Догађаји везани за Библиотеку у јуну

Продајна изложба књига Издавачке књижарнице Зорана Стојановића одржана је у просторијама Библиотеке 4, 5. и 6. јуна. Трибина Концепт дигиталних библиотека отвореног приступа одржана је 6. јуна у читаоници Библиотеке. Водитељ трибине Ведран Вучић је у уводном излагању подробно информисао о, у свету све заступљенијем, отвореном приступу информацијама, публикацијама и документима.

У Неуму је 20-22. јуна 2008. године у организацији Правног факултета Свеучилишта у Мостару одржано Пето међународно саветовање Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе. Истовремено је био и Округли сто Регионална мрежа књижничара правних и сродних књижница на коме је управница наше библиотеке др Светлана Мирчов представила Библиотеку Правног факултета Универзитета у Београду. Изложба старе српске правне периодике отворена је у холу Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве