Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Vesti/Događaji

 


Na Pravnom fakultetu otvorene dve nove slušaonice i osam kabineta

Povodom Krstovdana, slave Pravnog fakulteta, otvorene su dve nove slušaonice i osam kabineta, a svečanosti su prisustvovali gradski menadžer Goran Vesić, generalni sekretar u Predsedništvu Srbije Nikola Selaković i ministarka pravde Nela Kuburović.

Novi prostor nastao je na adaptiranom tavanskom delu iznad čuvenog amfiteatra broj pet i sastoji se iz dve sale za predavanja, osam kabineta i posebnim hodnikom ostvaruje vezu sa najvećim amfiteatrom na Pravnom fakultetu. Nakon obilaska prostorija prisutni su sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve učestvovali u obredu sečenja slavskog kolača.

Podsetivši da beogradski Pravni fakultet slavi Krstovdan kao svoju krsnu slavu već deseti put, dekan ove institucije prof. Sima Avramović istakao je zadovoljstvo i otvaranjem novog i moderno uređenog prostora - sve to izgrađeno je za dva meseca sredstvima fakulteta, ali posle dugih dvogodišnjih priprema. Ovo je spoj tradicionalnog i modernog, bez narušavanja onog što je oduvek činilo ambijent Pravnog fakulteta.


Potpisan Protokol o saradnji u realizaciji programa volontiranja sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je Protokol o saradnji u realizaciji programa volontiranja sa dekanima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Simom Avramovićem i prof. dr Draganom Simićem. Događaju je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Organizator programa je ovo Ministarstvo, u cilju promocije volontiranja i pružanja pomoći korisnicima volontiranja, a posebno onim građanima Republike Srbije kojima je pomoć najpotrebnija, koji se obrate Ministarstvu ili ustanovama socijalne zaštite za pružanje pomoći radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih prava u oblastima iz delokruga Ministarstva.

Ovaj projekat je baziran tako da prvih 200 studenata tokom naredna tri meseca - po izboru 100 sa Pravnog i Fakulteta političkih nauka - počnu sa volontiranjem u najkraćem mogućem roku u Ministarstvu, na poslovima za koje se i školuju i koje bi sutra trebalo da rade.

Volonteri u skladu sa ovim programom, koji ima jasnu dužinu trajanja, mogu da budu studenti na osnovnim, master, specijalističkim ili doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka ili Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovaj projekat će omogućiti studentima master i poslednje godine studija ne samo sticanje novih znanja u praksi, nego ce najuspešnijim volonterima biti ponuđen i trajniji radni angazman.


Žan Mone modul na našem fakultetu  

Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA) odlučila je da prihvati predlog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za organizovanje Žan Mone modula na temu „Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries (Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope)“. Ovaj važan međunarodni projekat započeće na jesen 2017. godine, kada bude zaključen ugovor između Univerziteta u Beogradu i Izvršne agencije Evropske komisije. Rukovodilac projekta je prof. dr Dušan V. Popović, koji je pripremio i podneo prijavu na konkurs, a u projektnom timu su još i prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović, doc. dr Jane Svetiev (Univerzitet Bokoni, Italija), doc. dr Marko Jovanović i doktorantkinja Andrijana Mišović. Žan Mone modul biće uspostavljen u okviru master studija evropskih integracija (MEI), koje se odvijaju na engleskom jeziku. Osim nastavnog aspekta, projekat podrazumeva i sprovođenje naučnoistraživačkih aktivnosti. Trajanje projekta iznosi tri akademske godine. Ove godine, na konkurs Evropske komisije za Žan Mone module, katedre i centre izuzetnosti prijavljeno je 833 projekata, a podršku Evropske unije je dobilo njih 141.


Promocija časopisa Kontinentalno pravo – časopis za održiv i skladan razvoj prava

U dupke punoj konferencijskoj sali, 13.07.2017.godine, održana je promocija časopisa "Kontinentalno pravo – časopis za održiv i skladan razvoj prava", kojoj su prisustvovali predsednici sudova i sudije iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca, sudije Ustavnog suda, profesori pravnih Fakulteta i pravnici iz Nemačke, zamenik ambasadora Nemačke g. Jung i direktor IRZ Štefan Pirner, koji je bio jedan od inicijatora osnivanja ovog časopisa, u kome su se našli tekstovi nemačkih i naših stručnjaka.

Izdavači ovog časopisa su Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu i nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Skraćeni naziv časopisa je “KoPra”, a cilj je da se ukaže na veliki i narastajući uticaj elemenata anglosaksonskog prava koji se uvodi u kontinentalne pravne sisteme.

Dekan Pravnog Fakulteta prof. Sima Avramović je istakao da je Pravni Fakultet pre dve godine bio domaćin velikog međunarodnog skupa francuske Fondacije za kontinentalno pravo, tako da ovaj projekat sa IRZ predstavlja nastavak napora Pravnog fakulteta u očuvanju svesti o vrednostima kontinentalnog prava.

Na promociji su od naših profesora kao autori govorili prof. Milan Škulić i prof. Miloš Živković.


Potpisan ugovor sa UNDP o izradi kolektivne monografije Nomotehnika i pravničko rasuđivanje

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović i predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) potpisali su 11.jula 2017.godine ugovor o izradi kolektivne monografije Nomotehnika i pravničko rasuđivanje. Cilj Monografije je da doprinese sistematizaciji i analitičkom pristupu u izradi zakonodavnih akata.

Osim toga, predviđeno je i održavanje tri treninga za članove lokalnih skupština u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Monografija će biti predstavljena na Opštem seminaru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac ovog projekta je prof. dr Radmila Vasić.


Okončana prva faza studentskog projekta izrade standara društveno odgovornog poslovanja u poljoprivredi

 Nakon šest nedelja gotovo svakodnevnog rada, u petak 14. 07. okončana je prva faza projekta izrade nacrta standarda društveno odgovornog poslovanja u poljoprivredi, u okviru projekta Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka i Studentske revije za privredno pravo. U prvoj fazi projekta, koji će biti nastavljen na jesen, učestvovali su studenti Fakulteta organizacionih nauka i studenti Pravnog fakulteta (deo studijske grupe iz predmeta Ekonomsko pravo), uz povremeno učešće studenata Poljoprivrednog fakulteta. Mentori na ovom zajedničkom projektu bili su prof. dr Tatjana Jovanić sa Pravnog fakulteta i doc. dr Mladen Đurić, sa Katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju Fakulteta organizacionih nauka.  

Projekat je nastao sa ciljem da se u okviru združenog istraživačkog poduhvata izradi normativni okvir lokalnog fair trade sistem-a po ugledu na slične standarde – poput ISO 26000, britanskog standard etičke trgovine u poljoprivredi i sl. Studenti su prvo sproveli opsežno istraživanje relevatnih standard u oblasti, a potom su pristupili izradi structure i definisanju zahteva, dok je izrada prateće dokumentacije i smernica predviđena za narednu fazu, kao i organizacija javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama.  

Očekivanja su da rezultat projekta može imati vrednost prvenstveno za mala porodična poljoprivredna gazdinstva, otkupljivačie prerađivače, hladnjačare, izvoznike, proizvođače finalnog proizvoda, potrošače (u sistemu direktne trgovine), kao i subjekata u lancu velikoprodaje i maloprodaje. U širem smislu, korisnici rezultata su i sertifikacione kuće koje bi bile zainteresovane za sertifikaciju u lancu poljoprivredne proizvodnje/prerade/prometa.    

Istraživačko-razvojni centar Fakulteta organizacionih nauka (IRC FON) predstavlja mesto susreta i vannastavnog angažovanja studenata i mentora u jedinstvenom, podsticajnom ambijentu zajedničkog rada, deljenja znanja, razvoja preduzetničkih inicijativa i vrednosti studentskog udruživanja. Osnovni cilj IRC-a, osnovanog novembra 2016.g. je doprinos razvoju specifičnih znanja i veština studenata kroz zajedničke istraživačko-razvojne projekte, događaje i aktivnosti Fakulteta sa partnerskim organizacijama, radi poboljšavanja uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje studenata. Mehanizam kreiranja i realizacije aktivnosti IRC-a čini kolaborativna mreža studenata, mentora iz partnerskih organizacija i sa fakulteta. Do sada je pokrenuto 15 projekata u saradnji sa partnerima privatnog i javnog sektora, različitih industrija poput IT, uravljanja kvalitetom i standardizacija, finansijskog sektora, distribucije i logistike, trgovine, poljoprivrede, mediji i telekomunikacija.


Konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

Na Pravnom fakultetu je 19. juna održana treća Work in Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju. Na konferenciji se diskutovalo o sledećim radovima u nastajanju: ‘Pravna država i vladavina zakona: Šta pravna nauka “poručuje” nomotehnici’ (komentator: prof. dr Goran Dajović, autorka: prof. dr Radmila Vasić); ‘Metafora periferije u pravu’ (komentator: prof. dr Tanasije Marinković, autorka: prof. dr Duška Franeta); ‘Demokratsko rekonstituisanje demosa – strategije osporavanja’ (komentator: prof. dr Đorđe Pavićević, autorka: mr Biljana Đorđević); ‘The Perfect Silence – An Empirical Study on How Ignorance Lowers the Costs of Corruption in the Process of Enacting Tax Legislation’ (komentatorka: prof. dr Dragica Vujadinović, autori: doc. dr Svetislav V. Kostić, doc. dr Danilo Vuković i doc. dr Saša Ranđelović); ‘Uhvati me ako možeš: O (ne)odgovornosti transnacionalnih korporacija zbog kršenja ljudskih prava’ (komentatorka: prof. dr Jasminka Hasanbegović, autorka: prof. dr Violeta Beširević); ‘“Global/Transnational Law“ Challenges to Theorizing About Law’ (komentator: doc. dr Bojan Spaić, autor: prof. dr Miodrag Jovanović).


Bilten Acta Diurna broj 55

  Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 55 zabeležio je događaje od decembra 2016. godine do  aprila 2017. godine  značajne za Fakultet i njegove članove.

Učešće članova Kluba UN Pravnog Fakulteta na međunarodnim Modelima Ujedinjenih nacija

 

Delegacija Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovala je na konferenciji „Aix MUN 2017“ održanoj od 3. do 5. februara 2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Eks an Provansu, u južnoj Francuskoj. Članovi delegacije bile su Bracanović Nevena i Malinović Jovana koje su presedavale Savetom za ljudska prava. Članice Kluba imale su priliku da debatuju o ciljevima Održivog Razvoja, pogotovo o čistoj vodi i sanitarnim uslovima. Tokom konferencije imale su prilike da čuju predavanja održana od strane profesora Fakulteta za političke nauke kao i predstavnika studentskih organizacija.

Delegacija Kluba za Ujedinjene nacije učestvovala je na konferenciji „ROMEMUN 2017“ koja je održana od 10. do 14. marta 2017. godine na Fakultetu Međunarodnih odnosa u sklopu Međunarodnog karijernog Festivala u Rimu. Članice Odbora za marketing i promociju Kluba za Ujedinjene nacije, Bracanović Nevena i Malinović Jovana predstavljale su Republiku Češku u sklopu Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice gde su diskutovale o legalnoj i nelegalnoj migraciji kao i o problemima izbeglica kao posledice trenutne humanitarne krize.

Članica Odbora za marketing i promociju Kluba Bracanović Nevena imala je priliku da presedava Savetom za ekonomska i socijalna pitanja kao predsednica na ovogodišnjem Modelu Ujedinjenih nacija u Hagu, Holandija. Na pomenutoj konferenciji koja se održala od 20. do 24. aprila, Nevena je vodila debatu o implementaciji ciljeva Održivog razvoja u nacionalne budžete, naročito o cilju koji se tiče rodne ravnopravnosti i prava žena.

Nedugo zatim, druga članica Odbora za marketing i promociju, Malinović Jovana presedavala je Savetom za ljudska prava kao potpredsednica na Modelu Ujedinjenih nacija u Nici, Francuska. Konferencija se održala tokom 27. i 28. aprila na jednom od prestižnijih evropskih fakulteta za ekonomiju i biznis, gde je naša studentkinja imala prilike da stupi u kontakt sa cenjenim profesorima pomenutog fakulteta sa kojima je diskutovala o temama same konferencije odnosno o pravima na mirne proteste, i slobodi govora.

Veliki uspesi kluba UN na međunarodnim konferencijama >>


Konferencija Intelektualna svojina i Internet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1. juna 2017. godine održana je konferencija „Intelektualna svojina i Internet“. Ovaj skup se već treću godinu za redom organizuje u saradnji sa Fondacijom „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Konferencija se održava uz podršku Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN).

Pred mnogobrojnom publikom, konferenciju su svečano otvorili prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Danko Jevtović, direktor RNIDS-a, i prof. dr Dušan Popović, predsednik Organizacionog i programskog odbora. Konferencija je direktno prenošena na sajtu RNIDS-a, sajtu Pravnog fakulteta i „Fejsbuk“ profilu RNIDS-a.

Uvodno izlaganje o razvoju sistema naziva internet domena održao je g. Roj Arends (Roy Arends), vodeći naučni istraživač Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve.

Nakon uvodnog izlaganja, rad je nastavljen u sekciji „Nazivi internet domena i žigom zaštićene oznake“, kojom je predsedavao dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radove u ovoj sekciji izložili su dr Mario Reljanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dr Marko Jovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i g. Novak Vujičić, advokat i doktorand Pravnog fakulteteta Univerziteta u Beogradu.

Drugom sekcijom naslovljenom „Autorsko pravo i Internet“ predsedavala je dr Marija Karanikić Mirić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U ovoj sekciji, radove su izložili profesori dr Slobodan Marković i dr Dušan Popović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dr Sanja Radovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Svi radovi su objavljeni u zborniku „Intelektualna svojina i Internet (2017)“ (ur. D. Popović), u izdanju Centra za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Program konferencije >>

Link sa slikama sa konferencije: https://goo.gl/photos/uBWvb6Nbq2bunmX4A


Veliki uspesi sportskog udruženja VICTORIA

 

Sportsko udruženje VICTORIA Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u ovoj godini nastavlja da beleži izuzetne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Muškoj futsal selekciji, koja je, tokom 2016. godine, osvojila Evropski kup u Milanu i Svetski kup u Pragu, u ovoj godini su se, u uspesima, pridružile muška odbojkaška i ženska košarkaška ekipa.

Naši odbojkaši su uspeli da se okite zlatom na Međunarodnom turniru u Valensiji, održanom tokom aprila, u konkurenciji osam ekipa iz pet evropskih zemalja da bi, nakon ovog, usledio veliki uspeh u domaćim okvirima.

Po prvi put u svojoj istoriji, odbojkaši su postali šampioni novoosnovane Univerzitetske lige Univerziteta u Beogradu, čime se naše sportsko udruženje posebno ponosi.

Sve selekcije SU VICTORIA su uzele učešće na tradicionalnom Međunarodnom turniru BEST koji je u maju održan deveti put u Beogradu. Pravnom fakultetu su i ovoga puta futsaleri doneli zlato a naše košarkašice bronzu.

Uz bronzu futsalera sa Mediteranskih univerzitetskih igara u Bejrutu i srebra u Univerzitetskoj futsal ligi, naše sportsko udruženje, predvođeno Nikolom Ristanovićem, predsednikom i koordinatorom za sport na Pravnom fakultetu, sa optimizmom dočekuje nastavak ove veoma uspešno započete sportske godine.


Veliki uspeh naše studentkinje u UN-u

Radial Doder, član Inicijative mladih Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv kriminala i droge i doskorašnja potpredsednica Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i (doskorašnji) član redakcije Studentske revije za privredno pravo održala je prvi govor zajedno sa kolegom iz Perua Marselom Martinezom na otvaranju jubilarne šezdesete Komisije o narkoticima (Commision on Narcotic Drugs) koja se održava svake godine u sedištu Ujedinjenih nacija u Beču. Prvi put u istoriji se desilo da upravo prvi govor na otvaranju bude održan od strane mladih što predstavlja veliku čast i uspeh kada je u pitanju uloga mladih kako za Republiku Srbiju tako i za Peru. Govor je odlično primljen od strane prisutnih ambasadora i ostalih članova delegacija koji su im na istom čestitali za vreme pauze. Štaviše, njegova ekselencija Juri Fedotov, prvi čovek UNODS-a je upravo to potvrdio sutradan na Forumu mladih. Radmila je imala prilike da se upozna i sa delom srpske delegacije koji su bili izuzetno ponosni i imali su sve čestitke. Narednog dana je zajedno sa kolegom iz Perua održala inspirativnu prezentaciju mladim liderima iz preko 30 zemalja o svom iskustvu ali i budućim zajedničkim internacionalnim projektima na Forumu mladih koji se održava u isto vreme kad i Commision on Narcotic Drugs na kom je i sama prvi put učestvovala 2013. godine. Po povratku u Srbiji imala je sastanke sa gospodinom Milanom Pekićem, direktorom Kancelarije za borbu protiv droga pri Vladi Republike Srbije i gospodinom Milošem Stojanovićem, regionalnim projektnim menadžerom u UNODS-u sa kojima je razgovarala o trenutnoj situaciji u Srbiji kada je problem droga u pitanju kao i o budućoj saradnji.

Članak o Radmilinom iskustvu kao člana Inicijative mladih pri UNODS-u:
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative/webstory-radmila-2017.html

*Ovaj tekst je napisan bez zvaničnog odobrenja ili formalnog editovanja od strane Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv kriminala i droge.


Održan drugi sajam zapošljavanja,volontiranja i aktivizma “Pravnici na poslu-Choose your career”

Na Pravnom fakultetu u Beogradu, u periodu od 09.05. do 11.05. održao se drugi po redu sajam zapošljavanja, volontiranja i aktivizma “Pravnici na poslu-Choose your career”.

Na svečanom otvaranju u konferencijskoj sali fakulteta o značaju ovakvog projetka za studente govorili su Dragomir Petronijević, gradski većnik i predsednik Saveta za zapošljavanje, Miloš Živković, profesor Pravnog fakulteta i Siniša Knežević iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Prvog dana sajma održana je panel diskusija na temu “Pravo interneta - pravna regulativa bit coin-a” i dva polufinala takmičenja u simulaciji suđenja na kojima su se takmičili studenti iz Beograda, Niša, Novog Sada i studenti sa Privredne akademije u Beogradu (Fakultet za privredu i pravosuđe). U toku sva tri dana studenti i diplomirani pravnici su imali prilike da obiđu štandove kancelarija, kompanija i organizacija u samom holu fakulteta.

Drugi dan sajma obeležila je izuzetno posećena panel diskusija pod nazivom “Odgovornost lekara za grešku u lečenju”. Na tu temu govorili su prof. dr Slobodan Savić i gospođa Marta Sjeničić, direktorka SUPRAM-a. Studenti su i ove godine imali treninge ličnog usavršavanja, prvi je bio “Kako napisati motivaciono pismo”, dok se o tehnikama učenja govorilo na treningu “Mentalne mape”.

Poslednji dan održano je finale takmičenja u simulaciji suđenja, u sudskom veću našli su se advokati Goran Petronijević, Božo Prelević i Veljko Delibašić, dok su učesnici bili članovi studentske ogranizacije ELSA, lokalna grupa Beograd (sa Pravnog fakulteta) i lokalna grupa sa Fakulteta za privredu i pravosuđe - Privredna akademija Beograd.

Sajam je zatvoren tribinom “Pravnici na poslu” koja se tradicionalno godinama unazad održava na Pravnom fakultetu. Predavači su bili Miško Ražnatović, Milan St Protić, Ivan Nikolić i Bogdan Gecić.

Sajam “Pravnici na poslu-Choose your career” je organizovalo Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika ( ELSA Beograd) i podržan je od strane fakulteta, grada Beograda i Ministarstva za omladinu i sport. Cilj ovakvog projekta je da studentima prava i diplomiranim pravnicima pomogne u pronalaženju prakse, pripravničkog staža i zaposlenja kao i da doprinese neformalnom obrazovanju svih studenata.


Izvanredan uspeh naših studenta na Jessup Moot takmičenju

Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u sastavu Milica Škaro, Aleksandra Anđelković, Balša Stevanović i Luka Aleksić učestvovao je na jednom od najprestižnijih Moot Court takmičenja na svetu - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, koje je u periodu od 8. do 15. aprila 2017. godine održano po 58. put u Vašingtonu, SAD, i na njemu ostvario zavidne rezultate. Naime, u prva četiri dana kvalifikacionih rundi naši studenti su, takmičivši se protiv timova iz Slovačke (Comenius University), Gane (Ghana Institute of Management and Public Administration), Kine (Chongqing University) i Velike Britanije (University College London) ostvarili najbolji plasman našeg fakulteta do sada: 35. mesto u ukupnom plasmanu, u konkurenciji 143 timova , među kojima je većina prošla rigorozne nacionalne runde i plasirala se na međunarodne runde u Vašington. Tim našeg fakulteta je time ostavio iza sebe neke od univerziteta koji tradicionalno zauzimaju zavidna mesta na ovom takmičenju (Moscow State University named after M.V. Lomonsov, Columbia University). Takođe, u konkurenciji evropskih zemalja, tim je zauzeo 13. mesto od ukupno 155 timova koji su uzeli učešća na ovogodišnjem takmičenju. U ukupnoj konkurenciji ove godine bilo je više od 600 timova iz preko 90 zemalja sveta. Pisani podnesci naših studenata osvojili su visoku prosečnu ocenu 82 od mogućih 100 poena, a članica tima, Milica Škaro, uvrštena je u grupu 100 najboljih govornika na internacionalnim rundama u konkurenciji od preko 600 učesnika. Članovi tima, studenti završne godine osnovnih studija predano su radili sedam meseci na pripremama za ovo takmičenje koje se odvija na engleskom jeziku, kako bi u najboljem svetlu predstavili naš Univerzitet, fakultet i zemlju na ovom prestižnom takmičenju sa zavidnom tradicijom. Takmičarima je u sklopu priprema za pisani deo takmičenja pomagala doc. dr Bojana Čučković, dok su im u pripremama za usmene međunarodne runde pomagali saradnici, prijatelji fakulteta i bivši učesnici.

Naši studenti su u okviru boravka u Sjedinjenim državama posetili i Ambasadu Republike Srbije u Vašingtonu, i tom prilikom su razgovarali sa NJ.E. gospodinom Đerđem Matkovićem, ambasadorom Srbije u SAD. Zahvaljujući domaćinima našeg tima u Vašingtonu - porodici Mladenović- Jeleni i Zoranu, naši studenti su u okviru svog boravka u SAD posetili i gradove Baltimor i Njujork.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ovom prilikom želi da izrazi zahvalnost svim pojedincima i kompanijama koji su podržali odlazak naših studenata na ovo takmičenje svojim velikodušnim donacijama, jer je za svaki uspeh osim napornog rada potrebna i materijalna podrška. Ovogodišnji donatori tima studenata Pravnog fakulteta su: Jelena i Zoran Mladenović, Betesda, Merilend, SAD; Delamode International Logistics; Air Serbia i Wiener Städtische.

Jessup Moot Court takmičenje je najstarije i najveće studentsko takmičenje iz oblasti međunarodnog javnog prava na svetu, na kome svake godine učestvuje više od nekoliko stotina univerziteta. Najbolji od njih imaju tu čast da predstavljaju svoj univerzitet i zemlju u finalnim rundama koje se održavaju svakog proleća u Vašingtonu, SAD. Ovo takmičenje predstavlja simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom pravde, u kojem studenti imaju ulogu agenata – predstavnika država. Razmatrana pravna problematika se svake godine zasniva na aktuelnim pitanjima iz oblasti međunarodnog javnog prava. Neki od pravnih problema postavljenih na ovogodišnjem takmičenju bili su: pitanje prava na vodu, zaštita životne sredine usled klimatskih promena, očuvanje svetske prirodne i kulturne baštine, pojava velikog broja izbeglica, zaštita ljudskih prava i pitanje kompenzacije u međunarodnom javnom pravu.


Studenti Pravnog fakulteta ponovo među najboljima na takmičenju iz medijskog prava

Posle pauze od četiri godine, tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je obezbedio mesto na svetskom takmičenju iz medijskog prava koje se svake godine održava na Univerzitetu Oksford. Na desetom takmičenju studenata prava iz oblasti medijskog prava – Monroe E. Price Media Moot Court Competition, održanom u periodu od 2. do 7. aprila 2017. godine u Oksfordu, tim Pravnog fakulteta postigao je značajan uspeh plasmanom u 20 najbioljih timova iz celog sveta, u konkurenciji od preko sto fakulteta sa 5 kontinenata sveta. Sa dve pobede u tri runde, Pravni fakultet je dokazao zavidan kvalitet, i potvrdio da naši studenti mogu da stoje rame uz rame sa najboljim svetskim fakultetima.

 

Tim koji je predstavljao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na ovogodišnjem takmičenju u Oksfordu činili su: Mina Radonjić, Sara Vilotijević, Zorana Brujić, Stefan Jugović i Aleksandar Stevanović, studenti IV godine i master studija. Studenti su se za ovo takmičenje vredno pripremali osam meseci zajedno sa Markom Živanovićem, trenerom tima, koji je u ovom zahtevnom poslu imao značajnu pomoć docenta dr Vuka Cucića kao i drugih kolega sa Fakulteta i brojnih bivših učesnika ovog prestižnog takmičenja, danas uspešnim pravnicima u raznim pravničkim profesijama, koji su svoje dragoceno vreme posvetili pripremama našeg tima u Beogradu, i svojim komentarima i sugestijama na usmene nastupe naših studenata pomogli da kvalitet argumentacije beogradskog tima bude na nivou koji je prikazan, prepoznat i pohvaljen u Oksfordu.


Tradicionalni uspeh naših studenata na međunarodnom takmičenju u Beču

Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je, posle osvojenog prvog mesta u Milanu i Moskvi, na dvadesetčetvrtom takmičenju studenata prava iz oblasti arbitraže i međunarodnog privrednog prava – Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, održanom od 7. do 13. aprila 2017. godine u Beču postigao veliki uspeh plasmanom u finale u usmenim nastupima, u konkurenciji od 342 fakulteta iz 76 zemalja sveta. Osim toga, tim je osvojio i pohvalnu nagradu (Honorable Mention) za jednog od najboljih govornika.

Beogradski Vis Moot tim ove godine čini osam studenata četvrte godine prava i master studija: Ana Radojević, Katarina Tomić, Milica Volarev, Tatjana Radivojević, Tanja Milojević, Jovan Mićović, Stefan Savić i Nevena Stojković. Tim kao i prethodnih četrnaest godina spremaju prof. dr Vladimir Pavić i doc. dr Milena Đorđević. U pripremama tima svesrdno im pomažu i doc. dr Marko Jovanović, asistent Uroš Živković, kao i veliki broj bivših učesnika na ovom takmičenju.

Takmičenje Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot sastoji se u rešavanju jednog zadatog slučaja iz oblasti arbitražnog prava i prava međunarodne prodaje robe. Ono se sastojalo iz dve etape. U prvom, pismenom delu, timovi sastavljaju podneske u ime tužioca i tuženog, dok u drugoj, usmenoj fazi takmičenja, simuliraju postupak pred međunarodnom trgovinskom arbitražom iznoseći argumente pred tročlano arbitražno veće. Na usmenom delu takmičenja u prva četiri dana svaki tim ima četiri nastupa, od čega dva u ulozi tužioca, a dva u ulozi tuženog. Na svakom susretu svaki od tri arbitara ocenjuje oba govornika jednog tima i tako se, na osnovu 24 dobijene ocene, na kraju četvrtog dana pravi rang lista kvalifikacione faze usmenog dela takmičenja. Najbolja 64 tima se tada dele u 32 para i prelaze u finalne runde, koje se dalje odvijaju po sistemu eliminacije.

U prva četiri dana kvalifikacija naši studenti su, takmičivši se protiv timova iz Kine (Tsinghua University), Sjedinjenih Američkih Država (Case Western Reserve University), Holandije (Utrecht University) i Velike Britanije (Lancaster University), ostvarili zapažene nastupe, vrsno poznavanje relevantne pravne materije i izvanredne advokatske veštine. Sjajni nastupi našeg tima u ova četiri takmičarska dana obezbedili su im plasman u eliminacione runde u kojima su se našla 64 najbolja tima od ukupno 342, što je do sada rekordan broj učesnika.

Plasiranje u finalne usmene runde nije i jedini uspeh beogradskog tima na ovogodišnjem takmičenju u Beču. Naime, na svečanoj ceremoniji dodele nagrada najboljim fakultetima, beogradski tim je dobio još jedno vredno individualno priznanje. Među laueratima nagrada za najbolje govornike u konkurenciji preko 2000 studenata prava iz celog sveta, sasvim zasluženo našlo se i ime naše studentkinje četvrte godine Milice Volarev.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ovom prilikom želi da izrazi zahvalnost svim institucijama i pojedincima koji su podržali odlazak naših studenata na ova pripremna takmičenja svojim velikodušnim donacijama, jer je za svaki uspeh osim napornog rada potrebna i materijalna podrška. Ovogodišnji tim donatora tima studenata Pravnog fakulteta čine: Privredna komora Srbije, Energoprojekt, Deloitte Srbija, Banca Intesa, Porsche leasing, Hand Commerce, SM Inžinjering, kao i advokatske kancelarije: Karanović & Nikolić, SOG - Samardžić Oreški Grbović, Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Wolf Theiss, CMS Beograd, Harrison solicitors, BDK, Nikolić-Kokanović-Otašević, MIM, Joksović Stojanović i partneri, Stanković i partneri, Tomić Sinđelić Groza, Janković Popović Mitić, Baklaja Igrić Tintor, Gecić law, Anđelković, Doklestić i partneri, Blečić & partners, Čajić, Andrić, advokati Srđan Đorđević, Vladimir Hrle, Aleksandar Todorović, Ivan Todorović, Ljiljana Popadić, Dušan Sivčev, Đorđe Đurišić i Marko Vukićević, privatni izvršitelj.


X Belgrade Open Pre-Moot

Na našem Fakultetu je u subotu 1. i nedelju 2. aprila 2017. godine održan Belgrade Open Pre-Moot, beogradski pripremni turnir za vodeće svetsko takmičenje iz prava međunarodne prodaje robe i međunarodne trgovinske arbitraže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Ove godine beogradski turnir je proslavio desetogodišnjicu ugostivši preko 800 učesnika – studenata, trenera, arbitara – i okupio rekordnih 79 univerziteta iz 39 zemalja sveta: od Severne i Južne Amerike, preko Evrope i Azije, do Australije. Po broju učesnika, beogradski turnir je definitivno izrastao u najposećenije svetsko pripremno predtakmičenje za učešće na takmičenju Willem C. Vis.

   

Deseti Belgrade Open Pre-Moot je svečano otvoren nakon završetka devete Beogradske arbitražne konferencije. U čast godišnjice, organizatori takmičenja su dodelili zahvalnice timovima i istaknutim pojedincima, koji su od početka organizovanja verni gosti beogradskog Pre-Moot takmičenja, kao i sponzorima, koji su sve ove godine pomagali orgizaciju ovog događaja. Nagrade su dobili univerziteti iz Zagreba, Skoplja, Pitsburga, Tirane, Sarbrikena, Milana (Bokoni), Friburga, Sarajeva, Ankare, Madrida, Parane i Istanbula. Pored toga, nagrade sponzorima pripale su advokatskim kancelarijama Karanović & Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Petrikić i partneri u saradnji sa CMS Reich-Rohrwig Hainz, NKO i partneri, SOG – Samardžić Oreški Grbović, MIM, GIZ Open Regional Fund, Američkoj privrednoj komori u Srbiji, Privrednoj komori Srbije i Udruženju za arbitražno pravo, dok su nagrede za istaknute pojedince dobili su Center for International Legal Education of the University of Pittsburgh, DIS, Iva Paić, Judith Knieper i Karl Puszkajler. Nakon toga, više od 70 bivših članova beogradskog tima je pripredilo iznenađenje dugogodišnjim trenerima tima i organizatorima beogradskog Pre-Moot-a – prof. Vladimiru Paviću i doc. Mileni Đorđević, pa su svi prisutni duvali svećice na trospratnoj torti u čast desetogodišnjice ovog takmičenja u Beogradu.

   

Za dva dana održavanja Belgrade Open Pre-Moot-a održano je preko 170 simulacija arbitražnih ročišta, kako na fakultetu, tako i u prostorijama advokatskih kancelarija Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr, Nikolić, Kokanović i Otašević, Samardžić Oreški Grbović, Mihaj Ilić Milanović, Gecić, Čajić i u kancelarijama Privredne komore Srbije i Američke privredne komore u Srbiji. O uspešnosti beogradskog turnira govori i podatak da su učesnici beogradskog turnira imali priliku da provere ubedljivost svojih argumenata pred poznatim i priznatim advokatima, sudijama, arbitrima i drugim stručnjacima iz prakse iz celog sveta, kao i da se skoro trećina sa našeg pripremnog turnira plasirala u eliminacione runde takmičenja u Beču uključujući. Raspored ročišta >>

Sponzori ovog velikog događaja su se potrudili da, pored napornih proba i akademskog programa, učesnici ovogodišnjeg beogradskog Pre-Moot-a imaju i bogat društveni život. Njihovom podrškom organizovan je koktel povodom otvaranja beogradskog Pre-Moot-a u fakultetskom klubu Bona Fides (El Derecho), advokatska kancelarija Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr i ove godine je napravila veliku žurku za sve učesnike u neobičnom ambijentu kluba Drugstore, a zatvaranje Beogradskog pripremnog turnira se održalo u autentičnoj i prijatnoj atmosferi Skadarlije. Otvaranju samog Pre-Moot-a prethodio je svečani koktel za arbitre u prostorijama advokatske kancelarije Karanović/Nikolić.

   

Uspešno održavanje devetog Belgrade Open Pre-Moot-a svojom nesebičnom pomoću i podrškom i ove godine su omogućili Nemačka arbitražna institucija, Udruženje za arbitražno pravo, advokatske kancelarije Karanović/Nikolić, Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr, Nikolić, Kokanović i Otašević, Samardžić Oreški Grbović, Mihaj Ilić Milanović, Gecić, Čajić, kao i Privredna komora Srbije i Američka privredna komora u Srbiji.


IX Beogradska arbitražna konferencija

Beograd je i ovog marta bio centar okupljanja brojnih zvučnih imena iz oblasti međunarodne trgovinske arbitraže gde se – sada već tradicionalno – 31. marta 2017. godine održala deveta Beogradska arbitražna konferencija. Nakon velike posećenosti u prethodnih osam godina i sve većeg interesovanja međunarodne stručne javnosti, ovogodišnju Konferenciju zajedno su organizovali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nemačka arbitražna institucija (DIS), GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu, Udruženje za arbitražno pravo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i Privredna komora Srbije.

Konferencija je okupila preko 300 učesnika iz preko 40 zemalja sveta, a 19 renomiranih govornika, profesora i praktičara iz oblasti arbitražnog prava, razmatralo je teoretske i praktične aspekte aktuelnih pitanja međunarodne trgovinske arbitraže. Videti program

Na ceremoniji otvaranja konferencije učesnike su pozdravili Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, prof. Dragor Hiber, predsednik Udruženja za arbitražno pravo, Adela Latja (Adela Llatja), predstavnica Open Regional Fund South East Europe Legal Forum i doc. Milena Đorđević, u ime organizatora Beogradske arbitražne konferencije. U ime Nemačke arbitražne institucije (DIS), učesnicima se obratila Korina Von Trota (Korinna Von Trotha), koja je govorila o radu DIS i pozvala sve učesnike na naredne događaje, koje Nemačka arbitražna institucija organizuje. Zatim se prisutnima obratila i Judit Kniper (Judith Knieper), predstavnica UNCITRAL, koja je održala kratko predavanje na temu ”Transparency in Arbitration”.

Teme kojima se konferencija bavila bile su podeljene u tri panela: prvi, koji je bio posvećen pitanju arbitrabilnosti, drugi, koji je razmatrao probleme finansiranja arbitraže od strane trećih lica, i treći panel, koji se bavio određivanjem troškova u međunarodnoj arbitraži.

Radom prvog panela, koji se bavio pitanjem arbitrabilnosti, rukovodio je Leon Kopecki (Leon Kopecky), pravni savetnik u bečkoj kancelariji Schoenherr. Tokom prvog panela izlagali su Majkl Nueber (Michael Nueber), advokat u bečkoj kancelariji zeiler.partners (“Arbitrability of Competition Law Disputes and the Scope of Application of Arbitration Clauses in Private Enforcement Proceedings”), Sonja Srećković, advokat u londonskoj kancelariji Debevoise & Plimpton (”Arbitrability of Corporate Disputes”), Filip Boras, partner u bečkoj advokatskoj kancelariji Baker McKenzie (”Arbitration and Insolvency”), Živa Filipič, pravni savetnik pri Arbitraži međunarodne trgovinske komore u Parizu (”Arbitrability Issues in ICC Practice”), Ilija Mitrev Penusliski, pravni savetnik u pariškoj kancelariji Shearman & Sterling (”False Arbitrability – Investment v. Commercial Arbitration Concepts”).

Drugi panel bio je usredsređen na probleme finansiranja arbitraže od strane trećih lica i radom je rukovodio prof. Štefan Krol (Stefan Kroell), profesor na Pravnom fakultetu Bucerijus u Hamburgu (Bucerius Law School). U okviru opšte teme panela diskutovali su Kiril Udovičenko (Kirill Udovichenko), partner iz moskovske kancelarije MZS & Partners (”Third Party Finance – a Matter of Trust”), Nataša Lalatović Đorđević iz beogradske advokatske kancelarije Moravčević, Vojnović i partneri u sardnji sa Schoenherr (”Security for Costs and Third Party Funding”), Đulio Palermo (Giulio Palermo), advokat iz ženevske kancelarije LALIVE (”Most important Characteristics of the Agreement Between a Party to an Arbitraion and a Third Party Funding”), Dankan Speler (Duncan Speller), partner iz londonske kancelarije WilmerHale (”Recent Developments on Third Party Funding”), Marko Stačer (Marco Stacher), pravni savetnik iz ciriške kancelarije Walder Wyss (”Security for Costs in Arbitration”), Luka Krištović Blažević, pravni savetnik iz kancelarije White & Case u Dubaiu (”The Interplay of Arbitral Tribunals and State Courts in Granting Interim Relief in International Arbitration Proceedings”).

Treći panel okupio je stručnjake koji su govorili o troškovima postupka u arbitraži. Radom panela rukovodio je Karl Peter Puszkajler, sudija iz Minhena, dok su govornici trećeg panela bili Uglješa Grušić, profesor na University College London (”Substance/Procedure Divide and the Problems of Currency Fluctuations and Interest in International Commercial Arbitration”), Darko Stanisavić i Aleksandra Petrović iz revizorske kuće Deloitte (”Key Aspects of Damages Computation”), Florian Hagender (Florian Haugeneder), partner u bečkoj kancelariji KNOETZL (”The Assessment of Claims in M&A Arbitrations”), Derek Soler (Derek Soller), partner u njujorškoj kancelariji Baker McKenzie (”What Would Have Happened If? The role of hypothesis, Assumptions, Good Faith Estimates and Speculation. Questions of Law or Fact or Both?”), Milica Savić, advokat iz beogradske kancelarije Karanović/Nikolić (”How do Arbitral Tribunal Assess Various Types of Damages?”).

Po završetku Konferencije za sve učesnike organizovan je svečani koktel u fakultetskom klubu El Derecho.

Održavanje konferencije pomogle su i brojne advokatske kancelarije: Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schönherr, Karanović-Nikolić, SOG – Samardžić Oreški Grbović, BDK Advokati, Wilmer Hale, White & Case, Shearman & Sterling, Baker McKenzie i revizorska kuća Deloitte. Rad Konferencije su podržali i NALED, Komisija UN za međunarodno privredno pravo (UNCITRAL) i Američka privredna komora u Srbiji. Organizacioni odbor Beogradske arbitražne konferencije su i ove godine činili prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Vladimir Pavić, doc. dr Milena Đorđević, doc. dr Marko Jovanović i asist. Uroš Živković.


Konferencija „Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske“

U četvrtak, 30. marta 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je konferencija „Pravni poredak nezavisne Države Hrvatske“ na kojoj su nastavnici tog fakulteta izložili referate usredsređene na spoznaju elemenata pravnog poretka NDH. U prvom delu konferencije, koju je otvorio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor dr Sima Avramović, a posle uvodnih napomena profesora dr Borisa Begovića, izlaganja su bila posvećena pitanjima pravnosti poretka NDH (docent dr Miloš Zdravković), rasnom zakonodavstvu (profesor dr Zoran Mirković), organizaciji vlasti (profesor dr Tanasije Marinković) i pravnom ustrojstvu vojnih i policijskih snaga NDH (profesor dr Marko Davinić). U nastavku konferencije, izlaganja su bila posvećena krivičnom pravu NDH (profesor dr Igor Vuković), njenom međunarodnopravnom statusu (profesor dr Ivana Krstić i docent dr Miloš Jovanović), poreskom pravu NDH (profesor dr Dejan Popović), pravnom položaju Hrvatske pravoslavne crkve (docent dr Dalibor Đukić) i pravnom režimu nepokretnosti u NHD (docent dr Nina Kršljanin). Argumenti izneti u izlaganjima i veoma živoj raspravi koja je usledila u velikoj meri su potvrdili osnovnu hipotezu da je Nezavisna Država Hrvatska ipak bila država. U radu konferencije su učestvovali predsednik SANU Vladimir Kostić, članovi SANU Danilo Basta i Ljubodrag Dimić, vodeći domaći istoričari, kao i veliki broj nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu. Svi referati sa ove konferencije biće emitovani na III programu Radio Beograda, a u toku ove godine biće objavljen i zbornik radova.


Sajam obrazovanja kineskih univerziteta - 2017 Shanghai Education Exhibition

 

Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet bili su domaćini Sajma obrazovanja kineskih univerziteta pod nazivom 2017 Shanghai Education Exhibition.

Šangajski sajam obrazovanja organizovan je se s ciljem predstavljanja visokoškolskih institucija iz Šangaja u inostranstvu, utvrđivanja mogućnosti za saradnju/razemnu sa stranim partnerima i povećanja interesovanja studenata za nastavak studija u Šangaju.

Ove godine, 33 visokoškolske institucije iz Šangaja predstavile su svoje studijske programe na Sajmu obrazovanja.


Tribina: Ustav Srbije – između odbrane i promene

Nakon nedavnog obeležavanja desetogodišnjice donošenja Ustava Republike Srbije u organizaciji Srpskog pravničkog kluba, kao i iskazanog interesovanja studenata za teme koje se tiču najvišeg pravnog akta Republike Srbije, na Pravnom fakultetu je 23. marta 2017. u organizaciji studenata završne godine osnovnih studija održana tribina „Ustav Srbije – između odbrane i promene“.

Tribinu je otvorio profesor ustavnog prava i prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Vladan Petrov. U svojoj uvodnoj reči prof. Petrov je istakao da će eventualni „bolji ustavni tekst biti onaj koji, uz poštovanje načela i vrednosti evropske ustavnosti, vodi računa o nacionalnom i državnom interesu Srbije“, a da “ukoliko nismo sigurni koji je to interes, nikako ne treba ulaziti u brzoplete promene Ustava“.

Nakon profesora Petrova, prisutnima se obratio profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o teritorijalnom uređenju Republike Srbije. Profesor Slobodan Orlović sa novosadskog Pravnog fakulteta je govorio o izbornom sistemu, a profesor Darko Simović sa Kriminalističko-policijske akademije o sistemu vlasti u Republici Srbiji.

Završnu reč je, kao jedan od organizatora tribine, imao student četvrte godine Lazar Babić.


Novi tematski broj Studentske revije predstavljen u Regionalnoj privrednoj komori Niš

Povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača Regionalna privredna komora u Nišu je u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošača ,,FORUM", JKP ,,Medijana Niš" i Poslovnim udruženjem komunalnih delatnosti “KOMDEL" 16. marta organizovala okrugli sto na temu: ,,Interesi potrošača u tranformaciji i privatizaciji komunalnih preduzeća". Okruglom stolu je prisustvovala i redakcija Studentske revije za privredno pravo. Predstavljen je novi specijalni broj, koji će uskoro biti objavljen, pod nazivom ,,Regulatorni okvir snabdevanja stanovništva toplotnom energijom". Student treće godine Petar Blagojević je u svojstvu člana Redakcije predstavio brojne teme interesantne kako potrošačima, tako i kreatorima javnih politika, na prvom mestu organima lokalnih samouprava. Predstavljanje broja je izazvalo velika interesovanja predstavnika pomenutih organizacija. Više informacija i ovaj novi broj moći ćete uskoro da pronađete na internet stranici Revije (www.selr.bg.ac.rs).


Naši studenti pobednici međunarodnog takmičenja u Moskvi

U sklopu priprema za učešće na ovogodišnjem XXIV takmičenju iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, posle ostvarenih uspeha u Milanu i Minhenu, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su učestvovali na pripremnom takmičenju u Moskvi, koji se odigrao na Univerzitetu Lomonosov od 19. do 21. marta 2017. U konkurenciji 13 univerziteta iz 7 zemalja sveta, naši studenti su osvojili prvo mesto. Pored odličnog timskog plasmana, naša studentkinja Katarina Tomić je osvojila nagradu za najboljeg govornika, dok je Tatjana Radivojević bila treći najbolji govornik na takmičenju.

Tokom dva dana takmičenja, naši studenti su nastupali protiv kolega sa Univerziteta iz Rusije (Kutafin Moscow State Law University, High School of Economics, MGIMO University, Lomonosov Moscow State University), Kirgistana (American University of Central Asia), Moldavije (State University of Moldova) i Švajcaraske (University of Lucerne).

Pored usmenih rundi takmičenja, tokom boravka u Moskvi, studenti su prisustvovali i seminaru pod nazivom ”Commencement of Arbitration and Security for Costs” koji je organizivala Univerzitet Lomonosov, a na kojem su razmatrana neka od spornih pravnih pitanja ovogodišnjeg Moot slučaja.

Beogradski Vis Moot tim ove godine čini osam studenata četvrte godine prava i master studija: Ana Radojević, Katarina Tomić, Milica Volarev, Tatjana Radivojević, Tanja Milojević, Jovan Mićović, Stefan Savić i Nevena Stojković. Tim kao i prethodnih četrnaest godina spremaju prof. dr Vladimir Pavić i doc. dr Milena Đorđević. U pripremama tima svesrdno im pomažu i doc. dr Marko Jovanović, asistent Uroš Živković, kao i veliki broj bivših učesnika na ovom takmičenju.

Sledeća etapa u pripremama naših studenata je najveći Pre-Moot turnir na svetu - Belgrade Open Pre-Moot-u koji će se 1. i 2. aprila održati na našem Fakultetu, a na kojem će se okupiti 79 timova iz 39 zemalja sveta.

Uspešna priprema naših studenata za međunarodno takmičenje u Beču ne bi bila moguća bez velikodušne podrške donatora našeg tima. Iz ovog razloga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ovom prilikom želi da izrazi zahvalnost svim institucijama i pojedincima koji su podržali odlazak naših studenata na ova pripremna takmičenja svojim donacijama, jer je za svaki uspeh osim napornog rada potrebna i materijalna podrška. Ovogodišnji tim donatora tima studenata Pravnog fakulteta čine: Privredna komora Srbije, Energoprojekt, Deloitte Srbija, Banca Intesa, Porsche leasing, Hand Commerce, SM Inžinjering, kao i advokatske kancelarije: Karanović & Nikolić, SOG/Samardžić Oreški Grbović, Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Wolf Theiss, CMS Beograd, Harrison solicitors, BDK, Nikolić-Kokanović-Otašević, MIM, Joksović Stojanović i partneri, Stanković i partneri, Tomić Sinđelić Groza, Janković Popović Mitić, Baklaja Igrić Tintor, Gecić law, Anđelković, Doklestić i partneri, Blečić & partners, Čajić, Andrić, advokati Srđan Đorđević, Vladimir Hrle, Aleksandar Todorović, Ivan Todorović, Ljiljana Popadić, Dušan Sivčev, Đorđe Đurišić i Marko Vukićević, privatni izvršitelj.


Još jedan sjajan rezultat beogradskog Vis Moot tima

U sklopu priprema za učešće na ovogodišnjem XXIV takmičenju iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, nakon osvojenog prvog mesta na pripremnom takmičenju u Milanu, Vis Moot tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovao je na trinaestom pripremnom takmičenju u Minhenu, pod nazivom All Munich Rounds, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Ludvig-Maksimilijan iz Minhena.

Tokom dva dana takmičenja, 10. i 11. marta 2017. godine, naši studenti su nastupali protiv kolega sa Univerziteta iz Holandije (University of Maastricht), Nemačke (Leibnitz University of Hanover, University of Munich, Albert-Ludwigs University of Freiburg), Turske (Bilgi University of Istanbul), Italije (University of Milano) i Francuske (Sciences Po University of Paris). Uprkos pobedama na svakom od ročušta na kojem su nastupali, naši studenti su osvojili četvrto mesto u ukupnom plasmanu u konkurenciji 20 univerziteta iz 12 zemalja sveta, dok je tim iz Engleske Honourable Society of the Middle Temple osvojio prvo mesto.

Beogradski Vis Moot tim ove godine čini osam studenata četvrte godine prava i master studija: Ana Radojević, Katarina Tomić, Milica Volarev, Tatjana Radivojević, Tanja Milojević, Jovan Mićović, Stefan Savić i Nevena Stojković. Tim kao i prethodnih četrnaest godina spremaju prof. dr Vladimir Pavić i doc. dr Milena Đorđević. U pripremama tima svesrdno im pomažu i doc. dr Marko Jovanović, asistent Uroš Živković, kao i veliki broj bivših učesnika na ovom takmičenju.

Sledeća etapa u pripremama naših studenata je Moskovski Pre-Moot koji se održava na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi od 19-21 marta 2017. Konačno, naši studenti će u završnim pripremama za takmičenje u Beču uzeti učešće i na najvećem Pre-Moot turniru na svetu - Belgrade Open Pre-Moot-u koji će se 1. i 2. aprila održati na našem Fakultetu, a na kojem će se okupiti preko 80 timova iz 30 zemalja sveta.

Uspešna priprema naših studenata za međunarodno takmičenje u Beču ne bi bila moguća bez velikodušne podrške donatora našeg tima. Iz ovog razloga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ovom prilikom želi da izrazi zahvalnost svim institucijama i pojedincima koji su podržali odlazak naših studenata na ova pripremna takmičenja svojim donacijama, jer je za svaki uspeh osim napornog rada potrebna i materijalna podrška. Ovogodišnji tim donatora tima studenata Pravnog fakulteta čine: Privredna komora Srbije, Energoprojekt, Deloitte Srbija, Banca Intesa, Porsche leasing, Hand Commerce, SM Inžinjering, kao i advokatske kancelarije: Karanović & Nikolić, SOG/Samardžić Oreški Grbović, Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Wolf Theiss, CMS Beograd, Harrison solicitors, BDK, Nikolić-Kokanović-Otašević, MIM, Joksović Stojanović i partneri, Stanković i partneri, Tomić Sinđelić Groza, Janković Popović Mitić, Baklaja Igrić Tintor, Gecić law, Anđelković, Doklestić i partneri, Blečić & partners, Čajić, Andrić, advokati Srđan Đorđević, Vladimir Hrle, Aleksandar Todorović, Ivan Todorović, Ljiljana Popadić, Dušan Sivčev, Đorđe Đurišić i Marko Vukićević, privatni izvršitelj.


Stručni skup povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača

U sklopu aktivnosti organizovanih povodom obeležavanja Svetskog dana potrošača u Republici Srbiji, dana 14. marta 2017. održan je stručni skup o pravima potrošača na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na samom početku, učesnicima skupa obratili su se u svojstvu organizatora i domaćina, prof. dr Dobrosav Milovanović i Vesna Novaković, pomoćnik ministra za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. O postignutom napretku u oblasti zaštite potrošača u Republici Srbiji, govorio i je Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima zadužen za poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. O aktuelnim reformama u oblasti zaštite potrošača, a posebno postupcima kolektivne zaštite potrošača, govorili su zaposleni u Sektoru za zaštitu potrošača pomenutog Ministarstva, kao i nastavnici Pravnog fakulteta.

U cilju edukacije i povećanja poverenja potrošača u elektronsku trgovinu koja poslednjih godina kako u svetu tako i u Srbiji, doživljava pravu ekspanziju, održana je i prezentacija na temu: „Zaštita potrošača na internetu - prednosti i problemi online kupovine“. Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača govorili su o ulozi i značaju udruženja za zaštitu potrošača u rešavanju potrošačkih prigovora, a studenti Pravnog fakulteta su predstavili istraživanje posvećeno regulaciji rada toplana u Srbiji i otvorenim pitanjima odnosa sa korisnicima usluga daljinskog grejanja.

Program možete preuzeti OVDE.


Beogradski studenti prava nastavljaju da nižu uspehe na međunarodnim takmičenjima

U sklopu priprema za učešće na ovogodišnjem 58. takmičenju iz Međunarodnog prava - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su osvojili peto mesto u generalnom plasmanu u konkurenciji 14 univerziteta iz 14 zemalja sveta, na pripremnom turniru u Budimpešti - European Friendly Jessup Competition. Pored toga, član tima Balša Stevanović osvojio je nagradu za petog najboljeg govornika u kategoriji trideset najbolje rangiranih. Takmičenje su organizovali ELTE Univerzitet iz Budimpešte (Eötvös Loránd University) i ILSA (International Law Students Association).

Tokom tri dana takmičenja, u periodu od 9. do 11. marta 2017. godine, naši studenti su nastupali protiv studenata sa univerziteta iz Albanije (Hena e Plote Beder), Portugala (University of Lisbon), Luksemburga (University of Luxembourg) i Jordana (University of Jordan). Pobedom u svim rundama, naši studenti su ušli u pet najbolje rangiranih timova na takmičenju i tako se pozicionirali među najbolje evropske i svetske univerzitete koji baštine dugu tradiciju postizanja izvanrednih rezultata na ovom takmičenju (University of Vienna, Auckland University, ELTE i University of Helsinki).

Beogradski Jessup tim na usmenim rundama takmičenja predstavljaju četiri studenta završne godine prava: Balša Stevanović, Milica Škaro, Aleksandra Anđelković i Luka Aleksić, koji već imaju bogato iskustvo u učešću na studentskim takmičenjima kao i značajna postignuća na istim.
Beogradskom Jessup timu predstoji učešće na međunarodnim rundama ovog najstarijeg, najprestižnijeg i najpoznatijeg takmičenja u oblasti međunarodnog javnog prava, koje će se održati u aprilu 2017. godine u Vašingtonu, SAD.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koristi i ovu priliku da se zahvali organizatorima pripremnog takmičenja u Budimpešti koji su našim studentima obezbedili besplatan smeštaj za vreme trajanja takmičenja, kao i svim institucijama i pojedincima koji su svojim velikodušnim donacijama obezbedili učešće našeg tima na takmičenju u Vašingtonu.


Kurs o trgovini uslugama u sistemu Svetske trgovinske organizacije

Od 28. februara do 2. marta 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je trodnevni kurs o trgovini uslugama u sistemu Svetske trgovinske organizacije pod nazivom: “WTO Rule on Trade in Services: An In-Depth Course on GATS Rules”. U okviru kursa su predstavljeni sadržaj i polje primene Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS), objašnjeni su principi nediskriminacije i liberalizacije u trgovini uslugama, analiziran je odnos GATS-a i nacionalnih propisa o trgovini uslugama i razmotreno pitanje izuzetaka od primene pravila GATS-a. Ove teme su privukle veliko interesovanje slušalaca, pa je tako među preko 40 polaznika bilo i studenata sa drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanja je držao dr Kristijan Pičas, partner u Centru IDEAS iz Ženeve, organizaciji koja pruža podršku državama-kandidatima za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji na polju stručnog osposobljavanja za ispunjenje pristupnih obaveza i obaveza koje budu uspostavljene učlanjenjem države-kandidata u STO. Kurs je održan u okviru programa saradnje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra IDEAS uspostavljenog Memorandumom o razumevanju koji su predstavnici ove dve institucije potpisali u Beogradu maja 2016. godine. Saradnja će se nastaviti i drugim aktivnostima usmerenim ka promovisanju izučavanja i nastave prava Svetske trgovinske organizacije na Pravnom fakultetu.


Studenti Pravnog fakulteta osvojili prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Milanu

U sklopu priprema za učešće na ovogodišnjem XXIV takmičenju iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su osvojili prvo mesto u konkurenciji 19 univerziteta iz 11 zemalja sveta na pripremnom turniru u Milanu koji su organizivali Italijanska asocijacija za arbitražu (Associazione Italiana Per L'Arbitrato) i Milanska arbitražna komora (Camera arbitrale di Milano).

Tokom dva dana takmičenja, 23. i 24. februara 2017. godine, naši studenti su nastupali protiv studenata sa Univerziteta iz Mađarske (Eötvös Loránd University - ELTE), Nemačke (University of Mainz), Italije (Università Cattolica del Sacro Cuore; University of Turin), Finske (University of Helsinki) i Crne Gore (University of Montenegro). Drugo mesto pripalo je Univerzitetu Munster (Münster University) iz Nemačke, a treće mesto je osvojio Univerzitet u Torinu (University of Turin), Italija.

Pored usmenih rundi takmičenja, tokom boravka u Milanu, studenti su prisustvovali i seminaru pod nazivom ”Business Risk in International Commercial Arbitration and the Role of Public Administration: Currency Risk and Security for Costs in International Arbitration” koji je organizivala Milanska arbitražna komora, a na kojem su razmatrana neka od spornih pravnih pitanja ovogodišnjeg Moot slučaja.

Beogradski Vis Moot tim na usmenim rundama takmičenja ove godine predstavlja osam studenata četvrte godine prava i master studija: Ana Radojević, Katarina Tomić, Milica Volarev, Tatjana Radivojević, Tanja Milojević, Jovan Mićović, Stefan Savić i Nevena Stojković. Tim, kao i prethodnih četrnaest godina, spremaju prof. dr Vladimir Pavić i doc. dr Milena Đorđević. U pripremama tima svesrdno im pomažu doc. dr Marko Jovanović, asistent Uroš Živković, kao i veliki broj bivših učesnika na ovom takmičenju.

Sledeća etapa u pripremama naših studenata je Minhenski Pre-Moot "All Munich Rounds" koji organizuje Pravni fakultet Univerziteta Ludvig-Maksimilijan iz Minhena, a koji se održava 9-11 marta i Moskovski Pre-Moot koji se održava na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi od 17-19. marta 2017. Konačno, naši studenti će u završnim pripremama za takmičenje u Beču uzeti učešće i na najvećem Pre-Moot turniru na svetu - Belgrade Open Pre-Moot-u koji će se 1. i 2. aprila održati na našem Fakultetu, koje će okupiti 82 tima iz 40 zemalja sveta.

Uspešna priprema naših studenata za međunarodno takmičenje u Beču ne bi bila moguća bez velikodušne podrške donatora našeg tima. Iz ovog razloga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ovom prilikom želi da izrazi zahvalnost svim institucijama i pojedincima koji su podržali odlazak naših studenata na ova pripremna takmičenja svojim donacijama, jer je za svaki uspeh osim napornog rada potrebna i materijalna podrška. Ovogodišnji tim donatora tima studenata Pravnog fakulteta čine: Privredna komora Srbije, Energoprojekt, Deloitte Srbija, Banca Intesa, Porsche leasing, Hand Commerce, SM Inžinjering, kao i advokatske kancelarije: Karanović & Nikolić, SOG/Samardžić Oreški Grbović, Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr, Wolf Theiss, CMS Beograd, Harrison solicitors, BDK, Nikolić-Kokanović-Otašević, MIM, Joksović Stojanović i partneri, Stanković i partneri, Tomić Sinđelić Groza, Janković Popović Mitić, Baklaja Igrić Tintor, Gecić law, Anđelković, Doklestić i partneri, Blečić & partners, Čajić, Andrić, advokati Srđan Đorđević, Vladimir Hrle, Aleksandar Todorović, Ivan Todorović, Ljiljana Popadić, Dušan Sivčev, Đorđe Đurišić i Marko Vukićević, privatni izvršitelj


Uspeh studenata našeg fakulteta na prestižnom takmičenju iz oblasti prava EU- European Law Moot Court       

Studenti završne godine osnovnih studija su ostvarili značajan rezultat na regionalnom finalu iz oblasti prava EU-European Law Moot Cout, koje je održano od 16. do 19. februara 2017. u Napulju. Tako je ponovljen uspeh koji studnti našeg fakulteta redovno beleže na takmičenjima iz simulacije suđenja. Samo takmičenje postoji već 30 godina i predstavlja jedno od najznačajnih međunarodnih takmičenja simulacije suđenja, a specifično je po tome što se razmatraju aktuelna pitanja iz različitih oblasti prava EU. Ove godine su, naši studenti Isidora Grabež, Ivana Barać, Đorđe Vićić i Nikola Milovanović pokazali da mogu da stanu rame uz rame sa studentima sa specijalizovanih i master programa iz oblasti prava EU, uprkos činjenici da pozitivno materijalno pravo Evropske unije nije deo pravnog sistema Republike Srbije. Hipotetički slučaj koji su učesnici razmatrali ticao se bankarskog prava EU, odnosno Jedinstvenog sistema supervizije i novog okvira restrukturiranja banaka u EU, a mentor tima bila je prof. dr Tatjana Jovanić.

U ovoj fazi takmičenja učestvovalo 48 timova sa uglednih univerziteta iz Evrope i Amerike, a u veliko finale, koje se održava u Evropskom sudu pravde, u Luksemburgu, su se plasirala 4 najbolja tima, odnosno 1 tim sa svakog Regionalnog finala. Naš tim se u regionalnom finalu posebno istakao u susretu sa ekipama iz Univerziteta Kolumbija i Univerziteta ASSAS iz Pariza. Nakon izjednačene borbe i pored odličnog nastupa, naš tim ipak nije uspeo da izbori plasman u završnu fazu, veliko finale u Luksemburgu. Naši studenti su na najbolji način predstavljali fakultet, a iskustvo koje su stekli sigurno može doprineti tome da se drugi studenti, koji se odluče za učestvovanje na ovom takmičenju narednih godina, nastave niz uspešnog učestvovanja timova sa našeg fakulteta na međunarodnim takmičenjima iz simulacije suđenja.


Međunarodna konferencija: Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia
 

 
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2. marta 2017. godine organizovana je međunarodna konferencija pod nazivom “Restructuring of Companies and Protection of Employees Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia“. Ovaj skup je organizovan u cilju pravilnog i potpunog sagledavanja restrukturiranja kompanija, i to iz perspektive usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i prakse sa pravom Evropske unije. To će, naročito, obuhvatiti razmatranje uticaja promene poslodavca na zaposlene i tržište rada, kao i uloge socijalnih partnera u tom procesu.

Na konferenciji su učestvovali sa referatima nastavnici kompanijskog i radnog prava iz Austrije (Wirtschaftsuniversität Wien) i Makedonije (Pravni fakultet Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju), kao i nastavnici Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, te kompanijskopravni i radnopravni stručnjaci i predstavnici sindikatâ i udruženjâ poslodavaca iz Srbije. Videti program >>

Konferenciju je organizovao Univerzitet u Beogradu, pod okriljem projekta „Restructuring of Companies and the EU Law”, čiji su nosioci Univerzitet za ekonomiju i biznis u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien), Univerzitet u Beogradu i Univerzitet „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju. Održavanje konferencije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu ima podršku Austrijske agencije za međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja i istraživanja (Österreichische Austauschdienst/-Gesellschaft mit beschränkter Haftung), u okviru programa IMPULSE.


XXIII Takmičenje u besedništvu

 

27. januara 2017. godine u amfiteatru Akademik Radomir D. Lukić, pod pokroviteljstvom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u organizaciji Centra za besedništvo „Institutio oratoria“ održano je XXIII Takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta.

Takmičenju su prisustvovali ministarka pravde Nela Kuburović,  profesori, advokati i brojni studenti.

Studenti su se nadmetali u tri kategorije (slobodna tema, zadata tema i improvizacija), a njihove besedničke sposobnosti ocenjivao je žiri koji su činili: dr Ljiljana Mrkić-Popović – redovni profesor FDU, Nela Kuburović – ministarka pravde, Branislav Lečić – dramski umetnik, Bojana Andrić, dramaturg i novinar, auzor emisije Trezor, dr Daniela Blaževska – predavač Retorike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Skoplju, i dr Sima Avramović – dekan Pravnog fakulteta u Beogradu.

Pobednici takmičenja:

ukupni pobednik SANDRA KRSTAJIĆ, student četvrte godine

nagrada publike: NIKOLA MASAL, student treće godine
 

za zadatu temu:

1.    Sandra Krstajić, student četvrte godine

2.    Andrea Čizmarov, student četvrte godine

3.    Marta Milanović, student prve godine
 

za slobodnu temu:

1.    Nikola Masal, student treće godine

2.    Žarko Aćimović, student četvrte godine

3.    Nemanja Radević, student master studija
 

za improvizaciju:

1.    Nenad Žujić, student četvrte godine
 

Nagradu „Mladi Evropljanin“ koju dodeljuje European Forum Alpbach dobio je:

Žarko Aćimović, student četvrte godine
 

Nagradu iz fonda “Veljko Guberina” dobila je:

Andrea Čizmarov, student četvrte godine

Takmičenje je, kao i ranijih godina, vodio vanredni profesor dr Vojislav Stanimirović, a u programu je učestvovao hor Dečjeg kulturnog centra Beograd .

Održavanje ovog takmičenja pored Pravnog fakulteta kao pokrovitelja, omogućili su: Skupština grada Beograda, Paragraf lex, Tehnomanija, Еuropean Forum Alpbach, Humanitarna organizacija Vrlina, Advokatska kancelarija Ateljević, Marko Vukićević, javni izvršitelj, advokat Goran Petronijević, advokat Zora Dobričanin, advokat Vladimir Marinkov, advokat Slavica Grahovac, advokat Miloš Pejović, advokat Dušan Milić, Muzej u Prištini sa privremenim sedištem u Beogradu, Studentski parlament Pravnog fakulteta, Centar za izdavaštvo Pravnog fakulteta, Izdavačka kuća „Dosije studio“, Štamparija Doga d.o.o.


Proslava dana Svetog Save

Dan Svetoga Save - 27. januar 2017. godine, tradicionalno je obeležen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu svečanom akademijom i dodelom nagrada i diploma. Svečanost je održana u amfiteatru „Radomir D. Lukić“ u prisustvu brojnih uglednih gostiju, diplomaca, nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta, a počela je Svetosavskom i akademskom himnom u izvođenju akademskog hora „Obilić“ i prigodnim govorom dekana prof. dr Sime Avramovića.

Po završetku svečanog dela programa, najpre je dodeljena diploma najboljem studentu generacije 2012/2013 Ivani Danilović, koja je diplomirala sa prosečnom ocenom 10,00 u junskom ispitnom roku, kao i novčana nagrada i komplet dela akademika Mihaila Đurića.

 

Dodeljene su i nagrade iz fondacija „Profesor dr Mirko Vasiljević“, „prof. dr Dragoljub Atanacković“ i „Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica“, a Republički javni tužilac g-đa Zagorka Dolovac uručila je sertifikate studentima koji su završili stručnu praksu u tužilaštvima, koja je bila praćena evidentiranjem i vrednovanjem njihovog rada. Laureati nagrada iz fondacije „Profesor dr Mirko Vasiljević“ su: Ivana Danilović, Teodora Kijanović, Marina Veličković, Stefan Mirković, Viktor Skala, Tijana Perišić. Nagradu fondacije “prof. dr Dragoljub Atanacković“ dobio je Petar Mišković, dok je Kristina Pavlović dobitnica nagrade iz „Fonda Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica“. Potom se pristupilo svečanoj dodeli diploma studentima koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (360), master studentima (23), kao i pohvalnica najboljim studentima I, II, III i IV godine studija sa prosečnom ocenom preko 9,00 (ukupan broj 382).

Od ove godine je, na predlog dekana prof. dr Sime Avramovića, uveden običaj da se studenti, po prijemu diplome, slikaju pored fototipskog izdanja Ilovičkog rukopisa Zakonopravila Svetog Save koje se čuva na Fakultetu, trajno obeležavajući taj dan i bezmalo 800. godina pravnog kontinuiteta u Srbiji na koji se naslanja i njihova novostečena diploma. 

 


Studenti našeg fakulteta obezbedili plasman na regionalno finale European Law Moot Court Competition

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koju čine studenti Isidora Grabež, Ivana Barać, Đorđe Vićić i Nikola Milovanović kao i mentor koji je pripremao tim, prof. dr Tatjana Jovanić, učestvovaće na regionalnom finalu prestižnog takmičenja – simulaciji suđenja iz prava EU: European Law Moot Court Competition. Ove godine hipotetički slučaj odnosi se na novi pravni okvir supervizije i restrukturiranja banaka u EU. Regionalna takmičenja se održavaju u četiri evropska grada. Grad domaćin našeg tima će od 16. do 19. februara biti Napulj. U velikom finalu, koje se tradicionalno održava u Evropskom sudu pravde u Luksemburgu početkom aprila, učestvuju pobednici regionalnih takmičenja.


Gostujuće predavanje Gudrun Mosler Tornstorm - predsednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

U četvrtak, 12. januara Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je visoke predstavnike Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - gospođu Gudrun Mosler Tornstorm, predsednicu i gospodina Andreasa Kifera - generalnog sekretara.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović je pozdravio goste i ukratko je predstavio istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i prestižno mesto koje Fakultet zauzima u svetskim akademskim okvirima. Profesorka Dragica Vujadinović, upravnica master programa - Master evropskih integracija, predstavila je gostujuće predavače i pozdravila sve prisutne.

Predsednica Kongresa - Gudrun Mosler Tornstorm i generalni sekretar Kongresa Andreas Kifer su održali predavanje na temu: "Savet Evrope - organi i tela, i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti - uloga i funkcija". Gospodin Kifer je govorio o institucionalnoj strukturi Saveta Evrope i o mestu i ulozi Kongresa, a predsednica Kongresa je govorila o konkretnim aktivnostima ove značajne institucije i o načinima i mehanizmima pomoću kojih Kongres deluje u pravcu unapređivanja vladavine prava, demokratije i ljudskih prava u državama članicama Saveta Evrope.

U završnom delu su studenti postavili niz pitanja o mestu Srbije u Kongresu, o odnosu lokalne samouprave i centralne vlasti, o decentralizaciji, o kompetencijama Kongresa u slučaju migranata i migrantske krize, i razvila se živa diskusija.


Bilten Acta Diurna broj 53-54 

Bilten Pravnog fakulteta Acta Diurna broj 53-54 zabeležio je događaje od maja do novembra 2016. godine  značajne za Fakultet i njegove članove.

Trijumf naših studenata na svetskom debatnom prvenstvu

Studenti iz Srbije Miloš Marjanović sa Pravnog fakulteta i Teodora Rešetar sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojili su prvo mesto na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Holandiji u kategoriji engleski kao strani jezik.

Miloš Marjanović i Teodora Rašetar su u finalu debatovali sa studentima iz Nemačke, Kine i Indonezije na temu: "Ovaj dom veruje da evropska levica treba da promoviše radikalno levu političku agendu, uključujući nacionalizaciju velikih industrijskih postrojenja, izuzetno visoke stope poreza na bogatstvo i proširenje države blagostanja".

Ognjen Miladinović sa Pravnog fakulteta proglašen je za prvog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Pored odličnog plasmana, Ognjen je takođe postavio svetski rekord sa najviše postignutih govorničkih poena u kategoriji engleski jezik kao drugi jezik. Jelisaveta Stanišić sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i bivši student Pravnog fakulteta proglašena je za drugog najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik, dok je Miloš Marjanović proglašen trećim.

Na takmičenju koje se organizuje od 1981. godine, učestvovalo je više od 800 studenata iz 95 zemalja, a Srbiju je predstavljalo šest timova od kojih je čak tri prošlo u četvrtfinale u kategoriji engleski jezik kao drugi jezik. Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo koje se održava svake zime u drugoj zemlji sveta od 1981.godine, je takmičenje u formi britanske parlamentarne debate, podeljeno je u tri takmičarske kategirije i najveće je godišnje okupljanje studenata na svetu. Sledeće svetsko prvenstvo biće održano u Meksiku, a evropsko u Estoniji.

Po povratku u Srbiju, za naše debatere je organizovan svečani prijem u dekanatu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Liber Amicorum Gašo Knežević/E Diversitate Unitas

Pred punom Konferencijskom salom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u prisustvu porodice, prijatelja, kolega i studenata iz zemlje i regiona 21. decembra 2016. godine održana je promocija zbornika Liber Amicorum Gašo Knežević, praćena Međunarodnom konferencijom E Diversitate Unitas u čast pokojnog prof. dr Gaše Kneževića. na kojoj su autori zbornika imali priliku da predstave osnovne ideje iz objavljenih radova i podele određena problemska pitanja iz materije Međunarodnog privatnog, Arbitražnog prava i Građanskog procesnog prava.

 

Na samom početku goste je pozdravio prof. dr Dragor Hiber predsednik Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo, a Dekan prof. dr Sima Avramović poželeo je dobrodošlicu i otvorio promociju ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon podsećanja na život i delo prof. Kneževića kroz reči i sećanja prof. dr Dejana Popovića, sadržaj zbornika je u sažetim ali jezgrovitim crtama predstavio prof. dr Davor Babić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je kao recenzent publikacije učestvovao u pripremama ovog izdanja.

Nakon predstavljanja zbornika, okupljeni gosti imali su priliku da se pridruže radu konferencije E Diversitate Unitas i učestvuju u diskusiji u okviru dva naučna panela. Radom prvog panela koji je bio naslovljen “Odabrana pitanja materijalnog privatnog i međunarodnog privatnog prava” (pitanja zaloge i jemstva, naknade nematerijlane štete u međunarodnoj prodaji robe, roditeljske odgovornosti, odnosa kolizionih normi Republike Srbije i istopolnih registrovanih zajednica iz insotranstva, imuniteta države i multilateralizacije pravila priznanja stranih sudskih odluka u regionu) rukovodila je prof. dr Maja Stanivuković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Drugi naučni panel “Odabrana pitanja procesnog prava” (pitanja jezika arbitražnog postupka, proširenja subjektivnih granica arbitražnog sporazuma, izbora merodavnog prava u arbitraži, modernizacije institucionalnih arbitražnih pravila u Srbiji, ubrzanog arbitražnog postupka u Hrvatskoj, sportske arbitraže, pravnosnažnosti i rane neutralne evaluacije) moderirao je prof. dr Hrvoje Sikirić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Detaljan program sa spiskom učesnika i tema možete preuzeti ovde >>.

Raznolikost problemskih pitanja koja su bila u fokusu Konferencije na kojoj su izlagali stručnjaci iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Zagreba, Skoplja, Zenice i Beča oslikavala je raznolikost naučnog opusa pokojnog prof. Kneževića, a prijateljske diskusije među učesnicima pravi odraz kolegijalnog i prijateljskog duha koji je prof. Knežević negovao u akademskom i ličnom radu sa saradnicima na univerzitetu, u privredi i praksi.


Konferencija “Best Practices of International Arbitration”

Prateći niz uspešnih događaja iz oblasti arbitražnog rešavanja sporova koji je Udruženje za arbitražno pravo organizovalo u saradnji sa stručnjim udruženjima iz Evrope i Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 21. decembra 2016. Konferencijska sala Pravnog fakulteta ugostila je skup “Best Practices of International Arbitration” suorganizovanu sa sekcijom za mlađe stručnjake američkog ICDR centra iz Njujorka.

Više od 70 učesnika iz redova istaknutih stručnjaka, advokata i naučnika iz oblasti rešavanja sporova, kao i broja studenata master i osnovnih studija imala je prilike da kroz interaktivne diskusije panelista iz Austrije, Engleske, Švajcarske, Rusije, Amerike, Srbije i Francuske prodiskutuje zanimljive probleme koji se mogu javiti kako u ranim fazama (što je i bila opšta tema prvog panela) tako i kasnijim fazama arbitražnog postupka (kojima se bavio drugi panel konferencije). Moderatori skupa – Filip Boras, stariji saradnik Baker & McKenzie kancelarije iz Beča i Tijana Žunić Marić, advokat u kancelariji Žunić iz Novog Sada i sekretar Beogradskog arbitražnog centra – sproveli su prisutne goste kroz različita procesna pitanja koja se mogu javiti kao problematična od trenutka podnošenja tužbe do priznanja i izvršenja arbitražne odluke.

Radni deo Konferencije okupio je govornike iz uglednih evropskih i srpskih kancelarija koje se bave arbitražnim pravom: Ketrin En Kunz (kancelarija Lalive iz Ženeve), Aleksis Fukar (kancelarija Kvin Emanuel iz Pariza), Kenet Bil (Bojs Šiler i Flexner kancelarija iz Londona), Milica Ignjačević (Advokatska kancelarija Ignjačević), Nina Lauber Tomesen (Levi Kaufman Koler kancelarija iz Ženeve), Stepan Guzej (Lidigns kancelarija iz Moskve), Margarita Niki Majkl (O Melveni iz Londona), Dragan Psodorov (Joksović Stojanović i Partneri iz Beograda) i Agnješka Zarovna (Hogan Lovels iz Londona), dok je svojim izlaganjem skup zatvorio advokat dr Vladimir Đerić (Mikijelj Janković Bogdanović iz Beograda.).


Sastanak povodom Erasmus+ projekta “Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian Heis and Systems – PESHES” održan na Pravnom fakultetu

Pravni fakultet je u školskoj 2015/2016 godini učestvovao u pisanju Erasmus+ strukturnog projekta koji je jula 2016. godine dobio podršku Evropske agencije za obrazovanje, te će kao realizator projekta “Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian Heis and Systems – PESHES”, čiji je koordinator Univerzitet u Beogradu a rukovodilac prof. dr Sima Avramović, biti nosilac aktivnosti u naredne tri godine na ovom projektu koji za cilj ima unapređenje upravljanja i funkcionisanja institucija i sistema visokog obrazovanja u Srbiji, kroz definisanje indikatora za merenje performansi visoko školskih institucija i sistema u Srbiji kao osnove za value based upravljanje i strukturiranje i pilot implementaciju sistema za rangiranje institucija i studijskih programa. Ideja i ciljevi ovog projekta su u tesnoj vezi sa dva najbitnija dokumenta u Republici Srbiji - prvi je „Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.godine“, a drugi je „Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.godine“. Za realizaciju ovih ciljeva EU je odvojila sredstva u iznosu od: 826.347 evra.

Kick off sastanak povodom ovog projekta održan je 12-13 decembra 2016. godine u Konferencijskoj sali na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 37 učesnika, koji su predstavljali sledeće institucije: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Singidunum, Tvente Univerzitet, Univerzitet u Rijeci, Univerzitet iz Torina, Univerzitet iz Valensije, Nacionalni Savet za visoko obrazovanje, Republički Zavod za statistiku, Centar za promociju nauke, Konferencija akademija strukovnih studija Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Koordinator projekta, prof. dr Sima Avramović je pozdravio sve prisutne i istakao da ovaj projekat ima veliki značaj za razvoj visokog obrazovanja ne samo u Srbiji, nego i u drugim državama, s obzirom da će se rezultati projekta primenjivati i u regionu. Prof. Dr Ivanka Popović je, zatim, u svom obraćanju navela kako Srbija priprema novi zakon koji za cilj ima regulisanje finansiranja visokoobrazovnih ustanova i da će iskustvo stranih partnera biti dragoceno za rad na ovom projektu. Dr Vesna Mandić, predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je izložila značaj projekta za Ministarstvo i spremnost Ministarstva da pomogne sve projekte ovog tipa u budućnosti. Ona veruje da će postavljeni indikatori za merenje kvaliteta obrazovanja biti odličan vodič, koji će se široko prihvatiti u Srbiji i regionu. PESHES projekat će obraditi veoma važna pitanja, za koje je Ministarstvo veoma zainteresovano i na taj način doprineti trenutnom sistemu rangiranja studijskih programa, razviti dobar model finansiranja visokoobrazovnih ustanova i postaviti kriterijume za ocenu kvaliteta obrazovanja.

Tokom prvog dana sastanka, projekat su prezentovali predstavnici Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Sima Avramović i prof. dr Miladin Stefanović, nakon čega su usledila kratka predstavljanja partnerskih institucija. Drugog dana sastanka su diskutovana pitanja budzeta projekta, kao i konkretni koraci za njegovu realizaciju. Takođe, tokom drugog dana sastanka, Ivana Živadinović, predstavnica Erasmus+ kancelarije u Beogradu je održala kratak govor o opštim pitanjima organizacije projekta, izveštavanju, kao i superviziji rada na projektu od strane Erasmus+ tela. Na kraju, docent dr Milena Đorđević je sumirala glavne tačke sastanka.

Više o ovom projektu videti na: http://peshes.ius.bg.ac.rs/


Novi uspeh članova Kluba za UN na MUN konferencijama

Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta učestvovao je po drugi put na MUNLawS konferenciji koja povezuje studente pravnih fakulteta zainteresovane za međunarodno pravo, diplomatiju i sistem UN. MUNLawS konferencija je održana od 20. do 23. oktobra 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Učestvovalo je preko 120 učesnika iz 19 zemalja. Naši studenti su bili arbitri u Stalnom arbitražnom sudu (Sandra Krstajić i Petar Šeperac) i delegati u Savetu za ljudska prava (Katarina Prica) i Savetu bezbednosti (Uroš Anđelković). Aktivno su učestvovali u suđenju, debatama, donošenju presude i rezolucija uz odličan nastup zahvaljujući poznavanju međunarodnog prava, politike i veština pregovaranja. Milena Nikolić, predsednica Kluba za UN, bila je predsednica Stalnog arbitražnog suda u sporu između Kine i Filipina oko Južnog kineskog mora, starala se o poštovanju pravila procedure, vodila saslušanje stranaka i svedoka i izvođenje dokaza. Sa kolegama Sandrom Krstajić i Petrom Šepercem, sastavila je odluku. Teme Saveta bezbednosti bile su "Basen jezera Čad" i "Slučaj Rohanga u Mjanmaru", dok se Savet za ljudska prava bavio temama "Prava manjina" i "Pravo na privatnost u svetlu sajber napada". S ponosom ističemo da su nagrade osvojili Sandra Krstajić (najbolji arbitar u Stalnom arbitražnom sudu) i Uroš Anđelković ("Honorable Mention" u Savetu bezbednosti).

Delegacija Kluba za UN učestvovala je i na konferenciji "Students Model United Nations 2016", održanoj od 19. do 23. oktobra na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Članovi delegacije bili su Mihailo Marković, Miloš Jovanović, Miloš Mihailović i Nikola Mihajlović. Oni su u Savetu bezbednosti predstavljali politike dodeljenih zemalja na temu bezbednosne situacije u Jemenu. Tokom konferencije su imali priliku da čuju predavanje Danijele Babić, savetnice u misiji BiH pri Evropskoj uniji kao i ambasadora BiH u Belgiji, NJ.E. g. Draška Aćimovića. Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović, primila je studente u zgradi Vlade Republike Srpske i upoznala ih sa organizacijom, strukturom i funkcionisanjem organa vlasti u Srpskoj, ustavno-pravnim položajem Srpske u dejtonskoj BiH, te izazovima s kojima se danas suočava Srpska. Delegati su ostvarili odlične kontakte sa studentima iz Ruske Federacije, SAD, Pakistana, Turske i sa kolegama iz zemalja regiona.

Delegacija Kluba za UN je od 28. novembra do 1. decembra učestvovala na model UN konferenciji u Zagrebu (ZAGiMUN 2016), održanoj u organizaciji Udruženja za Ujedinjene nacije Hrvatske (UNA Croatia). Delegati Kluba, Nenad Vladić i Miloš Rančić, govorili su o klimatskim promenama i nejednakosti polova u Savetu za ljudska prava. Zasedanja su održana u Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomatije Dag Hamaršeld. Panel diskusija sa ambasadorima Španije i Rusije u Hrvatskoj, održana u Kući Evrope, omogućila je učesnicima da čuju nešto više o postizanju efikasne klimatske akcije.

 

 

 

 


Održan prvi susret zlatiborske studentske pravne škole

Na Zlatiboru je, u periodu od 14. do 18. decembra 2016. godine, održana prva regionalna konferencija studenata prava u okviru Zlatiborske škole pozitivnog prava.

Na inicijativu i u organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta  Univerziteta u Beogradu na Zlatiboru je, u periodu od 14. do 18. decembra 2016. godine, održana prva regionalna studentska konferencija na temu Pregovaračka poglavlja 23 i 24 u procesu evropskih integracija Republike Srbije. Škola se odvijala kroz četiri modula koji nose imena istaknutih i zaslužnih profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Milana Bartoša, Slobodana Jovanovića, Mihaila Konstantinovića i Tome Živanovića.

Preko pet stotina studenata Pravnih fakulteta iz Beograda, Kragujevca, Novog Sada, Niša, Podgorice, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Rijeke, Osijeka, Splita, Zagreba i Mostara uzelo je učešće na ovoj studentskoj konferenciji, gde su studenti, autori najboljih radova na konkursu, izlagali radove pred svojim kolegama a nastavnici našeg fakulteta uređivali i moderirali sesije po naučnim modulima.

Urednik i moderator Međunarodnopravnog modula Milan Bartoš bio je prof. dr Bojan Milisavljević, Javnopravnog modula Slobodan Jovanović, prof. dr Marko Stanković, Građanskopravnog modula Mihailo Konstantinović, doc. dr Vladimir Vuletić a Krivičnopravnog modula Toma Živanović, doc. dr Ivan Đokić, umesto kojeg je na Zlatiboru radnim delom skupa moderirala asistent Ivana Marković.

Više o tome >>


Veliki uspeh naših studenata na takmičenju „Osudi diskriminaciju“

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ove godine su postigli sjajne rezultate na nacionalnom takmičenju „Osudi diskriminaciju“ koje organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Simulacija suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije (Moot Court) osmišljeno je kao takmičenje studentkinja i studenata prava sa akreditovanih fakulteta u Srbiji i sastoji se u izradi tužbe i odgovora na tužbu, kao i u simulaciji rasprave na ročištu pred nadležnim sudom, na osnovu zadatog slučaja iz oblasti zaštite od diskriminacije. Cilj ovog takmičenja je da doprinese kako razvoju pravnog obrazovanja u ovoj oblasti, tako i unapređenju ravnopravnosti u Republici Srbiji.

Od osam timova koji su se kvalifikovali za usmenu fazu takmičenja koja se 13. i 14. decembra 2016. godine održavala u prostorijama Upravnog suda u Beogradu i Narodne banke Srbije, čak četiri tima činili su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od kojih se tim koje su činile Marija Štrbac i Aleksandar Dobraš, studenti druge godine Pravnog fakulteta, a koje je spremala Valentina Momčilović, plasirao u finale takmičenja i osvojio drugo mesto. Prvo mesto pripalo je studentkinjama sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Na svečanoj dodeli nagrada 14. decembra 2016. godine studentima Pravnog fakulteta pripala je i nagrada za najbolje pisane podneske. Lauerati ove nagrade su studentkinje treće godine Andrea Stevanović i Aleksandra Čvorović koje je za takmičenje spremao Miloš Vukotić, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestitala je pobednicima i istakla da su našoj državi potrebni mladi pravnici i pravnice koji su spremni i motivisani da se bave temama iz oblasti ljudskih prava i koji veruju u društvo u kojem se istinski poštuju Ustav, zakoni i pravo na ravnopravnost. Današnje takmičenje uverilo me je da Srbija ima upravo ovakve mlade ljude i da možemo biti ponosni na njih, rekla je poverenica.

Ona je naglasila da je ovogodišnji zadatak takmičenja bila diskriminacija na osnovu pola i godina starosti i u oblasti rada i zapošljavanja i obrazložila da su upravo pritužbe po ovim osnovama i u ovoj oblasti poslednjih godina najčešće stizale na adresu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Demografska struktura naše zemlje je takva da ćemo se sigurno suočavati sa izazovima starenja stanovništva u narednih nekoliko decenija i pored mera populacione politike. Ovo takmičenje je bilo odlična vežba za sve buduće pravnice i pravnike za situacije u kojima će se sasvim sigurno nalaziti u budućnosti.


Predavanje grčkog zamenika ministra spoljnih poslova Jorgosa Katrugalosa

U utorak, 6. decembra 2016. god., na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje zamenik ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske poslove u Vladi Grčke i profesor Ustavnog prava Jorgos Katrugalos. Tema njegovog predavanja „Aktuelna dešavanja u evropskoj politici“ privukla je velikih broj slušalaca, među kojima su većina bili studenti našeg Fakulteta. Prof. Katrugalos je na veoma zanimljiv i slikovit način predstavio razvojni put evropske ideje, da bi se zatim fokusirao na aktuelne izazove za kojima se suočava Evropska unija. Posebno je zanimljiv bio deo predavanja u kojem je on izneo viziju Evrope na čijoj promociji i implementaciji radi njegova Vlada zajedno sa strankama levice koje jačaju širom evropskog kontinenta. Multidisciplinarni pristup temi i veoma prijemčiv način na koji je prof. Katrugalos održao predavanje rezultirali su živom raspravom u kojoj je učestvovao veći broj prisutnih studenata. Prisutnima se na kraju obratio dekan prof. dr Sima Avramović koji se zahvalio uvaženom gostu na jako zanimljivom izlaganju i obavestio studente da će Fakultet uspostaviti saradnju sa Univerzitetom u Trakiji sa ciljem da saradnja visokoškolskih ustanova iz Srbije i Grčke bude na nivou sveukupnih bratskih odnosa dva naroda.


Gostovanje Johanesa Hana

U ponedeljak, 5. decembra, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ugostio je gospodina Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, ambasadora Majkla Davenporta, šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i profesorku Tanju Miščević, šeficu pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.

Na samom početku, goste su pozdravili Dekan Pravnog fakultata, profesor Sima Avramović i upravnica Mastera evropskih integracija, profesorka Dragica Vujadinović.

 

U svojim izlaganjima i kasnijem razgovoru sa studentima, gosti su govorili o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja, posebno o poglavljima 23, 24 i 35, zatim o izveštaju o napretku Srbije, ali i o unutrašnjoj krizi Evropske unije i njenom eventualnom uticaju na proces pristupanja Srbije, te o migrantskoj krizi i odnosima EU sa Turskom

Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata Pravnog fakulteta, pre svega polaznika master programa Master evropskih integracija i Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose, a pozivu se odazvao se i veliki broj studenata drugih fakulteta.


Održano predavanje Vuka Jeremića na Pravnom fakultetu

Predsednik Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić, održao je 25. novembra 2016. godine predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Srbija i svet: iskustvo srpske kandidature za generalnog sekretara UN“. Studenti su imali prilike da čuju veoma zanimljivo izlaganje i nakon toga postave interesantna pitanja.

G. Jeremić je istakao da je učešće Srbije u trci za generalnog sekretara UN sa konkretnim planom šta bi trebalo učiniti u Ujedinjenim nacijama, doprinelo ugledu naše države u svetu. Jeremić je Antonija Gutereša ocenio kao kandidata iskustva, zatim se osvrnuo na borbu sa američkom diplomatijom i na davanje statusa posmatrača Palestini tokom predsedavanja Srbije Generalnom skupštinom UN, bez zloupotrebe položaja predsedavajućeg. Odgovarajući na pitanja o Kosovu, istakao je da rešenja treba tražiti u okviru pregovaračkog procesa, ali je ukazao da priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti ne može prihvatiti nijedna demokratska država. Vuk Jeremić je naveo da se svet nalazi u stanju previranja, da je Evropa u krizi dok na Bliskom istoku besni rat, što je direktno povezano sa izbegličkim talasom u Evropi. Napomenuo je da su Azija i Pacifik ekonomski i demografski danas najdinamičniji deo sveta. Jeremić se takođe osvrnuo na dolazak Donalda Trampa na čelo Sjedinjenih Država te da je teško predvideti kakva će biti unutrašnja i spoljna politika SAD u budućnosti, ali da bi saradnja SAD i Rusije na međunarodnom planu bila značajna za svet.

Predavanje je organizovao Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu uz podršku studentskog parlamenta. Predsednica Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milena Nikolić, bila je moderator tokom predavanja.


Studenti osvojili četvrto mesto na takmičenju Big Deal

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu zauzeli su četvrto mesto na regionalnom takmičenju iz Kompanijskog prava pod nazivom Big Deal, koje se odvijalo na engleskom jeziku. Takmičenje se održalo u Skoplju (Makedonija), 24-25. novembra 2016. godine. Tim Pravnog fakulteta činili su: Stefan Jeličić, Hristina Vojvodić, Nemanja Ćurčić (studenti master akademskih studija) i Ivan Zarubica (student četvrte godine osnovnih studija). Imajući u vidu da je reč o simulaciji M&A transakcije, studenti su sačinili i predstavili due diligence izveštaj, predugovor i ugovor o prodaji udela društva sa ograničenom odgovornošću kao zastupnici kupca, u čijem je sastavljanju učestvovala i Milica Škaro, studentkinja četvrte godine osnovnih studija. Student Ivan Zarubica dobio je praksu u advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić kao najbolji član tima. Beogradski tim je za takmičenje pripremala doc. dr Jelena Lepetić. U pripremi su pomogli i advokat Nikola Poznanović iz kacelarije Janković, Popović & Mitić i asistent Filip Bojić, kojima članovi tima duguju zahvalnost na podršci i savetima.


Studenti Pravnog fakulteta prvaci sveta u futsalu

 

Univerzitetska Futsal reprezentacija Pravnog fakulteta u Beogradu  je osvajač Svetskog kupa (COUPE DU MONDE EUROIJADA MONDIAL 2016) održanog u glavnom gradu Češke Republike, Pragu. 

U konkurenciji 26 država iz Evrope, Azije i Afrike, u finalu je savladana reprezentacija Libana a na putu do trona pravnici su pobedili ekipe iz Alžira, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, Turske i Slovenije.

Ovim osvajanjem načinjen je i istorijski uspeh univerzitetskog futsala Pravnog fakulteta: prvi put u istoriji ostvaren je  direktan plasman na Mediteranske univerzitetske sportske igre u Bejrutu u martu 2017!

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je, ujedno, jedina selekcija beogradskog Univerziteta koja je uspela da objedini evropski (osvojen s proleća u Milanu) i svetski kup!

Univerzitetsku selekciju Pravnog fakulteta činili su: Nikola Ristanović, Filip Minić, Strahinja Petrov, Lazar Simić, Nikola Atanasković, Nikola Vićić, Srdjan Brkić, Jovan Ristanović, Milan Cvejić i Rastko Manić.

Trener ekipe je Ivan Nikitović a selektor dr Vladimir Vuletić, docent Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu.

Po povratku sa takmičenja, ceo tim sa trenerom i selektorom je bio primljen kod dekana prof. dr Sime Avramovića.

 

 

 


Potpisan ugovor o saradnji s Privrednom komorom Srbije

Prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i g-din Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije su u sredu, 9.novembra 2016. godine, potpisali ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije. Cilj ovog sporazuma je produbljivanje uspešne i dugovečne saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju stručnjaka iz oblasti privrednog prava, odnosno jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Privredne komore Srbije i Pravnog fakulteta.

Sporazum predviđa saradnju u oblastima formiranja programa studentskih praksi, organizovanja gostujućih predavanja predstavnika Privredne komore Srbije na fakultetu, pohađanje odgovarajućih specijalističkih kurseva na Pravnom fakultetu od strane predstavnika Privredne komore Srbije, zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova iz oblasti privrednog prava, zajedničko učešće u postupku utvrđivanja pravnih stavova o pitanjima značajnim za praksu, i druge oblike saradnje.

G-din Čadež je ovom prilikom istakao kako saradnja dve ustanove traje već decenijama, a da će ovim sporazumom ona biti formalizovana i proširena. Osim naše arbitraže, na čijem je čelu već decenijama jedan od profesora Pravnog fakulteta, mi sarađujemo u raznim oblastima i dobijamo najviši nivo ekspertize o pravnim pitanjima”, rekao je Čadež. Prema njegovim rečima, PKS i njene članice dobijaju ovim sporazumom da, osim učešća profesora, čija je ekspertiza značajna u sačinjavanju i implementaciji privrednih zakona, budu uključeni i studenti kojima će biti omogućena praksa kod članica PKS čime će se oni bolje pripremiti za rad po završetku fakulteta.

Dekan  Avramović je rekao da su PKS i Pravni fakultet toliko međusobno srasli u zajedničkim aktivnostima da je zato došlo do potrebe da se to sporazumom i formalizuje. “Veoma smo zahvalni PKS koji su prepoznali potrebu da uključe naše studente u različite aktivnosti. Zahvalni smo za sve što su do sada činili prema Pravnom fakultetu, kao i za podršku naših studentskih timova za učešće na takmičenjima u inostranstvu. PKS je nama zahvalna što je po tradiciji, skoro uvek, predsednik Arbitraže pri Komori bio profesor Pravnog fakulteta”, naveo je Avramović.

Profesor Pravnog fakulteta i predsednik Stalne arbitraže pri PKS Mirko Vasiljević je podsetio da se uspostavlja novi komorski sistem i dodao da je potpisani sporazum važan u uslovima kada PKS želi da ojača arbitražni način rešavanja sporova i sve alternativne načine rešavanja privrednih sporova. U to će biti uključeni i naši profesori i studenti koji su se već dokazali na međunarodnim takmičenjima.

Svečanom potpisivanju ovog sporazuma uz prisustvo medija prisustvovali su i g-đa Ivana Jakovljević, sekretar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, g-din Predrag Petrović, generalni sekretar Privredne komore Srbije i dr Milena Đorđević, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta.


Jesenja škola nauke i religije: „Susret civilizacija: sličnosti (društvene, kulturološke, religijske), izazovi, naučni doprinos i zajednička budućnost“

 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je, u periodu od 31. oktobra do 4. novembra 2016. godine, održana škola „ Nauka i religije“, pod nazivom:  „Susret civilizacija: sličnosti (društvene, kulturološke, religijske), izazovi, naučni doprinos i zajednička budućnost“.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je ovu jesenju školu, koja predstavlja ciklus predavanja univerzitetskih profesora, visokih verskih predstavnika, rukovodioca državnih organa i predstavnika diplomatskih predstavništava u Republici Srbiji,  organizovao u saradnji sa Institutom za noviju istoriju Srbije, Upravu za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije i Univerzitetskim ombudsmanom Univerziteta u Beogradu, uz podršku tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji.

Škola je zasnovana na međuverskom i međucivilizacijskom dijalogu, toleranciji i poštovanju. Cilj je saznati što više o svakoj religiji, civilizaciji, kulturi, kako bi se sličnosti negovale i isticale, a razlike razumele i mirnim putem prevazilazile.

Pred punim auditorijumom predavanja su tokom jesenje škole održali: akademik Vladeta Jerotić, dekan Pravnog fakulteta Univeziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović, Univerzitetski ombudsman i profesor na Pravnom fakultetu prof. dr Branko Rakić,  direktor Instituta za noviju istoriju Srbije dr Mile Bjelajac, uvaženi reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, prof. dr Dušan Vasić bivši ambasador SRJ u Meksiku, ministar savetnik u ambasadi Španije u Srbiji Huan Ignacijo Akino Lafuente, otpremnica poslova Bolivarske Republike Venecuele u Srbiji Dia Nader de El Andari, ambasador Države Palestine u Srbiji Mohamed Nabhan, predsednik Vrhovnog sabora IZS Muhamed Hamdi Jusufspahić, rabin Jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel, đakon SPC dr Aleksandar Praščević, prvi sekretar Nuncijature monsinjor Filipo Kolnago, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije dr Aleksandar Raković, docent na Pravnom fakultetu dr Miloš Jovanović, i g-din Dušan Rakitić.

U sklopu popodnevnih aktivnosti, polaznici škole su imali priliku da posete ambasade Palestine, Venecuele i Nuncijature kao i Bajrakli džamiju i IZS gde im je domaćin bio Muhamed Hamdi Jusufpahić, na veliko zadovoljstvo svih. Prijemi su protekli u prijateljskoj, toploj i srdačnoj atmosferi koje će i domaćini i gosti dugo pamtiti.

Školu je uspešno završilo 77 polaznika, studenata Pravnog fakulteta i drugih fakulteta drušveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu.


Konferencija: Pogled na Ustav Srbije – deset godina kasnije

U organizaciji Pravnog fakulteta i Srpskog pravničkog kluba, 4. novembra održan je skup „Pogled na Ustav Srbije – deset godina kasnije“. Pored stručnog dela, na kome je bilo reči o trenutno najznačajnijim ustavnopravnim pitanjima, skup je predstavljao i svojevrsnu promociju Srpskog pravničkog kluba koga su, pre nepune tri godine, osnovali Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Slobodan Orlović, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Darko Simović, profesor Kriminalističko-policijske akademije, Sreten Jugović, profesor Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu i Dragutin Avramović, docent Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Reč je o udruženju koje predano analizira najznačajnije probleme srpske javnopravne scene i koje nastoji da vrši uticaj, sa pozicija nauke i struke, na nosioce političke vlasti.

Predsednik Srpskog pravničkog kluba, prof. dr Vladan Petrov je govorio o budućim planovima kluba koji obuhvataju i objavljivanje zbornika radova sa održanog skupa. Naglašeno je da je osnovna misija kluba da doprinese, u meri u kojoj je to moguće, razvoju pravne i političke kulture koja ustavnu stabilnost smatra vrhovnom vrednošću, što se može smatrati i svojevrsnom porukom ovog skupa.


Predavanje iz Rimskog prava -  prof. dr Maurilio Feliči

Profesor Rimskog prava Maurilio Feliči, sa katoličkog univeziteta LUMSA iz Palerma, održao je u amfiteatru „Radomir Lukić“ predavanje studentima prve godine  „Civic pluralism as a successful element of Roman law. Do posete je došlo na osnovu sporazuma o saradnji ova dva fakulteta, a domaćin je bio prof. dr Žika Bujuklić koji je početkom ove godine već održao predavanje  u Palermu.

 

 

 


Poseta prorektora Nilipovskog sa Državnog univerziteta za prostorno planiranje

26. oktobra 2016. naš Fakultet posetio je Vasilij Ivanovič Nilipovski (Василий Иванович Нилиповский), prorektor za međunarodnu saradnju Državnog univerziteta za prostorno planiranje (Государственный университет по землеустройству) iz Rusije. Ovaj Univerzitet je jedna od najstarijih ustanova visokog obrazovanja u Moskvi: osnovan je 1779. godine, za vreme Katarine Velike. Od 1992. godine ima u svom sastavu i Pravni fakultet.

Profesor Nilipovski se susreo sa prof. Vladanom Petrovim, prodekanom za nastavu, i doc. Ninom Kršljanin, i razgovarali su o mogućnostima saradnje između naših fakulteta, budući da je trenutno u toku sklapanje sporazuma o saradnji na nivou univerziteta. Okvirno su pomenute mogućnosti razmene studenata i nastavnika, organizovanja zajedničkih projekata, kao i zajedničke organizacije master programa u oblasti ekološkog prava. Na kraju posete, prorektor Nilipovski obišao je Pravni fakultet i veoma se prijatno iznenadio videvši pažnju koju posvećujemo profesorima iz Rusije koji su radili na našem Fakultetu


Treća studentska konferencija iz teorije i filozfije prava na temu "Sudska vlast"

Treća studentska konferencija iz teorije i filozfije prava na temu "Sudska vlast", u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Srbija), održana je 21.oktobra 2016.godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta.

Profesorka dr Radmila Vasić i sudija Apelacionog suda u Beogradu dr Miodrag Majić, pozdravili su učesnike konferencije uvodnim izlaganjima.

Tematsko predavanje održala je Valerija Grozdić, saradnica u nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konferencija je bila podeljena u četiri sesije u okviru kojih su donaći i strani studenti osnovnih, master i doktorskih studija imali priliku da predstave svoje istraživačke radove o teorijskim i praktičnim pitanjima u vezi sa sudskom vlašću, položajem sudija u pravnom sistemu Srbije, kao i teme od značaja za pravosuđe u celini.

Najbolji radovi biće objavljeni u Analima Pravnog fakulteta u Beogradu i u Zborniku Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta.


Saradnja fakulteta i Narodne banke Srbije

Prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i g-đa Jorgovanka Tabaković, guverner  Narodne banke Srbije su u ponedeljak, 17. oktobra 2016. godine, potpisali ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Narodne banke Srbije. Cilj ovog sporazuma je da doprinose stvaranju podsticajnog ambijenta koji će omogućiti da najbolji studenti po završetku fakulteta ostaju da rade u Srbiji. Slične sporazume ovom prilikom potpisali su i dekani deset fakulteta u oblasti ekonomskih, pravnih i organizacionih nauka iz Beograda, Kragujevca, Niša, Kosovske Mitrovice i Subotice.

Memorandumi predviđaju saradnju u oblastima formiranja programa studentskih praksi, praćenja rada studenata i formiranja programa zapošljavanja, u skladu s mogućnostima Narodne banke, formiranja mentorskih programa za studente fakulteta, organizovanja gostujućih predavanja predstavnika Narodne banke Srbije na fakultetima, kao i organizovanje obuka i edukacija koje bi zaposlenima u Narodnoj banci Srbije priredili nastavnici i saradnici fakulteta, prisustva predstavnika Narodne banke Srbije na konferencijama fakulteta i okruglim stolovima i druge oblike saradnje.

„Naši zaposleni u najvećem broju dolaze sa fakulteta s kojima smo danas potpisali saradnju i zato se predstavnicima fakulteta najiskrenije zahvaljujem na naporima koje ulažu u obrazovanje sadašnjih i budućih generacija. Od njihovog znanja neće zavisiti samo uspeh Narodne banke Srbije već uspeh čitave države”, istakla je ovom prilikom guverner Jorgovanka Tabaković.


Međunarodna konferencija: Interpreting Law – The Role of Judges in Contemporary Democracies

Na Pravnom fakulteta Univerziteta u Beogradu je 14. oktobra 2017. godine održana godišnja konferencija iz oblasti tumačenja prava na temu ''Tumačenje prava – uloga sudija u savremenim demokratijama'' u saradnji sa Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju.

Na konferenciji je kao vodeći govornik izlagao prof. Brajan Lajter (Brian Leiter) sa Univerziteta u Čikagu (University of Chicago). Pored njega na konferenciji su izlagali i Oto Fersman (Otto Pfersmann) sa Instituta za visoke studije iz oblasti društvenih nauka (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales /Inst for Advanced Study in Social Sciences, Paris), Rikardo Gastini (Riccardo Guastini) sa Univerziteta u Đenovi (University of Genova), Majkl Troper (Michel Troper) sa Univerziteta X u Parizu (University of Paris X), Pijerluđi Kjasoni (Pierluigi Chiassoni) sa Univerziteta u Đenovi (University of Genova), Paolo Sandro (Paolo Sandro) sa Salford univerziteta (University of Salford), Luka Burazin sa Zagrebačkog sveučilišta, kao i prof. dr Tanasije Marinković, doc. dr Bojan Spaić i prof. dr Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (videti program konferencije).


Zaključen ugovor o zajedničkoj realizaciji projekta „Pravna klinika online“

Dana 13. oktobra 2016. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i nevladina organizacija za pružanje pravne pomoći putem interneta „Pro Bono“ zaključili su ugovor o zajedničkoj realizaciji projekta pod nazivom „Pravna klinika online“.

Naši studenti će pripremati pravne savete i elektronski odgovarati na postavljena pitanja korisnika usluga organizacije „Pro Bono“. Na taj način će takođe  ispuniti i svoju statutarnu obavezu u pogledu polaganja ispita jedne od veština, predviđenog planom i programom Pravnog fakulteta.


Skup povodom početka rada druge generacije studenata Pravne klinike za ekološko pravo

U utorak, 11. oktobra 2016. god., na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otvorena je Pravna klinika za ekološko pravo za drugu generaciju studenata. Na svečanosti ovim povodom skupu su se obratili, Jan Lueneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju, Misija OEBS u Srbiji, Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Olja Jovičić, generalna sekretarka Zaštitnika građana i doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović, koordinatorka Pravne klinike za ekološko pravo.

Pravna klinika za ekološko pravo će trajati dva semestra. U prvom semestru studenti će imati intenzivan interaktivni trening. Doc. dr Mirjana Drenovak-Ivanović će održati predavanja na teme Izvori ekološkog prava u pravnom poretku Srbije, Pravo na pristup ekološkim informacijama, Uključivanje javnosti u donošenje ekoloških odluka, Posebnosti upravnog postupka u stvarima od značaja za zaštitu životne sredine, Naknada štete u životnoj sredini: postojeća rešenja i nacrt Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i Ekološko pravo Evropske unije: Praksa Suda pravde EU. Sudija Jelena Tišma će održati predavanje na temu Upravno-sudska zastita prava na zdravu zivotnu sredinu: sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i praksa Upravnog suda Srbije. Prof. dr Olivera Vučić će održati predavanje na temu Zaštita prava na zdravu životnu sredinu u praksi Ustavnog suda Srbije. Dr Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine, će održati predavanje na temu Izmene i dopune Zakona o zašiti životne sredine: novine i uporedna iskustva. Advokat Sreten Đorđević će održati predavanja na teme Postupak procene uticaja na životnu sredinu i izdavanje IPPC dozvola i Građanskopravna zaštita prava na zdravu životnu sredinu u sudskoj praksi. Prof. dr Milan Škulić će održati predavanje na temu Sistem ekoloških delikata i vrste prekršajnih sankcija. Sudija Siniša Važić će održati predavanje na temu Krivičnopravna zaštita prava na zdravu životnu sredinu u sudskoj praksi. Prof. dr Stevan Lilić će održati predavanje na temu Zaštita prava na zdravu životnu sredinu između javnog i privatnog prava. Doc. dr Bojana Čučković će održati predavanje na temu Ekološka šteta u međunarodnom pravu i zaštita životne sredine.

U skladu sa Sporazumom o saradnji Pravnog fakulteta, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zaštitnika građana, koji je potpisan marta 2016. godine, studenti koji pohađaju Pravnu kliniku za ekološko pravo će biti u prilici da obave studentsku praksu u kancelariji Poverenika i Zaštitnika građana. Očekuje se potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Srboje i Ministarstvom poljoprivrede i životne sredine, što će otvoriti nove mogućnosti za obavljanje prakse i praćenje aktivnosti u oblasti primene ekološkog prava. U drugom semestru studenti će imati priliku i da rade sa klijentima, koje će primati u prostorijama Pravnog fakulteta prema utvrđenom rasporedu.

Misija OEBS-a u Srbiji je, kao nastavak uspešne saradnje na razvoju specijalističkih i master studija u oblasti ekološkog prava, i ove godine podržala rad Pravne klinike za ekološko pravo, na čemu im se posebno zahvaljujemo. 

Informacije o aktivnostima Pravne klinike za ekološko pravo se mogu pronaći na http://wp2008.ius.bg.ac.rs/klinika04/ .


Promocija srpskog prevoda “Model – konvencije OECD o porezima na dohodak i na imovinu 2014”

Srpsko fiskalno društvo (srpski ogranak IFA) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u četvrtak 06. oktobra 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu promociju srpskog prevoda Model-konvencije OECD 2014. Učesnici su bili: prof. dr Dejan Popović (Predsednik Srpskog fiskalnog društva/Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Žoao Nogueira (IBFD/IFA Portugalija), prof. dr Danuše Nerudova (Mendel Univerzitet, Brno/IFA Češka Republika, dr Borbala Kološ (IFA Mađarska), doc. dr Svetislav V. Kostić (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu/SFD).

Promociju je otvorio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Sima Avramović.

 

 

 


Međunarodna konferencija o azilu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je 5. oktobra Međunarodna konferencija o azilu.

Program konferencije >>


Svečano otvaranje kursa "Pisanje predloga zakona i drugih propisa (nomotehnika i pravničko rasuđivanje)"

 

Svečano otvaranje kursa "Pisanje predloga zakona i drugih propisa (nomotehnika i pravničko rasuđivanje)" održano je u četvrtak, 6. oktobra u 16.45č u Amfiteatru II "Slobodan Jovanović".

Velikom broju polaznika, prvo se obratila profesorka dr Radmila Vasić, upravnica Kursa, a zatim su okupljene pozdravili i prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mr Svetislava Bulajić, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije, Steliana Nedera, zamenik Stalnog predstavnika Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Kloe Milner, Šef odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske agencije za razvoj (SDC) i Gradimir Nenadović, zamenik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srbije.
Kurs Pisanje predloga zakona i drugih propisa (Nomotehnika i pravničko rasuđivanje),organizuje se u okviru projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine - druga faza, koji se sprovodi u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Kurs će trajati od 6. oktobra do 10. novembra 2016. godine.

Cilj ovog obrazovnog kursa je da podrži unapređivanje zakonodavne procedure i procedura za izradu drugih propisa, naročito onih opštih pravnih akata koji, kao prateći, treba da omoguće ili olakšaju primenu novih zakona i tako pomognu ostvarivanju svrhe zbog koje je zakon donet.

Pravni fakultet kurs organizuje u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, a polaznici su predstavnici državnih organa koji su prema Ustavu RS ovlašćeni predlagači zakona i studenti Pravnog fakulteta.

Osnovna ideja kursa je da se popune praznine u sticanju nomotehničkog umeća studenata prava, kao i da se unaprede znanja zaposlenih u državnim organima u toj oblasti.

Više informacija o Kursu i predavačima: http://wp2008.ius.bg.ac.rs/nomotehnika/

Program kursa >>


Svečanost povodom početka školske godine

Pravni fakultet je 3. oktobra 2016. godine organizovao svečanost u čast 208. generacije brucoša i početka nove školske godine. Neposredno pred početak ove svečanosti, na Malom Tašmajdanu iza zgrade Fakulteta otkrivene su biste akademicima i profesorima Radomiru Lukiću i Mihailu Đuriću.

Ministar prosvete g. Mladen Šarčević, nakon što je otkrio bistu prof. Lukiću, rekao je da Pravni fakultet neguje divnu tradiciju i ne zaboravlja velikane pravne i društvene misli. "Nosioci pravne misli, društvene misli, zaslužuju da budu ovde, pored budućih mladih pravnika", rekao je ministar Šarčević. Gradski menadžer g. Goran Vesić, objašnjavajući motive grada da ulica pored Fakulteta i Tašmajdanskog parka ponese ime Mihaila Đurića, a da njegova bista krasi park, istakao je: "Želja nam je da i ulice u Beogradu ne dobijaju imena samo po političarima i generalima, već i umetnicima, sportistima, akademicima, svim drugima koji su uticali na razvoj našeg društva, a uticaj ovih akademika je nemerljiv".  Dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović rekao je da postavljanjem bisti Pravni fakultet, ali i država Srbija, odužuje stari dug prema profesoru Lukiću koji je bio legendarni predavač generacijama studenata, a pogotovo profesoru Đuriću koji je godinu i po dana proveo u zatvoru zbog slobodno izražene misli izrečene stručnom skupu na Pravnom fakultetu. "On je 20 godina pre devedesetih predskazao ono što će se dogoditi sa SFRJ", rekao je dekan Avramović i dodao da su studenti prava dobili novi prostor na Malom Tašmajdanu a da je time omogućeno i da nauka i akademska misao izađu izvan amfiteatara.

Na otvaranju nove školske godine u pozdravnom govoru ministar prosvete g. Mladen Šarčević je brucošima poželeo da budu čuvari prava i pravde, budu efikasni studenti i uživaju u periodu koji je pred njima, jer, kako kaže, sve što dolazi iza toga biće drugačije.

Brucoše je pozdravio i prorektor prof. dr Živan Lazović, ističući istorijske spone Filozofskog i Pravnog fakulteta u vreme osnivanja srpskog akademskog obraѕovanja i  studente je podsetio na jednu od izreka koje otkrivaju suštinu prava - Ius est ars boni et aequi!

Studentkinja prodekan Jovana Tanasić je pozdravila nove kolege i uputila im korisne savete kako da se nose sa početnim nedoumicama.

Posebno svečan ton ovom događaju je, kao i ranijih godina, dao hor „Obilić“ sa dirigentkinjom Anom Ćosović na čelu.

Na kraju svečanog otvaranja školske godine, dekan Sima Avramović je kroz video prezentaciju upoznao buduće brucoše sa značajem i ugledom Fakulteta, njegovim istorijatom, postignutim uspesima i daljim planovima, ali i njihovim budućim obavezama.

U prepunoj „petici“ prijemu prve generacije brucoša prisustvovali su predsednici sudova, brojne sudije i tužioci, predstavnici Univerziteta u Beogradu i predstavnici gradske vlasti, advokati, profesori i druge ugledne ličnosti.

 


                                                                                              
dalje 2015/2016 >>

dalje 2014/2015 >>

dalje 2013/2014 >>

dalje 2012/2013 >>

dalje 2011/2012 >>

dalje 2010/2011 >>

dalje 2009/2010 >>

dalje 2008/2009 >>

dalje 2007/2008 >>

dalje 2006/2007 >>

dalje 2005/2006 >>

dalje 2004/2005 >>
 

 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.