Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Studentske teme


 Razvoj karijere u korporativnom sektoru AmChamps

 

AmChamps, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje panel diskusiju na temu razvoja karijere u korporativnom sektoru. Dođite 16. aprila u 17h i poslušajte šta na tu temu imaju da kažu mnogi uspešni stručnjaci iz raznih oblasti poslovanja. Prijavite se jer broj mesta je ograničen! Vidimo se!

Jedna od najuspešnijih žena u svojoj oblasti poslovanja, Milica Milekić, direktor pravnih poslova izvan EU u AMICUS Pharm, učestvovaće u panelu koji za vas organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku AmChamps programa. Verujemo da će, uz pomoć svog bogatog iskustva, mladima otkriti mnoge tajne uspešnog napredovanja u korporativnom svetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljan Kavedžić, direktora pravnih poslova u kompaniji JTI, samo je jedan od učesnika panela "Razvoj karijere u korporativnom sektoru" koji se, u okviru i uz podršku AmChamps 2018 programa, odražava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 16. Aprila sa početkom u 17h. Verujemo da će njegovo bogato iskustvo u jednoj od najjačih korporacija na svetu značajno doprineti dinamici i korisnosti ovog panela. Ne propustite!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darko Soković, stručnjak za strategiju i razvoj, još jedan je od učesnika sjajne panel diskusije na temu “Razvoj karijere u korporativnom sektoru” koji organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i AmChamps 2018 program. 16. Aprila , sa početkom u 17h, saznajte kako funkcioniše korporativni sector, kakve su mogućnosti razvoja i napredovanja, kako na ličnom tako i na profesionalnom nivou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijana Tadić, direktor ljudskih resursa jedne od najznačajnijih advokatskih kancelarija u regionu – Karanović & Nikolić , jedna je od panelista koji će se potruditi da na primeru svog iskustva mladima otkriju tajne napredovanja u korporativnom svetu. Upravo tu mogućnost pružaju AmChamps program u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu u okviru panel diskusije na temu “ Razvoj karijere u korporativnom sektoru”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip je diplomirani pravnik, a obrazovanje je stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sada se vraća na mesto odakle je sve počelo kako bi , u okviru panel diskusije na temu " Razvoj karijere u korporativnom sektoru" , približio svima svoj razvojni put i dao korisne savete mladim ljudima koji na taj put tek kreću.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đorđe Krivokapić, ekspert za pravnu podršku za IT preduzetnike i zaštitu podataka, svojim znanjem će doprineti da panel diskusija na temu “Razvoj karijere u korporativnom sektoru” koji organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa AmChamps programom, 16. Aprila .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kurs „Veštine upravljanja karijerom“ na Pravnom fakultetu 

Zahvaljujući uspešnoj saradnji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i Pravnog fakulteta, studenti ovog fakulteta će tokom aktuelnog semestra imati priliku da pohađaju kurs „Veštine upravljanja karijerom“.

Kurs je namenjen studentima završnih godina studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju.

Ovaj fakultativni kurs traje 5 nedelja (7 susreta) i sastoji se iz različitih aktivnosti (predavanja, radionica i simulacija) u trajanju od 2 do 4 sata,  tokom kojih će studenti dobiti odgovore na pitanja:

Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu?                                

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi dodatne ESPB bodove i upisivanje ove aktivnosti u dodatak diplomi.

Više informacija o kursu, sadržaju, kao i prijavni formular studenti mogu naći ovde: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji se nalazi na sajtu Centra i koji je potrebno poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs.  Rok za prijavljivanje je 13. april u 10h.

Početak kursa je 17. aprila u 14 časova.

 


BG PRAKSA 2018

KONKURS ZA BG PRAKSU PRODUŽEN DO 25.APRILA

Beograd, 18.4.2018. - Danas je produžen rok za prijave studenata za program Univerzitetske radne prakse BGPRAKSA 2018 do sledeće srede, 25.aprila u ponoć.

Uz obezbeđenu naknadu za troškove prevoza i obroka studenti tokom tromesečne prakse imaju mentore i zadatke na više od 170 različitih pozicija u gradskim preduzećima, ustanovama kulture, bibliotekama, muzejima, sekretarijatima gradske uprave, gradskom pravobranilaštvu i opštinama koje učestvuju u programu. Planiran početak prakse je 15.juni. /p>

Konkurs je otvoren za studente sa više od dvadeset fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu i kroz njega je u proteklih osam godina prošlo preko 1800 studenata koji su na ovaj način unapredili svoje akademsko obrazovanje i stekli vredno radno iskustvo.

 

 

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2018.font>


Prijavljivanje traje do 17.aprila u ponoć na sajtu www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa !

BGPRAKSA omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Ove godine u program učestvuju: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JKP “Beograd-put“, JKP Parking servis, “JP "Beogradska tvrđava" JKP „Pogrebne usluge “, JKP „Veterina Beograd“, JKP"Zelenilo Beograd", Sportski centar „Olimp-Zvezdara, JKP „Infostan tehnologije“ Beograd, JKP "Gradske pijace", Turistička organizacija Beograda, Arena Beograd, u opštinama: Opštine Grocka, Voždovac, Mladenovac, Savski venac, Zemun, Novi Beograd, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Kuća Legata, BITEF teatar, Muzej grada Beograda, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka, Biblioteka “Dimitrije Tucović” Lazarevac, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Dom omladine, Jugoslovensko dramsko pozorište, Kancelarija za mlade grada Beograda, Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, Služba za internu reviziju grada Beograda, kao i 15 sekretarijata Gradske uprave.

Program BG PRAKSA 2018 realizovaće se kao tromesečna praksa a planirani početak je 15. juni 2018.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu. Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 22.marta do 17.aprila 2018.godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju.

Konkurs (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere  www.razvojkarijere.bg.ac.rs, gde se obavlja prijavljivanje kandidata.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta  u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda od 2010. godine. U proteklih osam godina realizacije preko 1800 studenata sa 26 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 

Referent za reklamacije i informacije

Referent prodaje za velike potrošače

Referent prodaje za SON potrošače

Referent prodaje

Samostalni referent naplate i pripreme predloga za utuženje, Sektor prodaje i naplate, Služba naplate 

Stručni saradnik u Službi zastupanja

JKP "Gradske pijace"

Stručni saradnik za marketing

JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Praktikant u Sektoru za izgradnju, nadzor i visokogradnju- pravnik 

Praktikant u Sektoru za javne nabavke

Praktikant u Sektoru za građevinsko zemljište- PRAVNI

Stručni saradnik u sektoru za ljudske resurse i opšte poslove

GO Voždovac 

Praktikant na normativno–pravnim poslovima

Praktikant na upravno-pravnim poslovima 

Praktikant u odseku za građevinske poslove i objedinjenu proceduru

GO Zemun

Praktikant u Odeljenju za imovin.-pravne i stamb. poslove

GO Mladenovac

Praktikant na imovinsko-pravnim i pravnim poslovima za Odeljenje

Praktikant na poslovima evidentiranja imovine GO Mladenovac

Praktikant na pravnim poslovima iz stambene oblasti

GO Novi Beograd:

Pozicija: Praktikant na poslovima Pravne pomoći

GO Savski venac

Pravnik u Odeljenju za projekte razvoja

Praktikant na poslovima pravne pomoći 

Praktikant u odeljenju za javne nabavke (pravni) 

Praktikant u odeljenju za društvene delatnosti (pravni)

Praktikant – Mlađi savetnik za imovin.-pravne i stambene poslove

Gradsko pravobranilaštvo

Pravobranilački pripravnik

Sekretarijat za javni prevoz 

Praktikant na pravnim posl. sprovođenja postupaka javnih nabavki i opštih posl.

Sekretarijat za zdravstvo

Stručni saradnik u Sektoru za pravno-ekonomske poslove

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Praktikant na upravno-pravnim i normat. poslovima

Sekretarijat za privredu

Mlađi savetnik na poslovima turizma u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo

Saradnik na poslovima administracije, pravnim i ekon. poslovima

Sekretarijat za saobraćaj

Pravnik

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Praktikant na stručno-operativnim poslovima/ sektor za unapređenje položaja Roma

Praktikant na studijsko-analit. i normativno-pravnim poslovima 

Praktikant na upravno-pravnim poslovima

Praktikant u Sektoru za izbeglice, interno raseljena lica i migracije

Praktikant u Sektoru za socijalnu i boračko invalidsku zaštitu

Sekretarijat za upravu

Praktikant u Odeljenju za analitiku i normativu

Kancelarija za mlade

Asistent za projekte Kancelarije za mlade - Grad Beograd

Asistent za praćenje projekata koje finansira Kancelarija za mlade- Grad Beograd

Sekretarijat za javne prihode

Praktikant za analitičko poreske poslove - odeljenje Voždovac 

Praktikant za analitičko poreske poslove - odeljenje Surčin

Praktikant za analitičko poreske poslove -Odeljenje Rakovica

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Vračar

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Grocka

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Palilula

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Čukarica

Praktikant za analitičko poreske poslove- Odeljenje Novi Beograd

Praktikant za analitičko poreske poslove- Odeljenje Savski venac

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Zvezdara

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Zemun

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Stari grad

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Barajevo

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Lazarevac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Mladenovac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Obrenovac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Sopot

Sekretarijat za opšte poslove

Praktikant na poslovima javnih nabavki

Sekretarijat za poslove komunalne policije

Pravnik

Praktikant na poslovima evidencije i izveštavanja 

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima

Novinar saradnik

Operater u Beogradskom pozivnom centru

Praktikant na normativnim poslovima

Služba za internu reviziju Grada Beograda

ANALITIČKI POSLOVI 

Dom omladine Beograda

Pravnik

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Pravnik


21. marta 2018. - Simulacija suđenja i studija slučaja

 

Karanović & Nikolić: Upravljanje emocijama u radnim sporovima - više od prava

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 21. marta 2018. godine u 15:20 u amfiteatru VIII (sudnica), biće advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i advokati Ivana Dišović, Aleksandar Novaković i Valentina Đorđić, koji će studentima održati predavanje na temu "Upravljanje emocijama u radnim sporovima – više do prava"

Radni sporovi često pored pravne kompleksnosti pokreću i veliki broj egzistencijalnih, socijalnih i vrlo ličnih pitanja i problema. Advokat u takvim situacijama mora da bude sposoban da čita tuđe emocije, uspostavi kontrolu i da uvek u vidu ima biznis i strateške ciljeve svog klijenta.

Podelićemo sa vama naša iskustva i znanja i radujemo se da čujemo vaše ideje i razmišljanja.

Prijave za učešće možete poslati na: start@karanovic-nikolic.com ili preko Karanović & Nikolić Facebook stranice.

 

 

 


Kako do studija u inostranstvu – Studiranje u Rusiji

 

Organizacija srpskih studenata u inostranstvu (OSSI), Portal Mladi, društvo Srpsko-ruskog prijateljstva "Bratstvo", Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju (SAMS) i Centar za međunarodne odnose i kulturnu saradnju (CeMOKS), a u okviru projekta "Diplomatski potencijal Republike Srbije", vas pozivaju na tribinu „KAKO DO STUDIJA U INOSTRANSTVU – STUDIRANJE U RUSIJI“ u ponedeljak (12.03.2018) sa početkom u 19:30č u amfiteatru 2 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ugrabite svoja mesta popunjavanjem sledećeg formulara:
https://goo.gl/forms/6lzNgAMcWcLb4o7t1

Potvrdni mejl očekujte od nas par dana pred tribinu.

Vidimo se!

 


14. mart 2018. - Simulacija suđenja i studija slučaja

U okviru predmeta/veštine Simulacija suđenja i studija slučaja gost Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 14. marta 2018. godine u 15:20 u amfiteatru VIII (sudnica), biće dr Jovan Nikčević, pravni savetnik generalnog direktora Energoprojekta koji će studentima održati predavanje na temu “DAB kao pred-arbitražno rešavanje građevinskih sporova”.
 

  


Model WTO Belgrade

Model WTO Belgrade je projekat koji predstavlja simulaciju pregovora u okviru Svetske trgovinske organizacije i održaće se od 11. do 14. maja na Ekonomskom fakultetu i u prostorijama Privredne komore Srbije.

Na simulaciji će se koristiti engleski jezik. Učesnici će dobiti vodiče za pripremu, a prvi dan konferencije će biti posvećen radionicama i predavanjima, kroz koja će se učesnici pripremiti za ovaj izazov.

Učesnici će biti podeljeni u 10 delegacija od po 4 delegata (učesnika), koji će biti raspoređeni u komitete i u okviru istih zastupati interese svoje delegacije, tj. države (pogledati sliku). Glavna tema događaja je "Small and Medium Enterprises", tj. mala i srednja preduzeća, a teme četiri komiteta u okviru kojih će se voditi pregovori su:

SMEs and Development (MSP i razvoj)

SMEs and Subsidies (MSP i subvencije)

SMEs and E-commerce (MSP i elektronska trgovina) SMEs and Dispute Settlement (MSP i rešavanje sporova)

Nagrade:

Dva najbolja delegata će osvojiti učešće na najvećoj simulaciji Model WTO, koja se već 20. godina održava u Ženevi i St. Galenu uz podršku same Svetske trgovinske organizacije.

Tri najbolje napisana Policy Paper-a će osvojiti novčane nagrade od partnera iz ISAC Fund-a.

Kotizacija iznosi 2000 dinara, a sem učešća na samoj konferenciji, u cenu su uključeni ručkovi i kafe pauze za četiri dana, kao i gala veče sa partnerima i sponzorima

Prijave su otvorene do 20.3. na linku:

http://modelwto-bg.rs/index.php/apply-now/

Projekat su podržali:

http://mtt.gov.rs/en/ (Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications) https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/#popup (Mexican Embassy in

Serbia)

http://www.pks.rs/ (Chamber of Commerce) http://www.ekof.bg.ac.rs/ (University of Belgrade Faculty of Economics) https://www.isac-fund.org/en/ (International and Security Affairs Centre) http://www.ideascentre.ch/ (Ideas centre Geneva) https://www.seco.admin.ch/seco/en/home.html (State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland)

Kontakt:  info@modelwto-bg.rs

Sajt: modelwto-bg.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/ModelWTOBG/


 

Praksa u AmCham-u

 

Pozicija: Asistent za regulatorne poslove i komunikacije

Kandidat bi trebalo da ima do 25 godina starosti i bude student završne godine osnovnih studija ili master studijskog programa na Pravnom fakultetu ili Fakultetu političkih nauka. Neophodno je da ima dobro poznavanje engleskog jezika (B1 nivo ili više) i koristi ga bez poteškoća u pisanoj i usmenoj komunikaciji. Kandidat treba da demonstrira osnovno poznavanje i/ili interesovanje za društvene, ekonomske i regulatorne teme koje se tiču unapređenja poslovnog okruženja, da je komunikativan, otvoren za učenje, proaktivan i poseduje dobre veštine rada na računaru. Kao prednost bi se smatralo iskustvo rada u poslovnim asocijacijama, advokatskim kancelarijama ili studentskim organizacijama.

Praksa se realizuje radnim danima, u trajanju od 20 radnih sati nedeljno, najmanje 6 meseci.

Opis posla asistenta za regulatorne poslove i komunikacije

 

 • Pomoć u pripremi, izvođenju i post-produkciji AmCham događaja/sastanaka AmCham radnih grupa za unapređenje poslovnog okruženja:
  • Pomoć u pripremi i slanju pozivnica za događaje i sastanke, kreiranje lista pozvanih učesnika, priprema potrebnih materijala, telefonski follow up, vođenje evidencije prijavljenih;
  • Registracija učesnika, fotografisanje, snimanje događaja, postavljanje sadržaja na društvene mreže, vođenje zapisnika sa sastanaka radnih grupa;
  • Pisanje kratkih vesti sa događaja, postavljanje finalnih verzija vesti na sajt, kreiranje foto, medijskog i video izveštaja, postavljanje foto i video galerija na sajt;

    

 • Pomoć u sprovođenju ostalih aktivnosti za unapređenje poslovnog okruženja:
  • Istraživanje i prikupljanje podataka o postojećim propisima i praksama vezanim za regulatorne teme koje su u fokusu AmCham radnih grupa za unapređenje poslovnog okruženja;
  • Praćenje i izveštavanje o statusu ovih regulatornih tema, kroz različite online i medijske kanale;

    

 • Pomoć u pripremi Engage for Policy Change Newsletter-a:
  • Predlaganje vesti sa događaja i sastanaka koje treba da uđu u mesečni Newsletter;
  • Prilagođavanje vesti sa sajta za potrebe Newsletter-a;
  • Distribucija finalne verzije Newsletter-a.

Uslovi koje bi kandidat trebalo da ispunjava:

- do 25 godina starosti

- završna godina osnovnih studija ili student master studijskog programa Pravnog fakulteta

- razvijena kultura pisane i usmene komunikacije na srpskom jeziku - sposobnost sažetog i učtivog komuniciranja sa raznovrsnom publikom

- visok nivo opšte kulture i informisanosti

- engleski jezik – srednji nivo (B1) ili više

- interesovanje i/ili osnovno znanje o regulatornim temama

- proaktivnost i znatiželja u izvršenju zadataka uz stručnu pomoć

- poznavanje rada na računaru - MS Office paket

OPCIONO - učešće u vannastavnim aktivnostima:

- iskustvo u radu studentskih organizacija: npr. prikupljanje sredstava, organizacija   i izvođenje događaja

- volonterski rad

Način prijave:

- prijave dostaviti putem mejla na milic@amcham.rs , kontakt osoba Ana Milić, Regulatory Affairs & Communication  Coordinator, sa naznakom (mail subject): Ime i Prezime - Prijava na konkurs za Regulatory Affairs Intern @ Amcham Srbija

- dokumentacija: CV na srpskom i/ili engleskom (ne duži od 2 strane)

Trajanje

- od 1 do 6 meseci (prvi mesec probno)

Plata /honorar/novčana nadoknada

- Mesečna nadoknada troškova toplog oborka i prevoza u visini do EUR 100 u dinarskoj portivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate za poludnevno angažovanje (4 sata dnevno).

Rok za prijavu: Ponedeljak, 19. mart 2018. godine


(Ne)Priznanje države Kosovo

 

Univerzitetska omladina Beograda pozviva sve zainteresovane studente na predavanje, "(Ne)Priznanje države Kosovo".

 

Predavanje će održati g. Hose Umberto Kastro Viljalobos(Hose Umberto Kastro Viljalobos).

 

G. Viljalobos je obavljao funkciju otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Meksičkih Država u Republici Srbiji.

 

Predavanje će se održati 7. marta u Amf. 6 Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa početkom od 19 časova.

 

Učešće će uzeti i prof. dr Branko Rakić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Saint-Petersburg State University invites you to participate in

XVIII International Student Law Conference

iSLaCo'2018  "Blockchain, artificial intelligence, robots and law"

April 20-21, 2018

Ø You are welcome to present your research during the one of the following sessions:

In English:

№ 1. Cryptocurrencies in the focus of law: new fmancial order or a manipulation?

2. Artificial intelligence in industrial, service and military sectors

3. Legal challenges of Big Data analysis in modem regulatory environment

In Russian:

4. Blockchain and its scope: legal principles

5 . Internet of things: regulation for safety and efficiency

6. Neural network - replacement of a lawyer?

Ø Workshops of distinguished Russian and foreign lawyers

Ø Cultural program

For participation:

1. Choose a session and make up abstracts for your presentation

2. Report your interest for paticipation at your Faculty to nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs

3. Fill in the application form for participation and attach your abstracts:
https://goo.gl/forms/6vDKOnOhCabPFoP03

4. Wait until the participation request is confirmed (takes up to 7 days)

5. Receive the approval of your abstracts, get ready for your presentation and come to Saint-Petersburg for iSLaCo'2018 (distance participation is not possible)

For students of the University of Belgrade Faculty of Law, St. Petersburg University will cover accommodation costs for the period of April 17-22. The working languages are Russian and English. Simultaneous interpretation will be provided during the plenary sessions.

Requirements for the abstracts:

• Keeping the general topic of the conference

• Use of current legal and scholarship sources

• Clear expression of a legal problem and its solution, based on the performed analysis

• No more than 10.000 characters

Contacts:

E-mail: islaco@spbu.ru VK: vk.com/islaco

Website: islaco.spbu.ru

Organizers: Ekaterina (vk.com/eavtonova) and
Artemii (vk.com/id6810355)

At the University of Belgrade Faculty of Law:
ass. prof. Nina Kršljanin (nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs)


Additional Course: Trial Advocacy

Students and postgraduate students can attend the Additional course on Trial Advocacy, which will be held by guest lecturer Richard C. Busse, Partner at Busse & Hunt law firm (USA) and Chair of the American College of Trial Lawyers’s International Committee. 

The attendance is limited to 40.

The Additional course comprises 12 hours of lectures, which will be held in English.

The course will start on Tuesday, March 6, 2018, and end on Thursday, March 15, 2018. Lectures will take place on Tuesday 6 March, Wednesday 7 March, Thursday 8 March, Tuesday 13 March, Wednesday 14 and Thursday 15 March at the Gallery 10, above the Amphitheater V, from 13.30 to 15.10 PM.

Successful course participation shall be awarded by a Certificate.

Applications (full name, contact details, student card number -”index” number, and CV) should be sent to bac@ius.bg.ac.rs by March 6, 2018 at the latest (Subject: Additional Course).


Tribina ''Snaga žena u državnoj politici''

Tribina "Snaga žena u državnoj politici", će za studente biti jedinstvena prilika da imaju kontakt sa relevantnim predstavnicima ženske populacije koji je zastupljen u političkom životu naše države. Na tribini će naše dame pojasniti proces od trenutka diplomiranja do ulaska u politički život, na primerima i eventualnim ličnim iskustvima izložiti glavne karakteristike ovog državotvornog poziva, dok će docnije kroz dijalog sa studentima i u međusobnoj interakciji razrešiti svaku eventualno neotklonjenu dilemu.

Na tribini će govoriti:

- Zorana Mihajlović, potpredsednica i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije

- Jadranka Joksimović, ministar evropskih integracija u Vladi Republike Srbije

- Nela Kuburović, ministar pravde u Vladi Republike Srbije

Tribinu će otvoriti Dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Sima Avramović, dok je moderator tribine prof. dr Vladimir Vuletić>Tribinu će otvoriti Dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Sima Avramović, dok je moderator tribine prof. dr Vladimir Vuletić

 


produžen rok za prijavu za kurs do 14. marta do 10 ujutru


ELSA Beograd vrši prijem 30 novih članova

Evropsko udruženje studenata prava ELSA (European Law Students‘ Association) je međunarodna, studentska organizacija koja ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta. ELSA Beograd postoji od 1987. godine i najveća je strukovna, studentska organizacija u zemlji.

ELSA svoje ciljeve ostvaruje obavljajući različite aktivnosti kao što su pronalaženje studentskih praksi,organizacija seminara i konferencija, studijskih poseta, simulacija suđenja, tribina i slično. Kroz svoje aktivnosti ELSA doprinosi razvoju pravne nauke i profesionalnom usavršavanju studenata i mladih pravnika, omogućuje im da se upoznaju sa drugim pravnim sistemima i kulturama u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje i pomaže im da steknu internacionalno profesionalno iskustvo.

Ako ste ambiciozni, komunikativni, motivisani da preuzmete odgovornost, puni pozitivne energije, kreativni, voljni da stičete nova znanja i veštine i volite da putujete postanite članovi ELSA-e Beograd!

Način prijave: e-mail sa naznakom „UČLANJENJE“, koji sadrži Vaše ime, prezime i broj telefona poslati na vpmarketing@elsa.org.rs

Rok za prijavljivanje: 31. mart 2018.

Informacije:

Jelena Stanković

+381 69 689 296

vpmarketing@elsa.org.rs

www.elsa.org.rs
Novi ciklus programa prakse u grčkim kompanijama “Grčkom inicijativom do radnog iskustva”

Pod patronatom Ambasade Grčke u Beogradu, Helensko privredno udruženje Srbije u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Centrom za razvoj karijere, četvrtu godinu zaredom organizuje tromesečnu praksu za studenate u kompanijama-članicama Udruženja.

Program pod nazivom “Grčkom inicijativom do radnog iskustva” namenjen je studentima završnih godina osnovnih i master studija koji žele da steknu prva radna iskustva , povežu se sa tržištem rada i umreže u grčko poslovanje u Srbiji. Kroz program je do sada prošlo preko 60 studenata koji su kvalitet prakse u evaluacijama ocenili visokim ocenama, a najbolji su po obavljenoj praksi dobili posao.

Ove godine u programu će učestvovati kompanije: Alumil YU Industry, LG Hemija, Mercure Belgrade Excelsior Beograd, Kleemann Liftovi, Intelli, Junior, Eurofast global, Inos Balkan, Eurobank i Eko Serbia. Sa svim navedenim kompanijama Univerzitet u Beogradu ima potpisane sporazume o saradnji na polju organizacije i realizacije studentske prakse.

Konkurs će biti otvoren do nedelje 11.marta 2018.godine (do ponoći).

Prijavljivanje studenata će se obavljati preko portala www.studentskapraksa.com

*Neophodno je da kandidati naprave korisnički nalog u zoni za studente. Studenti koji su zainteresovani da se prijave za praksu moraju obavezno da dodaju na svom profilu biografiju – CV. Posle standardnih koraka verifikacije naloga preko e-pošte studenti mogu da pristupe bazi praksi, u kojoj se nalaze detaljni opisi otvorenih pozicija za praksu i dugme za prijavu.

• Selekciju kandidata će obavljati kompanije učesnice u periodu do 16. marta 2018.
• Program prakse će trajati od 19. marta do 15. juna 2018.

Najveći broj mesta za praksu ove godine otvoren je za studente Ekonomskog, Mašinskog i Elektrotehničkog, a otvorene su pozicije i za studente Saobraćajnog, Arhitektonskog, Građevinskog, Hemijskog, Tehnološko-metalurškog, Geografskog, Filozofskog i drugih fakulteta iz grupacije društveno-humanističkih nauka.


Stručna praksa u opštini Čukarica

Prijavite se za trinaesti ciklus stručne prakse u opštini Čukarica

Kancelarija za mlade opštine Čukarica organizuje trinaesti ciklus stručne prakse namenjen studentima završnih godina visokoškolskih ustanova i diplomcima sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji opštine Čukarica.

Stručna praksa obavljaće se u određenim odeljenjima Opštinske uprave (ekonomija, pravo, arhitektura, građevinarstvo, političke nauke i kultura).

Program stručne prakse odvijaće se u periodu od 5. marta do 4. juna 2018. godine. Potrebno je da do 23. februara pošaljete svoju radnu biografiju sa fotografijom na e-mail: volonteri@cukarica.rs i da naglasite u kojem sektoru želite da pohađate program stručne prakse.

Cilj projekta jeste da se kandidatima omogući da kroz tromesečnu stručnu praksu u izabranom odeljenju steknu prvo praktično iskustvo i znanje koje će im biti od koristi u daljoj profesionalnoj karijeri.

Više informacija možete dobiti na broj telefona: 011/3052-119.


Volontiranje u Sektoru pravnih poslova JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Obaveštavamo sve studente zainteresovane za sticanje prakse u izvršnim, parničnim i stečajnim postupcima da mogu kontaktirati Službu zastupanja JKP Beogradski vodovod I kanalizacija” radi prijave I dobijanja detaljnijih informacija putem e-mail adrese milena.zigic@bvk.rs.


UNIVERZITET U BEOGRADU KONKURS

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2018. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.

Radove dostaviti na šalteru broj 1, kontakt Zlata Pejaković,  tel: 30 27 672  ili na e-mail   zlata@ius.bg.ac.rs


JEDANAESTA VIRTUS NAGRADA ZA FILANTROPIJU

Trag fondacija objavljuje početak konkursa za VIRTUS nagradu za filantropiju koja se ove godine dodeljuje u saradnji sa Evropskom unijom, Fondacijom Č.S. Mot i Fondacijom braće Rokfeler (RBF).

VIRTUS nagrada je ustanovljena 2007. godine kao prva i najznačajnija nagrada za filantropiju u Srbiji.

Nagrada ima za cilj da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način, dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima. 

Kroz VIRTUS nagradu, Trag fondacija već 11 godina promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji i podstiče veći broj kompanija i pojedinaca da se uključe u programe ili inicijative za opšte dobro.

VIRTUS nagrada za 2017. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija:

- Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou

- Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje

- Nagrada za malo i srednje preduzeće

- Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

- Nagrada za individualni doprinos filantropiji

U oblasti individualne filantropije, ove godine posebno ohrabrujemo prijave za filantrope starosti do 30 godina za specijalnu nagradu za 2017. godinu.

Kandidate za nagrade u svim kategorijama mogu da predlože svi zainteresovani građani, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije i same kompanije i preduzeća koje realizuju programe iz oblasti korporativne filantropije.

Prijava za konkurs počinje 16. januara i trajaće sve do 14. februara 2018. godine.

Ceremonija proglašenja dobitnika biće održana u Beogradu, u drugoj polovini marta 2018. godine.

O dobitnicima nagrada odlučivaće nezavisni žiri koji čine ugledni pojedinci i stručnjaci iz sveta privrede, civilnog sektora, medija i marketinga.

Dodatne informacije i detaljni uslovi konkursa dostupni su na zvaničnom vebsajtu VIRTUS nagrade dok su prijavni formulari dostupni na www.tragfondacija.org/virtus17

Za više informacija kontaktirajte Mariju Mitrović, menadžerku programa filantropije Trag fondacije slanjem mejla na filantropija@tragfondacija.org


VOLONTERSKA PRAKSA U NACIONALNOM UDRUŽENJU MEDIJATORA SRBIJE (2 kandidata)

Pozicija : Volonter na period od tri meseca, od 15. januara 2018. godine, sa mogućnošću produženja. Fleksibilno radno vreme, minimum 4 sata dnevno, skladu sa potrebama Udruženja.

O poslodavcu : Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) osnovano je 25.10.2014. kao dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sukoba i unapređenja uslova za primenu medijacije u svim oblastima. Jedan od najvažnijih zadataka NUMS-a je podizanje svesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije u svim sferama društvenog života. Trenutno, Udruženje broji 268 članova iz cele Srbije i nastoji da omogući bolje uslove za primenu medijacije, kao i stručno usavršavanje i sticanje iskustava iz oblasti medijacije. Za više informacija o radu Udruženja posetite www.nums.rs

Opis radnog angažovanja : Zbog povećanog obima posla, NUMS traži motivisane i komunikativne osobe, sa izraženim interesovanjem za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova, da se pridruže našem dinamičnom timu. Volonteri će raditi direktno sa Predsednikom Udruženja, članovima i zaposlenima na pružanju administrativne i tehničke podrške u svakodnevnom radu kancelarije Udruženja u Beogradu, organizovanju postupaka medijacija i drugih planiranih događaja i aktivnosti Udruženja.

