Професор Бујуклић одржао јубиларно 40-годишње предавање о Хиландару у клубу Forvm Romanvm

25. октобра 2019. проф. др Жика Бујуклић, легенда нашег Римског права, одржао је своје редовно – али ове године посебно – предавање о Хиландару. Овим предавањем обележено је 40 година интересовања професора Бујуклића за овај најзначајнији српски манастир, посећивања Свете горе скоро сваке године и држања предавања на ту тему студентима, старим форумашима и осталој заинтересованој публици. И ово јубиларно предавање је, као и ранија, представљало комбинацију путописа са путовања професора Бујуклића на Свету гору почев од првог пута 1980. године, пропраћеног бројним фотографијама, са причом о историји Хиландара и његовом значају за српску историју. Као и на предавањима из Римског права, професор Бујуклић успео је да напуни амфитеатар V – „Радомир Лукић“, а публика је с великим интересовањем слушала предавање око три сата.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве