Маја Младеновић, сарадник у настави ван радног односа

кабинет 122 (види на мапи зграде)
011 3027 774
majamladenovic1010@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско право – општи део и Стварно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Докторат
Година2020.-
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Магистратура/мастер
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Намирење потраживања обезбеђеног регистрованом залогом
Диплома
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки, шпански

Библиографија

  • Намирење потраживања обезбеђеног регистрованом залогом“, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду 2020. године, скраћена верзија објављена у часопису Адвокатске коморе Србије „Бранич“, бр. 2/2021, 99-112;
  • Независност централне банке и јавна својина“, „Право на приступ информацијама од јавног значаја и Народна банка Србије“ и „Уговор о кредиту и зајму у Србији и земљама ЕУ“, радови написани током обављања праксе у Народној банци Србије.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Чланство у Адвокатској комори Београда

Награде и признања

  • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • Стипендиста Правног факултета Универзитета у Београду.

Остало

  • Положен правосудни испит (2020. године); 
  • Положен адвокатски испит (2021. године).

Детаљна биографија

Маја Младеновић рођена је 10.10.1995. године у Београду, где је завршила основну школу, а затим Девету београдску гимназију „Михаило Петровић Алас“. Правни факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2014/2015. године, а завршила 22.06.2018. године. Након дипломирања на основним студијама, на истом факултету је завршила и мастер студије на имовинско-правном модулу, одбранивши мастер рад на тему „Намирење потраживања обезбеђеног регистрованом залогом“.

Тренутно је студент докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, на Грађанскоправној ужој научној области.

Након завршених основних студија, практично искуство је стекла обављајући приправнички стаж као адвокатски приправник, у периоду од 2018. до 2020. године. Након положеног правосудног и адвокатског испита, наставила је са радом као адвокат.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве