Arhiva: децембар 2014

Фонд Библиотеке проширен за нове наслове у 2014.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2014. године похранила у фонд 2.034 примерака монографских публикација (од тога 192 у депозитни фонд ) и 285 годишта периодичних публикација. Ове године урађено је 4.569, а од почетка рада у Узајамном електронском каталогу ВБС укупно 12.878 каталошких записа.

База „Legal Source“ представљена на Правном факултету

Презентација EBSCO база података одржана је на нашем факултету 12. децембра 2014. Представљена је база Legal Source у коју су недавно укључени и Анали Правног факултета у Београду. Корисницима Библиотеке је омогућен и бесплатан тромесечни пробни приступ представљеним базама.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве