Чланови Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе гостовали на Правном факултету

Као и претходних година, чланови Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе окупили су се 25. октобра 2013. године, а домаћин је била Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду.

Присутно је било 30 чланова Друштва, а скуп је, поглавито, био посвећен изради приручника: Правно библиотекарство: теорија, пракса и темељни принципи. Договорено је и да Зборника Друштва, који треба да садржи излагања чланова на нашим досадашњим скуповима, буде публикован до јуна 2014. Након тога је уследила посета Сајму књига.

Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је била учесник Научног скупа Сто педесет година Велике школе у Београду. Тема њеног излагања је била: Настанак, развој и гашење Библиотеке Лицеја.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве