Одржана је Оснивачка скупштина Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе

Као и прошле године, у време одржавања Сајма књига, гости Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду су били библиотекари правних и сродних библиотека из нашег региона.

Првог дана сусрета, 23. октобра 2008. одржана је Оснивачка скупштина Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе, донета су сва оснивачка акта и изабран Управни одбор Друшта који чине: Едита Бачић, управница Библиотеке Правног факултета у Сплиту, као председник и др Светлана Мирчов, управница Библиотеке Правног факултета у Београду, Љиљанка Шуње, управница Библиотеке Правног факултета у Мостару, мр Горан Петровић, управник Библиотеке Правног факултета у Крагујевцу и Драгутин Немец библиотекар Библиотеке Правног факултета у Загребу, као чланови.

Оснивање Друштва даје могућности за још плоднију сарадњу, али и за укључивање у друге, па и у Светску асоцијацију библиотекара правних и сродних библиотека. Након тога су вођени разговори о међубиблиотечкој сарадањи, гостима су уручени пригодне поклоне, и наравно, вредне поклоне у књигама добијени су од њих.

Посете Сајму књига су омогућиле упознавање са новом издавачком продукцијом публикација које се баве правном теоријом и праксом, док су гости и домаћини 24. октобра присуствовали и Промоцији издавачке продукције нашег факултета.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве