Одржана конференција „IP: Con Belgrade 2023”

У атријуму Југословенске кинотеке, 6. априла 2023. године одржана је Београдска конференција о праву интелектуалне својине / IP: Con Belgrade, стручни скуп који су организовали Правни факултет Универзитета у Београду и „Живко Мијатовић и партнери“ – заступници у области интелектуалне својине. Учесници Београдске конференције о праву интелектуалне својине били су представници различитих правничких професија – професори права, судије, адвокати, привредници… Циљ организатора био је да омогући дијалог између свих актера који се свакодневно баве правом интелектуалне својине.

Скуп је организован у оквиру четири панела. Први панел био је посвећен осврту на важећи Закон о жиговима, три године након његовог усвајања. У оквиру овог панела говорили су: проф. др Слободан М. Марковић, Правни факултет Универзитета у Београду; г. Никола Клиска, адвокат; гђа Ана Бабић, самостални саветник у Привредном суду у Београду; и г. Дејан Богдановић, адвокат.  Други панел био је посвећен праву интелектуалне својине и дигиталној имовини, а у њему су учествовали: проф. др Душан В. Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду; др Мина Јовановић Нинковић, адвокат; и г. Богдан Вујовић, оснивач друштва „Еко дигитал“. Трећи панел био је посвећен поступцима због повреде права интелектуалне својине. У трећем панелу су учествовали: проф. др Сања Савчић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др Ивана Кунда, Правни факултет Универзитета у Ријеци; гђа Јелисавета Павловић Николић, самостални саветник у Вишем суду у Београду; и г. Драган Милић, адвокат. Четврти панел је био посвећен индустрији видео игара и у њему су говорили: проф. др Манојло Маравић, Академија уметности у Новом Саду; асист. др Новак Вујичић, Правни факултет Универзитета у Београду; г. Владимир Мареновић, адвокат; и гђа Кристина Јанковић Обућина, Асоцијација индустрије видео игара Србије.

Снимак конференције је доступан на „Јутјуб“ каналима Правног факултета Универзитета у Београду и „Живко Мијатовић и партнери“.


Фотографије са конференције.

Фото: Стефан Симоновић (ЗМ-П)

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве