Потписан Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Националне академије за јавну управу

Београд, 25.12.2019 – Данас је у просторијама Правног факултета потписан Споразум о сарадњи између Националне академије за јавну управу (НАЈУ) и Правног факултета Универзитета у Београду. Споразум су потписали проф. др Зоран Мирковић , декан Правног факултета и Дражен Маравић, в.д. директора Националне академије за јавну управу, са циљем успостављања успешне и континуиране сарадње у спровођењу конкретних заједничких активности. Сарадња две институције имаће образовну, примењену и развојну димензију, а реализоваће се кроз повезивање и обједињавање научних и стручних ресурса обе стране.

„Кроз заједнички рад унапредићемо програмске и аналитичко – истраживачке активности, као и квалитет рада обе институције. Са једне стране студенти ће имати могућност стицања искуства и практичних знања у Академији, а са друге стране професори Правног факултета моћи ће да унапреде знања наших запослених и полазника обука, кроз организацију различитих трибина, предавања, конференција. Потписивање Споразума са Правним факултетом Универзитета у Београду, представља још један од начина ширења сарадње Академије и образовних институција у циљу унапређења процеса едукације и начина рада“, изјавио је Дражен Маравић, в.д. директора НАЈУ.

“Сарадња коју успостављају наше институције вишеструко ће допринети унапређењу квалитета прописа и стратешких докумената, као и професионалности, делотворности и ефикасности функционисања јавне управе на свим нивоима. Са друге стране, Академија и Правни факулетет ће омогућити да студенти, током свих фаза студија, добију практичну димензију која ће им олакшати укључивање у рад органа јавне управе и обезбедити одабир најквалитетнијих представника младих генерација, у јавном интересу”, изјавио је декан Правног факултета, проф. др Зоран Мирковић.

Неке од договорених активности сарадње односе се још и на заједничко учествовање у реализацији националних и међународних научно-развојних, истраживачких и стручних пројеката из области права, развој нових иновативних технологија, процеса и услуга, насталих применом властитих или туђих резултата научноистраживачког рада, међусобну доступност стручне и научне литературе, али и развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве