ФАКУЛТЕТСКИ ЗБОРНИЦИ

 

 

Факултетски зборници – у оквиру своје издавачке и научно-истраживачке делатности Факултет сваке године објављује један број тематских зборника, зборника радова насталих у оквиру стратешког пројекта Факултета, зборника текстова са појединих научних скупова и конференција, итд. Многи од радова који су садржани у тим зборницима су изузетног квалитета и значајно утичу на унапређење науке. Факултет их на овај начин ставља на увид стручној и научној јавности, како би се повећала њихова видљивост и утицај, с обзиром на то да су штампане верзије зборника обично теже доступне широј публици.