Arhiva: фебруар 2009

Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2008.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2008. године похранила у фонд 1.761 примерак монографских публикација, од тога је за депозитни фонд 223 и 175 наслова/годишта периодичних публикација, док је за ауторски и предметни каталог обрађено 1359 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може се наћи на...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве