Др Светлана Мирчов одржала предавање у Народној библиотеци

Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је у оквиру прославе Дана Народне библиотеке Србије одржала 27. фебруара 2014. године, у Библиотеци слављеници, предавање под називом: Настанак, развој и гашење Библипотеке Српског лицеја.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве