Фонд Библиотеке

У фонду Библиотеке је похрањено преко 98.544 наслова, односно 154.207 примерака монографских и 2.889 наслова, односно 34.609 годишта у 357.917 свезака серијских публикација, укупно 512.124 библиотечке јединице. Фонд референсне збирке садржи преко 2.000 енциклопедија, лексикона, речника, приручника и других капиталних издања на нашем и страним језицима. Драгоцена збирка раритета броји 400 књига (поред осталих ту је и неколико ретких издања Јустинијанове кодификације из XVII и XVIII века, раритетни примерак Corpus iuris canonici, итд.), а библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића садржи 1.814 књига и 54 наслова периодике.

Фонд се попуњава монографским, серијским, аудио-визуелним и електронским публикацијама, првенствено из области права, али и из филозофије, социологије, историје и других сродних научних области, а посебна пажња посвећује се обогаћивању референсне збирке.

Библиотека попуњава фондове куповином, поклоном и разменом која се одвија са свим правним факултетима и институцијама у земљи, као а и бројним у региону и свету. Важан део фонда чине докторске и магистарске тезе, као а и мастер радови одбрањени на нашем, али и на другим правним факултетима у земљи. Депозитни фонд, установљен 2005. године, садржи 1.366 публикације и формира се од поклоњених монографских публикација чији су аутори наставници и сарадници нашег факултета и свих факултетских издања.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве