Мина Кузминац, сарадник у настави ван радног односа

122
mina.kuzminac@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 11:00-12:30
Петак 17:00-18:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

—————

Предмети

Основне студијеРадно право
Мастер студије —————
Докторске студије —————

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно право
Докторат
Година2020- у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област Радно и социјално право
ТемаУсклађеност домаћег законодавства и праксе са европским стандардима о    помирењу   професионалних и породичних дужности запослених
Диплома
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

—————

Познавање страних језика

говориГовори енглески, шпански и немачки језик.
користи —————

Библиографија

1.         „Забрана конкуренције у уговору о раду – (не)оправдано ограничење слободе рада“, Гласник Адвокатске коморе Војводине, књига 82, бр. 2/2022, 416–465;

2.         “The Relation between Family Duties and Gender Pay Gap as Manifestation of Gender Inequality in the European Union”, Law and Gender in Practice and Education, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022, 69-82;

3.         “The Path towards Equality in Serbia – How to Overcome Gender-based Discrimination in Employment”, The Students’ Views on the European Integration of the Western Balkans, Institute for Ethnic and Regional Studies, Maribor, 2022, 263-280;

4.         „Обавезна имунизација запослених – нужна мера у време пандемије или неоправдана дерогација радних права?“, Eudaimonia – Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију права, vol. 6, бр. 1/2022, 21-46;

5.         „Достојанствен рад – на путу од идеје до стварности и назад“, РадноПравност на делу: Зборник радова полазница/ка Академије РадноПравности, Фондација Ана и Владе Дивац, Београд, 2022, 89–97;

6.         „Прековремени рад као вид радне експлоатације“, Социолошки преглед, vol. 55, бр. 2/2021, 509–537;

7.         „Положај запослених са породичним дужностима у европском праву“, Европско законодавство, бр. 75/2021, 91–106;

8.         „Положај мигранткиња из перспективе запошљавања и радних односа – пут ка равноправности и изазови поред пута“, Eudaimonia – Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију права, vol. 5, бр. 2/2021, 5–28;

9.         „Примена права и правна (не)сигурност – начело једнаке зараде за исти рад или рад исте вредности: између мита и стварности“, Примена права и правна сигурност: Зборник радова 34. Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић, том 4, Београд, 2021, 7–24;

10.       „Домашај независности и непристрасности вештака ког именује странка у арбитражном поступку“, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 1/2020, 317-340;

11.       „Борба против ропства – законодавство, теорија и пракса“, Eudaimonia – Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију права, vol. 3, бр. 1/2019, 165–189;

12.       „Породичне дужности као неоправдани основ разликовања запослених и кандидата за запослење”; Зборник Београдске отворене школе: Завршни радови студената и студенткиња генерација 2017/18 и 2018/19, Београдска отворена школа, Београд, 2019, 171–180;

13.       „Положај запослених са породичним дужностима у току епидемије COVID-19“ (прво место на конкурсу посвећеном Марини Благојевић, а који је расписао Центар за људска права Правног факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са мисијом ОЕБС у Београду);

14.       “Seventy years of the UN Convention on the status of refugees – the enduring question of the ability to create a (more) just world” (прво место на регионалном такмичењу за најбољи студентски рад из међународног избегличког права који су организовали Правни факултет Универзитета у Београду и UNHCR).

Учешћа на конференцијама

 • Летња школа EU Policy towards Western Balkans with Emphasis on Regional Cooperation, based on Reconciliation Results and Challenges у оквиру ANETREC пројекта у Битољу у септембру 2022. године;
 • Feminist Legacy in Theory in Practice у оквиру New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program Law and Gender (LAWGEM) пројекта на Правном факултету Универзитета у Београду 30. јуна и 1. јула 2022. године;
 • „Академија РадноПравности“ посвећена радном праву и родној равноправности, а коју је организовала Фондација Ана и Владе Дивац у периоду од новембра 2021. до јуна 2022. године;
 • Семинар студената докторских студија (PhD Colloquim) организован на Правном факултету Универзитета у Београду у мају 2022. године;
 • Вебинар „Родна равноправност у време пандемије“ који је организовао Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду у мају 2022. године;
 • 16th Online Course on International Refugee Law for Postgraduate Students, који је организовао Међународни институт за хуманитарно право у Санрему у фебруару 2022. године;
 • CEFTA and Civil Society: Promoting trade and fostering relations in CEFTA, коју је организовао секретаријат CEFTA-е и Центар за европске политике у марту 2022. године;
 • 34. Сусрет Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић у децембру 2021. године;
 • Двонедељна јесења школа Law and Gender, организована у оквиру пројекта SEE|EU Cluster of Excellence in European and International Law од стране Института Европа (Универзитета у Сарланду), уз подршку Савезног министарства за образовање и истраживање Савезне Републике Немачке и Немачке службе за академску размену (DAAD) у октобру 2021. године;
 • Gender and law in practice and education, међународни конгрес организован од стране Универзитета у Кадизу као део LAWGEM пројекта у јулу 2021. године;
 • Семинар Legal Writing and U.S. Drug Crimes који је одржала Marrisa Molé Bostick на Правном факултету Универзитета у Београду у новембру 2019. године;
 • Јесењи семинар о међурелигијском и међукултурном дијалогу 2019. и 2017. године;
 • Студентска конференција из теорије и филозофије права организована од стране Српског удружења за правну и социјалну филозофију и Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду 2021, 2019 и 2018.године;
 • Симулација рада Организације Уједињених нација (Model United Nations of Malmö) у Малмеу, Шведској, у новембру 2018. године;
 • Vis Moot School Switzerland, школа посвећена припреми за такмичење Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, одржана у Цириху у октобру 2018. године;
 • XXII Annual Forum of Young Legal Historians, организован од стране Удружења младих правних историчара (Association of young legal historians), а одржан на Правном факултету Универзитету у Београду у мају 2016. године.

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Чланица Саветодавног тела Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог Правног факултета Универзитета у Београду од новембра 2021. године.

Награде и признања

 1. Прво место на конкурсу за награду „Професор Слободан Перовић“ за најбоље радове младих учесника Копаоничке школе природног права за 2021. годину за рад под називом „Примена права и правна (не)сигурност – начело једнаке зараде за исти рад или рад исте вредности: између мита и стварности“;
 2. Прво место на регионалном такмичењу за најбољи студентски рад из међународног избегличког права који су организовали Правни факултет Универзитета у Београду и UNHCR за рад под називом “Seventy years of the UN Convention on the status of refugees – the enduring question of the ability to create a (more) just world”, 2021. године:
 3. Рад насловљен “The path towards equality in Serbia – how to overcome gender-based discrimination in employment” изабран као један од најбољих на конкурсу за студентске радове у оквиру пројекта Academic network supporting the EU policy towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation – ANETREC;
 4. Друго место на конкурсу за најбољи предлог практичне политике који су организовали секретаријат CEFTA-а и Центар за европске политике, за рад под насловом, “Call for Innovative Policy Proposals – The Central European Social Model – Stepping on the Ladder of solidarity in the CEFTA region”, 2021. године;
 5. Прво место на конкурсу посвећеном Марини Благојевић, а који је расписао Центар за људска права Правног факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са мисијом ОЕБС у Београду за рад под називом „Положај запослених са породичним дужностима у току епидемије COVID-19“, 2020. године;
 6. У току свих година студија је била похваљена од стране Правног факултета за постигнут одличан успех у учењу и стицању знања;
 7. Добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија у академској 2021/2022. години;
 8. Добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетно надарене студенте академске 2019/2018. године, 2018/2017. године и 2017/2016. године;
 9. Добитница стипендије Града Сремска Митровица академске 2015/2016. године.

Остало

Од септембра 2020. године до јуна 2021. године је обављала приправнички стаж у адвокатској канцеларији адвоката Богдана Гецића (Gecić Law), у одељењу које се бави корпоративним правом и решавањем спорова. У току свог рада у адвокатури је, између осталог, дала истраживачки допринос извештају Светске банке под називом Women, Business and the Law 2022. У периоду од марта до јуна 2019. године је обављала праксу у правничком одељењу банке Société Générale.

Детаљна биографија

Мина Кузминац је рођена 1996. године у Сремској Митровици. Завршила је основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду и на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Катедра за иберијске студије, програм „Језик, књижевност, култура“). Завршила је мастер  академске студије на смеру Радно и социјално право на Правном факултету Универзитета у Београџ у септембру 2020. године, са просечном оценом 10,00, одбраном мастер рада под називом „Усклађеност домаћег законодавства и праксе са европским стандардима о помирењу професионалних и породичних дужности запослених“. У току мастер академских студија, у академској 2019/2020. години је била чланица тима Правног факултета Универзитета у Београду на међународном такмичењу Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Тренутно је студенткиња докторских академских студија из Радноправне уже научне области на Правном факултету Универзитета у Београду и демонстратор на предмету Радно право.

Материјали за наставу и испите

—————

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве