Vesti/Događaji   
 

Pravni fakultet sa uspehom organizovao Letnju školu „Romi: pravno-politička dimenzija“

Pravni fakultet je u periodu od 21. do 27. septembra bio domaćin letnje škole „Romi: pravno-politička dimenzija“, organizovane u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Pravnim fakultetom i Međunarodnim institutom za ljudska prava i mir iz Kaena (Caen) u Normandiji, Francuska. Organizaciju letnje škole su pomogli Fond za otvoreno društvo, Misija OEBS u Srbiji, Fondacija Hajnrih Bel, Narodno pozorište u Beogradu i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu.

Sedmodnevni program pohađalo je ukupno 65 studenata, kako sa beogradskog Pravnog fakulteta, tako i 16 studenata pravnih fakulteta iz regiona - iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine, i to iz oba entiteta, Federacije i Republike Srpske, kao i 8 studenata iz Francuske.

Škola je imala zadatak da formira krug mladih pravnih stručnjaka sa posebnim znanjima i senzibilitetom za zaštitu prava Roma, koji će stručno i s razumevanjem moći da pruže doprinos unapređenju položaja Roma kako u Srbiji tako i šire.

Članovi projektnog i organizacionog odbora letnje škole bili su prof. dr Dragica Vujadinović, doc. dr Branko Rakić, doc. dr Ivana Krstić i asistent mr Maja Lukić. Članovi ovog tima, uz pomoć studenta-prodekana Filipa Bojića, studenata i administrativnog osoblja, uložili su veliki i višemesečni trud da bi došlo do ostvarenja ovog projekta.

Cilj letnje škole je bio i da skrene pažnju javnosti na nepostojanje svesti i nedovoljno bavljenje ovom temom u školama i javnim ustanovama, kao i na uporan problem diskriminacije sa kojom se romska populacija suočava.

Na svečanom otvaranju škole, u prepunoj konferencijskoj sali našeg Fakulteta polaznike i goste su pozdravili i poželeli im uspešan rad dekan našeg Fakulteta, prof. dr Mirko Vasiljević, prorektorka za nastavu Univerziteta u Beogradu, prof. dr Neda Bokan, pomoćnica ministra u  Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, g-đa Sanja Jašarević Kužić, šefica Kancelarije za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, g-đa Dajana Faloni (Daiana Serafina Falloni), Viša savetnica za manjinska pitanja u Misiji OEBS u Srbiji, g-đa Kristina Dejvis, i upravnica letnje škole i profesorka našeg Fakulteta dr Dragica Vujadinović.


Proslava Dana Fakulteta

Svečanom Akademijom i uručivanjem diploma studentima koji su okončali studije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je svoju Krsnu slavu i Dan Fakulteta 27. 09. 2009. godine.

Proslava, na kojoj se okupio veliki broj nastavnika i saradnika, zaposlenih u administraciji kao i penzionisanih nastavnika, je započela slavskim obredom i sečenjem slavskog kolača, u čemu su učestvovali i crkveni velikodostojnici.

Na svečanoj Akademiji u amfiteatru V  su najveći deo publike činili diplomirani studenti, magistri i specijalisti koji su svoje studije završili tokom prethodne školske godine, ali i njihovi bračni drugovi, deca, roditelji... U kulturno-umetničkom delu programa učestvovao je akademski hor AKUD „Krsmanović“, a velike aplauze prisutnih dobio je ovogodišnji pobednik u besedništvu Filip Bojić.

Prisutnim gostima obratio se i dekan Pravnog fakulteta iz Salcburga, prof. dr Kurt Šmeler, učesnik letnje škole o pravima Roma.

Prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta, je poručio diplomcima da u svom budućem radu ne treba da slušaju ni šefa ni partiju, i da  ono što Srbiji nedostaje jesu profesionalni kadrovi, jake institucije i potpuna primena zakona u praksi, kao i da je malo onih koji interese institucije kojom rukovode , stavljaju ispred svog ličnog interesa, nakon čega je pozdravljen burnim aplauzom.

Čestitajući slavu državni sekretar Ministarstva nauke, prof. dr Miloš Nedeljković je naglasio da je Pravni fakultet jedan od lidera na Univerzitetu u Beogradu, a naročito među društvenim fakultetima. On je poručio diplomcima da se uključe u društvene tokove i tako pomognu borbu za profesionalnost i stručnost.

U sklopu proslave otvoren je prvi sajam pravne knjige na Fakultetu na kome učestvuje 16 izlagača. U sklopu sajma otvorena je izložba zadužbine „Dositej Obradović“ pod nazivom „Put visokog školstva“.

O radu Izdavačkog centra Pravnog fakulteta, novom katalogu za 2009/2010. godinu i pravnoj knjizi govorili su upravnik Centra za izdavaštvo i informisanje prof. dr Jovica Trkulja i dekan prof. dr Mirko Vasiljević, koji je i zvanično otvorio sajam.

Povodom otvaranja izložbe, prisutnim gostima obratio se predsednik Upravnog odbora zadužbine „Dositej Obradović“ Radomir Putnik.

                


Potpisan protokol o saradnji sa Ustavnim sudom

30.06.2009.godine je potpisan Protokol o međusobnoj saradnji Pravnog fakulteta i Ustavnog suda.

Potpisnici protokola su se saglasili da ostvaruju i razvijaju različite vidove saradnje u cilju unapređivanja ustavnopravne teorije i prakse u Republici Srbiji, koji će se ogledati u organizobanju stručnih i naučnih skupova i izdavanju naučnih i drugih publikacija i časopisa. Ustavni sud će studentima Pravnog fakulteta omogućiti sticanje praktičnih znanja u oblasti zaštite ustavnosti i zakonitosti i zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Sudije ustavnog suda mogu biti pozvani kao predavači na Pravni fakultet, a Pravni fakultet će stručnim licima Ustavnog suda omogućiti stručno usavršavanje na master, doktorskim i specijalističkim kursevima.


Regionalni Tempus master iz prava intelektualne svojine

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je član konzorcijuma kome je odobren Tempus projekat za organizovanje master programa iz prava intelektualne svojine. Master studije organizovaće se u Skoplju (moguće i Beogradu), na engleskom jeziku. Predavanja će izvoditi profesori sa univerziteta članova konzorcijuma: Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Skoplju, Univerziteta u Nišu, Univerziteta Robert Šuman iz Strazbura, Univerziteta Sveti Kliment Ohridski iz Sofije, Univerziteta Makedonija iz Soluna... Nastavu će izvoditi i priznati stručnjaci iz Akademije Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). Program se odvija uz finansijsku podršku Evropske unije.

Obavezni predmeti biće: Uvod u pravo intelektualne svojine; Patenti; Žigovi i oznake geografskog porekla; Autorsko pravo i srodna prava; IT pravo; Rešavanje sporova iz intelektualne svojine; Ekonomija intelektualne svojine; Sprovođenje prava intelektualne svojine; Uvod u pravo konkurencije.

Izborni predmeti biće: Industrijski dizajn; Međunarodno privatno pravo; Krivičnopravni aspekti intelektualne svojine; Imena Internet domena; Ugovorno pravo; Trgovinsko pravo...

Dodatne informacije mogu se dobiti od docenta dr Dušana Popovića.


Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Pravnog fakulteta i Privredne komore Srbije

25.06.2009.godine je potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Pravnog fakulteta i Privredne komore Srbije. Sporazum ima za cilj unapređenje odnosa i uzajamne saradnje Pravnog fakulteta u Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije u oblasti evropskih integracija, a u skladu sa organizacijom, tehničkim i ljudskim mogućnostima obe strane.

Vidovi saradnje predviđeni ovim sporazumom su:

  • Organizovane posete studenata Pravnog fakulteta Privrednoj komori Srbije – Birou za saradnju sa EU, u cilju upoznavanja sa načinom rada njegovog stručnog tima;

  • Volontiranje studenata završnih godina Pravnog fakulteta u Privrednoj komori Srbije, kao i u privrednim društvima članice Komore, a na osnovu iskazanog interesa privrednih duštava;

  • Saradnja na realizaciji edukativnih programa u vezi sa pravnim i ekonomskim delovima Acquis communitaire;

  • Pohađanje odgovarajućih specijalističkih kurseva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od strane Privredne komore Srbije;

  • Učešće predstavnika Privredne komore Srbije na predavanjima u okviru kurseva koji se organizuju na Fakultetu;

  • Organizovani sastanci predstavnika Biroa za saradnju sa EU sa studentima i  predstavnicima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

  • Pristup resursima Pravnog fakulteta – bibliotečkom fondu, rezultatima projekata, naučnih istraživanja i  slično.


Bilten Acta Diurna br.25

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 25 zabeležio je događaje od marta do kraja maja 2009.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Prvi na takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava

U periodu od 25. do 30. aprila 2009. godine u organizaciji Crvenog krsta Srbije održano je osmo po redu nacionalno takmičenje iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava. Pored tima našeg fakulteta, na takmičenju su učestvovali i studenti Pravnog fakulteta iz Novog Sada, Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko – policijske akademije i Vojne akademije.

Nakon petodnevnog nadmetanja u poznavanju međunarodnog humanitarnog prava, pobedu je odneo tim našeg fakulteta, koji su činili Nenad Kovačević, Stefan Antonić i Marija Šćekić. Trener tima bio je Jovan Nicić, savetnik u Kancelariji Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, a podršku i pomoć u pripremama pružila je docent dr Ivana Krstić. Drugo mesto zauzela je ekipa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Pored osvajanja prvog mesta i titula najboljeg govornika na takmičenju pripala je našoj studentkinji, Mariji Šćekić. Osvajanjem prvog mesta naši studenti su obezbedili učešće na prestižnom međunarodnom takmičenju Jean Piktet, koje će biti održano u aprilu iduće godine.

              


Konstantno u društvu najboljih

Na šesnaestom takmičenju studenata prava iz arbitraže i međunarodnog privrednog prava – Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, koje je održano u periodu od 3-9. aprila 2009. godine u Beču, tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu ponovio je sjajne uspehe svojih kolega iz prethodnih godina. Po peti uzastopni put naši studenti su se plasirali u finalnu rundu takmičenja (najbolja 64 fakulteta) u konkurenciji čak 233 fakulteta iz skoro 60 zemalja sveta koje je predstavljalo preko 1500 studenata prava. Tako se Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu svrstao u krug od svega 5 fakulteta sveta koji se mogu podičiti ovakvim kontinuiranim uspehom u poslednjih pet godina. S tim u vezi, od posebnog značaja je činjenica da su naši studenti jedini iz ove male grupe koji dolaze sa neengleskog govornog područja (druga četiri fakulteta dolaze iz SAD, Australije, Novog Zelanda i Indije).

Pored plasmana u 16-inu finala (gde su naši studenti na žalost ispali od tima Univerziteta Viktorija Velington sa Novog Zelanda, koji je kasnije i pobedio na takmičenju) naši studenti su poneli i nekoliko značajnih priznanja – nagradu za jednu od najboljih tužbi i jednog od najboljih govornika na celom takmičenju- prvo priznanje pripalo je celom timu, a drugo našoj studentkinji Ivani Stojšić. Ovim je tim Pravnog fakulteta spojio nagrade za usmeni i pismeni deo takmičenja, ponovio uspehe koje su pobrali prethodni članovi tima, i pokazao da se na našem Fakultetu studenti na najvišem nivou uče veštinama argumentovanog pravničkog govora kao i pisanoj reči, što je možda i najjače oruđe dobrog pravnika. 

nastavak vesti >>

                      


Belgrade Arbitration Conference

Od 27. marta 2009. od 10:00-19:30 u amfiteatru ''Radomir Lukić'' Pravnog fakulteta održana je  velika međunarodna konferencija Belgrade Arbitration Conference na kojoj je učestvovalo šesnaest eminentnih stranih stručnjaka iz oblasti međunarodne trgovinske arbitraže, uključujući i aktuelnog Sekretara UN Komisije za međunarodno privredno pravo – UNCITRAL, g-dina Renoa Sorijela.

Po broju i kvalitetu govornika konferencija je jedna od najinteresantnijih ne samo u regionalnim, već i svetskim okvirima, o čemu svedoči i veliki broj učesnika koji se prijavio iz inostranstva. Učešće na konferenciji uzeo je i značajan broj domaćih pravnika, kako onih koji rade na fakultetima i institutima, tako i onih iz pravosuđa i privrede. Konferencija  se bavila najaktuelnijim praktičnim temama arbitražnog rešavanja sporova, koji u svetskim okvirima predstavlja dominantan način rešavanja međunarodnih trgovinskih sporova.

Glavni organizatori konferencije su, uz Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, nemačka fondacija GTZ, Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. Zahvaljujući pomoći Skupštine grada Beograda, Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Kraljevine Holandije i advokatskih kancelarija Baklaja-Igrić-Mujezinović u saradnji sa Clyde & Co, Karanović-Nikolić, CMS Beograd, Moravčević-Vojnović-Zdravković u saradnji sa Schönerr, Prica & Partners i Živković-Samardžić učešće na konferenciji je bilo besplatno, čime se omogućilo velikom broju naših pravnika da prisustvuju međunarodnoj konferenciji od prvoklasnog značaja.

Program konferencije >>

                     

Video snimak sa konferencije >> 1 2 3 4 (200 Mb avi)


Belgrade Open Premoot

Tokom 28. i 29. marta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održao se drugi po redu Belgrade Open Pre-Moot, predtakmičenje na kojem se timovi studenata uvežbavaju za učešće na najvećem svetskom takmičenju studenata prava – Willem C. Vis Moot, koje se bavi problemima međunarodne prodaje robe u kontekstu međunarodne trgovačke arbitraže i koje se svake godine tradicionalno održava u proleće u Beču. Prošlogodišnji, prvi po redu, Belgrade Open Pre-Moot se pozicionirao kao jedno od najznačajnijih svetskih predtakmičenja, a ove godine ta je pozicija potvrđena: učešće je uzelo 17 timova iz 14 zemalja.  Pored evropskih timova, u goste su nam došli timovi iz SAD, Novog Zelanda, Meksika i Singapura. Arbitri na ovom predtakmičenju bili su  stručnjaci iz zemlje i sveta, a tokom vikenda održano je gotovo 50 arbitražnih sesija. Zainteresovanima, uključujući i studente, ovo pruža mogućnost da steknu uvid u način na koji se odvija arbitraža. Tipična arbitraža je zatvorena za javnost, tako da je prilika da se posmatra način na koji ona funkcioniše, tokom ovog studentskog takmičenja u Beogradu, jedinstvena.

http://www.ius.bg.ac.rs/moot/premoot.htm

              

Video snimak sa pre-moot-a >> 1 2 (50 Mb avi)


Bilten događanja Acta Diurna br.24

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 24 zabeležio je događaje od decembra 2008.do februara 2009.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Potpisan protokol o saradnji MUP-a i Pravnog fakulteta

Zamenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Mirko Vasiljević, potpisali su u sredu, 25.02.2009. god. Protokol o saradnji.

Ovaj Protokol treba da doprinese kvalitenijoj izradi nacrta zakona, podzakonskih akata i drugih pravnih propisa koji se tiču aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i reforme policije. U cilju kvalitetnijeg obrazovanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i njihovog uspešnijeg rada, pripadnici MUP-a pohađaće odgovarajuće specijalističke kurseve na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sporazum će takođe omogućiti najboljim studentima Pravnog fakulteta da se po završetku studija zaposle u MUP-u.

U pozdravnoj reči Dekan Pravnog fakulteta je istakao, da je potreba za saradnjom nastala zbog predstojeće reforme države i državnih institucija i da je MUP na pravom putu da saradnjom sa vodećim katedrama Pravnog fakulteta prepozna najvažnije standarde u izradi i primeni novih propisa. 


Komemorativna sednica posvećena Prof. dr Đorđu Lazinu

Na Pravnom fakultetu je 02. februara 2009. godine održana komemorativna sednica posvećena Prof. dr Đorđu Lazinu, profesoru na predmetu Krivično procesno pravo , na kojoj su se nastavnici i saradnici Fakulteta oprostili od kolege koji nas je prerano napustio. Dekan prof. Mirko Vasiljević je otvorio komemoraciju upućujući porodici izraze dubokog saučešća u ime nastavnika, asistenata i generacija studenata kojima je prof. Lazin ostao u lepoj uspomeni. O naučnom radu prof. dr Đorđa Lazina govoriio je dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta , a tople reči o prof. Lazinu kao čoveku i kolegi izgovorio je dr Živojin Aleksić, profesor u penziji Pravnog fakulteta.

Biografija Prof.dr Đorđa Lazina >>


XV takmičenje u besedništvu

Na Savindan 27. januara 2009. godine, u organizaciji Centra za besedništvo – Institutio oratoria Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održano je XV takmičenje studenata prava u besedništvu. Ova tradicionalna kulturna manifestacija, koja je postala brend našeg fakulteta i jedan od glavnih svetosavskih događaja u našoj prestonici i ovog puta je privukla veliki broj poklonika lepe i jake reči.  Amfiteatar „Akademik Radomir D. Lukić“ i ovoga puta je bio premali da bi primio sve zainteresovane posetioce.

Ove godine takmičilo se 13 studenata Pravnog fakulteta u sve tri kategorije (slobodna tema, zadata tema i improvizacija), a stručni žiri je radio u sledećem sastavu: dr Ljiljana Mrkić-Popović - profesor FDU, Branislav Lečić (predsednik žirija) - dramski umetnik, dr Mirko Vasiljević - dekan Pravnog fakulteta, Vojkan Nedić - predsednik Advokatske komore Beograda, Rale Damjanović - književnik, dr Obrad Stanojević - osnivač Centra za besedništvo i dr Sima Avramović - redovni profesor Pravnog fakulteta. Zadate teme su bile: Pravo ili pravda i Sokratova misao Ko uđe u brak - kajaće se, ko ne uđe- kajaće se. Po odluci žirija ali i publike pobednik XV takmičenja studenata prava u besedništvu je Filip Bojić, student IV godine našeg fakulteta, koji je nastupio u kategoriji slobodna tema. Prva nagrada u kategoriji zadata tema pripala je Milošu Jankoviću, studentu III godine, a u kategoriji improvizacija Aleksandru Jovanoviću studentu I godine. Drugu nagradu u slobodnoj temi osvojio je Aleksandar Tomović (IV godina) koji je besedio o znanju, u improvizaciji Gordan Todorović (apsolvent), dok su u zadatoj temi dodeljene dve druge nagrade Jeleni Pašajlić (IV godina) i Branislavu Stojanoviću (III godina). Treća nagrada u improvizaciji pripala je apsolventu Luki Tomiću (apsolvent), a u slobodnoj temi Kseniji Nikolić (II godina), koja je svojim govorom posvećenom društvenom značaju promena dobila i nagradu „Mladi Evropljanin“ Evropskog Foruma Albah.


Proslava dana Sv. Save uz diplome i nagrade

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 27. januara 2009. kao i svake godine svečano je obeležen Dan Sv. Save u najvećem amfiteatru „Akademik Radomir Lukić“, poznatoj „petici“.  Mnogobrojne zvanice, studente i profesore na početku svečanosti himnom svetog Save pozdravio je akademski hor „Obilić“ pod dirigentskom palicom prof. Darinke Matić Marović.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević se obratio prisutnima, pozdravio novu generaciju diplomiranih pravnika  i iskoristio priliku da im se obrati kao profesionalcima, od kojih se sada mnogo očekuje.  Profesor Vasiljević je istakao da je kvalitet diplome koja se stiče na ovom fakultetu najviši koji se u ovoj zemlji može dati.

Prisutne je zatim pozdravio državni sekretar Ministarstva pravde republike Srbije, Slobodan Homen. On je istakao da Srbiji predstoje velike reforme u pravosuđu i da su nam mladi i nadasve stručni pravnici više nego potrebni.

Na istorijski značaj Svetog Save goste je podsetio prof. dr Žika Bujuklić. U svojoj nadahnutoj besedi, potkrepljenoj istorijskim činjenicama, profesor Bujuklić je govorio o  velikom doprinosu Svetog Save na polju  razvoja srednjovekovnog  srpskog prava.

Nagrada „student generacije dodeljena je Kršljanin Nini, koji je studije završila  26.06 2008. godine  sa prosečnom ocenom 10,00. Nagrada iz Fonda dr Dragoljub Atanacković dodeljena je Kršljanin Nini, kao najboljem studentu (diplomiranom pravniku) na pravosudnom smeru (diplomira 26.06. 2008. godine sa prosečnom ocenom 10.00). Dodeljene su nagrade iz Fonda Alan Votson za radove na temu „Pravni transplanti i prvi srpski ustav od 1835. godine“ i to: prva nagrada -  Mladenu Tišma, i pohvale Kostić Ana, Čanda Igor i Vujičić Nikola. Akademci nagrađeni iz fondova  i student generacije osim pohvalnice i knjiga, dobili su i novčane nagrade.

Uručene su diplome magistrima (2), specijalistima (26), kao i pohvalnice najboljim studentima  I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom 9,00 – 10.00  (ukupan broj 154), a na kraju i diplome diplomiranim pravnicima (oko 400).


Osnovana Fondacija "Osmeh na dar"

27.1.2009. potpisan je Ugovor o osnivanju Fondacije Osmeh na dar, kao produžetak tradicionalne humanitarne akcije. Fondaciju su osnovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dekan Pravnog fakulteta, profesor dr Mirko Vasiljević.

Ciljevi Fondacije su pomoć deci sa područja Kosova i Metohije, pomoć bolesnoj i autističnoj deci, promocija kulture i obrazovanja, kao i koordinacija sa ostalim organizacijama sličnog karaktera na ostvarivanju ovih ciljeva.

U protekle tri godine, studenti su u tri navrata posetili preko 15 enklava na Kosovu i Metohiji i podelili oko 5000 novogodišljih i božićnih paketića deci iz tih krajeva. U budućnosti je planirano da se preduzimaju ozbiljnije akcije - obnova škola, pomoć domu za decu zaostalu u razvoju u Gračanici, kolektivnim centrima širom Srbije itd.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je oduvek pomagao humane i plemenite poduhvate, a osnivanje prve studentske fondacije u Srbiji je svedočanstvo vrednosti ove institucije, ali i kvaliteta njegovih studenata.


Bilten događanja Acta Diurna br.23

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 23 zabeležio je događaje od oktobra i novembra 2008.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Stručna rasprava o Predlogu statuta AP Vojvodine

Na Pravnom fakultetu je 1.12.2008. održana stručna rasprava o Predlogu statuta AP Vojvodine. Posle pozdravne reči Dekana Pravnog fakulteta prof. dr Mirka Vasiljevića, tri uvodničara su iznela početne stavove (dok se četvrti najavljeni govornik ministar za ljudska i manjinska prava mr Svetozar Čiplić izvinio zbog drugih obaveza). Dr Tamaš Korhec, sekretar za upravu i propise u Izvršnom veću AP Vojvodine, izneo je osnovne argumente u prilog Predloga statuta i istakao problem oko definisanja karaktera i pravnog značaja statuta: da li se statut shvata kao konstitutivni i najviši pravni akt autonomne pokrajine koji zajednički donose pokrajinska i republička skupština, ili samo kao izvršni podzakonski akt koji se može osporavati u svemu što nije posebno propisano zakonom. Takođe, ocenio je da ustavni okvir ima kritične tačke koje zavise od tumačenja odredbi samog Ustava. Dr Zoran Lončar, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kritički se osvrnuo na Predlog statuta i ukazao na povrede Ustava Republike Srbije i elemente državnosti koje bi AP Vojvodina dobila. Prof. Dr Ratko Marković, redovni profesor našeg Fakulteta, takođe je kritički razmatrao predloženi statut ukazujući da je reč o aktu manje pravne snage od zakona, pa da je otuda nedopustivo nastojanje Predloga da oponaša formu i dikciju ustava, čak da menja Ustav.

Diskusija koja je usledila bila je dominantno kritički intonirana. U njoj su učešće uzeli akademik Kosta Čavoški (Pravni fakultet), prof. dr Vladan Kutlešić (Univerzitet Megatrend), doc. dr Vladan Petrov (Pravni fakultet), prof. dr Slobodan Samardžić (Fakultet političkih nauka), doc. dr Darko Simović (Policijska akademija), asistent mr Tanasije Marinković (Pravni fakultet) i drugi. Na kraju stručne rasprave uvodničari su reagovali na neke izrečene komentare, a celokupno razmatranje je sugerisalo zaključak da je Predlog statuta AP Vojvodine u mnogim odredbama neustavan, da Pokrajini daje elemente državnosti, da sadrži niz pravno loših rešenja, da bi mogao imati dalekosežno štetne posledice, te da bi bilo mnogo posla za Ustavni sud ukoliko bi Narodna skupština Srbije dala saglasnost na Predlog, pošto ne može da ga menja. Ukratko, pravni stručnjaci koji su se okupili na ovom skupu nisu dali „prelaznu“ ocenu Predlogu statuta AP Vojvodine.


Akademija posvećena Slobodanu Jovanoviću

Na Pravnom fakultetu je 11. decembra 2008. održana akademija povodom pedesete godišnjice smrti Slobodana Jovanovića (1869-1958) u amfiteatru koji nosi njegovo ime jer je u njemu predavao i gde je postavljena njegova bista. Akademija je započela njegovim glasom, snimkom govora na BBC iz 1943. godine kojim se obraćao Jugoslovenima u Latinskoj Americi.

Dekan prof. dr Mirko Vasiljević je govorio o biografiji Slobodana Jovanovića, jednog od najvećih intelektualaca moderne Srbije koji je ostavio mnoga dela u više naučnih disciplina, ali je potisnut u senku zbog nesrećne političke sudbine. Akademik Čedomir Popov je govorio o Slobodanu Jovanoviću kao istoričaru ili „piscu istorije“ kako je on sam definisao svoje pisanje o srpskoj, evropskoj i svetskoj istoriji. Prof. dr Milo Lompar je na temu „Slobodan Jovanović i književnost“ istakao njegovu pripadnost grupi vrhunskih intelektualaca koji su formirali stil za književnost. Akademik Danilo Basta je prikazao Slobodana Jovanovića kao pravnog teoretičara i njegovo ključno gledište o neodvojivosti države i prava, po kojem pravo čine norme koje je država propisala i izraz su njene volje, ali predstavljaju i njeno ograničenje. Prof. dr Ratko Marković je predstavio Slobodana Jovanovića kao ustavnopravnog pisca, jer je kao profesor ustavnog prava napisao niz studija, udžbenika, rasprava i članaka iz te discipline, iako ta dela nisu ušla u opus objavljenih Sabranih dela. Svi govornici su istakli neku od vrlina - logičarsku snagu, odličnu teorijsku spremu, vrhunski stil pisanja – a glumac Ivan Jagodić je to u više navrata ilustrovao čitanjem odlomaka iz raznih dela Slobodana Jovanovića.

Ova akademija povodom 50 godina od smrti je poslednja u nizu aktivnosti koje je Pravni fakultet preduzeo u cilju pune rehabilitacije Slobodana Jovanovića. Podržao je objavljivanje njegovih dela, publikovao je knjige o njemu, organizovao je naučne skupove posvećene njegovom delu, a uz to, dao je inicijativu da se presuda na robiju i gubitak časti proglasi ništavnom (što je učinjeno 2007. godine), da se njegovi posmrtni ostaci prenesu u zemlju i dostojno sahrane, kao i da se proglasi za počasnog građanina Beograda i jedna ulica ili trg nazovu njegovim imenom.


Otvorena nova studentska laboratorija

Na našem Fakultetu svečano je 1. decembra 2008. god. otvorena nova studentska laboratorija, kao i izložba “Pravni fakultet – spomenik kulture i spoj tradicionalnog i novog“. Tom prilikom su se mnogobrojnim gostima i studentima obratili dekan Fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević, pomoćnica gradonačelnika Radmila Hrustanović i rektor Beogradskog univerziteta prof. dr Branko Kovačević.

Ovom prilikom Dekan Vasiljević je istakao da je Fakultet tokom poslednjih nekoliko godina izveo velike radove i izdvojio značajna sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade, čime je dobijeno više od 500 m2 korisnog prostora za unapređenje procesa nastave i rada studenata. Deo podrumskih prostorija kotlarnice Fakulteta adaptiran je u modernu studentsku laboratoriju sa 50 računara, a stari sistem grejanja zamenjen je novim daljinskim sistemom i opremom za ubacivanje svežeg vazduha u amfiteatre i slušaonice. Dekan je stoga konstatovao da nova studentska laboratorija predstavlja jedan u nizu poduhvata kojima Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu nastoji da pruži kvalitetnije studije prava i održi vodeću poziciju medju pravnim fakultetima u Srbiji i ovom delu Evrope.

Rektor Beogradskog univerziteta je primetio da je zgrada Pravnog fakulteta jedina „inteligentna“ zgrada na Beogradskom univerzitetu, koju on pokazuje kao primer primene tehnike i tehnologije čak i svojim kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta. Pomoćnica gradonačelnika Radmila Hrustanović je posebno istakla da je grad Beograd pomogao rekonstrukciju grejanja i termoinstalacija Fakulteta, a potom je sa Dekanom svečano otvorila novu studentsku laboratoriju.

              


Međunarodni skup o Kosovu

U organizaciji redakcije časopisa Anali pravnog fakulteta u Beogradu 15. novembra 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je međunarodni skup Self-Proclaimed Independence of Kosovo and its Recognition – Legal Aspects (Samoproglašena nezavisnost Kosova i njeno međunarodno priznanje – pravni aspekti). Na skupu su predstavljeni naučni i stručni tekstovi koji će biti objavljeni u međunarodnom broju časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu za 2008. godinu, čiji su autori prestižni profesori i naučnici iz zemlje i inostranstva. U radu skupa i iscrpnom razmatranju mnogih aspekata samoproglašene nezavisnosti Kosova učestvovali su, između ostalih, istaknuti profesori međunarodnog prava Barbara Delkur iz Brisela, Džon Cerone iz Bostona, kao i veći broj naših stručnjaka.

Uredništvo časopisa Anali Pravnog fakulteta smatra da ovi radovi, objavljeni na jednom mestu, mogu biti od koristi za upoznavanje naučne kao i šire svetske javnosti o svim aspektima ovog aktuelnog međunarodnopravnog problema. Časopis će zbog toga biti dostavljen Međunarodnom sudu pravde kao i drugim relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama koje su uključene u razmatranje ovog pitanja, a biće dostupan u elektronskom obliku i na vebsajtu Fakulteta u delu Publikacije/Anali Pravnog fakulteta.


Veliki uspeh na takmičenju iz Investicionog prava

Tim studenata Pravnog fakulteta osvojio je treće mesto na finalnom usmenom delu međunarodnog takmičenja iz Investicionog prava - Foreign Direct Investment Moot, koje je 1-2. novembra 2008. održano na Pravnom fakultetu Safok Univerziteta u Bostonu. Pored toga, među deset najbolje plasiranih i nagrađenih govornika, nalaze se čak dve studentkinje naseg Fakulteta - Sanja Panjković i Jovana Stevović (među tri nagrađena studenta sa neengleskog govornog područja), a pismeni podnesci naših studenata ocenjeni su najvišim ocenama.  Sve to zajedno, obezbedilo je visoko drugo mesto našem timu u ukupnom plasmanu. Foreign Direct Investment International Moot je međunarodno takmičenje studenata prava na kome je ove godine učestvovao 21 fakultet iz celog sveta (fakulteti iz SAD, Australije, Kine, Indije,  Poljske, Rusije, Grčke, Ekvadora, Brazila, Kosta Rike, El Salvadora, Čilea, Etiopije i Rumunije).

Naš tim su činili studenti: Sanja Panjković, Jovana Stevović, Ivan Nonković, Miloš Kuzman, Nikola Marković, a u pisanju pismenih podnesaka i Miloš Bingulac, Raško Radovanović i Marija Marošan. Studente za ovo takmičenje pripremao je asistent našeg Fakulteta Uglješa Grušić, koji se za ovu oblast prava specijalizovao tokom svojih master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Notingemu. U svojstvu arbitara učestvovali su i asistent mr Milena Đorđević i docent dr Vladimir Pavić. Učešće našeg tima na ovom takmičenju svojim donacijama obezbedili su: Međunarodna finansijska korporacija – IFC (Grupacija Svetska banka), Raiffeisen banka, Ministarstvo nauke RS i Gradski sekretarijat za omladinu i sport grada Beograda.

Više o tome >>

Više o samom takmičenju videti: www.fdimoot.org


Bilten događanja Acta Diurna br.22

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 22 zabeležio je događaje od juna do kraja septembra 2008.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Pozdrav brucošima 2008/09

Novu generaciju studenata u školskoj 2008/09. godini Pravni fakultet je dočekao svečano 1. oktobra. Na svečanosti u prepunoj „petici“ dobrodošlicu im je prvo poželeo rektor Beogradskog univerziteta prof. dr Branko Kovačević, koji je istakao da Beogradski univerzitet slavi dva veka svog postojanja i da je Pravni fakultet jedan od njegovih osnivača. Ministarka pravde Snežana Malović je u svojoj pozdravnoj reči studentima poručila da se rukovode idejom vladavine prava i slobode i obećala da će nastojati da im omogući bolji ambijent u kojem će oni graditi svoju pravničku karijeru. Predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero im je poželela da postanu sudije i poručila da je to jedan od najlepših poziva koji spaja profesionalne i lične moralne kvalitete. Student-prodekan Marko Perović je nove kolege pozvao da se pored nastavnih programa pridruže i brojnim vannastavnim aktivnostima koje su donele veliki prestiž našim studentima na raznim takmičenjima.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Mirko Vasiljević je nove studente uz pomoć video-prezentacije upoznao sa Fakultetom i mogućnostima koje im nudi za savremeno i uspešno studiranje kao lider u pravnom obrazovanju, kao i sa mnoštvom tehničkih, tehnoloških i programskih novina koje je Fakultet sproveo prethodnih godina. Akademski hor Obilić je kao i uvek uveličao svečani trenutak pod dirigentskom palicom prof. Darinke Matić Marović, a repertoar koji je uključio i hitove „Moji su drugovi “ izazvao je ceo amfiteatar da pevuši i skandira. Tako je nova školska godina počela svečano, veselo i obećavajuće.

             


Saopštenje povodom Izveštaja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji za 2007. godinu

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU POVODOM IZVEŠTAJA HELSINŠKOG ODBORA ZA LjUDSKA PRAVA U SRBIJI ZA 2007. GODINU

Povodom Izveštaja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji za 2007. godinu, Uprava, nastavnici i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa žaljenjem konstatuju da su se autori Izveštaja neistinitim i nepotkrepljenim tvrdnjama, olako izrečenim ocenama i neosnovanim kvalifikacijama ukupnih aktivnosti i rada Pravnog fakulteta, između ostalog, grubo ogrešili o etiku javnog govora i time naneli neprocenjivu štetu ne samo ugledu Pravnog fakulteta već i državi kojoj pripada, i to u godini u kojoj se obeležava 200 godina visokog obrazovanja u Srbiji i u kojoj zvanična državna politika uspešno savlađuje ozbiljne prepreke u izgradnji modernog evropskog demokratskog identiteta.

1. U Izveštaju (na str. 29) se navodi da Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ne priznaje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal), te da zbog toga ovu temu i ne obrađuje u svom nastavnom programu, odnosno u udžbeniku iz Međunarodnog javnog prava.

Ova materija, inače, spada u Međunarodno krivično pravo, pa se shodno tome u udžbeniku iz ovog predmeta na stranama 162-176. razmatraju teme organizacije i rada dva ad-hoc tribunala (Tribunal za bivšu Jugoslaviju i Tribunal za Ruandu), kao i u udžbeniku iz predmeta Ljudska prava, i to na stranama 115-122. Takođe, na vežbama iz Međunarodnog javnog prava više puta su gostovali stručnjaci iz misije OEBS u Srbiji koji se bave ratnim zločinima i koji su sa našim studentima organizovali radionice o radu Haškog tribunala. Radionice su podrazumevale, sasvim u skladu sa negovanjem slobode mišljenja i duha tolerancije na ovom fakultetu, razmatranje i pozitivnih i negativnih pravnih aspekata rada ovog tela, kao i aspekte njegove politizacije koje uočava i značajan broj uvaženih teoretičara međunarodnog prava i neki zvaničnici Tribunala. Uz to, samo pre nekoliko meseci, naši studenti su se u velikom broju odazvali pozivu za učešće na takmičenju u pisanju kratkih eseja na temu „Međunarodni sudovi u Hagu: Razlika između Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde i njihov doprinos razvoju međunarodne vladavine prava iz perspektive žrtava“. Ne samo da su studenti pokazali zavidno znanje iz ove oblasti i zrela razmišljanja na ovu temu, već je i pet najboljih studenta imalo priliku da otputuje u Hag, zajedno sa studentima iz Sarajeva i Zagreba, prema odluci stručnog žirija čiji je član bio i  profesor sa Lajdenskog univerziteta (Grocijusovog centra za međunarodne pravne studije). 

U sklopu stručne saradnje našeg Fakulteta sa međunarodnim institucijama, ili kao deo studijskih poseta koji Fakultet samostalno organizuje, periodično se organizuju posete naših studenata Haškom tribunalu (Videti bilten Pravnog fakulteta: Acta Diruna br. 21, april/maj 2008, str. 32-33; i Acta Diruna br. 19, decembar/januar 2007-08, str. 11, dostupni na www.ius.bg.ac.yu/bilten/acta_diurna.htm). Najzad, o dobrom poznavanju ove materije svedoče i uspesi naših studenata na stručnim takmičenjima iz ove oblasti, među kojima se posebno izdvajaju: prvo mesto na nacionalnom takmičenju iz ljudskih prava 2006. godine, dva druga mesta na regionalnom takmičenju iz ljudskih prava 2007. i 2008. godine, treće mesto na međunarodnom takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava 2006. godine, kao i prvo mesto na nacionalnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava 2008. godine.  Dalje >>

 

SAOPŠTENjE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA POVODOM IZVEŠTAJA HELSINŠKOG ODBORA ZA LjUDSKA PRAVA U SRBIJI ZA 2007. GODINU 

Bolje je ćutati i biti smatran za budalu, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. 

Abraham Linkoln 

Studenti ne treba da se mešaju u politiku više nego što se politika meša u njihove živote. Jedan po svemu politički pamflet zavređuje pažnju i reakciju studenata isključivo ako predstavlja direktan napad na ono što uče i na one koji ih uče. Jedan takav pamflet je i Izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji za 2007. godinu.

      Ovo saopštenje se neće baviti minucioznom analizom dotičnog ‘’Izveštaja’’ u ideološkom ili stručnom ključu, jer je takvih analiza bilo dosta proteklih dana, i to iz pera većih autoriteta za dotična pitanja nego što su to autori ovog teksta. Ovo saopštenje se neće baviti ni pravopisnim greškama kojima ovaj ‘’Izveštaj’’ obiluje, kao ni time da li na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje Aleksandar Gajić ili Aleksandra Gajić, tj. Zoran Stanojević ili Zoran Stojanović. Prosečan čovek koji rukuje osnovnim sredstvima moderne tehnologije i telekomunikacija se u to ko predaje na Fakultetu može uveriti ovlašnim pregledom veb-sajta Fakulteta, pa smo u iskušenju da pomislimo da autorima ‘’Izveštaja’’ nije stalo do te istine do koje je jednostavno doći. Između ostalog, zato smatramo da je cilj ovog ‘’Izveštaja’’ da diskredituje Fakultet, njegove profesore i studente, koristeći se užasnim lažima, podmuklim obmanama i grubim krivotvorenjem istine, bez truda, volje i želje da sazna šta se zaista na Fakultetu dešava (ili barem ko tamo predaje), i zato će naše saopštenje biti zasnovano na logici, opštem obrazovanju i dobrim namerama, budući da ove osobine očigledno nedostaju autorima ‘’Izveštaja’’.  Dalje >>

 

Intervju dekana Pravnog fakulteta prof. dr Mirka Vasiljevića - Politika 28.09.2008.

Komentar prodekana Pravnog fakulteta prof. dr Miodraga Jovanovića -Politika 26.09.2008.


                                                                                              
dalje 2007/2008 >>

dalje 2006/2007 >>

dalje 2005/2006 >>

dalje 2004/2005 >>
 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299