Право и правда 2018

План предавања на предмету Право и правда

28. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда

7. III – Академик проф. (емеритус) др Душан Теодоровић (Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Virginia Polytechnic Institute and State University, European Academy of Sciences and Arts), председник Одбора за високо образовање САНУ, Право и правда у високом образовању

14. III – Проф. др Лепосава Карамарковић, екс председница и судија Врховног суда Србије (Правни факултет Универзитета „Унион“), Право, правда и правичност у материји одговорности за штету према одредбама Закона о облигационим односима

21. III – Адвокат Владимир Вучинић, екс судија и председник Посебног одељења за организовани криминал, (Не)право и (не)правда у случају екс судије Владимира Вучинића

11. IV – Председник Фискалног савета Републике Србије, проф. др Павле Петровић (Економски факултет Универзитета у Београду), Ка бољем друштву: Улога Фискалног савета – нове институције у државно-правном поретку Србије

18. IV – Др Љиљана Благојевић, архитекткиња, Нови Београд и „право на град“

25. IV – Проф. др Уго Влаисављевић (Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву), Право, правда и филозофија

9. V – Судија Врховног касационог суда др Драгиша Слијепчевић, екс судија и председник Уставног суда, О (не)праву, (не)правди и (не)правичности у неколико дистинктивних случајева из наше цивилистичке судске праксе

16. V – Академик проф. др Душица Лечић Тошевски (Медицински факултет Универзитета у Београду), Рат и мир у психијатрији – осврт на право и правду „хуманитарних интервенција“

23. V – Проф. др Оливера Вучић, екс судија Уставног суда Србије (Правни факултет Универзитета у Београду), Уставни суд као институционализовано одупирање неуставним актима и радњама власти

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве