Боравак проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић на Правном факултету Универзитета  у Марибору

У периоду од 29. маја до 4. јуна 2023. год. проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић је боравила на Правном факултету Универзитета у Марибору у оквиру програма Министарства образовања, науке и спорта Републике Словеније покренутом у циљу интернационализације образовања. У циљу интернационалнизације студијских програма у области еколошког права, проф. др Рајко Кнез и проф. др Алеш Ферчич су упутили позив проф. др Мирјани Дреновак-Ивановић да одржи предавања за студенте основних, мастер и докторских студија. Сагласно договореном плану извођења наставе, проф. др Дреновак-Ивановић је одржала предавања на следеће теме: Архуска конвенција, Изазови у примени Директиве о одговорности за штету према животној средини и пракса Суда правде ЕУ, Климатски спорови и пракса Европског суда за људска права, Зелени европски договор и нова регулатива ЕУ (,,Спремни за 55”, Механизам прекограничног прилагођавања угљеника, ЕУ систем трговања емисијама, ЕУ таксономија, Изазови у примени Директиве о корпоративном извештавању о одрживости и нацрт Директиве о дужној пажњи за одрживо пословање), Регулаторни оквир заштите биодиверзитета у ЕУ.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве