Наставници по катедрама

Шеф катедре:
др Ђорђе Игњатовић

Заменик шефа катедре:
др Вања Бајовић

Секретар катедре:
др Иван Ђокић

Шеф катедре:
др Марко Давинић

Заменик шефа катедре:
др Љубинка Ковачевић

Секретар катедре:
Алекса Николић

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве