Одржана конференција „Интелектуална својина и интернет 2020“

У петак, 4. септембра 2020. године одржана је конференција „Интелектуална својина и интернет“. Ова конференција одржана је по пети пут у суорганизацији Правног факултета Универзитета у Београду и Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС). Због епидемије болести изазване вирусом COVID-19, конференција је одржана у онлајн формату. Поздравне говоре одржали су проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета, г. Иван Минић, заменик председника Управног одбора РНИДС, и проф. др Душан В. Поповић, председник Организационог одбора конференције.

Уводно излагање на конференцији имала је судија Општег суда Европске уније проф. др Кристина Ковалик-Бањчик (Krystyna Kowalik-Bańczyk), која је анализирала праксу овог суда у предметима који се тичу коришћења жигом заштићених ознака на интернету. Проф. Ковалик-Бањчик је изабрана за судију Општег суда ЕУ 2016. године, након успешне каријере научног истраживача и универзитетског професора у Пољској. Школовала се у Гдањску, Тулузу и Брижу, а специјализована је за право конкуренције и право интелектуалне својине.

Две секције биле су посвећене ауторском праву и у њима су учествовали проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан В. Поповић, асист. Новак Вујичић и асист. Маша Мишковић са Правног факултета Универзитета у Београду. Поред њих, у овим двема секцијама учешће су узели и проф. др Сања Радовановић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду, доц. др Свјетлана Ивановић са Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и др Андреа Радоњанин из адвокатске канцеларије „Моравчевић, Војновић и партнери“.

Конференција је окончана секцијом посвећеном називима интернет домена, у којој су говорили проф. др Александар Крикинер (Alexandre Cruquenaire) са Универзитета у Намиру (Белгија), проф. др Марко Јовановић са Правног факултета Универзитета у Београду и г. Дејан Ђукић, директор за правне послове у Фондацији РНИДС. Радови изложени на овој конференцији објављени су у зборнику „Интелектуална својина и интернет (2020)“ (ур. Д. Поповић), у издању Центра за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве