Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Vesti/Događaji

 


Slava i Dan fakulteta

Pravni fakultet je 27. septembra svečano obeležio Dan i slavu fakulteta – Krstovdan.

Sečenju slavskog kolača, osim sadašnjih i bivših profesora i studenata, prisustvovali su ministarka pravde, dekani fakulteta, predstavnici sudova, advokature, ugledni privrednici.

Proslava Dana fakulteta je nastavljena Svečanom akademijom uz učešće akademskog hora „Obilić“, pod dirigentskom palicom Miodraga Jevtovića u amfiteatru „Radomir Lukić“.

Studente koji su završili školovanje je pre dodele diploma pozdravio i dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Vojislav Jelić, porukom za naše diplomce da je neophodno da ljudi “žive i rade pomažući jedni drugima, budu upućeni jedni na druge i da jedni druge razumeju, jer osamljivanje vodi usamljenosti”.

Pozdravljajući diplomce, dekan Sima Avramović im je poželeo puno uspeha u poslu i izrazio nadu da su među njima budući ministri pravde, predsednici sudova, predsednici vlada.... Poručio im je da se ubuduće oslone na svoje znanje, budu odvažni, slušaju glas savesti i budu u miru sa samim sobom: “Uvek je bilo teško biti dobar pravnik (ne samo sudija, ali svaki pravnik je po malo sudija). Posao pravnika nije držanje mača, nego vage – on stalno mora da meri različite interese i usklađuje konflikte. Nije slučajno grčki bog Ares bio istovremeno i bog rata i bog parnice i bog suđenja uopšte. Jer, parnica je rat, a pravnik treba da u tom ratu igra i ulogu boginje Themis i ulogu boginje Dike – da otkriva šta je pravda, ali i šta je pravičnost u konkretnom slučaju. Danas je taj zadatak još tezi. Jer, danas ni u svetu ni kod nas pravo nije više ars boni et aequi, već sve više ars vim et potentiae. Sila i moć su ovladali pravom. A nju diktira politika, koja je postala u najvećem delu sveta ars ignorandi i ars manipulandi.

Gde je izlaz? Neki to zovu vladavinom prava. Ali, to je isuviše apstraktan pojam. Izlaz se gradi na tri realna stuba – znanje (stalno treba da ga obnavljate), odvažnost (odoljevajte pritiscima) i glas savesti (budite u miru sa sobom kad izmerite interese i prelomite odluku)”.

Nakon zvaničnog dela akademije, u drugom delu pristupil o se podeli diploma diplomcima i masterima.

Ove godine je Fakultet, po drugi put, u saradnji sa Udruženjem za arbitražno pravo, dodelio nagradu „Gašo Knežević“, za najbolji rad iz alternativnog rešavanja trgovinskih sporova – prvo mesto i novčanu nagradu je osvojila studentkinja master studija Andrea Nikolić sa radom na temu „Nezavisnost i nepristrasnost arbitara u uporednom pravu s posebnim osvrtom na IBA etička pravila“. Drugo mesto, i nagradu porodice Knežević, osvojila je studentkinja master studija Milica Arsić, dok je treće mesto i nagrada porodice Knežević pripala studentkinji osnovnih studija Mini Mihaljčić. Nagrade je ispred Fakulteta uručio dekan prof. dr Sima Avramović, ispred Udruženja doc. dr Milena Đorđević, član upravnog odbora Udruženja, a ispred porodice Knežević, g-din Miljko Valjarević, prijatelj porodice.


Konferencija međunarodna nedelja javnih nabavki

Na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Beogradu je 27. septembra 2016. godine otvoren naučni skup Međunarodna nedelja javnih nabavki koju Pravni fakultet organizuje u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Privrednom komorom Srbije i Univerzitetom Tor Vergata iz Rima.

Na konferenciji su se učesnicima, u uvodnom delu, obratili dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji  Toni Verheijen,  direktor EBRD za Srbiju Daniel Berg, potpredsednik PKS Miroslav Miletić  i profesor Univerziteta Tor Vergata Gustavo Piga. Tom prilikom dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je obavestio prisutne da će Pravni fakultet potpisati sporazum sa Univerzitetom u Rimu za osnivanje regionalnog instituta za javne nabavke, kao i da će sporazumom biti predviđena realizacija zajedničkog master programa iz ove oblasti počev od naredne školske godine.

Učesnici ovog naučnog skupa su eminentni eksperti i istraživači sa prestižnih svetskih univerziteta - Corvinus Universty of Budapest, University of Swansea, University of Siena, L'Université Paris-Sorbonne, Cambridge University, Boston University, kao i predstavnici Evropske komisije.


Uspeh studenata na model UN u Sloveniji

Drugi put zaredom Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je učestovao na MUNSC Salient-u, konferenciji za mlade koja spaja tradicionalnu simulaciju rada Ujedinjenih nacija (MUN) sa edukativnim sadržajem u vidu interaktivnih predavanja, okruglih stolova, radionica i grupnih vežbi. Ovogodišnja konferencija u Sloveniji održana je u periodu od 11. do 15. jula na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani i bila je posvećena rešavanju različitih oblika nejednakosti u 21. veku. Na konferenciji je učestvovalo 73 učesnika iz 18 zemalja.

Naši studenti su, poput pravih diplomata u Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, predstavljajući dodeljenu zemlju u jednom od tri komiteta (Savet bezbednosti, Savet za ljudska prava i Evropski savet), dali sve od sebe tokom žustrih i dugih debata o gorućim političkim pitanjima sa studentima iz čitavog sveta.

Istovremeno su svi pokušavali da upravo svoja rešenja, u skladu sa stavovima države koju predstavljaju, unesu u konačni tekst rezolucije. Ipak, oni koji nisu bili zadovoljni unetim rešenjima imali su još jednu šansu da svoje stavove i kreativnost iskažu, ovoga puta, u obliku amandmana.

Članovi naše delegacije bili su: Nemanja Bezarević, Kana Bošković, Nevena Marinčić, Mihailo Marković, Tamara Bajčić, Sandra Živković, Miloš Mihailović, Mila Miladinovski i Sara Petrović. Svi delegati su imali dobar nastup na konferenciji, zahvaljujući znanju iz međunarodnog prava i politike, kao i njihovim veštinama u pregovaranju i lobiranju. Milena Nikolić, predsednica Kluba za Ujedinjene nacije našeg fakulteta, izabrana je da predsedava Savetom za ljudska prava. Ona je uspešno rukovodila debatom, vodila računa o poštovanju pravila procedure i dala profesionalnu podršku pri sastavljanju nacrta rezolucije.

Posebno smo ponosni na dostignuća Tamare Bajčić, studentkinje druge godine našeg fakulteta i predsednice Odbora za humanitarne i druge aktivnosti u Klubu, koja je osvojila nagradu ,,Honorable Mention Award'', predstavljajući Rusku Federaciju u Savetu za ljudska prava.


Škola nemačkog prava

U periodu između 3. i 9. jula 2016. godine u nemačkim gradovima Bonu i Brilu održana je „Škola nemačkog prava“ u organizaciji „Nemačke organizacije za međunarodnu pravnu saradnju“ u kojoj su aktivno učestvovali studenti iz deset zemalja uključujući i četiri studenta i  tri diplomca Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom škole su organizovana predavanja i diskusije u vezi sa sledećim temama: Građansko pravo – Stvarno pravo, Kompanijsko pravo, Arbitražno pravo, sudstvo u Nemačkoj, advokatura u Nemačkoj, Ljudska prava i njihova ustavna zaštita koje su držali renomirani predavači sa nekoliko univerziteta u Nemačkoj (Mihael Borskens, Katarina Hilbig-Lugani, Martin Beze, Ulrike Dorn, Suzana Šimihen, Martin Huf, Matijas Hartvig, Jirgen Tomas, Rut Moš, Matijas Leman, Johan Gater i Marsel Krengel). Osim toga, organizovana je i poseta Zemaljskom sudu u Bonu gde su učesnici Škole prisustvovali jednom ročištu u parničnom postupku (gde je premet spora bio raskid ugovora o osiguranju) i suđenju u krivičnom postupku po tužbi javnog tužioca (gde je predmet optužbe bio ilegalna trgovina – šverc duvana). Pored navedene posete-prakse u Sudu i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bonu je organizovan prijem za učesnike Škole. Na kraju svih aktivnosti predviđenih Programom organizatora u svečanom ambijentu sa prigodnim pozdravnim govorom ljubazni domaćini su svim učesnicima „Škole nemačkog prava uručili odgovarajuće Sertifikate.Učesnici iz Srbije i predstavnici Pravnog fakulteta u Beogradu su: Stojan Mićović, Đorđe Radinović Kapralović, Aleksandra Rajić, Petar Brudar, Milan Ignjatović, Petar Kolundžija i Nina Radojičić.


Potpisan ugovor sa UNDP o održavanju kursa Pisanje predloga zakona i drugih propisa

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović potpisao je 8. jula 2016. sa predstavnicima Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ugovor o organizaciji kursa „Nomotehnika i pravničko rasuđivanje“ u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza“ koji sprovodi UNDP u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Kurs ima za cilj da u formi obrazovnog kursa podrži unapređivanje zakonodavne procedure i procedure za izradu drugih propisa, naročito onih opštih pravnih akata, koji, kao prateći, treba da omoguće ili olakšaju primenu novih zakona i tako pomognu ostvarivanju svrhe zbog koje je zakon donet. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Kurs organizuje u saradnji sa Narodnom skupštinom RS, a polaznici će biti predstavnici Službe Narodne skupštine, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, odeljenja za zakonodavstvo pri ministarstviama kao i studenti četvrte godine Pravnog fakulteta. Osnovna ideja Kursa je da se popune praznine u sticanju nomotehničkog umeća studenata Pravnog fakulteta, ali i da se unaprede znanja zaposlenih u državnim organima. Kurs će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, trajaće šest nedelja, od 1. oktobra do 15. novembra 2016. godine i obuhvatiće teorijske i praktične teme, koje će predstaviti profesori Pravnog fakulteta, zaposleni na odgovarajućim funkcijama u Skupštini RS i Vladi RS. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i prof. dr Radmila Vasić, rukovodilac Kursa i mr Ivana Rodić, koordinator za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Diploma Haške akademije za međunarodno pravo prvi put u rukama polaznika iz Srbije

Andrijana Mišović, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sekretar Centra za ljudska prava i tehnički sekretar Mastera evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izabrana je za jednog od 250 polaznika ovogodišnjeg programa Haške akademije za međunarodno pravo iz oblasti Međunarodnog javnog prava. Na osnovu preliminarnih testova u Hagu, primljena je i među 30 polaznika Usmerenih studija za studente koji već poseduju produbljeno znanje iz ove oblasti, a zahvaljujući pokazanom znanju na završnom ispitu postala je i dobitnik Diplome ove renomirane institucije.

Haška akademija za međunarodno pravo je institucija koja još od 1923. godine tokom letnjih meseci organizuje nastavu iz oblasti međunarodnog prava (javnog i privatnog). Do sada je kroz Akademiju prošlo nekoliko hiljada mladih međunarodnih pravnika. Akademija je poznata kako po kvalitetu profesora pozvanih da drže nastavu tako i po saradnji s Međunarodnim sudom pravde, u čijoj neposrednoj blizini se i nalazi.

Svake godine Akademija dodeljuje Diplomu jednom  studentu koji pokaže izvanredno znanje iz oblasti međunarodnog prava, te položi odgovarajući pisani i usmeni ispit. Na pisanom delu ispita od kandidata se očekuje da u roku od pet sati napiše detaljnu pravnu analizu datog međunarodnog pravnog pitanja na pet stranica, a pitanje se dobija neposredno pred početak ispita. Ove godine pitanje se odnosilo na princip res judicata u međunarodnom pravu. Devet odabranih kanditata za pisani test imalu su zadatak da komentarišu presudu Međunarodnog suda pravde u slučaju Nicaragua v Colombia u kojoj se Sud pozabavio tumačenjem ovog principa.

Kandidati koji pokažu odgovarajuće poznavanje doktrinarnih shvatanja, sudske i arbitražne prakse, pozivaju se da uzmu učešće u drugom - usmenom delu ispita. Usmeni deo ispita polaže se pred komisijom koju čine poznati profesori međunarodnog prava. Ove godine Komisiju su činili: generalni sekretar Akademije - Iv Dode (Yves Daudet) - emeritus profesor Pravnog fakulteta Sorbona, Univerziteta Pariz I; sudija Međunarodnog suda pravde - Muhamed Benuna (Mohamed Bennouna) - diplomata i profesor iz Maroka; profesorka Margaret Jang (Margaret Young) - vanredna profesorka Univerziteta u Melburnu i profesorka En Tida Nordom (Anne-Thida Nordom) - vanredna profesorka Univerziteta u Ruanu, a svega šest kandidata se ove godine kvalifikovalo za usmeni deo ispita, uključujući i Andrijanu.

Ovo je prvi put da je Diploma dodeljena kandidatu iz Srbije. Šta više, ovo je prvi put od osnivanja Haške akademije za međunarodno pravo da je osoba iz regiona izabrana za lauerata ove prestižne nagrade iz Međunarodnog javnog prava. Pre Andrijane ovu Diplomu je, sa prostora bivše Jugoslavije, dobio samo prof. Željko Matić 1960. godine i to za oblast Međunarodnog privatnog prava. Spisak svih dobitnika ove Diplome od 1950. godine do danas trajno je dostupan na sajtu Haške akademije.


Konferencija „Intelektualna svojina i Internet“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 30. maja 2016. godine održana je konferencija „Intelektualna svojina i Internet“. Ovu konferenciju su, po drugi put, organizovali Pravni fakultet i Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), uz podršku Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN). Konferencija je okupila vodeće domaće stručnjake za pravo intelektualne svojine i oblast Interneta iz Srbije i Francuske, kao i predstavnike ICANN –a. Konferenciju su svečano otvorili dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović, predsednik Upravnog odbora Fondacije RNIDS g. Vojislav Rodić i predsednik Organizacionog i programskog odbora prof. dr Dušan Popović.

Rad konferencije bio je podeljen u tri sekcije. Prvom sekcijom naslovljenom „Upravljanje sistemom naziva internet domena“ predsedavala je prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, a u okviru nje zapažena izlaganja imali su predstavnici Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve g. Andrea Bekali i gđa Ajšegul Tekče, direktor Odeljenja za pravne poslove RNIDS-a g. Dejan Đukić i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena prof. dr Dušan Popović. Drugom sekcijom, pod nazivom „Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake“ predsedavao je prof. dr Slobodan Marković, a u njoj su učestvovali prof. dr Siniša Varga (Univerzitet u Kragujevcu), doc. dr Anjes Roben (Univerzitet u Monpeljeu), doc. dr Jelena Ćeranić (Univerzitet u Banjaluci i Institut za uporedno pravo u Beogradu) i doc. dr Marko Jovanović (Univerzitet u Beogradu). Poslednjom, trećom sekcijom, naslovljenom „Autorsko pravo i Internet“, predsedavao je v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije g. Vladimir Marić. Svoja izlaganja u okviru treće sekcije imali su prof. dr Dušan Popović (Univerzitet u Beogradu), doc. dr Sanja Radovanović (Univerzitet u Novom Sadu), dr Andrea Radonjanin (advokat) i g. Novak Vujičić (advokat).

Konferencija je bila direktno prenošena putem Interneta (live streaming), a u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta bilo je prisutno više od devedeset učesnika. Centar za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavio je zbornik radova „Intelektualna svojina i Internet (2016)“ (ur. D. Popović).

Program konferencije >>


Acta Diurna broj 52

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 52 zabeležio je događaje od januara do aprilaa 2016.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Okrugli sto: Nova rešenja za unapređenje efikasnosti prekršajnog postupka i položaj prekršajnih sudova u pravosuđu Republike Srbije  

Dana 20. maja 2016. godine u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održan je okrugli sto na temu ,,Nova rešenja za unapređenje efikasnosti prekršajnog postupka i položaj prekršajnih sudova u pravosuđu Republike Srbije“. Ovaj okrugli sto je organizovan u saradnji USAID-a, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Pravnog fakulteta i Unije studenata Pravnog fakulteta. Radu okruglog stola prethodilo je zaključenje Protokola o saradnji između Pravnog fakulteta, Udruženja sudija prekršajnih sudova i Unije studenata  Pravnog fakulteta. Prisutnima su se u pozdravnoj reči obratili, u ime fakulteta dekan Sima Avramović, i predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Zoran Pašalić, koji su izrazili očekivanja u ostvarenju uspešne saradnje u bliskoj budućnosti. Nakon uvodnih izlaganja, zainteresovani studenti su imali prilike da čuju izlaganja predavača iz oblasti materije prekrašajnog prava. Studentima su se obratili: 

-         Nenad Vujić, predsednik Pravosudne akademije – Uloga i značaj Pravosudne akademije za profesionalnog, nezavisnog i ekikasnog obavljanja sudijske i tužilačke funkcije

-          Vladimir Rebić, v.d. direktora policije – Značaj saradnje policije i prekršajnih sudova

-          Dragana Lukić, zamenik direktora USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

-         Milan Marinovć, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu – Zakon o prekršajima – sveobuhvatne izmene novi instituti  i primena novih odredbi u cilju sprovođenja efikasnog postupka

-         Kamenko Kozarski, predsednik prekršajnog u Novom Sadu – Organizacija i način rada prekršajnih sudova i tok prekršajnog postupka

-         Aleksandar Ilić, portparol Prekršajnog apelacionog suda – Migraciona kriza sa aspekta prekršajnih sudova u Srbiji

Takođe, nastavak rada okruglog stola najavljen je za subotu u 10 časova na istoj lokaciji, kada će se prisutnima obratiti Zoran Pašalić - predsednik Prekršajnog apelacionog suda, Mirjana Nikolić- generalni sekretar Udruženja sudija prekršajnih sudova i Slađan Savić - predsednik Prekršajnog suda u Zaječaru.  


Održan XXII Forum mladih pravnih istoričara

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 6. do 8. maja održan je XXII Forum mladih pravnih istoričara (Forum of Young Legal Historians). Ovu prestižnu naučnu konferenciju jednom godišnje organizuje Udruženje mladih pravnih istoričara (AYLH), organizacija koja okuplja mlade naučnike iz celog sveta. Tema ovogodišnjeg Foruma je “History of Legal Sources: The Changing Structure of Law”. Radove je izlagalo oko šezdeset naučnika iz Kine, Indije, Nemačke, Francuske, Italije, Austrije, Švajcarske, Poljske, Mađarske, Hrvatske, Belgije, Holandije, Grčke, Portugalije, Velike Britanije, Izraela, Čilea i sedmoro izlagača iz naše zemlje. Organizacioni odbor ovogodišnjeg Foruma su činili Predsednik izvršnog odbora organizacije, docent našeg fakulteta Andreja Katančević i saradnik u nastavi Miloš Vukotić, kojima su svesrdno pomagali studenti našeg fakulteta Stefan Andonović, Kristina Radovanović, Mina Kuzminac, Denis Ovčarević i Nikita Bojović. Generalna skupština udruženja pod predsedništvom doc. dr Andreja Katančevića je donela odluku da se Forum 2017. godine održi na Univerzitetu Frederiko Drugi u Napulju.


Studenti Pravnog fakulteta prvaci Evrope u futsalu

Studentska reprezentacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobednik je Evropskog kupa u futsalu održanog u Milanu u periodu od 28. aprila do 1. maja 2016. godine u organizaciji Univerziteta u Milanu.

Na Evropskom kupu, koji je okupio skoro 1.000 sportista sa 32 univerziteta širom Evrope, severne Afrike i Bliskog istoka, naša reprezentacija je savladala, na putu do trofeja kolege iz Engleske, Italije, Nemačke i Hrvatske. U finalu naš tim je bio bolji od reprezentacije Prištine.

Ovo je jedan od najvećih uspeha našeg univerzitetskog futsala, a ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu se, ovim rezultatom, direktno plasirala na Svetsko univerzitetsko prvenstvo koje će u novembru biti održano u Rimu.

Reprezentaciju našeg Fakulteta, kao i prethodnih godina, predvodio je doc. dr Vladimir Vuletić.

Reprezentaciju su činili: Strahinja Petrov, kapiten, Ivan Nikitović, zamenik kapitena, Nikola Ristanović, Filip Minić, Stefan Kokotović, Vladimir Avramović, Nikola Vićić, Ivan Milosević, Milan Cvejić, Aleksandar Fric, Filip Mališ i Rastko Manić.


Uspeh naših studenata na međunarodnom takmičenju iz Vazduhoplovnog prava u Džakarti

 

Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu ostvario je veliki uspeh na sedmom takmičenju studenata prava iz oblasti međunarodnog vazduhoplovnog prava - Seventh International Air Law Moot Court Competition, održanog od 7. do 10. aprila 2016. godine u Džakarti u Indoneziji, osvojivši sedmo mesto u konkurenciji za najbolji tim koji je zastupao tuženu stranu na polufinalu ovog takmičenja.

Naš tim je, predstavljajući po prvi put Univerzitet u Beogradu na ovom prestižnom takmičenju, pobrao simpatije mnogih sudija u usmenim rundama protiv domaćeg Katoličkog Univerziteta Atma Džaja iz Džakarte (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), Pravnog fakulteta iz Šri Lanke (Sri Lanka Law College), Univerziteta iz Čikaga (DePaul University College of Law) i Kineskog Univerziteta prava i političkih nauka iz Pekinga (China University of Political Science and Law). Naši studenti su se za učešće u polufinalu takmičenja koje je održano u Džakarti kvalifikovali zahvaljujući pismenim podnescima koji su izuzetno ocenjeni od strane stručnog žirija. Naime, od 56 timova iz celog sveta koji su učestvovali u pismenoj fazi takmičenja, svega 26 timova se kvalitetom svojih podnesaka kvalifikovalo za polufinale u Džakarti, uključujući i naš tim.

U finalu takmičenja, koje je održano u Ustavnom sudu Indonezije, Dr. Ram Manohar Nacionalni Univerzitet prava iz Indije (Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University) je ostvario pobedu protiv Nacionalnog Univerziteta iz Singapura (National University of Singapore).

  

Vredi posebno istaći da je tim našeg Fakulteta ovaj značajan uspeh ostvario u konkurenciji timova sa mnogih prestižnih svetskih univerziteta, iako se oblast vazduhoplovnog prava na našem Fakultetu ne izučava u okviru posebnog predmeta, i pokazao da stoji rame uz rame sa studentima specijalizovanih master programa vazduhoplovnog i međunarodnog prava. Ovim dostignućem, tim studenata Air Law Moot Court-a nastavio je blistavu tradiciju uspeha naših Moot Court timova i otvorio vrata učešća na ovom takmičenju budućim generacijama studenata Pravnog fakulteta.

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na ovogodišnjem takmičenju činili su Tatjana Radivojević, Ognjen Mirković i Aleksandar Stevanović, studenti IV godine studija. Studenti su se nekoliko meseci predano pripremali za ovo takmičenje pod rukovodstvom prof. dr Ivane Krstić i mastera prava Branislava Radovića, bivšeg takmičara na Jessup Moot Court takmičenju, uz svesrdnu pomoć doktoranta Andrijane Mišović, kao i drugih kolega sa Fakulteta. Učešće našeg tima na ovom takmičenju podržala je i adv. kancelarija Marić & Mujezinović u saradnji sa Kinstellar, kojoj Fakultet i ovom prilikom izražava veliku zahvalnost.


Naš student Nemanja Osmajlić, vicešampion Evrope u karateu

U nemačkom gradu Nirnbergu od 1. do 4.   aprila 2016. godine održano je Evropsko prvenstvo u karateu u organizaciji SKDUN na kome se takmičilo preko 1000 takmičara iz 26 zemalja. Naš student i reprezentativac Srbije, Nemanja Osmajlić, osvojio je srebrnu medalju u borbama ekipno i tako postane vicešampion Evrope. Tim povodom u Dekanatu je organizovan prijem, na kome su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i predsednik Studentskog parlamenta Milan Macura čestitali našem studentu na tituli vicešampiona Evrope.


Veliki uspeh naših studenata na međunarodnom takmičenju u Beču

 

Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je, posle osvojena dva druga mesta na pripremnim takmičenjima u Pimu i Moskvi, kao i sjajnom predstavljanju na netakmičarskim pripremnim turnirima u Ljubljani i Beogradu, na dvadesettrećem takmičenju studenata prava iz oblasti arbitraže i međunarodnog privrednog prava – Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, održanom od 18. do 24. marta 2016. godine u Beču postigao veliki uspeh plasmanom u osminu finala u usmenim nastupima, u konkurenciji 311 fakulteta iz 66 zemalja sveta. Osim toga, tim je osvojio i pohvalne nagrade (Honorable Mention) za odgovor na tužbu i za jednog od najboljih govornika.

Vredi napomenuti da je beogradski tim, pored nemačkih timova (Bucerius Law School, University of Mainz i Heidelberg University) i engleske Midl Templ škole za baristere (Honourable Society of the Middle Temple), jedini evropski tim (od preko 100 fakulteta iz 33 zemlje Evrope koji su na ovom takmičenju učestvovali) koji je obezbedio plasman u osminu finala, i jedan od sedam timova, učesnika osmine finala, koji dolaze sa neengleskog govornog područja. Iza nas, u konačnom plasmanu, ostalo je skoro 300 fakulteta iz 66 zemalja sveta, uključujući i timove sa univerziteta Harvard, Stenford, NYU, Kejmbridž, Frajburg, Minhen, Lajden, Sorbona, MGIMO, Otava, Velington, Kings koledž, LSE, Arhus i drugih renomiranih fakulteta koji su na prethodnim takmičenjima ostvarivali zapažene rezultate, a ne retko i pobeđivali.

     

Tim koji je predstavljao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na ovogodišnjem takmičenju u Beču činili su: Petar Mišković, Jelena Todić, Filip Šušulić, Dušan Aleksić i Milica Arsić, studenti IV godine i master studija, dok su Jelena Đorđević, Branko Janković, Marko Živanović i Jelena Jelić učestvovali u izradi tužbe, a Jovana Zec i u izradi odgovora na tužbu. Studenti su se za ovo takmičenje vredno pripremali osam meseci pod rukovodstvom prof. dr Vladimira Pavića i doc. dr Milene Đorđević, kao trenera tima, kojima su u ovom zahtevnom poslu značajnu pomoć pružali i docent dr Marko Jovanović i asistent Uroš Živković, kao i druge kolege sa Fakulteta i brojni bivši učesnici ovog prestižnog takmičenja, danas uspešni pravnici u raznim pravničkim profesijama, koji su svoje dragoceno vreme posvetili pripremama našeg tima u Beogradu, i svojim komentarima i sugestijama na usmene nastupe naših studenata pomogli da kvalitet argumentacije beogradskog tima bude na nivou koji je prikazan, prepoznat i pohvaljen u Beču.

Više o takmičenju>>

Naši studenti u medijima>>


Studentska revija za privredno pravo predstavljena na British Conference of Undergraduate Research

 

Studentska revija za privredno pravo (Student Economic Law Review), stručno-naučni časopis studenata poslovnopravnog usmerenja našeg Fakulteta, predstavljena je na British Conference of Undergraduate Research, koja je održana 22. i 23. marta u Mančesteru, u organizaciji Manchester Metropolitan University. Na ovoj konferenciji, koja se svake godine održava na drugom univerzitetu, predstavljena su istraživačka dostignuća studenata britanskih fakulteta u domenu prirodnih i društvenih nauka, kao i časopisi koji objavljuju istraživanja studenata osnovnih studija. Među nekoliko predstavnika van okvira Velike Britanije, po pozivu organizatora, Reviju su predstavili apsolvent Nevena Milošević i prof. dr Tatjana Jovanić, glavni i odgovorni urednik Revije.  Nevena Milošević govorila je o svom iskustvu urednika za izdanja i koordinatora izrade jednog od tematskih brojeva. Kao učesnik seminara “Ohrabrivanje dodiplomskih istraživačkih projekata”, prof. dr Tatjana Jovanić govorila je o konceptu zajedničkih istraživačkih poduhvata (collaborative research) i izazovima organizacije tematskih istraživanja, na primerima tri objavljena tematska broja, kao i četvrtom broju čija je izrada u toku.


Uspešno učešće Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta na BIMUN-u 2016

 

Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu drugi put je uzeo učešće na Beogradskom modelu Ujedinjenih nacija, koji je trajao od 16. do 20. marta 2016. godine. Odbor za model Ujedinjenih nacija, koji čine predsednica Milena Nikolić i članovi Nemanja Bezarević i Milica Škaro, pripremao je delegaciju prethodnih meseci u cilju što uspešnijeg učešća Kluba za Ujedinjene nacije na konferenciji. Oni su i ove godine bili članovi BIMUN tima kao predsednici i potpredsednici Skupštine za životnu sredinu i Saveta bezbednosti. Trudili su se da  prenesu delegatima svoje bogato znanje i iskustvo u oblasti diplomatije, međunarodnog prava i sistema UN.

Članovi delegacije, ujedno i predstavnici Kluba za UN na BIMUN-u, bili su: Stefan Ivošević, Danica Petrović, Tamara Bajčić, Željko Blizanjac, Nemanja Vojinović, Radmila Doder, Ljubica Drakulić, Jelena Ivetić, Nina Iković, Miloš Jovanović, Kristina Kolaković, Jovana Marković, Mihailo Marković, Nevena Marinčić, Mila Miladinovski, Marinela Petrović, Natalija Radivojević, Filip Simović, Nikolina Škoro, Danica Vlaović, Jelena Peruničić i Aleksandar Živanović.

Naši članovi su se istakli u žustrim debatama i lobiranju na zasedanjima u Ministarstvu spoljnih poslova, Kancelariji za dijasporu, Narodnoj skupštini Republike Srbije i Jugoslovenskoj kinoteci. Posebno smo ponosni što je Stefan Ivošević, član delegacije Kluba za UN, osvojio nagradu za najboljeg delegata u Komitetu za svetsku baštinu Uneska. Istakao se odličnim poznavanjem sistema UN, diplomatije, međunarodnog prava i jedini je delegat iz Srbije koji je dobio ovu nagradu.

Na višemesečnim pripremnim sastancima članovi su naučili kako da na najbolji način predstave dodeljenu zemlju, istraživali temu konferencije, izučavali rad tela UN, upoznali se sa pravilima procedure, vežbali oratorske veštine, usavršavali pisanje dokumenata i sastavljanje rezolucije. Nakon svečanog otvaranja BIMUN-a u Palati Srbije, delegati su učestvovali u radu komiteta (Savet bezbednosti, Savet bezbednosti - krizni komitet, Savet za ljudska prava, Ekonomski i socijalni savet, Skupština za životnu sredinu i Unesko - Komitet za svetsku baštinu). Naši članovi su ostvarili prijateljske kontakte sa studentima iz Holandije, Maroka, Nemačke, Rusije, SAD, Indonezije i regiona tokom nacionalne večeri, BIMUN zabave i diplomatskog bala.

Prošle godine smo došli do zaključka da i Pravni fakultet zaslužuje da, poput prestižnih evropskih fakulteta, šalje delegacije na modele UN širom sveta. Sa ponosom ističemo da smo kao organizacija ustanovili ovu lepu praksu na našem fakultetu. Članovi Kluba su se na konferenciji upoznali sa diplomatijom u praksi i stekli znanja i veštine u ovoj oblasti. Radujemo se narednim uspesima naših članova na narednim modelima Ujedinjenih nacija.


IX Belgrade Open Pre-Moot

Nakon izuzetno posećene VIII Beogradske arbitražne konferencije na našem Fakultetu je u subotu 12. i nedelju 13. marta 2016. godine održan deveti Belgrade Open Pre-Moot, beogradski pripremni turnir za vodeće svetsko takmičenje iz prava međunarodne prodaje robe i međunarodne trgovinske arbitraže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Ove godine beogradski turnir je ugostio preko 600 učesnika – studenata, trenera, arbitara – i okupio ekipe sa 61 univerziteta iz 29 zemalja sveta: od Severne i Južne Amerike, preko Evrope i Azije, do Australije i Okeanije. Po broju učesnika, beogradski turnir je izrastao u najveće svetsko pripremno predtakmičenje za učešće na takmičenju Willem C. Vis. O uspešnosti beogradskog turnira govori i podatak da su učesnici beogradskog turnira imali priliku da provere ubedljivost svojih argumenata pred poznatim i priznatim advokatima, sudijama, arbitrima i drugim stručnjacima iz prakse iz celog sveta, kao i da se čak sedamnaest fakulteta sa našeg pripremnog turnira plasiralo u eliminacione runde takmičenja u Beču uključujući i tim iz Buenos Airesa koji je i pobednih usmenih rundi na ovom međunarodnom takmičenju.

Za dva dana održavanja Belgrade Open Pre-Moot-a održano je preko 150 simulacija arbitražnih ročišta, kako na fakultetu, tako i u prostorijama advokatskih kancelarija Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr, Nikolić, Kokanović i Otašević, Samardžić Oreški Grbović, Mihaj Ilić Milanović i u kancelarijama Američke privredne komore u Srbiji. Raspored ročišta >>

 

U nedelju, 13. marta, učesnike Belgrade Open Pre-Moot-a je pozdravila i dr Alis Fremut Vulf (Alice Fremuth-Wolf), zamenik sekretara bečke VIAC arbitraže čija su pravila na ovogodišnjem takmičenju studenti detaljno analizirali. Dr Fremut Vulf im je tom prilikom održala i kraće predavanje na temu ''Prava i obaveze iz arbitražnog sporazuma i pravna sredstva zaštite za slučaj povrede arbitražnog sporazuma''.

Sponzori ovog velikog događaja su se potrudili da, pored napornih proba i akademskog programa, učesnici ovogodišnjeg beogradskog Pre-Moot-a imaju i bogat društveni život. Njihovom podrškom organizovan je koktel povodom otvaranja beogradskog Pre-Moot-a u fakultetskom klubu Bona Fides (El Derecho), advokatska kancelarija Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr i ove godine je napravila veliku žurku za sve učesnike u neobičnom ambijentu kluba Drugstore, a zatvaranje Beogradskog pripremnog turnira se održalo u autentičnoj i prijatnoj atmosferi Skadarlije. Otvaranju samog Pre-Moot-a prethodio je svečani koktel za arbitre u prostorijama advokatske kancelarije Karanović/Nikolić.

 

Uspešno održavanje devetog Belgrade Open Pre-Moot-a svojom nesebičnom pomoću i podrškom i ove godine su omogućili Nemačka arbitražna institucija, Udruženje za arbitražno pravo, advokatske kancelarije Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr, Nikolić, Kokanović i Otašević, Samardžić Oreški Grbović, Mihaj Ilić Milanović, kao i Američka privredna komora u Srbiji.

Fotografije:

sa Pravnog fakulteta >>

iz advokatske kancelarije Karanović Nikolić >>

iz advokatske kancelarije Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr >>

iz AMCHAM >>


VIII beogradska arbitražna konferencija

Osmu godinu u nizu Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu bio je domaćin Beogradske arbitražne konferencije koja je u punom amfiteatru Radomir Lukić (čuvenoj Petici) 11. marta 2016. godine okupila preko 250 učesnika – pravnika, profesora, advokata, arbitara i studenata prava – iz celog sveta.

Konferencija je svečano otvorena pozdravnim obraćanjem dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora dr Sime Avramovića, koji je učesnike podsetio na sada već tradicionalni uspeh „arbitražnog proleća“ na našem Fakultetu koje je postalo zaštitni znak i jedan od najznačajnijih skupova koji se organizuju na godišnjem nivou. Učesnicima konferencije se zatim obratio i prof. dr Mirko Vasiljević, predsednik organizacionog odbora Konferencije i predsednik Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, najstarije institucionalne arbitraže na ovim prostorima, ističići dugogodišnje napore Fakulteta na promociji arbitraže kao alternativnog načina rešavanja sporova. Ispred suorganizatora skupa prisutnima se obratila i predstavnica Nemačke arbitražne institucije (DIS), Korina Von Trota (Korinna Von Trotha) koje je prenela zadovoljstvo uprave DIS-a što Nemačka arbitražna institucija doprinosi organizovanju Beogradske arbitražne konferencije kao i nadu da će se saradnja i integracija u oblasti arbitražnog rešavanja sporova u regionu nastaviti. Treću godinu i Udruženje za arbitražno pravo učestvuje kao jedan od suorganizatora, pa je učesnicima dobrodošlicu poželela i prof. dr Jelena Perović, član upravnog odbora Udruženja ističući značaj događaja na polju razvoja arbitražnog prava u Srbiji kao i različitim aktivnostima koje Udruženje i Beogradski arbitražni centar preduzimaju na daljoj promociji arbitraže u Srbiji.

Radom prvog panela, koji je razmatrao "goruće teme" arbitražnog prava, rukovodio je Stiven Finicio (Steven Finizio), partner u londonskoj kancelariji WilmerHale. Prvi panel se bavio pitanjima međusobnog odnosa procesnog i materijalnog prava u arbitraži, o čemu je govorio Rolf Tritman (Rolf Trittmann), partner u frankfurtskoj kancelariji Freshfields Bruckhaus Deringer, uticajem stečaja na arbitražni postupak iz EU perspektive, o čemu je govorio Stefan Golubović, advokat u kancelariji BDK Advokati iz Beograda, o pitanjima nezavisnosti arbitara govorio je Đorđe Novčić, partner u beogradskoj kancelariji Janković Popović Mitić dok je završni govor o efektima presuđene stvari u arbitraži održao Kristof Lindinger (ChristophLindinger), partner u bečkoj advokatskoj kancelariji Schoenherr.

Drugi panel bio je usredsređen na probleme izvođenja dokaza u toku arbitražnog postupka i radom je rukovodila Jelena Bezarević Pajić, partner u Moravčević, Vojnović & Partneri kancelariji koja sarađuje sa Schoenherr. U okviru opšte teme panela diskutovalo se o praktičnim pitanjima dostavljanja dokumenata u postupku (document production), o čemu je govorila Tanja Planinić, advokat u ciriškoj kancelariji Pestalozzi Attorneys at Law, međusobnoj povezanosti dostavljanja dokumentacije i prethodnim pravnim pitanjima, o čemu je izlagao Dankan Speler (Duncan Speller), partner u londonskoj kancelariji WilmerHale, unakrsnom ispitivanju svedoka u arbitraži, o čemu je govorio Milan Samardžić, advokat i partner u kancelariji Samardžić Oreški Grbović iz Beograda i problemima korupcije u arbitraži i dužnosti arbitara da ispitaju navode postojanja koruptivnih radnji u toku postupka, o čemu je govorio Tobijas Cuberbuler (Tobias Zuberbühler), partner u ciriškoj advokatskoj kancelariji Lustenberger.

Treći panel okupio je stručnjake koji su govorili o troškovima postupka u arbitraži. Radom panela rukovodio je Milan Lazić, partner u Karanović/Nikolić kancelariji iz Beograda, dok je o harmonizaciji arbitražnog postupka i uticaju na smanjenje troškova i povećanje efikasnosti govorio Filip Habeger (Philipp Habegger) partner u ciriškoj ispostavi kancelarije LALIVE. O pitanjima kontrolisanja troškova putem posebnih sporazuma je potom govorio Bruks Dali (Brooks Daly) iz Stalnog arbitražnog suda u Hagu, a o uticaju troškova na efikasno sprovođenje postupka govorila je Ivana Blagojević iz Međunarodnog arbitražnog suda Međunarodne trgovinske komore iz Pariza. Za kraj, o zanimljivim pitanjima finansiranja troškova postupka od strane trećih lica govorila je Nataša Tunkel (Natascha Tunkel) koja je advokat u kancelariji KNOETZL u Beču dok je panel zatvoren prezentacijom Marije Šćekić, advokata u londonskoj kancelariji WilmerHale koja je govorila o naknadi troškova postupka i zastupanja u međunarodnoj arbitraži.

Organizacioni odbor Konferencije su, kao i ranijih godina, činili: profesor dr Mirko Vasiljević, profesor dr Vladimir Pavić, docent dr Milena Đorđević, docent dr Marko Jovanović i asistent Uroš Živković.

Organizaciju osme Beogradske arbitražne konferencije su i ove godine podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nemačka arbitražna institucija (DIS) i Udruženje za arbitražno pravo, advokatska kancelarija WilmerHale iz Londona, kao i beogradske kancelarije Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović & Partners u saradnji sa Schoenherr, Samardžić Oreški Grbović, Janković Popović Mitić, BDK Advokati, kao i Američka privredna komora u Srbiji.

Fotografije>>


Beogradski arbitražni vikend

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ove godine ima čast da u martu mesecu organizuje dva značajna arbitražna dogdadjaja: Beogradsku arbitražnu konferenciju i Belgrade Open Pre-Moot takmičenje.

Konferencija će se održati u petak, 11. marta, sa početkom u 13.30 u amf V. Program konferencije i on-line registracioni formular dostupni su ovde

Belgrade Open Pre-Moot okupiće ove godine 62 tima iz 30 zemalja sveta koji će se za vikend 12. i 13. marta nadmetati iz oblasti Arbitražnog prava i Prava međunarodne prodaje u prostorijama Pravnog fakulteta i prostorijama ko-organizatora ovog najvećeg studentsko pripremnog takmičenja za Vis Moot takmičenje u Beču: Američke privredne komore u Srbiji i advokatskih kancelarija Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Nikolić, Kokanović & Otašević, Samaradžić, Oreški & Grbović i Mihaj, Ilić, Milanović.

Oba događaja je i ove godine podržala Nemačka arbitražna institucija (DIS) i Udruženje za arbitražno pravo Srbije.


Uspešne pripreme naših studenata za međunarodno takmičenje u Beču

U sklopu priprema za učešće na ovogodišnjem XXIII takmičenju iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su tokom meseca februara učestvovali na tri pripremna takmičenja u Ljubljani, Rimu i Moskvi.

Pripremni turnir u Ljubljani, koji je bio netakmičarskog karaktera, organizovala je 5. februara slovenačka advokatska kancelarija Schoenherr. Na ovom turniru naši studenti su se sastali sa kolegama iz Maribora, Zagreba, Graca i Ljubljane. Pomoćni treneri doc. dr Marko Jovanović i asistent Uroš Živković vodili su tim u Ljubljanu.

   

Italijanska asocijacija za arbitražu i Milanska arbitražna komora ove godine su prvi put organizovali pripremno takmičenje u Rimu, koje se održalo 12. i 13. februara 2016. godine i okupilo 12 timova. Tokom dva dana takmičenja, naši studenti su nastupali protiv studenata iz Milana (Milano Statale, Bocconi), Pariza (Sciences Po), Rima (Roma Tre) i Budimpešte (ELTE). Prvo mesto zauzeo je Univerzitet iz Pariza - Sciences Po, dok je drugo mesto pripalo našem timu, sa svega par poena razlike. Beogradski tim je na ovom takmičenju pratio doc. dr  Marko Jovanoović.

    

Sledeća etapa u pripremama naših studenata je  bio Moskovski Pre-Moot koji se održao na Univerzitetu Lomonosov. Naš tim je imao 6 rundi nastupa protiv sledećih univerziteta: MGIMO, Univerzitet Lomonosov (Lomonosov Moscow State University), Univerzitet Kutafin (Kutafin Moscow State Law University), National Research University Higher School of Economics, Peoples Frendship Unversity i Pasau Univerzitet (University of Passau). Učešće beogradskog tima, koga je pratio asistent Uroš Živković bilo je veoma uspešno, s obzirom na to da je naš tim osvojio drugo mesto, odmah iza Univerziteta u Pasauu, iz Nemačke. Istovremeno naša studentkinja Jelena Todić osvojila je nagradu za drugog najboljeg govornika na ovom takmičenju.

Studenti su knjige koje su dobili kao nagradu za postignut uspeh na takmičenju u Moskvi donirali biblioteci Pravnog fakulteta.

     

Beogradski ovogodišnji Vis Moot tim je sastavljen od pet studenata četvrte godine prava i master studija: Dušan Aleksić, Jelena Todić, Filip Šušulić, Milica Arsić i Petar Mišković. Tim, kao i prethodnih trinaest godina, spremaju prof. dr Vladimir Pavić i doc. dr Milena Đorđević. U pripremama tima svesrdno im pomažu i doc. dr Marko Jovanović i asistent Uroš Živković.


Dodeljene diplome polaznicima druge generaciji Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose  

Polaznicima druge generacije Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose uručene su 23.02.2016. godine potvrde o uspešno završenom jednogodišnjem programu. Istovremeno su predavačima i prijateljima Foruma dodeljene zahvalnice za nesebičnu podršku koju su tokom realizacije programa pružali Forumu. Dodeli su prisustvovali i polaznici nove generacije polaznika.

Polaznike je ispred uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pozdravio dekan, Prof. dr Sima Avramović koji je istakao značaj ovog projekta za Pravni fakultet, ali i Univerzitet u celini. Prof. dr Branko Rakić istakao je značaj neformalnog obrazovanja koje je često za razvoj jednog intelektualca i značajnije od formalnog, koje često usled loših metoda rada može čak i odmoći mladim ljudima u postizanju svojih punih kapaciteta. Profesor je poželeo ranijim polaznicima da ostanu na dobrom putu, a novim da zadrže entuzijazam koji su pokazali prijavljujući se za ovaj program.

Polaznike su pozdravili i koordinatori Prof. dr Bojan Milisavljević i Marko Antić, iskazujući tom prilikom uverenje da će nova generacija biti barem podjednako uspešna kao što je bio slučaj sa ranijim.


Zaključen Sporazum o saradnji  o obavljanju studentske  prakse u Službi poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatataka o ličnosti i u Stručnoj službi zaštitnik građana

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (poverenik Rodoljub Šabić i dekan prof.dr Sima Avramović) zaključili su 8. februara Sporazum o saradnji, odnosno zajedničkom angažovanju o obavljanju studentske  prakse u Službi poverenika.

Poverenik će na osnovu Sporazuma organizovati program stručne prakse u Službi poverenika u organizacionim jedinicama koje postupaju po žalbama na slobodan pristup informacijama i koje se bave harmonizacijom propisa u ovoj oblasti sa standardima EU.

Na osnovu prethodno utvrđene rang liste kandidata, dve grupe od po pet studenata biće raspoređene na praksu u Službi poverenika u trajanju od tri sedmice.

U okviru obavljanja studentske prakse studenti će moći uz podršku predstavnika Službe poverenika obavljati i određena istraživanja od značaja za pravnu regulativu i uporednu praksu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama.

Sporazum o saradnji je ovom prilikom dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović potpisao i sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Ovim sporazumom se predviđa praksa studenata koji pohađaju Pravnu kliniku za ekološko pravo u Stručnoj službi Zaštitnika građana. Sporazum je zaključen na period od godinu dana, a ukupno deset studenata će obavljati praksu tri sedmice.


Otvorena izložba Diktatura i demokratija u eri ekstrema

Dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović i ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman otvorili su 1.02.2016. godine izložbu na Pravnom fakultetu pod nazivom Diktatura i demokratija u eri ekstrema, a studenti Pravnog fakulteta moći će da je pogledaju do kraja februara.

Izložba je nastala je kao jedan od projekata Odbora za kulturu Studetskog parlamenta Pravnog fakulteta, a sa ciljem da se obeleži 27. januar kao Dan sećanja na žrtve nastradale za vreme Holokausta. Sama ideja izložbe potekla je od Odbora za kulturu i predsednice Srpsko – jevrejskog društva Marlene Pavlović i realizovana je pod pokroviteljstvom Ambasade SR Nemačke, a uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji.

Izložba prati čitav period od "Prakatastrofe" Prvog svetskog rata, preko stradanja u Holokaustu i Drugog svetskog rata, pa sve do politike hladnog rata, procesa liberalizacije u Evropi i konstituisanja EU kao institucije koja teži zaštiti ljudskih prava i garancijama da se takav zločin koji je zadesio ceo svet nikada ne ponovi.

 


Potpisan memorandum o saradnji Pravnog fakulteta sa Republičkim javnim tužilaštvom

Republički javni tužilac i predsednik Državnog veća tužilaca Zagorka Dolovac i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramomić, potpisali su 29. januara  Memorandum o saradnji.

Republičko javno tužilaštvo  i Pravni fakultet uspostaviće međusobnu saradnju i  partnerski odnos  u stručnoj, obrazovnoj i praktičnoj oblasti sa ciljem da se unapredi razmena dostignutih naučnih i praktičnih rezultata u procesu rada i postupanja obe institucije kroz razmenu teorijskih, praktičnih znanja i iskustava u primeni zakonskih rešenja.

Potpisnici će  učiniti dostupnim informacije koje će olakšati osposobljavanje studenata tokom praktičnog rada i saradnje, kao i informacije za procenu  efikasnosti praktičnog rada i međusobne saradnje, a sve sa ciljem unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti prava i razvoja veština čime će se uticati na zadržavanje kvaliteta ljudskog potencijala u pravosuđu.

Republičko javno tužilaštvo  u saradnji sa predstavnicima Pravnog fakulteta  organizovaće kontinuirana predavanja   javnih tužilaca ili zamenika tužilaca  na Pravnom fakultetu o temama koje mogu da doprinesu sticanju znanja i boljih veština studenata sa praktičnim vežbama, kao i okrugle stolove na teme značajne za saradnju i sticanje znanja.


Svečanost povodom dana Svetog Save

Dan Svetoga Save - 27. januar 2016. godine, tradicionalno je obeležen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu svečanom akademijom i dodelom nagrada i diploma.

Svečanost je održana u amfiteatruRadomir D. Lukić“ u prisustvu brojnih uglednih gostiju, diplomaca, nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta, a počela je Svetosavskom i akademskom himnom u izvođenju akademskog horaObilić“.

Po završetku svečanog dela programa, dodeljene su i nagrade fondova i fondacija.

 

 

Studenti koji su dobili nagrade FondacijeProfesor dr Mirko Vasiljević“ su: Bojana Bilankov (najbolji studenti generacije), Hristina Vojvodić (za najbolje urađen rad iz oblasti trgovinskog, kompanijskog, stečajnog, berzanskog i saobraćajnog prava). U kategoriji studenata sa socijalnim potrebama koji redovno izvršavaju svoje statutarne obaveze, dodeljeno je šest nagrada studentima: Nikola Pavlović, Katarina Božović, Marko belić, Nemanja Ćurčić, Dragana Prosinger i Andrijana Bakračević.

Nagradu Fonda „Dragoljub Atanacković“ za najboljeg studenta generacije 2011/2012. godine za postignut odličan uspeh iz predmeta Katedre za krivično pravo dobila je Bogdana Stjepanović.

 

Novčanu nagradu fondacije „Fond Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica“ dobili su Karolina Nimet za osnovne akademske studije i Bojan Jović za master akademske studije.

Predstavnici Uprave fakulteta uručili su pohvalnice najboljim studentima I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom 9,00 – 10.00 (ukupan broj 385) i diplome novoj generaciji diplomiranih pravnika (250).

Najbolji student generacije 2011/2012. je Nikola Paunović, sa prosečnom ocenom 10,00, a još pet studenata iste generacije imaju prosek 10: Bojana Bilankov, Marija Momić, Iva Ivanov, Jelena Đorđević, Ivana Radisavljević.


XXII takmičenje u besedništvu

27. januara 2016. godine u amfiteatru Akademik Radomir D. Lukić, pod pokroviteljstvom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u organizaciji Centra za besedništvo „Institutio oratoria“ održano je XXII takmičenje studenata prava u besedništvu. 

Takmičenju su prisustvovali Nikola Selaković, ministar pravde i državne samouprave,  profesori, advokati i brojni studenti.

Studenti su se nadmetali u tri kategorije (slobodna tema, zadata tema i improvizacija), a njihove besedničke sposobnosti ocenjivao je žiri koji su činili: dr Ljiljana Mrkić-Popović – redovni profesor FDU, Branislav Lečić – dramski umetnik, Ratomir Rale Damjanović – književnik, mr Daniela Blaževska – predavač Retorike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Skoplju, i dr Sima Avramović – dekan Pravnog fakulteta u Beogradu.

 

Pobednici takmičenja:

ukupni pobednik NENAD OBRADOVIĆ, student master studija

 nagrada publike: KATARINA MOMIĆ, četvrte godina

 za zadatu temu:

1.    Nenad Obradović, student master studija

2.    Kristina Dedić, student prve godine

3.    David Vučinić, student prve godine
 

za slobodnu temu:

1.    Mladen Stiković, student četvrte godine studija

2.    Bojana Petrović, student prve godine

3.    Đorđe Vesić, student četvrte godine 

za improvizaciju:

1.    Marko Erak, student četvrte godine

 

Nagradu „Mladi Evropljanin“ koju dodeljuje
European Forum Alpbach dobio je:

Luka Ražnatović, student četvrte godine

 

Nagradu iz fonda “Veljko Guberina” dobio je:

Nenad Obradović, student master studija 

Takmičenje je, kao i ranijih godina, vodio vanredni profesor dr Vojislav Stanimirović, a u programu je učestvovala Stručna grupa iz Uporedne pravne tradicije koja je na engleskom izvela improvizovani sudski spor inspirisan Isejevim četvrtim sudskim govorom.

Održavanje ovog takmičenja pored Pravnog fakulteta kao pokrovitelja, omogućili su: Advokatska komora Srbije, Skupština grada Beograda, Advokatska komora Beograda, Еuropean Forum Alpbach, Hotel “Theatre”, Advokatska kancelarija Borović, Advokatska kancelarija Ateljević, advokat Zdenko Tomanović, advokat Goran Petronijević, advokat Zora Dobričanin, advokat Vladimir Marinkov, advokat Miloš Pejović, advokat Dušan Milić, Studentski parlament Pravnog fakulteta, Centar za izdavaštvo Pravnog fakulteta, Izdavačka kuća „Dosije studio“, Paragraf lex, Pravni portal „Moje pravo“, Štamparija Doga d.o.o., Marko Vukićević, izvršitelj


Bilten Acta Diurna broj 51

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 51 zabeležio je događaje od oktobra do decembra 2015.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Veliki uspeh naših studenata na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu

Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo održano je u Solunu od 27. decembra prošle do 4. januara ove godine.

Aleksandar Milanović i Janko Đorđević su se plasirali u polufinale, čime su postigli najveći uspeh za Pravni fakultet na svetskim takmičenjima u debati. Oni su u polufinalu kategorije engleski kao drugi jezik debatovali protiv timova iz Nemačke, Rumunije i Južne Koreje, a osim timskog uspeha, dobili su i pojedinačne nagrade, kao peti i sedmi najbolji govornici takmičenja u kategoriji engleski kao strani jezik.

Takođe, značajan uspeh za Pravni fakultet postigao je i Miloš Rafailović, koji se sa svojim partnerom Đorđem Jovićevićem studentom FPN-a, plasirao u osminu finala u otvorenoj kategoriji u kojoj se takmiče studenti kojima je engleski maternji jezik.

Pravni fakultet su predstavljali još i Đorđe Ilijašević, Jelisaveta Stanišić i Andrijana Kulezić.

Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo, koje se održava svake zime od 1981. godine, jeste takmičenje u formi britanske parlamentarne debate koje je podeljeno u tri takmičarske kategorije: otvorena kategorija, engleski kao drugi jezik i engleski kao strani jezik. Na takmičenju je debatovalo više od 700 studenata iz oko 90 svetskih zemalja sveta. To je najveće i najprestižnije godišnje okupljanje studenata na svetu, a sledeće će biti održano u Holandiji.
 

 

 

 


Studentsko takmičenje iz oblasti međunarodnog medijskog prava

Program za uporedno medijsko pravo i politiku Centra za društvene i pravne studije Univerziteta u Oksfordu (Programme in Comparative Media Law and Policy (PCMLP) at the University of Oxford's Centre for Socio-Legal Studies) već devetu godinu za redom uspešno organizuje međunarodno takmičenje studenata iz oblasti međunarodnog medijskog prava. Na ovogodišnjem takmičenju, održanom aprila 2015. godine, učešće je uzelo preko 100 univerziteta iz više od 30 zemalja sa šest kontinenata. Pored finalne runde u Oksfordu, takmičenje je obuhvatilo i četiri regionalna takmičenja, u Indiji za univerzitete iz jugoistočne Azije, Egiptu za timove sa Bliskog Istoka, Kini za timove iz pacifičkog regiona Azije i Beogradu za timove iz jugoistočne Evrope. U finalnu rundu u Oksfordu se na osnovu pisanih podnesaka i pobeda na kvalifikacionim takmičenjima, plasiralo 40 timova.

Takmičenje se sastoji u rešavanju jednog zadatog slučaja iz oblasti međunarodnog medijskog prava. Ove godine, studenti su se bavili rešavanjem problema, koji je za centralno imao pitanje govora mržnje na društvenim mrežama. Takmičenje se sastoji iz dve etape. U prvom, pismenom delu, timovi sastavljaju podneske u ime tužioca i tuženog, medijskih poslenika i države, dok u drugoj, usmenoj fazi takmičenja, simuliraju postupak pred zamišljenim Univerzalnim sudom za ljudska prava iznoseći argumente pred tročlano sudijsko veće.

Nakon pobede u Oksfordu 2011. godine, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je od 2012. godine ukazana velika čast da, zajedno sa Univerzitetom u Oksfordu, organizuje regionalno takmičenje za područje jugoistočne Evrope.

Univerzitet u Beogradu je 5. decembra ove godine po četvrti put organizovao regionalnu rundu takmičenja. Učešće u ovom poduhvatu uzelo je preko 40 takmičara trenera i sudija iz redova stručnjaka za medijsko pravo. Pobednik takmičenja je tim Univerziteta u Zagrebu. U finalnu rundu takmičenja u Oksfordu su se kvalifikovali i timovi Univerziteta Union iz Beograda i Univerziteta u Nišu.

Organizovanje takmičenja u Beogradu finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Organizatori svetskog takmičenja u Oksfordu i učesnici regionalne runde pohvalili su nivo organizacije takmičenja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Posebnu zahvalnost želimo da izrazimo Vanji Đuričić, Neveni Krivokapić, Marku Živanoviću i Savi Pavloviću, našim studentima koji su svesrdno pomogli u organizaciji takmičenja. Koordinator regionalnog takmičenja je asistent Vuk Cucić.


Ponovljen uspeh u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Milica Škaro (3. god) i Stefan Raičević (2. god) osvojili su drugo mesto na Trećem nacionalnom takmičenju u oblasti zaštite od diskriminacije, čije finale je održano 16. decembra 2015. godine.

Pored toga, u polufinalu su dominirali timovi sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – četiri od ukupno osam. Treći po broju poena u ukupnom plasmanu bio je tim u sastavu Ana Petričević, Mina Mihaljčić i Staša Mrdović (sve 3. godina), a među polufinalistima su bili i tim čiji trener je bio prof. dr Miodrag Jovanović, u sastavu Đorđe Vićić, Jovana Misailović i Katarina Tomić (svi 3. godina), kao i tim čiji je trener bio doc. dr Bojan Spaić, u sastavu Aleksandra Anđelković, Jovan Mićović i Balša Stevanović (svi 3. god). Asistent mr Dušan Rakitić bio je trener drugoplasiranog i trećeplasiranog tima.

Na takmičenju je učestvovalo 27 timova studenata sa akreditovanih pravnih fakulteta iz cele Srbije. Konačni pobednik bio je tim „Stribori“ sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Takmičenje je organizovao Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Fondom za otvoreno društvo, u toku novembra i decembra 2015. godine. Polufinalni i finalni krug takmičenja, koji su se sastojali od usmenih izlaganja, održani su 15. i 16. decembra 2015. godine u Upravnom sudu u Beogradu. U usmenim rundama takmičenja svaki od osam timova polufinalista imao je priliku da iznese argumente u ulozi tužioca i u ulozi tuženog, pred sudskim većima sastavljenim od uglednih stručnjaka iz ove oblasti, među kojima su Vida Petrović Škero, Bosa Nenadić, Lidija Đukić, Vesna Petrović, Robert Sepi, Nenad Vujić, i Milan Antonijević.

Takmičari su u prva dva kruga ocenjivani na osnovu pisanih podnesaka, najpre u ulozi tužioca, a potom i tuženog. Nakon pisanog dela takmičenja, osam timova je prošlo u polufinale. Takmičarima je dat hipotetički slučaj u kojem je, u zavisnosti od procesne uloge, trebalo dokazati odnosno osporiti da je došlo do diskriminacije.

Plasmanom tima „Bagramovi“ ponovljen je prošlogodišnji uspeh studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kada je tim naših studenata koji su činile studentkinje Kristina Radovanović i Una Divac takođe osvojio drugo mesto na istom takmičenju.


Seminar o Švajcarskim pravilima međunarodne arbitraže

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Udruženjem za arbitražno pravo i Arbitražnom institucijom švajcarskih komora (Swiss Chambers Arbitration Institution)  organizovao je poludnevni seminar posvećen Švajcarskim pravilima međunarodne arbitraže. Seminar je održan 9.decembra 2015. godine, i bavio se osobenostima švajcarskih arbitražnih rešenja, sa posebnim osvrtom na institucionalna rešenja i nedavnu reviziju arbitražnih pravila. Program seminara možete preuzeti ovde

 

 

 

 

 


Naši studenti osvojili treće mesto na takmičenju iz Kompanijskog prava

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojili su treće mesto na regionalnom takmičenju iz Kompanijskog prava pod nazivom Big Deal. Polufinale i finale održani su u Beogradu 4. decembra 2015. godine. Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, čiji su članovi: Jovana Zec, Katarina Živković, Lazar Radaković, Marija Prijić i Jelena Branisavljević, uspešno se plasirao u polufinale na kvalifikacijama koje su održane u Zagrebu 20-21. oktobra. Imajući u vidu da se radilo o simulaciji M&A transakcije, studenti su u kvalifikacijama sastavili i predstavili due diligence izveštaj i ugovor o prodaji udela društva sa ograničenom odgovornošću kao zastupnici kupca, dok su u polufinalu menjali ugovor u skladu sa tek zadatim izmenjenim okolnostima. Takmičenje se odvijalo na engleskom jeziku. Studentkinje Jovana Zec i Marija Prijić dobile su praksu u advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić. Beogradski tim je za takmičenje pripremala doc. dr Jelena Lepetić.


Svečanost povodom otvaranja Pravne klinike za ekološko pravo

 

U ponedeljak, 16. novembra, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otvorena je Pravna klinika za ekološko pravo. Na svečanosti ovim povodom skupu su se obratili prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, dr Stana Božović, državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  predvodi pregovaracku grupu 27, Jan Lueneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju, Misija OEBS u Srbiji i doc. dr  Mirjana Drenovak – Ivanović, rukovodilac Pravne klinike za ekološko pravo.

Pravna klinika za ekološko pravo će trajati dva semestra. U prvom semestru studenti će imati intenzivan interaktivni trening. Doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović će održati predavanja na teme Izvori ekološkog prava u pravnom poretku Srbije i Ekološko pravo Evropske unije: Praksa Suda pravde EU. Sudija Jelena Tišma će održati predavanje na temu Upravno-sudska zastita prava na zdravu zivotnu sredinu: sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i praksa Upravnog suda Srbije. Dr Stana Božović, drzavni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zivotne sredine, će održati predavanje na temu Izmene i dopune Zakona o zašiti životne sredine: novine i uporedna iskustva. Tina Janjatović, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i  zivotne sredine, će održati predavanje na temu Primena Arhuske konvencije: Stranačka sposobnost ,,zainteresovane javnosti” i praksa organa uprave. Advokat Sreten Đorđević će održati predavanja na teme Postupak procene uticaja na zivotnu sredinu i Izdavanje IPPC dozvola i Građanskopravna zaštita prava na zdravu životnu sredinu u sudskoj praksi. Prof. dr Olivera Vučić će održati predavanje na temu Zaštita prava na zdravu životnu sredinu u praksi Ustavnog suda Srbije. Prof. dr Milan Škulić će održati predavanje na temu Sistem ekoloških delikata i vrste prekršajnih sankcija. Sudija Siniša Važić će održati predavanje na temu Krivičnopravna zaštita prava na zdravu životnu sredinu u sudskoj praksi. Prof. dr Stevan Lilić će održati predavanje na temu Zaštita prava na zdravu životnu sredinu između javnog i privatnog prava. Doc. dr Bojana Čučković će održati predavanje na temu Ekološka šteta u međunarodnom pravu i zaštita životne sredine.

U drugom semestru, studenti će biti upućeni u organizacije koje se bave različitim aspektima zaštite životne sredine (Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i sl.) kako bi stekli relevantnu praksu. U drugom semestru studenti će imati priliku i da rade sa klijentima, koje će primati u prostorijama Pravnog fakulteta prema utvrđenom rasporedu.

Misija OEBS-a u Srbiji je, kao nastavak uspešne saradnje na razvoju specijalističkih i master studija u oblasti ekološkog prava, podržala rad Pravne klinike za ekološko pravo, na čemu im se posebno zahvaljujemo.

Program konferencije >>


Međunarodna konferencija u čast profesora Jozefa Štrausa

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je 14. novembra 2015. godine međunarodna konferencija iz prava intelektualne svojine, organizovana u čast prof. Jozefa Štrausa, dugogodišnjeg direktora Maks Plank Instituta za inovaciju i konkurenciju u Minhenu. Konferenciju su, uz naš Fakultet, organizovali Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije i Evropska patentna organizacija.

Konferencija pod nazivom „Uloga intelektualne svojine u nastupu privreda država Zapadnog Balkana na globalnom tržištu“ bila je organizovana u tri sekcije. U prvoj sekciji, naslovljenoj „Ima li potrebe za posebnim pravilima intelektualne svojine i pravilima konkurencije u farmaceutskom sektoru?“, govorili su prof. dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Borut Lekše, potpredsednik kompanije „Krka“, prof. dr Božin Vlašković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, i prof. dr Dušan Popović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvom sekcijom predsedavala je gđa Marija Sofronijević, direktor za pravne poslove kompanije „Roche“. Nakon toga, prof. dr Jozef Štraus održao je zaključno tematsko izlaganje.

U drugoj sekciji, naslovljenoj „Softverska industrija kao primer istinski globalne industrije“, govorili su dr Miha Trampuž, direktor Autorske agencije Slovenije, doc. dr Sanja Radovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i dr Maja Bogataj Jančić, direktor Instituta za intelektualnu svojinu iz Ljubljane. Drugom sekcijom je predsedavala prof. dr Vesna Besarović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji.

U trećoj sekciji, naslovljenoj „Ostali izazovi u vezi sa inovativnošću u globalizovanoj privredi“, govorili su prof. emeritus dr Krešimir Sajko sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, prof. dr Marko Ilešić, sudija Suda pravde Evropske unije, prof. dr Peter Grilc, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, prof. dr Radovan Vukadinović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Igor Gliha, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, doc. dr Iza Razija Mešević Kordić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i doc. dr Sonja Lučić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Trećom sekcijom predsedavao je dr David Jelerčić iz Evropske patentne organizacije.

Konferencija je održana na srpskom i engleskom jeziku, uz simultani prevod. Donatori konferencije bili su kompanije „Roš“ i advokatska kancelarija „Živko Mijatović i partneri“. Zbornik radova sa konferencije biće objavljen u proleće 2016. godine.

 


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA Legal Normativity and Language

Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 19. oktobra organizovalo međunarodnu konferenciju na temu Legal Normativity and Language. Udruženje je još od osnivanja kao jedan od svojih glavnih ciljeva postavilo razvijanje saradnje međunarodnog karaktera, tako da je i ove godine, tradicionalno u drugoj polovini oktobra, održan međunarodni naučni skup, koji je ponovo okupio pravne teoretičare svetskog renomea.

Celodnevna konferencija podeljena je u tri tematske celine. Uvodna izlaganja održali su Brian Bix (University of Minnesota), na temu The Nature of Legal Obligation, kao i Kenneth Einar Himma (University of Washington), redovni učesnik međunarodnih konferencija u organizaciji Udruženja i gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji je govorio na temu Legal Obligation and Normativity. U drugom delu konferencije, svoje radove izložili su Bojan Spaić (Pravni fakultet u Beogradu), Is Legal Interpretation a Normative Enterprise?, Matthias Klatt (University of Hamburg/Graz), Semantic Normativity in Legal Argumentation i Dimitrios Kyritsis (University of Reading), Interpreting Legislative Intent. U okviru poslednjeg tematskog bloka govorili su Veronica Rodriguez-Blanco (University of Birmingham), A Criticism of Marmors Deep Conventions: Forward-Looking Agency and Practical Reason, Andrej Kristan (University of Girona), Another Way to Meet Hart's Challenge, Jasminka Hasanbegović (Pravni fakultet u Beogradu) i Milorad V. Todorović (Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici), Legal Normativity and Language from Psychoanalytic Perspective i Miodrag Jovanović (Pravni fakultet u Beogradu), Is Legality Like Virginity? An Essay on the Normativity of International Law. Nakon uspešno završene konferencije, održana je redovna godišnja skupština Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju.


Bilten Acta Diurna broj 50

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 50 zabeležio je događaje od aprila do septembra 2015.godine značajne za Fakultet i njegove članove.

Potpisan memorandum o saradnji sa Društvom Daleki istok

U utorak 20. oktobra, 2015. u dekanatu Pravnog fakulteta potpisan je memorandum o saradnji između Društva Daleki istok i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do ove saradnje je došlo na inicijativu Odbora za međunarodnu i lokalnu saradnju Studentskog parlamenta i studenta prodekana Nikole Ilića.

 

 

Potpisnici memoranduma, dekan prof.dr Sima Avramović i  predsednik Društva Daleki istok Goran Vasiljević, zaključili su na ovom sastanku da će memorandum doprineti kvalitetu vannastavnih aktivnosti na Pravnom fakultetu i da će se značaj ove inicijative pokazati u narednom periodu.

Društvo Daleki istok je neprofitna organizacija koja se bavi promocijom kineske kulture i jezika. Studenti Pravnog fakulteta će od sada imati priliku da besplatno uče kineski jezik po sertifikovanom programu Prozor Šangaja, koji je najeminentniji u svetu kada se radi o promociji kineske kulture.

Svi polaznici ovog programa dobijaju priliku da u narednim godinama steknu govornu osnovu i da unaprede svoje znanje kineskog jezika, a na kraju svake godine očekuje ih ispit koji se polaže u Ambasadi Narodne Republike Kine. U skladu sa položenim stepenom ispita studenti će dobijati sertifikate.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za učenje jezika preko e-mail adrese skolajezika@ius.bg.ac.rs


Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti Pravnom fakuletu Univerziteta u Beogradu

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović otkrili su danas bistu akademika Slobodana Jovanovića ispred zgrade Fakulteta.

Svečanosti su prisustvovali ministri pravde i prosvete u Vladi Republike Srbije, Nikola Selaković i Srđan Verbić, Rektor Univerziteta, gradski funkcioneri , studenti i profesori Pravnog fakulteta, kao i brojni građani.

Premijer je otvorio i novoizgrađeni amfiteatar u parku iza zgrade fakulteta, gde će se održavati nastava na otvorenom, a posetio je i muzej fakulteta, biblioteku, čitaonicu i sudnicu.

Nakon toga, premijer je studentima Pravnog fakulteta održao predavanje na temu „Srpska država između Istoka i Zapada” čime je zvanično otpočela školska godina na Pravnom fakultetu.. Prema rečima dekana Sime Avramovića, ovo je prvi put u istoriji Fakulteta da jedan predsednik vlade tako otvori novu školsku godinu.

Premijer Vučić je na početku predavanja zamolio studente da poštuju ovu ustanovu i istakao koliko je važan Pravni fakultet, a da su rad i učenje ubedljivo najvažniji.

– Državu morate da čuvate, da donosite teške odluke, da tri puta razmislite pre nego što presečete i da donosite zaključke na mudar način – rekao je Vučić.

Srbija, kako je naveo, treba da teži velikom radu, boljitku, napretku i prihvatanju savremenih tehnologija, i to je važno jer, kako kaže, zaostaje u onome što je najvažnije, u ekonomskom razvoju.

– Naša zemlja treba da ide u Evropsku uniju jer imamo mnogo toga da naučimo, ali i kako bismo mogli da napravimo sistem. Pokazali smo svoj odnos prema Rusiji jer jedini nismo uveli sankcije zbog ukrajinske krize, bez obzira na pritiske kojih je bilo. Srbija treba mnogo da uči od Zapada – rekao je Vučić, ali i podvukao da od Istoka treba da uzme tu vrstu slobode i širine koju Zapad zbog procedura koje ima nije dozvoljavao.

Prema njegovim rečima, Srbija polako, ali sigurno izlazi iz krize i recesije.

– To će nam omogućiti da čvrsto idemo u Evropsku uniju, ali i da čuvamo tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, Kinom, Indijom i drugim zemljama. Kada neko pita da li ste za Evropu, to se, nažalost, svodi na besmisleno političko pitanje „jesi li za Evropsku uniju ili ne”. Kod nas marljivost nikada nije bila dovoljno cenjena vrlina, za razliku od protestantskog sveta – istakao je Vučić.

Premijer je rekao da će zbog ulaska u EU, Ustav Srbije morati da se menja i dodao da će za to biti potreban široki konsenzus.

– Tu mora da postoji široki konsenzus, moramo da razgovaramo sa svima, besmisleno je da o tome odlučuju dve, tri stranke, već i sa nevladinim organizacijama i regionalnim činiocima – naglasio je Vučić.

On je, odgovarajući na pitanje studenta da li će Ustav morati da se menja zbog preambule, rekao da će Ustav morati da se menja zbog ulaska u EU, ali da će tekstopisac odnosno zakondavna vlast, kada je reč o sadržini, uzeti najbolje. Vučić kaže da moraju postojati ozbiljni razlozi da bi se Ustav menjao, kao i širok konsenzus.

Fotografije: Rade Prelić


Svečanost povodom početka nove školske godine

Svečanošću za novu 207 generaciju studenata, započela je školska 2015/16 godina.

Uspeh u studiranju i uspešan početak školske godine brucošima je poželeo ministar pravde Nikola Selaković, istakavšida će se država truditi da stvori najbolje uslove za njihov rad i napredak. Selaković je najavio da će s u fakultetskoj sudnici od ove godine održavati stvarna ročišta iz nadležnosti prvog,  uz pristanak stranaka, a ne samo simulacije. Ministar pravde je posebno istakao:

„Izabrali ste poziv kojim su se u srpskoj istoriji bavili i Sveti Sava i Stefan Dušan srpski car i despot Stefan Lazarević osnivač Beograda kao srpske prestonice. Izabrali ste poziv kojim se u svim religijama I mitologijama bave samo bogovi. A to je deljenje pravde. I uveren sam da će među vama biti onih koji će u svom životu deliti pravdu ili koji će se boriti za pravdu. Nemojte zaboraviti nekoliko poučnih ali važnih stvari. Jedan veliki mislilac Gustav Radbruh je rekao da ako želite da postanete ali i da budete dobar pravnik morate biti čovek koga ume da grize savest. Onaj ko nema savest taj ne može da bude dobar pravnik. Vaša država, Država Srbija, Država čija himna počinje rečima "Bože pravde" će se truditi da vam stvori najbolje moguće uslove za rad i za napredak.“

Studentima su se obratili i rektor Univerziteta u Beogradu prof. Vladimir Bumbaširević, student prodekan Nikola Ilić, i dekan prof. dr Sima Avramović.

 

U kratkoj video prezentaciji dekan je upoznao studente s istorijom fakulteta. Mladim kolegama dekan je poručio  da će se njihova diploma razlikovati od diploma drugih fakulteta jer su je stekli na Univerzitetu u Beogradu, koji se rangirao u dva odsto najprestižnijih fakulteta u svetu.


                                                                                              
dalje 2014/2015 >>

dalje 2013/2014 >>

dalje 2012/2013 >>

dalje 2011/2012 >>

dalje 2010/2011 >>

dalje 2009/2010 >>

dalje 2008/2009 >>

dalje 2007/2008 >>

dalje 2006/2007 >>

dalje 2005/2006 >>

dalje 2004/2005 >>
 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.