Tokom prakse volonteri će imati priliku da se upoznaju sa organizacijom rada neprofitnog udruženja medijatora, pripremom i organizacijom medijacijskih sastanaka, redovno komunicirati sa medijatorima – članovima udruženja, kao i sa građanima i privrednim subjektima zainteresovanim za rešavanje sporova putem medijacije, te pomagati u izradi različitih izveštaja i analiza, kao i u pripremi predloga projekata koje sprovodi Udruženje. Ovo je odlična prilika za posvećene kandidate za sticanje iskustva u oblasti medijacije i vansudskih načina rešavanja sporova.

U toku trajanja prakse, volonterima će biti omogućeno besplatno pohađanje petodnevne Osnovne obuke za posrednike – medijatore, koja je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde.

Kvalifikacije kandidata : Završna godina, master, ili nedavno diplomirani student osnovnih studija; izraženo interesovanje za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova; aktivno znanje engleskog jezika; odlične interpersonalne i komunikacijske veštine i veštine odnosa sa klijentima; sposobnost organizacije i upravljanja višestrukim zadacima u dinamičnom okruženju; poznavanje rada na računaru, uključujući i upotrebu društvenih mreža; sposobnost rada kao deo tima ili individualno; otvorenost za izazove i izražena motivacija za sticanjem novih znanja i veština.

Za prijavu pošaljite CV i kratko motivaciono pismo na engleskom jeziku na office@nums.rs.


Upitnik o migracijama studenata

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlјu.

Podaci se prikuplјaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Molimo vas da odvojite par minuta vašeg vremena i popunite upitnik koji je dostupan na: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/

Napominjemo da RZS nikada ne objavlјuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.

Unapred vam se zahvaljujemo na saradnji.


Prezentacija stipendija i programa Vlade Francuske

Pozivamo vas na prezentaciju stipendija i programa Vlade Francuske, koja će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u četvrtak 21. decembra 2017. godine u 11.30 časova u seminaru 236. Mobilnost studenata predstavlja prioritet za Ambasadu Francuske i Francuski institut u Srbiji, kao i programi namenjeni nastavnicima i istraživačima. Svake godine studentima iz Srbije dodeljuje se oko 50 stipendija za nivo master 2 i doktorske studije. Čekamo vas u što većem broju.http://www.institutfrancais.rs/stipendije-vlade-francuske/


KONKURSI FONDOVA I ZADUŽBINA

Konkurs za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Đoke Vlajkovića

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, doneo je odluke o raspisivanju više konkursa:

- za dodelu 30 stipendije studentima Univerziteta u Beogradu

- za dodelu 8 nagrada za stručne radove iz oblasti prvnih i ekonomskih nauka - uputstvo za izradu rada - izjava uz konkurs

- za participaciju troškova školarine studentima doktorskih akademskih studija

Konkurs za dodelu stipendija zadužbine Ljubice M. Zdravković

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke


Razmena studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Belgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta iz Rusije konkurs 2018  

Otvaramo prijavu za drugi krug studentske razmene sa Pravnim fakultetom Belgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta iz Ruske Federacije za jesenji semestar školske 2018/19 godine. (Podsećamo da školska godina u Rusiji i na fakultetu počinje 1. septembra!) Konkurs je otvoren za najviše 5 studenata osnovnih studija našeg Fakulteta.  

Da bi se prijavili za konkurs, studenti moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • da su studenti bar 2. godine osnovnih studija;

 • da znaju ruski jezik u dovoljnoj meri da na njemu prate nastavu – minimum nivo A2 (dokazano zvaničnim sertifikatom ili proverom tokom intervjua na Fakultetu) .

Naši studenti u Belgorodu neće plaćati školarinu, ali ostale troškove u načelu snose samostalno. Postoji mogućnost konkurisanja za smeštaj u studentskom domu, ali Univerzitet ne može da garantuje dobijanje mesta.

Informacije o Pravnom fakultetu Belgorodskog univerziteta studenti mogu naći na veb stranicama Univerziteta i Fakulteta. Osim toga, možete pogledati kratke promotivne filmove o Fakultetu i o celom Univerzitetu.

Zainteresovani studenti se mole da svoju prijavu, uz potvrdu o dosadašnjim ocenama, CV i motivaciono pismo (na ruskom ili srpskom jeziku), pošalju do 11.maja 2018. doc. dr Nini Kršljanin. Kandidati koji uđu u uži izbor će zatim biti kontaktirani radi intervjua. Rezultati konkursa biće objavljeni do 20. maja.


Konkursi Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za osnovne studije >>

Konkurs Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica za master studije >>


Konkurs za sto stipendija Pravnog fakulteta

Konačna rang lista za 100 stipendija Pravnog fakulteta


   

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.