Vesti/Događaji   
 

Novi broj biltena Acta Diurna o događajima u maju i junu 2006.godine

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 11 zabeležio je događaje tokom maja i juna 2006. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

Amabasador SAD Majkl Polt posetio Fakultet

Američki ambasador Majkl Polt je 31.maja 2006.godine posetio naš Fakultet, gde su ga dočekali dekan prof. dr Mirko Vasiljević i prodekan doc. dr Miodrag Jovanović. Ambasador Polt je obišao renovirani deo Biblioteke Pravnog fakulteta u kojem su smešteni računari koje je poklonila agencija američke vlade USAID.

U nastavku je ambasador Polt dva sata posvetio razgovoru sa studentima – polaznicima kursa „Uvod u pravni sistem SAD – izučavanje Povelje o pravima“ koji je tokom letnjeg semestra držao prof. dr Spidi Rajs, konsultant za pravničko obrazovanje projekta “USAID - Vladavina prava u Srbiji”. Ambasador Polt je studentima govorio o odnosima SAD i Srbije, funkcionisanju međunarodne zajednice, zaštiti osnovnih ljudskih prava po Ustavu SAD i na međunarodnom nivou i sličnim temama.

Studentima koji su pohađali kurs sertifikate je podelio direktor projekta USAID Dejvid Anderson. U realizaciji ovog kursa pomogao je asistent-pripravnik mr Dušan Rakitić.


XV Susret pravnika u privredi SCG

Petnaesti Susret-Kongres pravnika u privredi Srbije i Crne Gore održan je u Vrnjačkoj Banji od 17. do 19. maja 2006. godine sa temom «PRIVREDA I PRAVNA SIGURNOST». Na XV Susretu se okupilo oko 700 učesnika iz zemlje i inostranstva - pravnika iz privrede, pravosuđa, uprave i drugih organizacija,  profesora i advokata, među kojima je bilo i tridesetak profesora i asistenata sa našeg Fakulteta. Organizator Susreta je Udruženje pravnika u privredi SCG i njegov časopis Pravo i privreda, a urednik ovog kongresa je bio prof.dr Mirko Vasiljević, predsednik Udruženja i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Oko 90 referata i diskusija su obuhvatili više tematskih oblasti: Privreda i pravna sigurnost, Privredna društva-preduzeća, Privatizacija i stečaj, Radni odnosi, Privredni ugovori i sporovi-sudski i arbitražni, Poslovno pravo EU, Poslovni odnosi s inostranstvom, Intelektualna prava, Banke i osiguravajuća društva, Finansijsko tržište, Porezi. Zaključujući svoj rad Petnaesti Susret pravnika u privredi SCG je usvojio važne  PORUKE >>


Poseta univerzitetima u Švedskoj

U organizaciji Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) u Kraljevini Švedskoj je 7-12. maja 2006. boravila delegacija iz Srbije u kojoj su bili i predstavnici Pravnog fakulteta, dekan prof. Mirko Vasiljević i asistent Miloš Živković. Razlog posete je bio da se razmotre mogućnosti saradnje sa švedskim visokoškolskim ustanovama u obrazovanju kadrova potrebnih Republičkom geodetskom zavodu. Tokom boravka srpska delegacija je ostvarila kontakte sa Univerzitetom u Lundu (sa Tehničkom visokom školom), Univerzitetom u Stokholmu (sa Kraljevskim institutom za tehnologiju -KTH) i Univerzitetom u Jevleu (sa Odsekom za tehnologiju). Ostvaren je i susret sa poslediplomcima – stipendistima iz Srbije koji se obrazuju na KTH u Stokholmu, kao i dogovor o mogućem stipendiranju studenata našeg Fakulteta za pohađanje istog kursa.

Poseta švedskim univerzitetima je omogućila delegaciji iz Srbije da se upozna sa načinom multidisciplinarnog obrazovanja koje pored tehničkog obuhvata i elemente pravnog i ekonomskog obrazovanja, kao i sa programima kurseva koji se nude. Pošto se potvrdilo uverenje da je neophodno multidisciplinarno obučavanje kadrova za poslove geodetske i povezane pravne struke, može se očekivati formiranje specijalističkih (multidisciplinarnih) kurseva za obrazovanje specijalista za oblast katastra i prava na nepokretnostima.


Novi broj biltena Acta diurna o događajima u martu i aprilu 2006.godine

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 10 zabeležio je događaje tokom marta i aprila 2006. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

Poseta Pravnom fakultetu u Splitu

Proslavi 45. godišnjice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 19-23. aprila 2006. godine i međunarodnom skupu sa s temom „Bolonjska deklaracija – Put do evropske diplome“ koji je organizovan u tom okviru prisustvovali su predstavnici našeg Fakulteta prof. Aleksandra Jovanović, prodekan za finansije, i prof. Dragica Vujadinović. U pozdravnom govoru prof. Jovanović je u ime Uprave našeg Fakulteta pozvala domaćine da prisustvuju proslavi 165. godišnjice Pravnog fakulteta u Beogradu koja se održava u septembru ove godine, a prof. dr Dragica Vujadinović je na skupu govorila o reformama koje su u duhu bolonjskog procesa napravljene na našem Fakultetu.  (referat)

Na svečanosti i međunarodnom skupu u organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu bili su predstavnici pravnih fakulteta iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, Maribora, Ljubljane, Skoplja, Sarajeva, Mostara, Graca, Novog Sada i Beograda.


Komemorativna sednica posvećena Prof.dr Miroslavu Pečujliću

Na Pravnom fakultetu je 10.04.2006. održana komemorativna sednica posvećena Prof. dr Miroslavu Pečujliću, redovnom profesoru našeg Fakulteta u penziji. O profesoru Pečujliću su govorili profesori Mirko Vasiljević, Jugoslav Stanković i Vladimir Milić. Oproštaju od preminulog profesora Pečujlića prisustvovali su pored porodice i nastavnika Fakulteta i poštovaoci iz drugih sredina, a telegrame saučešća uputili su pravni fakulteti i druge institucije.

Biografija profesora Miroslava Pečujlića>>


Nagrada Prof. Žiki Bujukliću za knjigu Forum Romanum

Na svečanoj ceremoniji u Rektoratu Univerziteta u Beogradu 31.marta 2006. godine dodeljena je nagrada za najbolje naučno ostvarenje u 2005. godini profesoru našeg Fakulteta dr Žiki Bujukliću za knjigu Forum Romanum - Rimska država, pravo, religija i mitovi (Pravni fakultet i Dosije, 2005, 620 str.). Univerzitet ovu nagradu dodeljuje iz fonda Zadužbine Veselina Lučića na osnovu javnog konkursa na kome pravo učešća imaju profesori i naučni saradnici koji su svoje radove objavili u prethodnoj školskoj godini. Komisija, koju sačinjavaju dva prorektora i jedan profesor, odluku je donela jednoglasno uz obrazloženje da rad profesora Bujuklića u potpunosti ispunjava kriterijume zbog kojih je ova fondacija ustanovljena i da knjiga predstavlja prodor u naučnom istraživanju, kako po svojoj metodološkoj inovativnosti tako i po načinu izlaganja složene materije vezane za državnopravnu i kulturnu istoriju rimske civilizacije.

Prikaz knjige u časopisu Anali Pravnog fakulteta br.1/2006


Francuski orden Prof. Dejanu Popoviću

Ambasador Republike Francuske u SCG g. Ig Perne uručio je na svečanosti u Ambasadi u Beogradu, održanoj 16. marta 2006. godine, orden oficira Akademske palme rektoru Univerziteta u Beogradu, našem kolegi prof. dr Dejanu Popoviću. Ovo visoko odlikovanje rektoru Popoviću dodelio je predsednik Vlade Republike Francuske za zasluge u promovisanju francuske kulture.

Univerzitet u Beogradu je od pre dve godine član Međuuniverzitetske agencije za frankofoniju, koja okuplja visokoškolske institucije iz pedesetak država u kojima je snažan uticaj francuskog jezika i francuske kulture. Profesor Dejan Popović je, u svojstvu tadašnjeg dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1996. g. potpisao ugovor sa Univerzitetom u Nansiju o izvođenju poslediplomskih specijalističkih studija iz prava Evropske unije. Te studije se na našem Fakultetu sa velikim uspehom odvijaju do današnjih dana.


