Свечаност поводом отварања Жан Моне Катедра за европско еколошко право

У петак, 22. новембра 2019. године, у конференцијској сали Правног факултета је одржана свечаност којом је обележен почетка рада Жан Моне Катедре за европско еколошко право. На свечаности су представљени предавачи и теме које ће бити анализиране на Правној клиници за еколошко право, као првом у низу курсева организованих под окриљем Катедре.

На свечаности су говорили проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета, Горан Триван, министар заштите животне средине, Андреа Орицио, амбасадор Мисије ОЕБС-а у Србији, Франсин Пикап, стална представница УНДП-а у Србији, Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Оља Јовичић, генерални секретар Стручне службе Заштитника грађана. Модератор скупа је била проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић, носилац Жан Моне Катедре за европско еколошко право.

Проф. др Зоран Мирковић је уручио Захвалницу амбасадору Мисије ОЕБС-а у Србији за подршку у организовању и раду Правне клинике за еколошко право коју је до сада похађало пет генерација студената основних, мастер и докторских студија.

Правни факултет Универзитета у Београду је одлуком Европске комисије о Жан Моне активностима у оквиру ЕРАЗМУС+ програма добио Жан Моне Катедру за европско еколошко право (Jean Monnet Chair in European Environmental Law). Програм рада Жан Моне Катедра за европско еколошко право траје од 1. септембра 2019. године до 1. септембра 2022. године. У извођњу наставе и активности које се организују у форми семинара, округлих столова, летњих школа, обука за државне службенике, обука за судије и тужиоце и конференција учествују и асистенткиње нашег факултета Бојана Тодоровић и Марија Влајковић.

Жан Моне Катедра за европско еколошко право ће објединити предмете и курсеве који су  до сада успешно развијани на нашем факултету како би се увођењем нових метода едукације и бољег повезивања програма омогућио даљи развој области еколошког права. Пројектом су планирани програми који ће омогућити едукацију не само студената основних, мастер и докторских студија у одласти еколошког права ЕУ и праксе Европског суда правде, већ и судија, адвоката, државних службеника.

Пројектом је предвиђено да се новине уводе у извођење наставе у оквиру 5 постојећих предмета (Еколошко право, Еколошко право и политика ЕУ, Правна клиника за еколошко право, Приступ правди у еколошким стварима, Заштита животне средине у управном поступку и управном спору), уз увођење 7 нових курсева (Изазови европског законодавства у примени система за трговину емисијама са ефектом стаклене баште, Промене управног поступка у циљу преношења еколошког acquis-а, Право климатских промена, Увод у еколошко право ЕУ, Утицај праксе ЕСП на промену еколошког права, Хармонизација права Србије са еколошким правом ЕУ, Системи обавештавања о еколошком праву ЕУ: извори и базе података). У програму је и нови курс за студенте основних студија Право климатских промена, као изборни предмет на 4. години студија (летњи семестар).

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве