ФАКУЛТЕТСКИ ЗБОРНИЦИ

 

Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ

 

Десетогодишњи пројекат „Развој правног система Србије и  хармонизација са правом ЕУ“ Правног факултета Универзитета у Београду окончан је 2014. године. Овај зборник тако представља не само завршни документ научних и стручних резултата у истраживању означене теме него је и показатељ еволуције мишљења и ставова који одражавају промене у Европској Унији, али и напоре Републике Србије да те промене прати, да усваја заједничке европске цивилизацијске вредности и да се самоидентификује као демократска правна држава стасала за европске интеграције и равноправну комуникацију у тзв. европском простору. Али пре тога и пре свега, у објављеним радовима забележено је у којој мери је Република Србија показивала способност да се самоорганизује као добра држава својим грађанима.

С обзиром на то да су у овом периоду значајно мењани наставни курикулуми, да су се и они прилагођавали друштвеним променама, те да су последње генерације студената већ добро адаптиране на европске вредносне стандарде у свим областима права, овај зборник по први пут садржи радове студената, што сматрамо не само добром новином већ значајним доприносом сагледавању назначене теме из позиције генерацијски најмлађих, које смо, уз то, ми учили и, верујемо, нечему (добром) научили. Одабрани радови су представљени на првој студентској конференцији из теорије и филозофије права „Теорија и пракса људских права“, одржаној на Правном факултету у Београду 17. октобра 2014. у организацији Српског удружења за правну и социјалну филозофију и Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду. Конференција је имала карактер „пратећег“ програма  међународне конференције „Fundamental  Rights Justification and Interpretation“, која је одржана 24. и 25. октобра 2014.

Садржај