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u januaru i februaru 2006. godine

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 9 zabeležio je događaje tokom januara i februara 2006. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 


Otvorena sudnica za praktičnu nastavu

Renovirani amfiteatar VIII na Fakultetu koji će služiti kao sudnica za praktičnu nastavu svečano je otvoren 1.marta 2006. godine u prisustvu sudija, brojnih medija, nastavnika i studenata. Otvaranju fakultetske sudnice su, između ostalih, prisustvovali: predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero, predsednik Višeg trgovinskog suda Srbije Radomir Lazarević i sudija Jelena Vildović-Živković, predsednik Trgovinskog suda Goran Kljajević, zamenik predsednika Okružnog suda Biserka Živanović, predsednik Prvog opštinskog suda Miodrag Majić, kao i pomoćnik ministra pravde Živka Spasić i pomoćnik ministra prosvete i sporta dr Emilija Stanković.

Ovom prilikom Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta sa Višim trgovinskim sudom potpisali su dekan prof Mirko Vasiljević i predsednik suda Radomir Lazarević, što uz ranije potpisani ugovor sa Vrhovnim sudom Srbije obezbeđuje učešće sudija u nastavi na Fakultetu. Dekan prof. Mirko Vasiljević je posebno govorio o reformi nastave na Fakultetu koja se ogleda u usvojenom novom nastavnom planu, orijentaciji na praktične predmete i veštine i novom profilu studenta prava koji se i teorijski i praktično obrazuje, dok je prodekan doc. Miodrag Jovanović upoznao prisutne sa tehničkom i tehnološkom modernizacijom, a porodekan prof Olivera Vučić sa ciljevima fakultetske Fondacije «Radomir Lukić».

Događaj je vodio novi menadžer za odnose sa javnošću Dragiša Potić, a pratila ga je i  prigodna video prezentacija. Više od dvadeset novinara je imalo priliku za pitanja i dodatne razgovore tokom obilaska Fakulteta i koktela koji je potom priređen.

               


Komemorativna sednica posvećena Prof.dr Miodragu Trajkoviću

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 20.02.2006. godine održana je komemorativna sednica posvećena Prof. dr Miodragu Trajkoviću, našem profesoru u penziji. O profesoru Trajkoviću su govorili profesori Radomir Đurović, Vesna Besarović i Mirko Vasiljević, kao i predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković. Oproštaju sa iznenada preminulim profesorom Trajkovićem su pored porodice i nastavnika Fakulteta prisustvovali i mnogobrojni saradnici iz drugih institucija i prijatelji, a telegrame saučešća uputili su Rektor Univerziteta u Beogradu, pravni fakulteti i razne institucije i organizacije.

Biografija profesora Miodraga Trajkovića>>


Proslava dana Svetog Save uz nagrade i diplome

Na Pravnom fakultetu je 27. januara 2006. godine svečano obeležen Dan Svetog Save. U prepunom amfiteatru V »Radomir Lukić« skup je, kao i obično, otvoren sjajnim muzičkim programom AKUD »Branko Krsmanović« sa Horom  »Obilić« pod dirigentskom palicom profesora Fakulteta muzičke umetnosti Darinke Matić Marović. Brojnoj publici i mnogim uglednim gostima pozdravnu reč uputili su dekan Pravnog fakulteta profesor Mirko Vasiljević, ministar pravde Zoran Stojković i student-prodekan Tomislav Momirović, a čitavu svečanost pratila je i odlična video-prezentacija našeg Fakulteta.

Ugledni gost, profesor Univerziteta u Džordžiji Alan Votson, počasni doktor Univerziteta u Beogradu, koji je na našem fakultetu osnovao Alan Watson Foundation, lično je dodelio nagrade iz tog fonda studentima Miroslavu Đorđeviću i Radivoju Rankoviću za radove na nagradnu temu, a skup je pozdravio toplim prijateljskim rečima.

Dekan prof. dr Mirko Vasiljević je ovom prilikom uručio veliiki broj nagrada, pohvalnica i diploma našim studentima: nagradu najboljem studentu generacije Jeleni Adamović, koja je studije završila u roku sa prosekom 10 i još tri nagrade iz "Fondacije Radomir Lukić" - Milošu Perišiću koji je prvi diplomirao u generaciji sa prosekom 9,19, Grušić Uglješi i Ćeranić Ivani za odličan uspeh; nagradu iz "Fonda dr Dragoslav Janković" Srđanu Maukoviću za urađeni rad, a nagradu iz "Fonda dr Dragoljub Atanacković" Rakić Ivani za najbolji uspeh na pravosudnom smeru; 6 diploma novim magistrima nauka; 39 diploma specijalističkih studija - u čemu su učestvovali i rukovodioci specijalističkih studija prof Vesna Besarović i prof Vera Leko; 131 pohvalnicu najboljim studentima I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom preko 9,oo i svim položenim ispitima sa prethodne godine studija, kao i 392 diplome pravnicima koji su studije završili tokom prethodne godine. Kompletan spisak nagrađenih i pohvaljenih studenata>>

      


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u novembru i decembru

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 8 zabeležio je događaje tokom novembra i decembra 2005. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 


Promocija fondacije "Radomir Lukić"

Svečana promocija Fondacije "Radomir D. Lukić“ održana je 28. decembra 2005.godine na Pravnom fakultetu u prisustvu broje publike i uglednih gostiju u najvećem amfiteatru V koji takođe nosi ime našeg nekadašnjeg profesora akademika Radomira Lukića. U želji da sačuva uspomenu na svog uglednog profesora, Savet Pravnog fakulteta je na sednici 16.maja 2005.godine doneo odluku o osnivanju Fondacije "Radomir Lukić", čiji je prvenstveni cilj da podrži rad mladih naučnih naraštaja koji stvaraju i objavljuju naučna dela iz oblasti pravnih nauka na srpskom jeziku u Republici Srbiji i van nje.

Na svečanosti su o akademiku Lukiću govorili profesori dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta, dr Milijan Popović, dr Jugoslav Stanković i dr Budimir Košutić, koji je i predsednik Upravnog odbora ove Fondacije, a dramski umetnik Ivan Jagodić je interpretirao tekstove profesora Lukića o njegovom životu, studijama, kolegama profesorima, selu, srpskoj inteligenciji, nauci. Program je vodio naš student Nikola Selaković, višestruki pobednik na takmičenju u besedništvu, a uspešnu video prezentaciju koja je sve vreme pratila tok svečanosti pripremio je Petar Pavlović, sistem administrator našeg Računsko-informacionog centra.

Profesor Lukić je rođen u Mionici kraj Velike Plane 1914. godine, rano je ostao bez roditelja, završio je gimnaziju kao odličan učenik a Pravni fakultet 1933. godine sa prosečnom ocenom 10, doktorirao je u Parizu 1939. godine, u 26. godini života je biran za docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i započeo uspešnu univerzitetsku karijeru, 1956. godine je postao redovni profesor, a bio je i dekan Pravnog fakulteta 1958-60. godine. Predavao je Teoriju države i prava, Filozofiju prava, Opštu sociologiju i Metodologiju pravnih nauka i autor je mnogih knjiga iz ovih oblasti. Preminuo je 1999. godine u 85. godini života. Jedan od najpopularnijih profesora posleratne generacije, poznat po duhovitostima, profesor Lukić je zapisao i ove setne reči: „Starost se prikrade neprimetno, dođe neosetno. Privuče se, a da to i ne primetiš. Čovek treba da bude oprezan, da je ne pusti da mu priđe tako blizu."

                   


Izložba knjiga The English Book

The English book i Pravni fakultet organizovali su od 21. do 23. decembra 2005. prodajnu izložbu najnovijih naslova poznatih svetskih izdavača na engleskom jeziku u oblasti prava, politike, istorije, kao i rečnika i gramatičkih priručnika. Dekan prof. Mirko Vasiljević, gospodin Saša Sedmak, savetnik ministra nauke i zaštite životne sredine Vlade Srbije, i gospodin David Mellroy, prvi sekretar Ambasade Velike Britanije u Beogradu, svečano su otvorili ovu prodajnu izložbu kojom The English book obeležava deset godina rada na našim  prostorima. 

Ovom prilikom The English book je Biblioteci Pravnog fakulteta poklonio oko 1500 naslova knjiga, rečnika i priručnika na engleskom jeziku. U ime Fakulteta dekan prof. Mirko Vasiljević se posebno zahvalio gospođi Lisi Brown, direktoru The English Book

 


Poseta princa Aleksandra II Karađorđevića

Pravni fakultet je 8. decembra 2005. godine posetio princ Aleksandar II Karađorđević i zadržao se u kraćem razgovoru sa dekanom prof. Mirkom Vasiljevićem, prodekanima, nastavnicima i saradnicima, kao i  studentima Fakulteta. Domaćini su gostu pokazali Fakultet i uručili mu nekoliko prigodnih poklona: monografiju 150 godina Pravnog fakulteta, knjigu Istorija srpskog grba – i drugi heraldički radovi autora Aleksandra Solovjeva, Povelju o polaganju kamena temeljca za zgradu Pravnog fakulteta (7. jula 1937. godine), časopis Anali Pravnog fakulteta, kao i više objavljenih tekstova o kralju Petru I čiji je autor dr Svetlana Mirčov, upravnik Biblioteke Pravnog fakulteta

             


Novi broj biltena Acta diurna o dogadjajima u septembru i oktobru

Bilten Pravnog fakulteta Acta diurna broj 7 zabeležio je događaje tokom septembra i oktobra 2005. godine značajne za Fakultet i njegove članove. 

 


Razgovor o pravnim studijama u Srbiji

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2. novembra 2005. g. održan je sastanak članova Konferencije pravnih fakulteta Srbije, koje su predstavljali dekani svih državnih pravnih fakulteta u Srbiji, sa predstavnicima Ministarstva prosvete i sporta, Ministarstva pravde, Ministarstva za  državnu upravu i lokalnu samoupravu, predsednicima odnosno zamenicima predsednika Vrhovnog suda Srbije, Suda državne zajednice SCG, Ustavnog suda Srbije, Republičkog javnog tužilaštva, trgovinskih sudova, opštinskih sudova u Beogradu, Advokatske komore Srbije i Beograda, Saveza udruženja pravnika Srbije i SCG i predstavnicima studenata. Predmet sastanka je bio razmatranje sistema pravnih studija u Srbiji, u svetlu novog Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o pravosudnom ispitu, koji je u pripremi.

Imajući u vidu potrebu uključivanja pravnih fakulteta u evropski obrazovni prostor, potrebu unapređivanja kvaliteta i konkurentnosti pravničkog obrazovanja, kao i unapređenja misije akademske zajednice diplomiranih pravnika u razvoju društva, učesnici sastanka su identifikovali jedan broj najaktuelnijih otvorenih pitanja i u velikoj meri se složili oko načina njihovog razrešavanja. Dalje >>


Postavljena bista Slobodana Jovanovića

Na Pravnom fakultetu u Beogradu 31.oktobra 2005. svečano je pred mnogobrojnim poštovaocima otkrivena bista Slobodana Jovanovića (1869-1958), predratnog profesora našeg Fakulteta i velikana srpske pravne i političke misli. Bista, rad akademika Svetomira Arsića Basare, postavljena je u amfiteatru II koji nosi ime Slobodana Jovanovića, a o njegovom životu i plodnom delu govorili su naši profesori – akademici Danilo Basta i Kosta Čavoški, dekan prof.dr Mirko Vasiljević, kao i gost prof.dr Miloš Đorđević, jedan od inicijatora ovog čina koji su podržali svi državni pravni fakulteti u zemlji.

Život Slobodana Jovanovića ilustruje nekoliko podataka: profesor Javnog prava na Pravnom fakultetu 1897-1939 i dva puta njegov dekan, u dva mandata rektor Univerziteta u Beogradu, član Srpske Kraljevske akademije i jedno vreme njen predsednik; plodan pisac u više oblasti, posebno u teoriji države i prava, ustavnom pravu, političkoj istoriji Srbije i sociologiji; političar koji je postao podpredsednik u vladi generala Simovića 27.marta 1941. i predsednik izbegličke vlade 1942.godine, osuđen 1946.g. u odsustvu na 20 godina i gubitak državljanstva; rodoljub koji je život započeo i okončao u emigraciji, a čiji su posmrtni ostaci do danas ostali van zemlje.

 Verujući da je vreme prečistilo vrednosti, dekan prof. Vasiljević je izneo tri zahteva: vraćanje zemnih ostataka Slobodana Jovanovića u Srbiju, ukidanje političke presude iz 1946. godine i uređenje trga ispred Pravnog fakulteta koji bi nosio ime Slobodana Jovanovića. Zahteve je burnim aplauzom podržala publika prepunog amfiteatra, gde su se uz profesore, asistente i studente našeg Fakulteta našli i brojni ugledni gosti iz političke, naučne, stručne i univerzitetske sredine. 

   


Počasni doktorat dodeljen prof. Hansu Ankumu

Na predlog Pravnog fakulteta počasni doktorat Univerziteta u Beogradu dodeljen je dr Hansu (Johanu) Ankumu, profesoru Rimskog prava i Istorije holandskog prava Univerziteta u Amsterdamu. Počasni doktorat je dodeljen za izuzetan doprinos izučavanju antičke pravne istorije i rimskog prava, kod nas i u svetu. Svečanost je održana 21. oktobra 2005. godine na Univerzitetu, uručenje je obavio rektor prof. dr Dejan Popović, a predlog je obrazložio prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta.

Naučni opus prof. Hansa Ankuma je impresivan i obuhvata osam monografija, osam zbirki članaka i 170 članaka. Osim toga, Hans Ankum je jedan od omiljenih i cenjenih profesora, koji je  gostovao na više desetina evropskih i vanevropskih univerziteta, dobio tri titule počasnog doktora, kao i odlikovanje holandske vlade Riter reda holandskih lavova, a takođe je član Kraljevske akademije nauka Holandije.

Profesor Hans Ankum je osnivač kluba Forum romanum na svom Fakultetu, na kome je gostovalo mnogo uglednih romanista uključujući i našeg pokojnog profesora Stojčevića, a  ovaj klub je bio  inspiracija i model za istoimeni klub na našem Fakultetu, na kome je profesor Ankum gostovao desetak puta, kao i ovih dana na proslavi njegove 35.godišnjice. 


Svečani početak školske godine

Na Pravnom fakultetu je 3. oktobra 2005. godine  svečano obeležen početak nove školske godine. Amfiteatar »Radomir Lukić«, poznata »petica« koja prima oko 1.000 posetilaca, bio   je prepun studenata, nastavnika i uvaženih gostiju, kao i kamera brojnih medija. Svečanost je, kao i mnogo puta ranije, muzikom ulepšao hor »Obilić« AKUD »Branko Krsmanović« pod dirigentskom palicom Darinke Matić Marović, profesora Fakulteta muzičke umetnosti.

Dobrodošlicu studentima i posebno brucošima poželeli su Zoran Stojković, ministar pravde, prof Zoran Stojanović, predsednik Saveta fakulteta, student-prodekan Tomislav Momirović i prof Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta. Koristeći pogodnosti moderne video opreme za sažetu i slikovitu prezentaciju Dekan je predstavio Fakultet, njegovu dugu tradiciju i zavidne rezultate, raznovrsne aktivnosti, značajne kadrovske i obrazovne mogućnosti, nameru da očuva lidersku ulogu u srpskom pravničkom obrazovanju i završio je sloganom koji obećava: HOĆEMO I MOŽEMO VIŠE.

 


Renoviranje fakulteta

Brojne aktivnosti na obnovi, modernizaciji i reformi Fakulteta u 2004/2005 godini obuhvatile su i renoviranje zgrade i opreme. Veliki radovi su obavljeni u kratkom periodu tokom letnjeg prekida nastave: na zgradi, koja je izgrađena pred drugi svetski rat, zamenjeni su svi prozori (uz poštovanje zahteva koji se odnose na spomenike kulture); veliki amfiteatri u kojima se drže predavanja  snabdeveni su opremom za video-prezentaciju; adaptirana je studentska kompjuterska laboratorija i opremljena sa dvadesetak kompjutera;  Klub nastavnika (na slici) je renoviran i ukusno namešten.

 U sledećoj fazi, koja će uslediti nakon radova na sistemu grejanja, predviđeno je još nekoliko značajnih poduhvata: rekonstrukcija i adaptacija više čitaonica biblioteke koje zauzimaju oko 600 m2, adaptacija osam seminara i instituta, instalacija nove opreme za snimanje i prevođenje u Konferencijskoj sali, adaptacija dve prostorije u suterenu u fotokopirnicu, knjižaru i prostor za reklamni materijal, nabavka i instalacija novih kompjuterskih programa za stručne službe.

Dakle, započelo je veliko spremanje, opremanje i ulepšavanje Fakulteta, koje će verovatno  potrajati jer je u pitanju prostor od 11.000 m2 u kojem pritom aktivno studira više od deset hiljada studenata.


                                                                                                dalje 2004/2005 >>

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299