Студије за иновацију знања – Усклађеност пословања (Compliance)

Усклађено пословање (енг. Compliance) као један од пословних принципа и стратешких циљева у пословању привредних субјеката, као и функција контроле усклађености пословања као организациони део система унутрашњих контрола задужен да идентификује и надзире ризике који настају као последица неусклађеног пословања, препознати су као неопходни предуслови за одрживо и успешно пословање привредних субјеката и напредак друштва у целини. У упоредној пракси, подстицање пословне етике, културе и усклађености пословања представља не само део регулаторне стратегије органа јавне управе, већ и нову димензију у раду тужилаштава и судова у сузбијању привредног криминалитета.

У савременим условима, усклађено пословање подразумева различите аспекте одговорног пословања и различите тематске области, као што су: транспарентност у пословању, заштита потрошача, спречавање корупције, спречавање сукоба интереса, заштита података о личности, спречавање прања новца, итд. Такође, усклађеност пословања је клјучна за адекватно управљање ризицима у новим областима као што су ЕSG (Environmental, Social and Governance), дигитализација пословања, крипто-валуте, итд. Овим темама функција усклађености пословања се бави кроз методологију и различите активности које би требало да омогуће правовремено препознавање ризика који настају у пословању привредног субјекта,  његову елиминацију или смањење на прихватљиву меру. Главни задатак функције контроле усклађености пословања је да спречи негативне ефекте по компанију, у смислу њене репутације, пословног резултата и административних казни, али и да заштити интересе појединаца (корисника роба и услуга).

Како је реч о младој пословној функцији, чији развој још није завршен, а теме још нису исцрпљене, Правни факултет Универзитета у Београду препознао је потребу за додатном и специјализованом едукацијом на тему усклађености у пословању и тако постао прва високообразовна установа у региону која има студијски програм на тему усклађености у пословању.

Потреба за додатном едукацијом у овој области је јасно исказана на многим скуповима професионалаца који се баве усклађеним пословањем, као и од стране Удружења за усклађеност у пословању, које окупља велики број стручњака из праксе из различитих компанија и сектора пословања. Имајући у виду богато практично искуство чланова овог професионалног удружења, а у циљу унапређења знања у области усклађености пословања, Удружење за усклађеност у пословању ће подржати реализацију специјалистичких студија „Усклађеност пословања“ и то како у погледу дефинисања области и тема, тако и у погледу ангажовања предавача из струке.

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Иако свака појединачна тематска област усклађености пословања може представљати специјализовану тематску едукацију, циљ Факултета је да заинтересованима понуди један програм општег карактера у формистудија за иновацију знања, који ће обухватити све најзначајније аспекте ове функције, али и објаснити разлоге за њено постојање и експанзију. Укупно шездесет часова предавања обухвата следеће тематске целине:

 • Појам усклађености у пословању и функција контроле усклађености пословања
 • Основе корпоративног управљања и место контроле усклађености пословања у систему унутрашњих контрола
 • Фактори који утичу на усклађеност пословања
 • Пословна етика и корпоративна култура
 • Усклађеност пословања као део регулаторне стратегије органа јавне управе
 • Методологија функције усклађености пословања (општи приступ) и специфичности методологије усклађености пословања у појединим областима (тематски експертски панел)
 • Студије случаја – последице неусклађеног пословања
 • Спречавање сукоба интереса
 • Сузбијање криминалитета белих оковратника/криминалитета компанија, са посебним акцентом на борбу против корупције
 • Спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • Заштита узбуњивача и одређена питања из области радног права од значаја за функцију усклађености пословања
 • Заштита података о личности и заштита пословне тајне
 • Изазови усклађености пословања у појединим регулаторним режимима: заштита потрошача, заштита конкуренције и спречавање неправичне пословне праксе
 • Увод у ESG (Environmental, Social, Governance) ризике из угла надлежности Compliance функције и заштита животне средине
 • Стандардизација у области усклађености пословања: ISO 37301:2021 Compliance систем управљања и повезани сертификациони стандарди
 • Дигитализација као извор нових ризика
 • Outsourcing у области усклађености пословања (тематски експертски панел)

ПРЕДАВАЊА

Предавачи на студијама су универзитетски професори, стручњаци из праксе, као и представници регулаторних тела.

На основу одслушаних часова наставе полазници добијају уверење Правног факултета о похађају специјалистичких студија „Усклађеност пословања“, а они који положе завршни испит стичу уверење (сертификат) о положеном завршном испиту из области Усклађености пословања.

Планиран почетак предавања је 18. март 2023. године, а завршетак у другој половини јуна 2023. Настава ће се одвијати суботом (предвиђено је укупно 12 субота), од 09.30 часова, са четири или пет школских часова предавања по термину. Поред тога, предвиђена су и два тематска експертска панела, који ће се одржати радним данима у послеподневним часовима: 1)  Outsourcing у области усклађености пословања  и 2) специфичности методологије усклађености пословања у појединим областима.

ШКОЛАРИНА

Школарина за студије износи 70.000 динара и плаћа се у целости пре почетка наставе.

Школарином су обухваћени часови наставе, пропратни материјали и полагање завршног испита, уз могућност једног поновног полагања.

Уплата школарине се врши на следећи начин, уз обавезну назнаку позива на број одобрења:

Правни факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67, 11000 Београд

Број текућег рачуна: 840-1439666-55

poziv na broj odobrenja: 90

ПРИЈАВА

Пријава на студије почиње 22. фебруара 2023. године и траје до 15.  марта 2023. године.

Пријаве се врше електронским путем, попуњавањем и достављањем уписнице на следећу адресу: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs

Уписницу на студије можете преузети овде: ОВДЕ

УПРАВНИК СТУДИЈА

Управник студија је проф. др Татјана Јованић.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о студијама могу се добити преко мејла: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs или позивом на телефон 011/3027-725, односно 062/118-18-18.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве