Студије за иновацију знања „Нови производи осигурања, технолошке иновације и заштита корисника у осигурању“

УВОД

У модерном друштву осигурање је изузетно користан и цењен производ. Оно је у експанзији, јављају се нови производи, користе се дигиталне иновације, усвајају нове пословне политике, а законодавац неуморно ради на уређењу корпоративних услова за обављање делатности, али и на унапређењу заштите корисника осигурања. Оно што је до јуче било у домену слободне воље потенцијалног осигураника данас или сутра може постати обавезно осигурање. Имајући у виду значај осигурања за сигурност бизниса, али и грађана у својству потрошача, организација студија за иновацију знања се намеће. Правни факултет Универзитета у Београду излази у сусрет потребама тржишта организацијом студија које се неће бавити само правном, већ и економском, маркетиншком и техничком страном осигурања. Само интердисциплинарним приступом може се постићи продубљено проучавање области која у развијеним економијама увелико ужива водећи значај.

ПРЕДАВАЊА

Програм студија је конципиран тако да обухвата сијасет тема почев од стратегије пословања преко Солвентности II и најновијих ЕСГ трендова до специфичних питања које отвара дигитализација и коришћење паметних уговора, као и горућа тема заштите података у осигурању. Било да сте правник, економиста, стручњак за маркетинг у осигурању или за ликвидацију штета, адвокат или се бавите дистрибуцијом осигурања, професионалним усавршавањем улазите у корак са најновијим трендовима у осигурању. Предавачи на студијама биће универзитетски професори, еминентни стручњаци из праксе осигурања и представници надзорног тела. Настава обухватa 60 часова предавања и почиње у октобру. По завршетку студија полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршном испиту.

ШКОЛАРИНА

Школарина за студије износи 70.000 динара и плаћа се у целости пре почетка наставе.

Школарином су обухваћени часови наставе, пропратни материјали и полагање завршног испита, уз могућност једног поновног полагања.

ПРИЈАВА

Пријава на студије почиње 21. августа 2023. године и траје до 1.  октобра 2023. године.

Пријаве се врше електронским путем, попуњавањем и достављањем уписнице на следећу адресу: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs

Уписницу на студије можете преузети овде: ОВДЕ

УПРАВНИЦА СТУДИЈА

Управница студија је проф. др Наташа Петровић Томић.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о студијама могу се добити преко мејла: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs или позивом на телефон 011/3027-725, односно 062/118-18-18.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве