Arhiva: новембар 2006

Др Светлана Мирчов учествовала на научном скупу у Бања Луци

Управник Библиотеке др Светлана Мирчов је учествовала 10. и 11 новембра на научном скупу чији је организатор био Филозофски факултет у Бања Луци. Она је говорила о споју класичног и виртуелног библиотекарства и била гост Библиотеке Правног факултета у Бања Луци. Боравак је искористила и за успостављање размене са Филозофским...

Скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији одржана у октобру

Скупштина Заједнице библиотека универзитета у Србији одржана је 26. октобра. Делегати наше библиотеке су били: Светлана Мирчов, Ивана Пајић и Вања Ерор. На Скупштини су усвојени Извештај о раду Заједнице и План рада за 2007. годину, као и документ Мисија, циљеви и визија Заједнице библиотеке универзитета у Србији, а тема...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве