Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Vesti/Događaji

Profesor Bujuklić održao jubilarno 40-godišnje predavanje o Hilandaru u klubu Forvm Romanvm

25. oktobra 2019. prof. dr Žika Bujuklić, legenda našeg Rimskog prava, održao je svoje redovno – ali ove godine posebno – predavanje o Hilandaru. Ovim predavanjem obeleženo je 40 godina interesovanja profesora Bujuklića za ovaj najznačajniji srpski manastir, posećivanja Svete gore skoro svake godine i držanja predavanja na tu temu studentima, starim forumašima i ostaloj zainteresovanoj publici. I ovo jubilarno predavanje je, kao i ranija, predstavljalo kombinaciju putopisa sa putovanja profesora Bujuklića na Svetu goru počev od prvog puta 1980. godine, propraćenog brojnim fotografijama, sa pričom o istoriji Hilandara i njegovom značaju za srpsku istoriju. Kao i na predavanjima iz Rimskog prava, profesor Bujuklić uspeo je da napuni amfiteatar V – „Radomir Lukić“, a publika je s velikim interesovanjem slušala predavanje oko tri sata.


 Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Advokatske komore Beograda

Sa velikim zadovoljstvom ističemo da je 25. oktobra 2019. godine zaključen Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Advokatske komore Beograda. Ovaj Sporazum zaključen je pred velikim brojem advokata, visokim nosiocima sudske, zakonodavne i izvršne vlasti, a na „Drugom advokatskom savetovanju“ koje se održavalo na Zlatiboru od 25. do 27. oktobra 2019. godine.

U ime Pravnog fakulteta navedeni Sporazum potpisao je dekan, prof. dr Zoran Mirković, a u ime Advokatske komore Beograda predsednik ove komore, advokat Jugoslav Tintor. U delegaciji Pravnog fakulteta bio je još prof. dr Bojan Milisavljević, prodekan za nastavu, a prisustvovali su i sudije Ustavnog suda Srbije i profesori Pravnog fakulteta prof. dr Milan Škulić i Vladan Petrov, kao i docenti Uroš Novaković, Miloš Zdravković i Sanja Gligić.

Potpisivanje Sporazuma je pozdravljeno od svih prisutnih i istaknuto je da će se na ovaj način bitno unaprediti vršenje advokatske profesije. Sporazum podrazumeva organizovanje studentske prakse u izabranim advokatskim kancelarijama, kako bi se studenti Pravnog fakulteta već tokom studija, upoznali sa osnovnim elementima vršenja advokatske profesije. Na ovaj način obezbediće se i buduća objektivna selekcija najboljeg kadra za obavljanje pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama od strane svršenih studenata.

Pored navedenog, predmet Sporazuma je zajedničko organizovanje stručnih radionica, seminara i okruglih stolova. Sporazum predviđa i zajedničko organizovanje pripreme za pravosudni ispit koja je ranije bila organizovana na Pravnom fakultetu, ali sada uz učešće brojnih vodećih stručnjaka iz prakse kao i naših profesora.

Na kraju, Sporazumom je predviđena i aktivnost na uvođenju izbornog predmeta na Pravnom fakultetu pod nazivom „Pravo advokatske profesije“, gde će studenti koji žele moći da izučavaju osnovne pravne propise kojima je uređena advokatska profesija, kao i da se edukuju u smislu advokatske etike, kako bi kasnije mogli da profesionalno vrše advokatsku funkciju. Istaknuto je da je advokatska profesija u svim razvijenim društvima na samom vrhu u smislu ugleda i značaja, te da se vladavina prava unapređuje kroz kvalitetniju advokatsku profesiju.

Studenti Pravnog fakulteta na ovaj način dobiće neophodnu praktičnu dimenziju tokom studija i spremno će moći da se uključe u profesionalne izazove kada uspešno okončaju svoje studije. Na osnovu navedenog Sporazuma o saradnji u bliskoj budućnosti biće donete konkretne odluke i preduzeti dalji koraci u njegovoj implementaciji.


Nov kvalitet u obrazovanju radi rodne ravnopravnosti – Strateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa PRAVO I ROD (LAWGEM)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je, kao koordinator, primio bespovratna novčana sredstva za Erasmus Plus KA203 projekte – Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju, za projekat: Nov kvalitet u obrazovanju radi rodne ravnopravnosti – Strateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa PRAVO I ROD (LAWGEM). Projekat će trajati tri godine. Prof. Dr Dragica Vujadinović sa Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu je koordinator LAWGEM projekta kao i kontakt osoba za isti.

Članovi Konzorcijuma su: Pravni fakultet Univerziteta LUMSA (Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma) iz Palerma, Italija; Fakultet za pravo, psihologiju i socijalni rad Univerziteta u Orebru (Örebro universitet), Švedska; Institut Evropa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zarlandu (Universitat des Saarlandes), Nemačka; i Univerzitet u Kadizu (Universidad de Cadiz), Španija.

Ciljevi LAWGEM-a su, pre svega, da stvori potpuno inovativan sistem nastavnog plana i programa za master studije prava (glavni intelektualni ishod), koji će obuhvatiti sve relevante oblasti pravničkog obrazovanja i pravne prakse, kao i sve vanpravne relevatne oblasti – kao što su ekonomska analiza prava, kriminologija, socio-psihološke oblasti istraživanja i znanja. Drugi intelektualni ishod biće udžbenik koji je relevantan za master studijski program Pravo i Rod; treći intelektualni ishod biće formiranje pravne klinike za rodnu ravnopravnost, četvrti - on-line platforma radi doživotnog učenja (life-long learning - LLL) o rodnim pitanjima koja će doprineti proširenju svesti o rodnoj ravnopravnosti i poboljšanju  znanja i prakse u oblasti borbe protiv svih formi rodno zasnovane diskriminacije, nasilja i seksualnog uznemiravanja. Peti intelektualni ishod biće mehanizam empirijskog istraživanja radi ispitivanja mišljenja akademskog osoblja o pitanjima rodne ravnopravnosti koja se odnose na institucionalni, obrazovni i kulturološki okvir.

Konzorcijum evropskih univerziteta okupljen je sa specifičnim ciljem doprinošenja integrisanju rodne ravnopravnosti u okviru studija prava putem zajedničkog kreiranja master studijskog prgorama PRAVO I ROD. Ovaj pionirski i potpuno inovativan akademski poduhvat će zasigurno doprineti rodno osetljivom rekonstrusanju svih najrelevantnijih oblasti u stvaranju pravničkog znanja. Čitav proces i krajnji rezultat biće podsticaj za generalni napredak visokog obrazovanja i studija prava u svim članicama Konzorcijuma, kao i u EU.

Potreba rodno osetljivog pristupa u pravničkom obrazovanju nastala je iz najviših vrednosti i normativnih standarda modernog međunarodnog i nacionalnog prava. Obrazovati studente prava (buduće advokate, sudije, tužioce, državne službenike, članove skupštine i organe vlade) na rodno osetljiv način predstavlja pravu investiciju u bolje zakonodavstvo i ispravnije tumačenje i implementaciju prava. Ovakav pristup takođe označava i investiciju u bolju budućnost posebno senzitiviranjem sudija, kao i pravnih stručnjaka u svim oblastima pravne prakse. Ovaj pristup doprinosi ispunjenju suštine savremnog prava – jednako poštovane i zaštite za svakog pojedinca. Ciljevi programa biće da ponude adekvatno znanje i veštine za rad kako pravnih tako i ne-pravnih poslova koji se odnose na integrisanje rodne ravnopravnosti u svim relevatnim oblastima politike, normiranja i implementacije prava u okviru pravosudnog sistema, donošenja odluka u organima državne uprave, normiranju na državnom/regionalnom/lokalnom nivou koji se odnosi na ekonomiju, socijalno osiguranje, medije, kulture, i koja se odnosi na akademsko rodno osetljivo kreiranje znanje u oblastima prava kao i u socijalnim i društvenim naukama. 

 Predavanje "Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića" održano u klubu Forvm Romanvm

Prvo predavanje u okviru kluba Forvm Romanvm u 2019/20 školskoj godini održao je naučni savetnik prof. dr Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Tema predavanja bila je „Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića“, i forumska publika mogla je da čuje sve od prvih pokušaja dogovaranja braka između jugoslovenskog prestolonaslednika i rumunske princeze, preko zanimljivog svečanog programa venčanja u Beogradu (u čijoj organizaciji je sa više originalnih ideja učestvovao i Branislav Nušić), pa do vrednih i neretko originalnih poklona koje su mladenci dobili. Na kraju, imali smo priliku da vidimo i ekskluzivnu premijeru filma koji prikazuje dolazak buduće kraljice Marije u Beograd i svečanosti oko venčanja, koji je prof. Pavlović doneo iz Nacionalnog arhiva u Rumuniji.


Održano predavanje sudije Okružnog suda u Masačusetsu Џenifer Boul na temu „Anatomija federalnog krivičnog slučaja“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u četvrtak, 10. oktobra 2019. godine održala je predavanje gospođa Џenifer Boul (Jennifer Boal), sudija Okružnog suda u Masačusetsu. Predavanje na temu „Anatomija federalnog krivičnog slučaja“ (The Anatomy of a Federal Criminal Case"), iz oblasti Krivičnog procesnog prava, organizovano je u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Predavanju su prisustvovali šef projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“, gospođa Žaklin Vilijams Bridžers (Jacquelyn Williams Bridgers), tim lider projekta posvećenog slučajevima korupcije, gospodin Borko Nikolić, doc. dr Vanja Bajović i veliki broj studenata Pravnog fakulteta. Gošću je pozdravila prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta, doc. dr Jelena Lepetić. Nakon predavanja, usledila je diskusija, u kojoj je učestovala i doc. dr Vanja Bajović. Sudija Boul je odgovorila na veliki broj pitanja studenata.

Održana Žan Mone radionica za privrednike

Projektni tim Žan Mone modula održao je 9. oktobra 2019. godine radionicu za privrednike na temu „Učešće država jugoistočne evrope u Procesu stabilizacije i pridruživanja: posledice po poslovnu zajednicu“. Radionica, kojoj je prisustvovalo 50 privrednika, održana je u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Radionicu su otvorili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Slobodan Krstović, projektni koordinator NALED-a, i prof. dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula. Polaznici seminara imali su priliku da se upoznaju sa institucionalnim okvirom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mogućnostima za slobodni promet robe i kapitala, uslovima plaćanja između EU i država jugoistočne Evrope, te pravu nastanjivanja i zaštiti konkurencije. Predavači su bili: prof. dr Dušan V. Popović, prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović i doc. dr Marko Jovanović.
Poseta mladih pravnika iz Memingena

Grupa od 21 pripravnika Okružnog suda u Memingenu posetila je 8. oktobra 2019. godine Pravni fakultet u okviru četvorodnevne posete Beogradu. Mlade kolege iz Nemačke ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu primili su prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić, dr Ivana Rodić i advokati Nina Nicović i Novelja Baković, koji su završili program Master evropskih integracija na našem fakultetu. Nakon obilaska Muzeja fakulteta, biblioteke i amfiteatra V, gosti iz Nemačke upoznati su sa razvojem pravničkog obrazovanja u Srbiji, tradicijom i studijskim programima Pravnog  fakulteta u Beogradu. Kolege iz Nemačke su razmenile iskustva vezana za obavljanje prakse nakon završenih studija prava, kao i za učlanjenje u advokatsku komoru i uslove za izbor u zvanje sudija.
Poseta grupe privrednika i predstavnika pravosuđa iz Švajcarske i Francuske


U petak 4. oktobra 2019. godine grupa privrednika i predstavnika pravosuđa iz Švajcarske i Francuske posetila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Grupu koju je činilo 65 advokata, sudija i poslovnih ljudi primili su prodekan za nauku i stručni rad prof. dr Marko Đurđević, prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić i dr Ivana Rodić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju. Nakon pozdravnih reči predstavnika fakulteta, prisutnima se obratio Jovan Žan Ivanović, praunuk uvaženog profesora i dekana beogradskog Pravnog fakulteta Živojina M. Perića. Gosti su posetili amfiteatar III u kome su tematski predstavljeni školovanje, univerzitetetska karijera i društveni angažman profesora Živojina M. Perića, kao i Muzej Pravnog fakulteta, čiji je značajan deo postavke posvećen akademskim vezama Srbije i Francuske.

Više fotografija možete videti ovde


Svečanost povodom početka školske 2019/2020. godine/a>

U ponedeljak, 1. oktobra 2019. Pravni fakultet organizovao je svečanost povodom početka školske godine za 211. generaciju brucoša. Pored naših studenata i nastavnika, svečanosti su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Beogradu i drugih naučnih institucija, pravosudnih i upravnih organa, udruženja i šire struke. Po odavno ustanovljenoj tradiciji, značaj ovog dana ulepšao je akademski hor "Obilić" AKUD "Branko Krsmanović" i solista na harmonici Miloš Filić,  pod rukovodstvom dirigentkinje Ane Ćosović.

Prisutnima su se obratili predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković, predsednik studentskog parlamenta, Uroš Mijatović, i Pavle Pašajlić, predsednik udruženja Alumni Pravnog fakulteta. Program je vodio prof. dr Vojislav Stanimirović.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković započeo je svoje obraćanje studentima prve godine podsećanjem na istorijat Pravnog fakulteta - koji je, kao i Univerzitet u Beogradu, ove godine obeležio 211 godina svoje istorije, računajući od dana osnivanja Velike škole u Beogradu 13. septembra 1808. godine. Posle kratkog izlaganja o istorijatu ustanove koja je postala današnji Univerzitet u Beogradu, dekan je predočio brucošima šta ih sve očekuje tokom studija na Pravnom fakultetu: koje vrste disciplina će izučavati tokom studija prava, kakav je nastavni kadar koji će im predavati (i koliki je značaj posećivanja žive nastave), ali i u kakvim će vannastavnim aktivnostima (klub Forvm Romanvm, takmičenje u besedništvu, simulacije suđenja i sl.) imati prilike da učestvuju. Istakao je da studiranje podrazumeva pohađanje predavanja i polaganje ispita, ali i više od toga - da student treba da posećuje kulturna, sportska i druga dešavanja, da se druži, da čita ne samo stručnu literaturu (za koju im je na Fakultetu na raspolaganju jedna od najbogatijih pravnih biblioteka u ovom delu Evrope), već i književna dela, kojima će obogatiti svoja znanja i pogled na život.

"Gde god vas život odvede i čime god se budete bavili, imajte na umu i pridržavajte se pravnih pravila koja je postavio još rimski pravnik Ulpijan. Ona glase: Pošteno živeti, nikoga ne vređati i svakome dati ono što mu pripada. Ovome bih dodao: Pošteno živite i ne učinite ništa danas čega biste se stideli sutra. Poštujte utvrđena pravila i postignute dogovore i ne dozvolite da ih bilo ko menja, ali ni sami to nemojte činiti," poručio je dekan budućim pravnicima.

 

Dekanov govor možete pročitati ovde.

GGospodin Pavle Pašajlić, u ime udruženja Alumni Pravnog fakulteta i u svoje ime, dao je brucošima savete i podršku u vezi sa studijama, ali i za vreme kada završe fakultet, emotivnim govorom.

Govor gospodina Pašajlića možete pročitati ovde.

Galerija slika sa svečane dodele diploma, izrađene fotografije možete preuzeti ispred skirptarnice fakulteta.


Obeleženi Dan i Slava Pravnog fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 27. septembra 2019. godine Dan i slavu Fakulteta - Krstovdan. Sečenju slavskog kolača i svečanoj akademiji u amfiteatru "Radomir Lukić" prisustvovali su, pored profesora i studenata Pravnog fakulteta, brojni visoki predstavnici struke iz pravosuđa, naučnih ustanova, državne uprave i privrede.

Svečana akademija otpočela je nastupom braće Teofilović. Tokom akademije, studentima su se obratili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta i Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda.

Dekan, prof. dr Zoran Mirković, čestitao je novim diplomiranim pravnicima i poželeo im uspeh na putu koji je započet na Pravnom fakultetu, koji će im na razne načine obeležiti život, uz poruku da se pridržavaju profesionalnih i moralnih normi koje se Fakultet trudio da im, pored znanja, prenese.

Posle svečanog dela, pristupljeno je dodeli nagrada i diploma svršenim studentima osnovnih i master studija.

 

 

 I ove godine je Udruženje za arbitražno pravo, po peti put, saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, dodelilo nagradu „Gašo Knežević“, za najbolji rad iz alternativnog rešavanja trgovinskih sporova. Prvo mesto i novčanu nagradu osvojio je  student osnovnih studija Stefan Jovanović sa radom na temu „Potencijalni problemi arbitražnih odluka u M&A transakcijama“. Drugo mesto, i nagradu porodice Knežević, osvojio je student osnovnih studija David Vučinić sa radom na temu „Confidentiality in International Commercial ArbitrationCorner or a Mourner Stone?“, dok je nagrada za treće mesto pripala studentu master studija Luki Kokiću sa radom na temu „Proširenje dejstva arbitražnog sporazuma na nepotpisnike – doktrina Grupe privrednih društava.“ Nagrade je u ime Fakulteta uručio dekan, prof. dr Zoran Mirković,  u ime Udruženja - doc. dr Milena Đorđević, član upravnog odbora Udruženja, a u ime porodice Knežević, g-đa Iva Ruškuc, ćerka prof. Kneževića.

Više fotografija možete videti ovde


Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je odlukom Evropske komisije o Žan Mone aktivnostima u okviru ERAZMUS+ programa dobio Žan Mone Katedru za evropsko ekološko pravo (Jean Monnet Chair in European Environmental Law). 

Program rada Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo traje od 1. septembra

2019. godine do 1. septembra 2022. godine. Katedrom predsedava prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović. U izvođnju nastave i aktivnosti koje se organizuju u formi seminara, okruglih stolova, letnjih škola, obuka za državne službenike, obuka za sudije i tužioce i konferencija učestvuju asistentkinje našeg fakulteta Bojana Todorović i Marija Vlajković.

Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo će objediniti predmete i kurseve koji su  do sada uspešno razvijani na našem fakultetu kako bi se uvođenjem novih metoda edukacije i boljeg povezivanja programa omogućio dalji razvoj oblasti ekološkog prava. Projektom su planirani programi koji će omogućiti edukaciju ne samo studenata osnovnih, master i doktorskih studija u odlasti ekološkog prava EU i prakse Evropskog suda pravde, već i sudija, advokata, državnih službenika. 

Projektom je predviđeno da se novine uvode u izvođenje nastave u okviru 5 postojećih predmeta (Ekološko pravo, Ekološko pravo i politika EU, Pravna klinika za ekološko pravo, Pristup pravdi u ekološkim stvarima, Zaštita životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu), uz uvođenje 7 novih kurseva (Izazovi evropskog zakonodavstva u primeni sistema za trgovinu emisijama sa efektom staklene bašte, Promene upravnog postupka u cilju prenošenja ekološkog acquis-a, Pravo klimatskih promena, Uvod u ekološko pravo EU, Uticaj prakse ESP na promenu ekološkog prava, Harmonizacija prava Srbije sa ekološkim pravom EU, Sistemi obaveštavanja o ekološkom pravu EU: izvori i baze podataka). Projektom je predviđen novi kurs osnovnih studija Pravo klimatskih promena, kao izborni predmet na 4. godini studija (letnji semestar). 

Ove godine je u konkurenciji od preko 2000 odobreno 196 projekata, među kojima je 12 programa u oblasti pravnih nauka po modelu Žan Mone Katedre. Ocena stručnog tela Evropske komisije o relevantnosti, kompetentnosti nastavnika i saradnika i visokom kvalitetu predloženih silabusa za predmete koje obuhvata Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo ukazuju na značajnu ulogu koju će Katedra imati u daljem razvoju ekološkog prava u Srbiji. 

prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović,  Jean Monnet Chair in European Environmental Law


Poseta Delegacije sudija Vrhovnog narodnog suda NR Kine


Delegacija sudija Narodne Republike Kine, koju je predvodio NJegova ekselencija Vrhovni sudija Narodne Republike Kine i predsednik Vrhovnog narodnog suda g. Žo Đijang (周 强), kao i NJena ekselencija ambasadorka NR Kine u Srbiji, gđa Čen Bo (陈  波), posetili su Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u petak, 20. septembra 2019. godine. Poseta Pravnom fakultetu organizovana je tokom trodnevnog boravka u Srbiji delegacije sudija NR Kine, koja se sastala sa predstavnicima Narodne skupštine, Ministarstva pravde,  Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Beogradu i Pravosudne akademije.

Osim predsednika Vrhovnog narodnog suda NR Kine g. Ćijanga, u sastavu delegacije iz Kine bili su i: sudija i član Odbora za presuđivanje Vrhovnog narodnog suda g. Liu Gišiang (刘贵祥), predsednik Visokog narodnog suda Fujian Pokrajine g. Vu Ksielin (吴偕林), predsednik Visokog narodnog suda Junan pokrajine g. Hou Џiandžun (侯建军),  generalni direktor Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda i senior sudija g. Iu Housen (于厚森), zamenik generalnog direktora Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda g. San Ksiaojong (孙晓勇), predsednik Šenžen Srednjeg Narodnog suda Guangdong pokrajine g. Van Guojing (万国营), predsednik Suzhou Srednjeg narodnog suda Jiangsu pokrajine g. Ksu Čingju (徐清宇), direktor Odeljenja za nadzor Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda g. Ning Џie (宁  杰), zamenik direktora Odeljenja za međunarodnu saradnju Vrhovnog narodnog suda gospođa Liu Venven (刘文雯), službenik za bezbednost predsednika Vrhovnog narodnog suda g. Zhang (张艳兵) i zamenik direktora Političkog sektora Ambasade NR Kine u Srbiji gđa Šian Šiangjun (钱湘云).

Delegaciju iz Kine primili su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković, predsednik Saveta Pravnog fakulteta prof. dr Goran Ilić, prodekan za nastavu prof. dr Bojan Milisavljević, sekretar mr Dragan Pavić i dr Ivana Rodić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pozdravio je goste i istakao da je u dugoj tradiciji fakulteta nekoliko doktora pravnih nauka iz Kine steklo svoju diplomu upravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Podsetivši da je Šangajski sajam obrazovanja održan 2017. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, dekan prof. dr Zoran Mirković je izrazio želju da se uspešna saradnja sa visokoškolskim institucijama iz Kine produbi, kao i da se intenzivira razmena studenata i akademskog osoblja.  

Predsednik Vrhovnog narodnog suda NR Kine g. Žo Đijang je naglasio da je nakon posete kineskog predsednika Si Đipinga Srbiji odnos dve države značajno unapređen, posebno na polju ekonomske saradnje, kao i kroz inicijativu „Pojas i put“. On je izrazio nadu da će se nakon posete delegacije iz Kine intenzivirati razmena iskustava i dobre prakse u domenu prava. Prof. dr Goran Ilić se osvrnuo na organizaciju i funkcionisanje pravosudnog sistema Srbije i ukazao na značaj saradnje pravosudnih institucija dve zemlje. Prof. dr Bojan Milisavljević je ukazao na značaj principijelnog stava Kine u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i na izuzetan doprinos Kine privredi naše zemlje. Tokom razgovora dve strane su razmenile mišljenja o toku procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kao i oblicima buduće saradnje visokoškolskih institucija u oblasti prava. Tokom posete, delegacija sudija NR Kine je obišla Amfiteatar „Radomir Lukić“ i Muzej Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.dalje 2018/2019>>
 
dalje 2017/2018>>

dalje 2016/2017>>

dalje 2015/2016 >>

dalje 2014/2015 >>

dalje 2013/2014 >>

dalje 2012/2013 >>

dalje 2011/2012 >>

dalje 2010/2011 >>

dalje 2009/2010 >>

dalje 2008/2009 >>

dalje 2007/2008 >>

dalje 2006/2007 >>

dalje 2005/2006 >>

dalje 2004/2005 >>
 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.