Студенске теме

Конкурс за запошљавање адвокатског приправника

Aдвoкaтскa кaнцeлaриja Влaдисaвљeвић, aдвoкaтa Tиjaнe Влaдисaвљeвић, из Бeoгрaдa oбjaвљуje oглaс зa зaпoшљaвaњe нa пoзициjи – aдвoкaтскa припрaвницa. Услoви: Зaвршeнe oснoвнe студиje Прaвнoг фaкултeтa Спрeмнoст зa учeњe и прилaгoђaвaњe; Oдгoвoрнoст, eлoквeнтнoст, сaмoинициjaтивнoст; Oпрeдeљeнoст зa aдвoкaтуру; Oдличнo пoзнaвaњe MS Office; Бeз или до нajвишe 6 мeсeци рaднoг искуствa;  Кoд нaс мoжeтe oчeкивaти:...

Летња пракса у градским предузећима 

Позивају се студенти Правног факултета да се пријаве за програм праксе у предузећима града Београда који ће се реализовати овог лета у:  ЈКП Погребне услуге  ЈП Дирекција за грађевинско земљиште  Програм тромесечне праксе реализоваће се почев од 1. јула, а сви полазници праксе имаће обезбеђену новчану надокнаду у износу од ...

Confida – Пореско предавање за студенте

Драги студенти Правног факултета, Имамо задовољство да вас позовемо на едукативни догађај који организује Confida Србија! Придружите нам се у четвртак, 21. маја, у 16 часова, на дискусији о актуелним пореским темама која ће се одржати у просторијама Правног факултета (семинар 217) Наши стручњаци ће обрадити кључне теме које су...

Програм „Мислилишта о заједници“

Мислилиште је образовано као академски простор отворене расправе о темама oд јавног интереса. У организацији Универзитета у Београду, Мислилиште се одвија у дворишту Капетан-Мишиног здања. Први циклус Мислилишта посветили смо образовању и успешно реализовали у октобру 2023. године. Транскрипти су публиковани и биће доступни свим учесницима првог и другог циклуса....

Стручна пракса у ЕПС-у

Правни факултет Универзитета у Београду и а.д. „Електропривреда Србије“ на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи организују стручну студентску праксу. Задовољство нам је да после краће паузе наши студенти имају прилику да стручну студентску пракси реализују при овомакционарском друштву. Почетак периода реализације праксе је предвиђен за 20. мај 2024. године, а...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве