Arhiva: октобар 2007

Студентима омогућен приступ сервису „Oxford Scholarship Online“

Од 1. октобра 2007. године омогућен је преко KoBSON-а приступ новом сервису електронских књига: Oxford Scholarship Online. Сервис обухвата преко 1.300 наслова књига из области економије и финансија, филозофије, политичких наука и религије.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве