„Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ тражи приправника/цу

„Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ истиче намеру да прими у канцеларију адвокатског приправника/ приправницу, дипломираног правника, ради ангажовања у канцеларији и обављања приправничког стажа.

Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ има седиште у Београду, у ул. Браће Југовића бр. 3/8, а претежно се бави привредним правом и то превасходно:

/         Корпоративно право;

/         Радно право;

/         Спортско право;

/         ИТ и дигитално право;

/         Право интелектуалне својине;

/         Пореско право;

/         Права на непокретностима;

/         Фармацеутско право;

Са друге стране, кандидати би требало да испуњавају следеће услове:

/         Завршен правни факултет у Републици Србији, било ког универзитета;

/         Спремност да раде, да уче и да се прилагођавају и послу и људима;

/         Спремност да поштују прихваћене услове рада;

/         Спремност да трпе ауторитете;

/         Спремност да преузму одговорност за свој рад, у мери која приличи адвокатском приправнику;

/         Да је адвокатура њихова основна жеља, у професионалном смислу;

У смислу услова рада:

/         Накнада за рад;

/         Радно време је од 9,00 часова до 17,00 часова, али се често остане и дуже, најдуже до 19,00 часова;

/         На суђења се иде од првог дана, самостално, уз упутства адвоката;

/         Годишњи одмор претпоставља 10 радних дана зими и 10 радних дана лети;

/         Приправник ће обрадити више грана права, а послови ће бити врло разнолики;

Молимо да кандидати који не испуњавају услове или који нису задовољни предложеним условима рада не шаљу своје пријаве.

Моле се кандидати заинтересовани за обављање приправничког стажа да свој ЦВ и мотивационо писмо пошаљу на емаил: office@vidovic-andjelkovic.com.Све детаље о нама и нашем раду кандидати могу погледати и на нашем официјалном wеб сајту: www.vidovic-andjelkovic.com

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве