Arhiva: септембар 2007

Успешно извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке

Током летњих месеци успешно је извршена адаптација магацинских просторија Библиотеке. Након тога је започето сређивање целокупног књижног фонда што је један од најтежих, али и најважнијих послова које у Библиотеци треба обавити.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве