Састанак београдске правнотеоријске групе – Ђакопо Мартире, “Европска криза: њени корени и решења”

У среду 10. маја, на Правном факултету Универзитета у Београду одржано је предавање професора Ђакопа Мартиреа на тему „Криза Европе: њени корени и њена решења“. Предавање је било веома посећено од стране студената, професора и јавности.

Предавање проф. Мартиреа било је подељено у два дела. У првом делу, он је анализирао корене и изворе кризе у Европској унији кроз ставове Мајонеа, Штрека, Фабринија и Хабермаса, који су сви критиковали пројекат ЕУ из својих перспектива. Проф. Мартире је тражио заједничке основе у њиховим ставовима како би одговорио на следеће питање: шта недостаје да би се европска самоидентификација догодила и процветала? Он је нагласио да је имплицитни проблем са свим предлозима поменутих аутора то што нису директно одговорили на то зашто се за скоро 70 година постојања ЕУ није успоставио концепт европског народа.

У другом делу предавања, проф. Мартире је изнео предлоге за интеграцију грађана ЕУ. Он је истакао потребу за већом комуникацијом и дијалогом између грађана и институција ЕУ, као и важност промовисања осећаја заједничког европског идентитета. То би се могло постићи на неколико начина: либерализацијом слободног кретања људи, давањем права гласа у држави пребивалишта ЕУ и успостављањем европске државе благостања.

Све у свему, предавање професора Мартиреа је била анализа тренутне кризе у ЕУ која је изазвала размишљање и пружила вредан увид у потенцијална решења за интеграцију грађана и промовисање заједничког европског идентитета. Предавање је изазвало живу дискусију и дебату међу присутнима и оставило публици много тога за разматрање док настављају да размишљају о будућности Европске уније.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве