Наставнички инфо

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Александра Котуровића дана 10. јануара 2022. године расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању. Почетни износ закупнине...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Ђоке Влајковића дана 15. децембра 2021. године, расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у...

Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012.године и Предлога ректорa Универзитета у Београду, 03-07 број: 612-4136/1-21 од 13. октобра 2021. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 25. новембра 2021. године, донео је: О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА...

Обавештење за све наставнике и асистенте о III седници Наставно-научног већа и III седници Изборног већа

Обавештавамо вас да ће се III седница Наставно-научног већа и III седница Изборног већа Правног факултета у Београду одржати у понедељак, 27. децембра 2021. године, са почетком у 18ºº часова. Истовремено вас молимо да своје предлоге и извештаје доставите Секретаријату, најкасније до петка, 17. децембра 2021. године, до 12ºº часова,...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве