Arhiva: септембар 2007

Успешно извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке

Током летњих месеци успешно је извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке. Након тога је започето сређивање целокупног књижног фонда што је један од најтежих, али и најважнијих послова које у Библиотеци треба обавити.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве