Studenti širom regiona su, na javno objavljenom konkursu, imali priliku da do 15. novembra 2016. godine izrade i pošalju svoje radove na sledeće teme: Dostizanje standarda u oblasti ljudskih prava, Reforma Ustava, Novine u oblasti zaštite prava potrošača i Delo malog značaja: problem sitnog kriminaliteta i načelo oportuniteta krivičnog gonjenja.

Od preko 80 pristiglih radova, urednici su za plenarne sesije izabrali 30 najboljih, koji su javno prezentovani u Kongresnom centru Romanija a pratila ih je vrlo konstruktivna diskusija čime su podstaknuti i odgovarajući zaključci.

Svi polaznici Škole bili su u obavezi da pohađaju najmanje dva modula. O njihovom prisustvu vođena je posebna elektronska evidencija, budući da je angažovanje u okviru modula bio preduslov za dobijanje zvaničnog sertifikata koji je potpisivao dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U okviru ove Škole radila je i prva Besednička radionica Obrad Stanojević, koja je za tri dana rada, uz obimne napore i energiju njenog rukovodioca, prof. dr Vojislava Stanimirovića, iznedrila 12 takmičara u besedništvu, koji su se završne večeri nadmetali na ovogodišnju zadatu temu, Njegoševu misao Strah životu kalja obraz često.

Predsednik sedmočlanog žirija, prof. dr Sima Avramović, dodelio je nagrade najboljim besednicima: Marti Milanović za osvojeno treće mesto, Davidu Vučiniću, za osvojeno drugo mesto i Nikoli Masalu, šampionu ovogodišnjeg Zlatiborskog takmičenja u besedništvu.

Istakavši visok nivo kvaliteta takmičenja, prof. Avramović je predložio da tri prvoplasirana takmičara dobiju direktnu prohodnost u finalno veče tradicionalnog Takmičenja u besedništvu studenata Pravnog fakuleta Univerziteta u Beogradu, 27. januara 2017. godine.

Urednici modula proglasili su, u završnoj večeri, i najuspešnije autore.

U okviru modula Milan Bartoš, nagradu je osvojila Nataša Vidović, najbolji na modulu Slobodan Jovanović bio je Nenad Kalčić a laureat modula Mihailo Konstantinović je Matija Burić, svi studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nagradu je, na modulu Toma Živanović, odneo koautorski rad Luke Baturana, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ivana Milića, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Izuzetno kvalitetna organizacija ovogodišnje Zlatiborske škole pozitivnog prava, veliki broj studenata prava iz Srbije i regiona, opšta ocena svih učesnika da je ovo izvanredna i do sada nekorišćena prilika da studenti, budući pravnici, započnu svoj naučni rad razmenjujući iskustva sa kolegama iz regionalnih univerzitetskih centara, opredelila je organizatore da izdaju Zbornik najboljih studentskih radova, kako bi javnost detaljnije mogla biti upoznata sa rezultatima rada ove Škole.

Istovremeno, proklamovan je cilj daljeg širenja i omasovljenja Škole, koja će već u narednoj godini formalno poneti ime Zlatiborska pravna škola, čime će se otvoriti prostor za organizovanje novih modula i angažovanje svih zainteresovanih nastavnika i saradnika fakulteta u regionu u radu ove Škole. Očekuje se i da će Škola dobiti, u saradnji sa ministarstvima pravde i prosvete, svoj stalni termin u drugoj polovini novembra.