme.

The full application consists of: 

1. Application form
2.
Cover letter (Letter of intent)
3. Two written References/ Recommendations
4. A sample (maximum 1500 words) of your written work in a field relevant to the work of the Tribunal or national war crimes trials
5.
Copies of degrees and/or list of courses taken

The full application, written in English, should be delivered in person or mailed to the following address:
Kondina 26/II, 11000 Belgrade, Serbia (for Regional Internship Programme)

Please note that only complete applications will be considered. The mailing date should not be later than September 20, 2010. Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

Additional information and clarification can be requested by contacting Jasmina Lazovic at jasmina@yihr.org or by phone +381 11 3370747 and +381 64 3292124. 

Application form >>

Recommendation form  >>


Konkurs za regionalne master studije- Master in Intellectual Property Law in Skopje

Do 25. jula 2010. godine otvoren je konkurs za upis na regionalne master studije prava intelektualne svojine koje će se od akademske 2010/2011 godine odvijati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Master studije se uspostavljaju u okviru Tempus projekta u kome učestvuje i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Studije traju četiri semestra, nastava se odvija na engleskom jeziku a nastavu izvode profesori iz Skoplja, Beograda, Strazbura, Niša, Soluna i Sofije. Master diplomu zajednički izdaju Univerzitet u Skoplju i Univerzitet u Strazburu. Za 40 najboljih kandidata obezbeđene su stipendije. Više informacija o upisu na regionalni master prava intelektualne svojine mogu se naći na sajtu: www.pf.ukim.edu.mk/en

   

 

Recommendation f

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299