Studentski fondovi i nagrade

<< nazad 

 

Nagrada Kruna uspeha      

                                            

Četrnestog decembra 2007. godine na svečanosti u Skupštini grada najboljim studentima beo­gradskog univerziteta uručene su nagradeKruna uspeha.“ Laureati ove nagrade bili su Ksenija Obradović, diplimirani inženjer elek­trotehnike, i Marko Jovanović, di­plomirani pravnik i master me­đunarodnog prava. Nagrada u vidu dva časovnika „Rolex“ ove godine dodeljena je drugi put i dar je porodične firme Petrović – „Petite Geneve“, a ustanovljena je uz podršku ambasade Švajcarske fede­racije i istaknutih profesora Uni­verziteta u Beogradu.

       „Kruna uspehanamenjena je najboljim diplomcima Univerziteta u Beogradu, mladim ljudima koji su studije okončali zavidnim rezultatima i postigli uspehe koji prevazilaze stručne aspekte izabrane profesije. Strogi kriterijumi konkursa za dodelu ove nagrade podrazumevali su okončanje studija sa prosečnom ocenom višom od 9.0, pisanje eseja i intervju, a u izboru najboljih kandidata učestvovala je petočlana komisija u sastavu: dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Bogdan Đuričić, profesor Marija Bogdanović sa Filozofskog fakulteta, profesor Vera Dondur sa Fakulteta fizičke hemije, predstavnik ambasade Švajcarske federacije i predstavnik porodice Petrović. Na konkurs se prijavio veliki broj sjajnih mladih ljudi, njih desetoro ušlo je u uži izbor, a kao prvi među jednakima izabrani su Ksenija i Marko.

       Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu naročito služi na čast što se već dve godine za redom među laureatima ove nagrade nalaze diplomci beogradskog Pravnog fakulteta. Prošle godine bila je to Valentina Cvetković, sada saradnik na Pravnom fakultetu na predmetu Rimsko pravo, a ove godine Marko Jovanović, koji je sa Pravnog fakulteta u Beogradu izašao kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,71. Po završetku redovnih studija s uspehom je završio i master studije na međunarodnom smeru na našem Fakultetu, s odlikom odbranivši master rad. Trenutno je na doktorskim studijama evropskog privatnog pra­va na fakultetu Pariz 1 – Panteton – Sorbona u Francuskoj, a apsolvent je i Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a između ostalog bio je član tima Pravnog fakulteta koji je osvojio treće mesto na svetskom takmičenju iz međunarodnog arbitražnog prava „Willem C. Vis“ u Beču 2007. godine.

       Vredi napomenuti da je pored dobitnika nagrade u uži izbor za ovo priznanje ušlo još četvoro diplomaca sa našeg Fakulteta, što dodatno služi na čast kvalitetu nastave i znanja koje naši studenti ponesu sa redovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

       Svečanoj dodeli nagrada u Skupštini grada Beograda prisustvovali su brojni inostrani i domaći zvaničnici, profesori Univerziteta u Beogradu i druge javne ličnosti.

 

 

                              

 

 

 

 

Dan Sv.Save 2008. - proslava, nagrade i diplome

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 27. januara 2008. kao i svake godine svečano obeležen Dan Sv. Save u najvećem amfiteatru „Akademik Radomir Lukić“, poznatoj „petici“, koju su i ovom prilikom zauzeli do poslednjeg mesta studenti, nastavnici, saradnici, kao i uvaženi gosti. Rektor prof. Branko Kovačević je čestitao prisutnima školsku slavu i podsetio da ove godine Beogradski univerzitet proslavlja 200 godina postojanja i da je upravo Pravni fakultet bio pravno odelenje prve Visoke škole 1808. godine. Dekan Pravnog fakulteta prof. Mirko Vasiljević je u svom pozdravnom govoru posebno naglasio da budućnost Srbije predstavljaju obrazovani i vispreni mladi ljudi i da Fakultet želi da neguje taj potencijal. Kao i prethodih godina profesor Žika Bujuklić je, uz video prezentaciju, nadahnutom besedom o Svetom Savi izazvao oduševljeni aplauz. Akademski hor Obilić je uveličao svečanost pod iskusnom dirigentskom palicom prof. Darinke Matić-Marović.

U nastavku je Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević,  uručio  nagrade: 

Nagrada „student generacije“ dodeljena je Mateji Đuroviću koji je studije završio  13.04. 2007. godine  sa prosečnom ocenom 10,00. Nagrada iz Fonda dr Dragoljub Atanacković dodeljena je Katarini Dolović kao najboljem studentu (diplomiranom pravniku) na pravosudnom smeru (diplomirala 16.10. 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.97). Dodeljene su nagrade iz Fonda Alan Votson i to: prva nagrada -  Mrkonjić Marku, druga nagrada – Perić Zoranu, treća nagrada – Vukčević Milici, pohvala – Petrović Stefanu. Akademci nagrađeni iz fondova i student generacije osim pohvalnice i knjiga, dobili su i novčane nagrade.

Uručene su diplome magistrima (11), specijalistima (27), kao i pohvalnice najboljim studentima  I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom 9,00 – 10.00, a na kraju i diplome diplomiranim pravnicima (oko 400).

  

 

 

Proslava dana Sv.Save uz nagrade, diplome i pohvalnice 27. januara 2007.

Kao i svake godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 27. januara 2007. godine svečano je obeležen Dan Sv. Save. Najveći amfiteatar V koji nosi ime "akademik Radomir Lukić" i ovom prilikom zauzeli su do poslednjeg mesta studenti i poneki roditelj, nastavnici i saradnici, kao i uvaženi gosti. Svečanost je započela svetosavskom i akademskom himnom koje je izvelo AKUD “Lola” i rečima iz Žitija Svetog Save koje je izgovorio voditelj student Nikola Selaković. Svetosavsku besedu o Rastku Nemanjiću - Sv. Savi nadahnuto je govorio prof. Žika Bujuklić. Prisutne je pozdravio prorektor Beogradskog univerziteta prof. Branko Medojević, a dekan prof. Mirko Vasiljević je u svojoj reči upućenoj studentima istakao važnu poruku da, nasuprot raznim negativnim pojavama u društvu, u svojoj pravnoj delatnosti slušaju samo naloge svoje savesti i profesionalne odgovornosti.

Dekan prof. dr Mirko Vasiljević je potom uručio nagrade, diplome i pohvalnice

Nagrada "student generacije" dodeljena je Marku Jovanoviću, najboljem diplomiranom studentu koji je studije završio u roku i diplomirao 15.09.2006. godine sa prosečnom ocenom 9,71.

Nagrada iz Fonda dr Dragoljub Atanacković dodeljena je Ivani Petrović kao najboljem studentu - diplomiranom pravniku na pravosudnom smeru (diplomirala 9.10.2006. godine sa prosečnom ocenom 9.58).

Dve prve nagrade iz Fonda Alan Votson (profesor Univerziteta u Čikagu, SAD, i počasni doktor Univerziteta u Beogradu) dodeljene su Ani Batrićević i Nikoli Selakoviću za radove na temu "Dušanov zakonik i pravni transplanti".

Uručene su diplome magistrima (2) i specijalistima (30), diplome diplomiranim pravnicima (preko 300)  i na kraju  pohvalnice najboljim studentima  I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom  od 9,00 do 10.00 i svim položenim ispitima sa prethodne godine studija

 

           

Foto galerija >>

 

 

 

Odluka o dodeli stipendija Fondacije "Radomir Lukić"

 

Upravni odbor Fondacije „Ra­domir D. Lukić“ na sednici odr­žanoj 27. novembra 2006. g. doneo je Odluke o dodeli stipendija i jednokratne materijalne pomoći za jedanaest studenata i mlađih nauč­nih radnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za škol­sku 2006/07. Ceneći sve pristigle prijave, a pre svega materijalno stanje kandidata, prosečnu ocenu tokom studiranja i ostale uslove iz konkursa, Upravni odbor Fon­dacije dodelio je godišnje sti­pendije za devet redovnih studenata IV godine Pravnog fakulteta. Do­bitnici stipendija su Radan Turu­dić, Bojana Mićović, Miljana Ži­vadinović, Jadranka Ninić, Ivana Marinko, Vladimir Marko­vić, Jakov Avramović, Nenad Por­tić i Robert Jović. Jednokratnu materi­jalnu pomoć Upravni odbor Fonda­cije dodelio je za objav­ljivanje magistarske teze Dejanu Deviću, a za deo postdiplomske školarine Vuku Vasiljeviću. Sve­čano potpisi­vanje Ugovora o sti­pendiranju i dodeli jednokratne materijalne po­moći u prisustvu Dekana, članova Upravnog odbora Fondacije i studenata obavljeno je 11. decembra 2006. godine.

 

 

 

Nagrada iz "Fonda Nenad Eftimovski"

 

Nagrada iz „Fonda Nenad Eftimovski“ dodeljena je 20. novembra 2006. godine Milošu Stevanoviću, diplomiranom pravniku. Upravni odbor Fonda, koji čine članovi Katedre za pravno ekonomske nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jednoglasno je predložio Miloša Stevanovića za dodeljivanje ove nagrade, s obzirom na njegov izvanredan uspeh tokom studija, posebno iz pravno-ekonomske grupe predmeta. Nastavljajući tradiciju dugu već 20 godina, gospođa Dragica Eftimovska, osnivač fonda iz 1987. godine, je na prigodnoj svečanosti uručila nagradu Milošu Stevanoviću, a prisutnima se obratio i šef Katedre za pravno-ekonomske nauke, prof. dr Miroljub Labus.

 

 

 

Proslava dana Svetog Save 27.01.2006. uz nagrade i pohvalnice

 

Na Pravnom fakultetu je 27. januara 2006. godine svečano obeležen Dan Svetog Save. U prepunom amfiteatru V »Radomir Lukić« skup je, kao i obično, otvoren sjajnim muzičkim programom AKUD »Branko Krsmanović« sa Horom  »Obilić« pod dirigentskom palicom profesora Fakulteta muzičke umetnosti Darinke Matić Marović. Brojnoj publici i mnogim uglednim gostima pozdravnu reč uputili su dekan Pravnog fakulteta profesor Mirko Vasiljević, ministar pravde Zoran Stojković i student-prodekan Tomislav Momirović, a čitavu svečanost pratila je i odlična video-prezentacija našeg Fakulteta.

Ugledni gost, profesor Univerziteta u Džordžiji Alan Votson, počasni doktor Univerziteta u Beogradu, koji je na našem fakultetu osnovao Alan Watson Foundation, lično je dodelio nagrade iz tog fonda studentima Miroslavu Đorđeviću i Radivoju Rankoviću za radove na nagradnu temu, a skup je pozdravio toplim prijateljskim rečima.

Dekan prof. dr Mirko Vasiljević je ovom prilikom uručio veliiki broj nagrada, pohvalnica i diploma našim studentima: nagradu najboljem studentu generacije Jeleni Adamović, koja je studije završila u roku sa prosekom 10 i još tri nagrade iz "Fondacije Radomir Lukić" - Milošu Perišiću koji je prvi diplomirao u generaciji sa prosekom 9,19, Grušić Uglješi i Ćeranić Ivani za odličan uspeh; nagradu iz "Fonda dr Dragoslav Janković" Srđanu Maukoviću za urađeni rad, a nagradu iz "Fonda dr Dragoljub Atanacković" Rakić Ivani za najbolji uspeh na pravosudnom smeru; 6 diploma novim magistrima nauka; 39 diploma specijalističkih studija - u čemu su učestvovali i rukovodioci specijalističkih studija prof Vesna Besarović i prof Vera Leko; 131 pohvalnicu najboljim studentima I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom preko 9,oo i svim položenim ispitima sa prethodne godine studija, kao i 392 diplome pravnicima koji su studije završili tokom prethodne godine. Kompletan spisak nagrađenih i pohvaljenih studenata>>

 

       

 

 

 

Konkursi zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 2005/2006

 

        Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, koja deluje u okviru Univerziteta u Beogradu, raspisao je više konkursa:
-
za dodelu 20 stipendija studentima Pravnog i Ekonomskog fakulteta za školsku 2005/2006 godinu
-
za participaciju u troškovima školarine postdiplomcima Ekonomskog i Pravnog fakulteta za školsku 2005/2006 godinu

- za dodelu Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za radove studenata iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka

 

        Komisija Pravnog fakulteta u sastavu: prof. dr Olivera Vučić, prodekan za nastavu, prof. dr Slobodan Panov, doc. dr Žika Bujuklić, doc. dr Marko Đurđević i doc. dr Goran Ilić, na sastanku održanom 24. novembra 2005.godine donela je odluku da da se “Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za stručne radove dodeli sledećim studentima:

 

       Vladimiru Petroviću, br. dos. 2000/267, studentu četvrte godine za rad iz filozofije prava “O sistemu filozofije prava Radomira D. Lukića”, odbranjen na času kod prof. dr Danila Baste, mentora. Miljana Živadinović, br. dos. 2003/194, student treće godine, nagrađena je za rad iz porodičnog prava na temu “Planiranje porodice”, odbranjen na času kod mentora prof. dr Marine Janjić Komar. Treći nagrađeni student je Luka Breneselović, br. dos. 2004/16, student druge godine, za rad iz Opšte pravne istorije “Krvna osveta kod Slovena” i odrbranjen na času prof. dr Sime Avramovića, mentora.

        Deset stipendija iz “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za školsku 2005/06. godinu dobili su: Nikola Ilić, br. dos. 2002/239 i Vuk Cucić, br. dos. 2002/221, studenti četvrte godine; Andreja Katančević, br. dos. 2003/28, Maja Mićić, br. dos. 2003/321, Radovan Turudić, br. dos. 2003/257, Ana Pavlović, br. dos. 2003/202, i Ana Prole, br. dos. 2003/277, studenti treće godine; Marko Milutinović, br. dos. 2004/13 i Damjan Despotović, br. dos. 2004/440, studenti druge godine kao i Marija Vukašinović, br. dos. 2005/483, student prve godine studija.

Participaciju dela troškova školarine nezaposlenom studentu poslediplomskih magistarskih studija sa prosečnom ocenom preko 9,00 na osnovnim studijama dobila je Olga Popović, br. dos. 2005/56, prva godina poslediplomskih studija sa prosečnom ocenom na osnovnim studijama 9,29, a studije je upisala kao samofinansirajući student, Smer autorsko pravo i pravo industrijske svojine.

        Spisak nagrađenih studenata prema Odluci Komisije poslat je prof. dr Aleksandru Cvetanoviću, prorektoru i predsedniku Odbora “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” Univerziteta u Beogradu.

 

 

Alan Watson Foundation

 

          Prilikom boravka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu tokom aprila 2005. godine, prof. Alan Votson (Alan Watson) sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Džordžiji, je odlučio da za naše studente osnuje fondaciju pod njegovim imenom. Alan Votson je jedan od najistaknutijih profesora prava u Americi. Poznat je američkoj i svetskoj pravničkoj javnosti kao jedan od najprestižnijih romanista i komparativista današnjice, po tome što je njegovom zaslugom nastao jedini savremeni prevod celokupnih Justinijanovih Digesta na engleski jezik, što je tvorac nove teorije o razvoju prava putem pravnih pozajmica, pisac više od četrdeset knjiga, itd.

Prema njegovim rečima, odluku o formiranju svoje Fondacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je doneo imajući u vidu kvalitet naših studenata, a naročito njihovo opšte obrazovanje i sposobnost da pravo tumače u istorijskom i društvenom kontekstu, sa željom da stimuliše njihovo bavljanje naučnim radom. U pomenute osobine naših studenata se lično uverio prilikom većeg broja poseta našem Fakultetu prethodnih godina, a naročito tokom dužeg boravka 2004. godine, kada mu je dodeljen počasni doktorat Univerziteta u Beogradu.  Alan Watson Foundation će preko Katedre za pravnu istoriju, koja će administrirati ovu Fondaciju, jednom godišnje raspisivati konkurs sa temom “Legal Transplants and …”, pri čemu će svaki put studenti dobijati novi zadatak kroz koji će se preispitivati Votsonova teorija o pravnim pozajmicama. Nagrade će se dodeljivati 27. januara svake godine, a nagradni temat za 2006. godinu nosi naslov “Legal Transplants and Serbian Civil Code of 1844”. Studentski radovi na srpskom ili engleskom jeziku se mogu predati Katedri za pravnu istoriju do 1. decembra 2005. godine.

 

 

Proslava Dana Sv. Save uz diplome i pohvalnice

 

Na Pravnom fakultetu je 27. januara 2005. godine  svečano obeležen Dan Svetog Save. U prepunom amfiteatru V »Radomir Lukić« skup je otvoren muzičkim programom pod dirigentskom palicom gospođe Darinke Matić Marović, profesora Fakulteta muzičke umetnosti, koji je izvelo Akademsko kulturno umetničko društvo »Branko Krsmanović« sa Horom  »Obilić«.

 Dekan prof. dr Mirko Vasiljević, ovom prilikom je uručio 12 diploma magistrima pravnih nauka, 18 diploma specijalistima iz oblasti prava Evropske unije – Evropsko pravo  i 12 diploma specijalistima za budžetski postupak i kontrolu budžeta. Dodeljeno je 119 pohvalnica najboljim studentima I, II, III i IV godine studija, sa prosečnom ocenom preko 9,oo i svim položenim ispitima sa prethodne godine studija. Nagradu iz “Fonda prof. dr Dragoljub Atanacković” dobila je Aleksandra Tomić, diplomirani pravnik sa najboljom prosečnom ocenom na pravosudnom smeru. Za najboljeg diplomiranog studenta Pravnog fakulteta, studenta generacije školske 2000/01. proglašena je Jelena Jovičić. Takođe, dekan je uručio oko 400 diploma diplomiranim pravnicima.

Na samom kraju Dekan je uručio i 29 sertifikata polaznicima kursa “Uvod  u pravni sistem SAD”, koji je vodio Džems Kleba (James Klebba), profesor i višegodišnji dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Lojola iz Nju Orleansa.  Ceo kurs se odvijao na enegleskom jeziku, na način i u skladu sa standardima najprestižnijih američkih fakulteta, tako da nosi određeni broj kredita na svetskim univerzitetima.

 Svečanosti su pored mnogobrojnih gostiju prisustvovali prof. dr Dejan Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, g-đa Slavka Srdić Janković, pomoćnik ministra za pravosuđe i prekršaje, kao i članovi Saveta Fakulteta: Zoran Perović, sudija Vrhovnog suda Srbije, Radivoje Jevtić, generalni sekretar Privredne komore Srbije, Vojislav Nedić, predsednik Advokatske komore Beograda i Siniša Nikolić.

      

 

Jelena Jovičić student generacije 2003/2004.

 

Član 5. Pravilnika o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu:

Nagrada "Student generacije" dodeljuje se po jednom studentu sa svakog fakulteta, koji je diplomirao u toku prethodne školske godine, u redovnom roku predviđenom statutom fakulteta, sa najvišom prosečnom ocenom na tom fakultetu.

Predlog za nagradu utvrđuje fakultet i dostavlja ga Univerzitetu do 31. januara

Student generacije na Pravnom fakultetu u Beogradu za školsku 2003/2004. godinu je JOVIČIĆ JELENA ( broj indeksa 2000-72 upisala prvu godinu Pravnog fakulteta 6. jula 2000. godine, diplomirala 12. oktobra 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,67 )

 

Tomić Aleksandra nagrađena iz Fonda dr Dragoljub Atanacković

 

Fond Dr Dragoljuba Atanackovića, Profesora Pravnog fakulteta u Beogradu osnovan je 23 decembra 1997. godine. Osnivač fonda je supruga profesora dr Dragoljuba Atanackovića  profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Mirjana Atanacković.

Fond je osnovan radi negovanja uspomene na profesora Dragoljuba Atanackovića, njegova dela iz oblasti krivičnog prava i nagrađivanja studenata koji postižu uspehe u toj oblasti odnosno radi dodeljivanja nagrade diplomiranom studentu Pravnog fakulteta u Beogradu sa najvećom prosečnom ocenom iz grupe predmeta Katedre za krivične nauke.

Nagrađeni diplomirani student iz ovog fonda za ostvaren uspeh u školskoj 2003/2004. godini je TOMIĆ ALEKSANDRA

 

Nagrada iz Fonda Nenad Еftimovski dodeljena Jeleni Jovičić, diplomiranom pravniku

Nagrada iz “Fonda Nenad Eftimovski” dodeljena je 19. novembra 2004.godine  Jeleni Jovičić, diplomiranom pravniku. Gospođa Dragica Eftimovska, osnivač fonda iz 1987. godine, uručila je osamnesti put nagradu najboljem diplomiranom studentu Pravnog fakulteta. Jelena Jovičić je studije prava upisala školske 2000/01. godine a diplomirala 12. oktobra 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Predlog za dodeljivanje ove nagrade učinjen je od strane Upravnog odbora Fonda koji čine članovi Katedre za pravno-ekonomske nauke Pravnog fakulteta. Nagrada se zasniva na izvanrednom uspehu tokom studija i posebno iz ekonomske grupe predmeta, zbog čega je Jeleni Jovičić dodeljena i pohvalnica od strane Katedre za ekonomsko-pravne nauke, koju je uručila prof. dr  Emilija Vukadin, zamenik šefa Katedre. 

 

Odluka o konkursima “Zadužbine Milivoja Jovanovća i Luke Ćelovića”

Odbor “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” Univerziteta u Beogradu, raspisao je u skladu sa voljom zadužbinara tri konkursa za dodelu nagrada  studentima  Pravnog fakulteta u Beogradu. Komisija Pravnog fakulteta u sastavu: dr Olivera Vučić, prodekan za nastavu, dr Miodrag Jovanović, prodekan za nauku, dr Žika Bujuklić, dr Marko Đurđević i dr Goran Ilić donela je sledeće odluke:

“Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za stručne radove dodeljuje se sledećim studentima: Nikola Selaković, br. dos. 2002/117 (20.000,oo dinara), Tamara Banduka, br. dos. 2001/236 (20.000,oo dinara),  Vladimir Leposavić, br. dos. 2003/386 (7.000,oo dinara), Tijana Ristić, br. dos. 2003/138 (6.500,oo dinara) i Aleksandra Stepanović, br. dos. 2002/478 (6.500,oo dinara).

Deset stipendija iz “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”, za školsku 2004/2005. godinu, u visini od 3.000,oo dinara,  dobili su sledeći studenti: studenti II godine studija: Andreja Katančev. br. dos. 2003/28, prosek 10,oo,  Marija Mićić, br. dos. 2003/321, prosek 10,oo, Vladimir Marković, br. dos. 2003/282, prosek 10,oo i Jadranka Ninić, br. dos. 2003/264, prosek 9,80; studenti III godine studija: Ivana Marković, br. dos. 2002/1811, prosek 10,oo, Dejan Milovanović, br. dos. 2002/125, prosek 9,75 i Bojan Terzić, br. dos. 2002/208, prosek 9,41; studenti IV godine studija: Marija Maksimović, br. dos. 2001/566, prosek 9,76,  Ivana Đeranić, br. dos. 2001/92, prosek 9,42 i Miloš Perišić, br. dos. 2001/67, prosek 9,30.

“Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”, participacija troškova školarine nezaposlenom studentu poslediplomskih studija u iznosu od 15.000,oo dinara, sa prosekom na osnovnim studijama preko 9,00 dobio je student poslediplomac: Jovan Prodanović, br. dos. 2003/116, student II godine poslediplomskih studija.

Spisak nagrađenih studenata poslat je prof. dr Ivanu Juraniću, predsedniku Odbora “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”