GLAVNA > Publikacije >  Zbornik Pravo i pravda

Zbornici predavanja s kurseva

PRAVO I PRAVDA

Po najboljim evropskim i svetskim uzorima – pošto su problemi pravde i nepravde te prava i neprava problemi koji daleko prevazilaze uske pravničke okvire, zamisao je da se svake godine na Pravu i pravdi organizuje kurs predavanja koji bar donekle oslikava svu kompleksnost i kontingenciju tih pojava, pa kao predavače podrazumeva ne samo pravnike (bilo teoretičare bilo praktičare) nego i nepravnike – ekonomiste, sociologe, lekare, lingviste, filozofe, teologe, psihologe, umetnike i dr., ali i potpune laike, koji bi govorili o onim temama ili samo o slučajevima koje najbolje poznaju. Svaki predavač na Pravu i pravdi govori samo jedanput – predavači se ne ponavljaju, a posle kursa objavljuje se zbornik autorizovanih izlaganja.

 

PLAN PREDAVANJA

PLAN PREDAVANJA

PLAN PREDAVANJA

PLAN PREDAVANJA

PLAN PREDAVANJA

PLAN PREDAVANJA