ИДЕНТИТЕТСКИ
ПРЕОБРАЖАЈ СРБИЈЕ

ПРИЛОЗИ ПРОЈЕКТУ 2015 – КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЈА

Приредиле
Проф. др Радмила Васић
Проф. др Милена Полојац

Зборник је резултат истраживања у оквиру реализације пројекта „Идентитетски прображај Србије“ Правног факултета Универзитета у Београду

Цео текст 

 САДРЖАЈ    

РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

 

   

IDENTITETSKI PREOBRAŽAJ SRBIJE   PRILOZI PROJEKTU 2015 – KOLEKTIVNA MONOGRAFIJA Priredile Prof. dr Radmila Vasić Prof. dr Milena Polojac Beograd 2016. IDENTITETSKI PREOBRAŽAJ SRBIJE PRILOZI PROJEKTU 2015 – KOLEKTIVNA MONOGRAFIJA Urednice Prof. dr Radmila Vasić Prof. dr Milena Polojac Recenzenti Prof. dr Sima Avramović Prof. dr Dobrosav Milovanović Izdavač Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet Centar za izdavaštvo i informisanje Za izdavača Prof. dr Sima Avramović, dekan Urednik biblioteke Prof. dr Dragan M. Mitrović Zbornik je rezultat istraživanja u okviru realizacije projekta „Identitetski probražaj Srbije“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu SADRŽAJ PREDGOVOR UVODNA TEMA (Radmila Vasić, urednica) EVROPSKA UNIJA I IDEJA EVROPE - SRBIJA PRED „ZADATIM“ PREOBRAŽAJEM. . .RADOVI NASTAVNIKA I SARADNIKA Emilija Vukadin PROMENE EKONOMSKE OSNOVE IDENTITETA SRBIJE U PROCESU EVROINTEGRACIJA .   Milovan M. Mitrović FENOMENOLOGIJA I DIJALEKTIKA NACIONALNOG IDENTITETA I SRPSKOG IDENTITETA SRBIJE .   Ljiljana Radulović OSLOBOĐENjE OD KAZNE . . . Olivera Vučić JAVNOST RADA USTAVNIH SUDOVA KAO POSLEDICA PRIRODE USTAVNOSUDSKE FUNKCIJE ILI POKUŠAJ DOPRINOSA VALjANOM RAZUMEVANjU PRIRODE USTAVNOG PRAVOSUĐA . . Goran P. Ilić O PREDVIDLjIVOSTI RETROAKTIVNE PRIMENE BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA - OSVRT NA ODLUKU EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA: MIKULOVIĆ I VUJISIĆ PROTIV SRBIJE .   Nataša Delić KRIVIČNOPRAVNI ZNAČAJ MRŽNjE U SVETLU IDENTITETSKOG PREOBRAŽAJA SRBIJE. . .   Gordana Pavićević Vukašinović TRANZICIJA I MODERNIZACIJA: TEME I DILEME . Rajko Jelić OBJEKTI JAVNE SVOJINE U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE .   Ivana Krstić PRAVO RODITELjA NA OBRAZOVANjE DECE KOJE JE U SKLADU SA NjIHOVIM VERSKIM I MORALNIM UVERENjIMA . Natalija Lukić PRANjE NOVCA - UPOREDNOPRAVNI PRISTUP . . . . Uroš Živković PITANjE NADLEŽNOSTI I KLAUZULA NAJPOVLAŠĆENIJE  NACIJE U PRAVU STRANIH DIREKTNIH ULAGANjA:           KRITIKA LOGIKE SLUČAJA MAFFEZINI Aleksandar Gajić O FRAGMENTACIJI MEĐUNARODNOG PRAVA I PROLIFERACIJI MEĐUNARODNIH SUDOVA I TRIBUNALA . .